Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
“СЭРГЭЭН ЗАСАХ ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ’’-ИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭ

“СЭРГЭЭН ЗАСАХ ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ’’-ИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГАРДУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

 

Эрүүл мэндийн тухай хуулинд тусгагдсан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 төрлийн зөвшөөрлөөс 4 төрлийг буюу эмчлэх, эм барих, сувилах, эх барих гэсэн зөвшөөрлийг олгодог байсан бол, өнөөдрөөс эхлэн олгогдоогүй байсан  СЭРГЭЭН ЗАСАХ гэсэн төрлөөр зөвшөөрлийг олгож эхэлж байна.  

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 сарын 05-ны өдрийн тушаалаар Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг зохицуулсан 2015 оны 98 дугаар тушаалд хоёр чиглэлээр нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны нэг нь Сэргээн засах мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний бичвэрийг баталсан юм.

ЭМХТ-ийн зохион байгуулдаг зөвшөөрлийн шалгалтад 2018 оны 06 сараас өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд хөдөлгөөн засалч болон хөдөлмөр засалч мэргэжлээр 120 эмнэлгийн мэргэжилтэн тэнцсэн ба эхний 108 мэргэжилтэнд ЭМ-ийн сайдын 2019 оны 12 сарын А/552, А/553 тушаалаар өнөөдөр зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгогдож байна.