Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019.09.27-ний өдрийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн давтан ша

2019.09.27-ний өдрийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн давтан шалгалтын мэдээ

Элсэгчийн код Шалгалтын амжилт
1 1293 60
2 1285 60
3 1267 35
4 1237 69
5 1245 76
6 1241 53
7 1330 68
8 1314 59
9 1254 75
10 1326 68
11 1276 79
12 1281 84
13 1305 37
14 1301 72
15 1318 58
16 1322 81
17 1420 37
18 1262 72
19 1224 59
20 1258 76
21 1233 57
22 1211 39
23 1120 52
24 1174 49
25 1116 52
26 1215 47
27 1414 53
28 1187 85
29 1413 77
30 1112 60
31 1207 60
32 1158 66
33 1146 78
34 1183 72
35 1124 43
36 1166 54
37 1142 71
38 1133 40
39 1128 47
40 1162 60
41 1220 75
42 1199 67
43 1412 79
44 1284 60
45 1341 54
46 1381 78
47 1296 58
48 1390 72
49 1372 72
50 1346 72
51 1324 64
52 1171 66
53 1278 77
54 1263 70
55 1216 48
56 1409 55
57 1221 48
58 1277 73
59 1159 80
60 1143 68
61 1140 67
62 1251 75
63 1226 33
64 1270 33
65 1147 57
66 1200 57
67 1209 66
68 1167 64
69 1363 69
70 1230 67
71 1328 67
72 1163 62
73 1283 65
74 1384 58
75 1380 53
76 1358 57
77 1238 65
78 1408 57
79 1176 73
80 1404 60
81 1126 71
82 1382 58
83 1379 57
84 1387 64
85 1354 64
86 1139 61
87 1273 66
88 1320 33
89 1213 61
90 1160 52
91 1391 47
92 1359 50
93 1403 35
94 1121 81
95 1402 39
96 1357 62
97 1406 34
98 1325 59
99 1304 29
100 1321 33
101 1373 33
102 1313 66
103 1393 61
104 1353 49
105 1410 64
106 1349 59
107 1397 65
108 1337 36
109 1317 54
110 1377 83
111 1369 69
112 1329 59
113 1300 65
114 1333 62
115 1223 64
116 1218 74
117 1253 71
118 1149 50
119 1177 66
120 1157 78
121 1214 48
122 1119 55
123 1165 70
124 1186 39
125 1137 81
126 1127 72
127 1141 48
128 1173 62
129 1244 63
130 1232 67
131 1161 74
132 1131 59
133 1257 65
134 1145 38
135 1227 58
136 1240 56
137 1275 34
138 1206 56
139 1111 54
140 1266 57
141 1308 69
142 1282 51
143 1312 62
144 1144 56
145 1375 77
146 1355 40
147 1291 74
148 1383 69
149 1400 42
150 1125 74
151 1256 76
152 1352 84
153 1364 44
154 1130 52
155 1347 69
156 1135 31
157 1164 76
158 1222 73
159 1338 42
160 1242 61
161 1151 63
162 1287 32
163 1336 89
164 1340 82
165 1370 38
166 1302 50
167 1323 68
168 1360 43
169 1204 71
170 1249 69
171 1279 75
172 1399 73
173 1219 56
174 1250 30
175 1132 91
176 1179 69
177 1398 64
178 1155 75
179 1148 54
180 1118 36
181 1122 57
182 1395 48
183 1189 72
184 1129 71
185 1303 66
186 1247 69
187 1371 42
188 1290 66
189 1299 54
190 1172 61
191 1339 83
192 1394 52
193 1268 57
194 1246 67
195 1260 62
196 1332 63
197 1205 43
198 1316 86
199 1368 70
200 1350 81
201 1351 73
202 1411 70
203 1286 70
204 1197 69
205 1374 67
206 1252 71
207 1407 38
208 1184 64
209 1335 76
210 1362 48
211 1152 53
212 1298 69
213 1225 75
214 1306 64
215 1185 69
216 1405 76