Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 58 081 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 488 төрөлтөөр буюу 0.8 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 58 525 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 563 хүүхдээр буюу 1.0 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 29 978 буюу 51.2 хувь нь хүү, 28 547 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 13 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 22.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 771 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.2 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 24 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 930 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 62 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.2-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 12 723 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 177 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 7724 тохиолдол буюу 60.7 хувь нь эрэгтэй, 4999 буюу 39.3 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сарын байдлаар 27 төрлийн 32 275 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 99.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1168 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.8-оор нэмэгдсэн байна.
2019-2020 оны хичээлийн жилд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад суралсан төгсөлт
Шифр Дүн Үр дүн Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл
1001 99 Тэнцсэн АЮ91100100 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал 
1002 99 Тэнцсэн ПБ91113010 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал 
1003 100 Тэнцсэн УС81022834 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал 
1004 94 Тэнцсэн УХ92041444 Элэг цөсний хавдрын мэс засал судлал 
1005 93 Тэнцсэн ИЭ84051171 Элэг цөсний хавдрын мэс засал судлал 
1006 98 Тэнцсэн УШ91121030 Уушиг, голтын хавдрын мэс засал 
1007 76 Тэнцсэн ЧД84100116 Яаралтай тусламж судлал 
1008 95 Тэнцсэн УЗ91071309 Яаралтай тусламж судлал 
1009 94 Тэнцсэн ЧИ87092466 Яаралтай тусламж судлал 
1010 91 Тэнцсэн РД94061110 Яаралтай тусламж судлал 
1011 91 Тэнцсэн ЖЯ91061208 Яаралтай тусламж судлал 
1012 70 Тэнцсэн ИЮ091061501 Яаралтай тусламж судлал 
1013 84 Тэнцсэн ИЮ92030300 Яаралтай тусламж судлал 
1014
Ирээгүй ОЭ87081409 Тархины судасны допплерографи 
1015 72 Тэнцсэн МЮ83010313 Тархины судасны допплерографи 
1016 72 Тэнцсэн УЦ88070361 Тархины судасны допплерографи 
1017 72 Тэнцсэн ИЭ89050503 Тархины судасны допплерографи 
1018
Ирээгүй ХЛ68111226 Зүрхний хэт авиа оношилгоо 
1019 80 Тэнцсэн ТИ85123113 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал