Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-08-29-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 9984 67 Тэнцээгүй МФ97071802 Ахуй засалч 8/29/2019
2 9983 65 Тэнцээгүй УП98091946 Ахуй засалч 8/29/2019
3 9982 20 Тэнцээгүй УЮ97011667 Ахуй засалч 8/29/2019
4 4620 99 Тэнцсэн ДЮ79111565 Бага эмч 8/29/2019
5 4619 93 Тэнцсэн ИВ90082208 Бага эмч 8/29/2019
6 4613 90 Тэнцсэн АЮ88051365 Бага эмч 8/29/2019
7 4614 89 Тэнцсэн ИГ85090701 Бага эмч 8/29/2019
8 4621 89 Тэнцсэн ОЮ85022392 Бага эмч 8/29/2019
9 4616 83 Тэнцсэн ИС77101305 Бага эмч 8/29/2019
10 9007 79 Тэнцсэн ЗИ67121823 Бага эмч 8/29/2019
11 4622 62 Тэнцээгүй МЖ92080304 Бага эмч 8/29/2019
12 4618 53 Тэнцээгүй ИУ73081406 Бага эмч 8/29/2019
13 4624 43 Тэнцээгүй ВР79060300 Бага эмч 8/29/2019
14 5559 92 Тэнцсэн ТЕ90122488 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
15 5537 91 Тэнцсэн УШ95072061 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
16 5540 91 Тэнцсэн УП95061948 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
17 5544 91 Тэнцсэн ТА95020281 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
18 5566 90 Тэнцсэн УП96102847 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
19 5524 89 Тэнцсэн ЛБ94051611 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
20 5527 89 Тэнцсэн ПБ91052821 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
21 5543 89 Тэнцсэн МЮ93090128 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
22 5533 88 Тэнцсэн ФА95050908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
23 5529 87 Тэнцсэн УП96071045 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
24 5577 87 Тэнцсэн ВД94071601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
25 9004 86 Тэнцсэн УИ94102137 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
26 9001 84 Тэнцсэн ЖА93120501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
27 5525 81 Тэнцсэн БВ94010803 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
28 5532 81 Тэнцсэн ФА95061471 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
29 5530 78 Тэнцсэн ОП94080103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
30 5561 78 Тэнцсэн ФА95100304 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
31 5578 78 Тэнцсэн ОЮ95012906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
32 5582 78 Тэнцсэн ОС94061714 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
33 5554 77 Тэнцсэн ЙЮ94110639 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
34 5556 77 Тэнцсэн УШ96080829 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
35 5565 77 Тэнцсэн ПЗ91122706 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
36 5539 74 Тэнцсэн ПГ91100603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
37 5542 73 Тэнцсэн ЖЯ93110841 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
38 5553 73 Тэнцсэн ЙГ94111815 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
39 5538 72 Тэнцсэн УП96041163 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
40 5552 72 Тэнцсэн УХ96033071 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
41 5535 70 Тэнцсэн УХ91040286 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
42 5580 70 Тэнцсэн ЙГ91032401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
43 5581 70 Тэнцсэн ЗЮ93041504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
44 5571 68 Тэнцээгүй ТГ94021407 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
45 5576 68 Тэнцээгүй ТЕ92100105 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
46 5547 67 Тэнцээгүй ДЮ93120901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
47 5551 66 Тэнцээгүй ОЮ95092505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
48 5567 65 Тэнцээгүй РУ94072905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
49 5579 65 Тэнцээгүй ИА94022705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
50 5531 64 Тэнцээгүй НЭ95071306 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
51 5562 63 Тэнцээгүй УК97021234 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
52 5541 62 Тэнцээгүй УХ93112271 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
53 5546 62 Тэнцээгүй УХ95110406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
54 5575 62 Тэнцээгүй РЙ94112512 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
55 5564 61 Тэнцээгүй АЙ93031116 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
56 5568 61 Тэнцээгүй ЧК87071361 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
57 5574 58 Тэнцээгүй АС94090116 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
58 5549 56 Тэнцээгүй УК94090127 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
59 5528 55 Тэнцээгүй МВ95052300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
60 5545 54 Тэнцээгүй ПЮ96051807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
61 5560 54 Тэнцээгүй УП97051401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
62 5526 51 Тэнцээгүй МК94030709 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
63 5573 51 Тэнцээгүй УК96060320 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
64 5558 26 Тэнцээгүй УТ91031825 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/29/2019
65 7504 60 Тэнцээгүй УЗ95010406 Нүүр ам судлалын их эмч 8/29/2019
66 7507 48 Тэнцээгүй УХ94060121 Нүүр ам судлалын их эмч 8/29/2019
67 3926 96 Тэнцсэн РЭ69031211 Сувилагч 8/29/2019
68 3909 94 Тэнцсэн ШУ88112623 Сувилагч 8/29/2019
69 3913 92 Тэнцсэн ИБ78051209 Сувилагч 8/29/2019
70 5359 90 Тэнцсэн ЗЗ99040100 Сувилагч 8/29/2019
71 5379 89 Тэнцсэн ОЗ98021021 Сувилагч 8/29/2019
72 3897 87 Тэнцсэн ВБ70120405 Сувилагч 8/29/2019
73 5380 87 Тэнцсэн ДМ96122705 Сувилагч 8/29/2019
74 3920 85 Тэнцсэн ФА95020906 Сувилагч 8/29/2019
75 5367 85 Тэнцсэн МИ95041501 Сувилагч 8/29/2019
76 9003 84 Тэнцсэн ЗЗ98042411 Сувилагч 8/29/2019
77 9005 84 Тэнцсэн ЖВ97051322 Сувилагч 8/29/2019
78 3903 83 Тэнцсэн ОД81061207 Сувилагч 8/29/2019
79 5358 83 Тэнцсэн АИ96110207 Сувилагч 8/29/2019
80 5363 82 Тэнцсэн РЗ97110901 Сувилагч 8/29/2019
81 5375 82 Тэнцсэн ЖГ97060906 Сувилагч 8/29/2019
82 3906 81 Тэнцсэн ВВ85122504 Сувилагч 8/29/2019
83 3896 80 Тэнцсэн ЛМ92030800 Сувилагч 8/29/2019
84 3904 80 Тэнцсэн ЖЯ91022823 Сувилагч 8/29/2019
85 3927 76 Тэнцсэн ОЭ91090422 Сувилагч 8/29/2019
86 5373 76 Тэнцсэн ЙЙ95020805 Сувилагч 8/29/2019
87 3910 74 Тэнцсэн ВГ91120413 Сувилагч 8/29/2019
88 3930 73 Тэнцсэн ОЮ90031626 Сувилагч 8/29/2019
89 5360 72 Тэнцсэн ИП97101900 Сувилагч 8/29/2019
90 3900 71 Тэнцсэн НП92081508 Сувилагч 8/29/2019
91 5366 71 Тэнцсэн УП97051348 Сувилагч 8/29/2019
92 3890 69 Тэнцээгүй ДЛ87121419 Сувилагч 8/29/2019
93 5370 68 Тэнцээгүй ЖВ93042503 Сувилагч 8/29/2019
94 5355 66 Тэнцээгүй МЗ92060748 Сувилагч 8/29/2019
95 5365 66 Тэнцээгүй ЖА86051075 Сувилагч 8/29/2019
96 5368 65 Тэнцээгүй ОЮ97011243 Сувилагч 8/29/2019
97 3908 64 Тэнцээгүй ДЙ88081904 Сувилагч 8/29/2019
98 3932 64 Тэнцээгүй ОИ91031506 Сувилагч 8/29/2019
99 3891 62 Тэнцээгүй КЮ96082808 Сувилагч 8/29/2019
100 3931 62 Тэнцээгүй УУ91102708 Сувилагч 8/29/2019
101 5354 62 Тэнцээгүй ЛН94100801 Сувилагч 8/29/2019
102 5369 62 Тэнцээгүй ИХ90061509 Сувилагч 8/29/2019
103 5374 61 Тэнцээгүй ОЮ97032622 Сувилагч 8/29/2019
104 3912 60 Тэнцээгүй ФМ75113028 Сувилагч 8/29/2019
105 5362 60 Тэнцээгүй УЮ97010948 Сувилагч 8/29/2019
106 5371 60 Тэнцээгүй ОИ96120806 Сувилагч 8/29/2019
107 9010 59 Тэнцээгүй ОЮ75020509 Сувилагч 8/29/2019
108 3925 58 Тэнцээгүй УР67101906 Сувилагч 8/29/2019
109 3919 57 Тэнцээгүй ОИ98021718 Сувилагч 8/29/2019
110 3924 57 Тэнцээгүй ХВ66122569 Сувилагч 8/29/2019
111 3922 56 Тэнцээгүй УК92121227 Сувилагч 8/29/2019
112 3898 55 Тэнцээгүй МЖ91110800 Сувилагч 8/29/2019
113 5353 54 Тэнцээгүй УП97070162 Сувилагч 8/29/2019
114 9012 54 Тэнцээгүй АД93120904 сувилагч 8/29/2019
115 3889 53 Тэнцээгүй НЭ92040301 Сувилагч 8/29/2019
116 3907 53 Тэнцээгүй ВА91120708 Сувилагч 8/29/2019
117 3921 53 Тэнцээгүй ОЛ89091564 Сувилагч 8/29/2019
118 5356 51 Тэнцээгүй ДЮ95090303 Сувилагч 8/29/2019
119 5361 51 Тэнцээгүй МЮ00282327 Сувилагч 8/29/2019
120 3902 49 Тэнцээгүй ЛЮ74091906 Сувилагч 8/29/2019
121 3905 48 Тэнцээгүй ЧБ74110161 Сувилагч 8/29/2019
122 3934 48 Тэнцээгүй ГЮ74021703 Сувилагч 8/29/2019
123 5364 48 Тэнцээгүй УК90021703 Сувилагч 8/29/2019
124 9006 40 Тэнцээгүй ЙС90070501 Сувилагч 8/29/2019
125 3894 39 Тэнцээгүй ЛЮ96092300 Сувилагч 8/29/2019
126 5378 30 Тэнцээгүй ОЮ96042301 Сувилагч 8/29/2019
127 5376 26 Тэнцээгүй ПБ97092507 Сувилагч 8/29/2019
128 9009 25 Тэнцээгүй ДО90110609 сувилагч 8/29/2019
129 9008 87 Тэнцсэн ОЗ98101203 Сувилагч 8/29/2019
130 8101 41 Тэнцээгүй ЖЯ93031703 Уламжлалт анагаахын бага эмч 8/29/2019
131 9011 37 Тэнцээгүй УК96032651 Уламжлалт анагаахын их эмч 8/29/2019
132 7205 89 Тэнцсэн МЮ94070904 Уламжлалт анагаахын их эмч 8/29/2019
133 7204 87 Тэнцсэн УП94070108 Уламжлалт анагаахын их эмч 8/29/2019
134 7206 86 Тэнцсэн ЧВ82022865 Уламжлалт анагаахын их эмч 8/29/2019
135 7203 84 Тэнцсэн ДЖ77112404 Уламжлалт анагаахын их эмч 8/29/2019
136 7207 48 Тэнцээгүй ЙЖ91011505 Уламжлалт анагаахын их эмч 8/29/2019
137 8202 84 Тэнцсэн ВВ92110424 Уламжлалт анагаахын сувилагч 8/29/2019
138 9901 97 Тэнцсэн АЮ87020262 Хүүхдийн их эмч 8/29/2019
139 9902 54 Тэнцээгүй СЮ94091108 Хүүхдийн их эмч 8/29/2019
140 8312 90 Тэнцсэн ФБ96031644 Эм зүйч 8/29/2019
141 9002 87 Тэнцсэн УП96032927 Эм зүйч 8/29/2019
142 8321 84 Тэнцсэн ХД86040567 Эм зүйч 8/29/2019
143 8311 76 Тэнцсэн УП97032124 Эм зүйч 8/29/2019
144 8306 72 Тэнцсэн УК97111661 Эм зүйч 8/29/2019
145 8320 62 Тэнцээгүй ТА91052935 Эм зүйч 8/29/2019
146 8319 61 Тэнцээгүй ЙЕ96062406 Эм зүйч 8/29/2019
147 8315 60 Тэнцээгүй УЗ96050206 Эм зүйч 8/29/2019
148 8314 59 Тэнцээгүй УП97071946 Эм зүйч 8/29/2019
149 8305 55 Тэнцээгүй СУ78042869 Эм зүйч 8/29/2019
150 8307 44 Тэнцээгүй РЭ86062469 Эм зүйч 8/29/2019
151 8316 41 Тэнцээгүй ГП99020811 Эм зүйч 8/29/2019
152 8605 90 Тэнцсэн ДЮ90082460 Эм найруулагч 8/29/2019
153 8603 70 Тэнцсэн ХВ82110955 Эм найруулагч 8/29/2019
154 8606 71 Тэнцсэн УХ89051764 Эм найруулагч 8/29/2019
155 8604 46 Тэнцээгүй НД67062869 Эм найруулагч 8/29/2019
156 1707 85 Тэнцсэн УП93022553 Эмч 8/29/2019
157 1706 72 Тэнцсэн УК94053174 Эмч 8/29/2019
158 1708 54 Тэнцээгүй ЧЕ82071504 Эмч 8/29/2019
159 1704 51 Тэнцээгүй УО88042956 Эмч 8/29/2019
160 8807 93 Тэнцсэн РЗ91081804 Эх баригч 8/29/2019
161 8809 66 Тэнцээгүй ИН92121501 Эх баригч 8/29/2019
162 8808 64 Тэнцээгүй КД91082207 Эх баригч 8/29/2019
163 8810 63 Тэнцээгүй АЮ97042803 Эх баригч 8/29/2019