Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 51 540 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 180 төрөлтөөр буюу 0.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 51 928 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 250 хүүхдээр буюу 0.5 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 26 565 буюу 51.2 хувь нь хүү, 25 363 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 11 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 681 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 820 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 50 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 11 358 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 82 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 6876 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 4482 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 26 төрлийн 29 171 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 90.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 930 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
2019-08-20-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Ховд/
2019-08-20-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Ховд/
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 9001 71 Тэнцсэн ПЯ90120132 Ерөнхий эмч 8/20/2019
2 9020 90 Тэнцсэн ПП90122524 Бага эмч 8/20/2019
3 9021 86 Тэнцсэн ПО86083102 Эм зүйч 8/20/2019
4 9018 85 Тэнцсэн ПЛ88103003 Бага эмч 8/20/2019
5 9012 81 Тэнцсэн ПЯ90052767 Сувилагч 8/20/2019
6 9009 79 Тэнцсэн ПБ92061208 Эх баригч 8/20/2019
7 9019 76 Тэнцсэн ПЕ74011032 Сувилагч 8/20/2019
8 9010 74 Тэнцсэн ПМ68082508 Эм найруулагч 8/20/2019
9 9011 72 Тэнцсэн ПЮ92090140 Ерөнхий эмч 8/20/2019
10 9017 72 Тэнцсэн ПЭ77091004 Сувилагч 8/20/2019
11 9007 70 Тэнцсэн ПБ89093028 Сувилагч 8/20/2019
12 9013 70 Тэнцсэн ПЮ93121104 Эх баригч 8/20/2019
13 9003 66 Тэнцээгүй ПД89032267 Ерөнхий эмч 8/20/2019
14 9002 62 Тэнцээгүй УА89111801 Ерөнхий эмч 8/20/2019
15 9022 49 Тэнцээгүй ПЙ94072404 Эх баригч 8/20/2019
16 9023 49 Тэнцээгүй ПМ86110300 Бага эмч 8/20/2019
17 9005 47 Тэнцээгүй ПЖ92012201 Бага эмч 8/20/2019
18 9016 44 Тэнцээгүй ПЮ95011901 Сувилагч 8/20/2019
19 9015 16 Тэнцээгүй ПЙ66072664 Бага эмч 8/20/2019