Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-08-20-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Ховд/
2019-08-20-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Ховд/
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 9001 71 Тэнцсэн ПЯ90120132 Ерөнхий эмч 8/20/2019
2 9020 90 Тэнцсэн ПП90122524 Бага эмч 8/20/2019
3 9021 86 Тэнцсэн ПО86083102 Эм зүйч 8/20/2019
4 9018 85 Тэнцсэн ПЛ88103003 Бага эмч 8/20/2019
5 9012 81 Тэнцсэн ПЯ90052767 Сувилагч 8/20/2019
6 9009 79 Тэнцсэн ПБ92061208 Эх баригч 8/20/2019
7 9019 76 Тэнцсэн ПЕ74011032 Сувилагч 8/20/2019
8 9010 74 Тэнцсэн ПМ68082508 Эм найруулагч 8/20/2019
9 9011 72 Тэнцсэн ПЮ92090140 Ерөнхий эмч 8/20/2019
10 9017 72 Тэнцсэн ПЭ77091004 Сувилагч 8/20/2019
11 9007 70 Тэнцсэн ПБ89093028 Сувилагч 8/20/2019
12 9013 70 Тэнцсэн ПЮ93121104 Эх баригч 8/20/2019
13 9003 66 Тэнцээгүй ПД89032267 Ерөнхий эмч 8/20/2019
14 9002 62 Тэнцээгүй УА89111801 Ерөнхий эмч 8/20/2019
15 9022 49 Тэнцээгүй ПЙ94072404 Эх баригч 8/20/2019
16 9023 49 Тэнцээгүй ПМ86110300 Бага эмч 8/20/2019
17 9005 47 Тэнцээгүй ПЖ92012201 Бага эмч 8/20/2019
18 9016 44 Тэнцээгүй ПЮ95011901 Сувилагч 8/20/2019
19 9015 16 Тэнцээгүй ПЙ66072664 Бага эмч 8/20/2019