Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-08-09-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-08-09-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн 
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 4613 78 Тэнцсэн ДЮ68122269 Бага эмч 8/9/2019
2 4610 77 Тэнцсэн ЙЕ68013009 Бага эмч 8/9/2019
3 4611 73 Тэнцсэн ФЖ87053005 Бага эмч 8/9/2019
4 4607 27 Тэнцээгүй ВО95091904 Бага эмч 8/9/2019
5 2001 42 Тэнцээгүй ЖБ87071176 Гэмтлийн эмч 8/9/2019
6 2102 50 Тэнцээгүй ХА86061662 Дүрс оношлогооны эмч 8/9/2019
7 7160 89 Тэнцсэн ГО89010572 Ерөнхий эмч 8/9/2019
8 7161 89 Тэнцсэн ПЮ91112600 Ерөнхий эмч 8/9/2019
9 7191 89 Тэнцсэн УД95021907 Ерөнхий эмч 8/9/2019
10 7171 88 Тэнцсэн УК93122100 Ерөнхий эмч 8/9/2019
11 7148 87 Тэнцсэн СТ93061319 Ерөнхий эмч 8/9/2019
12 7155 87 Тэнцсэн ГП88022710 Ерөнхий эмч 8/9/2019
13 7170 87 Тэнцсэн УО88040908 Ерөнхий эмч 8/9/2019
14 7135 86 Тэнцсэн СП92120613 Ерөнхий эмч 8/9/2019
15 7147 86 Тэнцсэн СА93100220 Ерөнхий эмч 8/9/2019
16 7167 86 Тэнцсэн ИЦ92022405 Ерөнхий эмч 8/9/2019
17 7176 86 Тэнцсэн ИЮ92021022 Ерөнхий эмч 8/9/2019
18 7200 86 Тэнцсэн ГЙ93013113 Ерөнхий эмч 8/9/2019
19 7216 86 Тэнцсэн ОЮ93040712 Ерөнхий эмч 8/9/2019
20 7213 85 Тэнцсэн УП92100826 Ерөнхий эмч 8/9/2019
21 7134 84 Тэнцсэн НЭ95022405 Ерөнхий эмч 8/9/2019
22 7217 84 Тэнцсэн ВЮ95021524 Ерөнхий эмч 8/9/2019
23 7136 82 Тэнцсэн КЕ88080208 Ерөнхий эмч 8/9/2019
24 7142 82 Тэнцсэн ГД92071503 Ерөнхий эмч 8/9/2019
25 7149 82 Тэнцсэн ДЮ88052604 Ерөнхий эмч 8/9/2019
26 7150 82 Тэнцсэн ДД55111506 Ерөнхий эмч 8/9/2019
27 7156 82 Тэнцсэн ГЮ90072306 Ерөнхий эмч 8/9/2019
28 7207 82 Тэнцсэн ЦЗ74121022 Ерөнхий эмч 8/9/2019
29 7139 80 Тэнцсэн НЦ92042002 Ерөнхий эмч 8/9/2019
30 7140 80 Тэнцсэн АН88111121 Ерөнхий эмч 8/9/2019
31 7151 80 Тэнцсэн ДЙ78120701 Ерөнхий эмч 8/9/2019
32 7169 80 Тэнцсэн ХА85051202 Ерөнхий эмч 8/9/2019
33 7190 80 Тэнцсэн РД93022211 Ерөнхий эмч 8/9/2019
34 7143 79 Тэнцсэн УИ94010404 Ерөнхий эмч 8/9/2019
35 7145 79 Тэнцсэн ЦБ86042279 Ерөнхий эмч 8/9/2019
36 7177 79 Тэнцсэн УД93071708 Ерөнхий эмч 8/9/2019
37 7180 77 Тэнцсэн ИЖ86050301 Ерөнхий эмч 8/9/2019
38 7185 77 Тэнцсэн ГГ93043003 Ерөнхий эмч 8/9/2019
39 9007 77 Тэнцсэн ЧМ67103107 Ерөнхий эмч 8/9/2019
40 7181 76 Тэнцсэн ЧМ59040666 Ерөнхий эмч 8/9/2019
41 7202 76 Тэнцсэн НО91061601 Ерөнхий эмч 8/9/2019
42 7211 75 Тэнцсэн УЗ91091303 Ерөнхий эмч 8/9/2019
43 7141 74 Тэнцсэн ОЮ93030721 Ерөнхий эмч 8/9/2019
44 7157 74 Тэнцсэн КБ94010302 Ерөнхий эмч 8/9/2019
45 7183 74 Тэнцсэн ПЙ92080404 Ерөнхий эмч 8/9/2019
46 7186 74 Тэнцсэн ХЕ88010609 Ерөнхий эмч 8/9/2019
47 7195 74 Тэнцсэн НБ93092404 Ерөнхий эмч 8/9/2019
48 7133 73 Тэнцсэн УК92091523 Ерөнхий эмч 8/9/2019
49 7179 73 Тэнцсэн АЯ90062501 Ерөнхий эмч 8/9/2019
50 9006 73 Тэнцсэн ЧР68120415 Ерөнхий эмч 8/9/2019
51 7175 71 Тэнцсэн УШ93012224 Ерөнхий эмч 8/9/2019
52 7193 71 Тэнцсэн ЙЕ94040706 Ерөнхий эмч 8/9/2019
53 7188 69 Тэнцээгүй БЮ93122036 Ерөнхий эмч 8/9/2019
54 7209 69 Тэнцээгүй УУ19910525 Ерөнхий эмч 8/9/2019
55 7182 68 Тэнцээгүй ФА94031120 Ерөнхий эмч 8/9/2019
56 7132 67 Тэнцээгүй ГП94082529 Ерөнхий эмч 8/9/2019
57 7197 67 Тэнцээгүй ПБ91082114 Ерөнхий эмч 8/9/2019
58 7146 66 Тэнцээгүй ИА94020488 Ерөнхий эмч 8/9/2019
59 7168 66 Тэнцээгүй УТ91032703 Ерөнхий эмч 8/9/2019
60 7187 66 Тэнцээгүй БЮ94022012 Ерөнхий эмч 8/9/2019
61 7165 65 Тэнцээгүй УК91071209 Ерөнхий эмч 8/9/2019
62 7184 64 Тэнцээгүй БЮ93092611 Ерөнхий эмч 8/9/2019
63 7158 63 Тэнцээгүй ЕГ86022217 Ерөнхий эмч 8/9/2019
64 7152 59 Тэнцээгүй ДЭ84080306 Ерөнхий эмч 8/9/2019
65 7196 59 Тэнцээгүй ЛЮ92030618 Ерөнхий эмч 8/9/2019
66 7164 58 Тэнцээгүй МЕ90120604 Ерөнхий эмч 8/9/2019
67 7178 57 Тэнцээгүй УХ88050537 Ерөнхий эмч 8/9/2019
68 7166 56 Тэнцээгүй ПБ92111214 Ерөнхий эмч 8/9/2019
69 7173 53 Тэнцээгүй УБ92060410 Ерөнхий эмч 8/9/2019
70 7162 50 Тэнцээгүй ХЗ84051806 Ерөнхий эмч 8/9/2019
71 7210 50 Тэнцээгүй РН91030905 Ерөнхий эмч 8/9/2019
72 7208 43 Тэнцээгүй НВ88012909 Ерөнхий эмч 8/9/2019
73 7205 41 Тэнцээгүй ИА69060701 Ерөнхий эмч 8/9/2019
74 7144 39 Тэнцээгүй СФ94041005 Ерөнхий эмч 8/9/2019
75 7206 36 Тэнцээгүй ЗЗ84030600 Ерөнхий эмч 8/9/2019
76 7189 30 Тэнцээгүй ИЮ91121521 Ерөнхий эмч 8/9/2019
77 2505 70 Тэнцсэн ДЖ85031408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 8/9/2019
78 1801 81 Тэнцсэн УШ95070524 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 8/9/2019
79 3014 91 Тэнцсэн ТЕ90071301 Насс 8/9/2019
80 3008 79 Тэнцсэн КГ91112802 Насс 8/9/2019
81 3011 79 Тэнцсэн ВО85042103 Насс 8/9/2019
82 3010 78 Тэнцсэн ПЮ79020200 Насс 8/9/2019
83 3007 77 Тэнцсэн ХН85030602 Насс 8/9/2019
84 3009 77 Тэнцсэн ЦГ69021303 Насс 8/9/2019
85 3012 73 Тэнцсэн ХА77011063 Насс 8/9/2019
86 3021 71 Тэнцсэн ЙЮ91080922 Насс 8/9/2019
87 3013 69 Тэнцээгүй ВЮ91101900 Насс 8/9/2019
88 3015 69 Тэнцээгүй ЧГ78082161 Насс 8/9/2019
89 3018 67 Тэнцээгүй УШ91012064 Насс 8/9/2019
90 3022 65 Тэнцээгүй УУ89122627 Насс 8/9/2019
91 3020 58 Тэнцээгүй ИМ89030504 Насс 8/9/2019
92 3017 50 Тэнцээгүй УУ91050929 Насс 8/9/2019
93 3019 47 Тэнцээгүй ИА91082801 Насс 8/9/2019
94 3896 83 Тэнцсэн ПИ92031902 Сувилагч 8/9/2019
95 3889 82 Тэнцсэн УХ92052301 Сувилагч 8/9/2019
96 3890 81 Тэнцсэн ЛЛ91011412 Сувилагч 8/9/2019
97 3880 77 Тэнцсэн ШЕ72063005 Сувилагч 8/9/2019
98 3907 76 Тэнцсэн УП88120767 Сувилагч 8/9/2019
99 3894 74 Тэнцсэн ИА91112902 Сувилагч 8/9/2019
100 3891 73 Тэнцсэн СК88050505 Сувилагч 8/9/2019
101 3902 73 Тэнцсэн НХ79041700 Сувилагч 8/9/2019
102 3893 72 Тэнцсэн АЙ94013001 Сувилагч 8/9/2019
103 3881 71 Тэнцсэн БИ97110700 Сувилагч 8/9/2019
104 3899 70 Тэнцсэн СВ75100606 Сувилагч 8/9/2019
105 3904 69 Тэнцээгүй УУ91102708 Сувилагч 8/9/2019
106 3883 65 Тэнцээгүй УХ83122861 Сувилагч 8/9/2019
107 3909 65 Тэнцээгүй ДЙ92122508 Сувилагч 8/9/2019
108 3885 54 Тэнцээгүй ОА92091107 Сувилагч 8/9/2019
109 3908 51 Тэнцээгүй ВА91120708 Сувилагч 8/9/2019
110 3887 47 Тэнцээгүй УВ91091402 Сувилагч 8/9/2019
111 3895 47 Тэнцээгүй СЙ79110305 Сувилагч 8/9/2019
112 3903 42 Тэнцээгүй БЕ96021004 Сувилагч 8/9/2019
113 4702 27 Тэнцээгүй ВБ92080208 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 8/9/2019
114 4804 84 Тэнцсэн РГ83033008 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 8/9/2019
115 4222 96 Тэнцсэн УШ94010308 Эм зүйч 8/9/2019
116 4226 95 Тэнцсэн ЖЯ92011908 Эм зүйч 8/9/2019
117 4211 93 Тэнцсэн ЧР71030902 Эм зүйч 8/9/2019
118 4214 92 Тэнцсэн ДЮ91112825 Эм зүйч 8/9/2019
119 4209 91 Тэнцсэн ОО91100901 Эм зүйч 8/9/2019
120 4212 91 Тэнцсэн ЙЮ91120902 Эм зүйч 8/9/2019
121 4227 90 Тэнцсэн ФЯ91080108 Эм зүйч 8/9/2019
122 4218 88 Тэнцсэн АЭ58041568 Эм зүйч 8/9/2019
123 4234 88 Тэнцсэн ТА85092669 Эм зүйч 8/9/2019
124 4215 84 Тэнцсэн ИУ91113013 Эм зүйч 8/9/2019
125 4210 83 Тэнцсэн ИЭ93073008 Эм зүйч 8/9/2019
126 4231 82 Тэнцсэн УЗ90053181 Эм зүйч 8/9/2019
127 4217 81 Тэнцсэн УУ91100627 Эм зүйч 8/9/2019
128 4224 80 Тэнцсэн ИЮ86071801 Эм зүйч 8/9/2019
129 4229 80 Тэнцсэн ЗК72092103 Эм зүйч 8/9/2019
130 4225 72 Тэнцсэн МС90122503 Эм зүйч 8/9/2019
131 4232 72 Тэнцсэн СФ86061901 Эм зүйч 8/9/2019
132 4223 70 Тэнцсэн УК92062782 Эм зүйч 8/9/2019
133 4233 64 Тэнцээгүй ЕЭ80081168 Эм зүйч 8/9/2019
134 4219 52 Тэнцээгүй ШЕ88021029 Эм зүйч 8/9/2019
135 9008 66 Тэнцээгүй НН87080683 Эм зүйч 8/9/2019
136 4496 98 Тэнцсэн ПО86022501 Эм найруулагч 8/9/2019
137 9009 96 Тэнцсэн ХЖ72090444 Эм найруулагч 8/9/2019
138 4506 93 Тэнцсэн ЧБ75110506 Эм найруулагч 8/9/2019
139 4502 86 Тэнцсэн ХГ68021802 Эм найруулагч 8/9/2019
140 4499 80 Тэнцсэн ЗК93061325 Эм найруулагч 8/9/2019
141 4495 75 Тэнцсэн ЛБ92121607 Эм найруулагч 8/9/2019
142 4498 75 Тэнцсэн БК96091504 Эм найруулагч 8/9/2019
143 9010 72 Тэнцсэн ЛК93031602 Эм найруулагч 8/9/2019
144 4507 70 Тэнцсэн ЙР93090908 Эм найруулагч 8/9/2019
145 4500 64 Тэнцээгүй ГБ92090509 Эм найруулагч 8/9/2019
146 4501 61 Тэнцээгүй СА92032700 Эм найруулагч 8/9/2019
147 4505 60 Тэнцээгүй ЖЯ19911201 Эм найруулагч 8/9/2019
148 4503 58 Тэнцээгүй ШЗ77022508 Эм найруулагч 8/9/2019
149 4504 58 Тэнцээгүй ЖЯ92101822 Эм найруулагч 8/9/2019
150 4493 55 Тэнцээгүй ЛЮ82022001 Эм найруулагч 8/9/2019
151 4510 43 Тэнцээгүй ХА69011361 Эм найруулагч 8/9/2019
152 4494 41 Тэнцээгүй ДМ92120810 Эм найруулагч 8/9/2019
153 4497 37 Тэнцээгүй ПГ92060703 Эм найруулагч 8/9/2019