Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-08-08-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
2019-08-08-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн 
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 8001 75 Тэнцсэн ДС85022804 Бага эмч 8/8/2019
2 2308 92 Тэнцсэн УХ91112936 Дотрын эмч 8/8/2019
3 2306 57 Тэнцээгүй КЮ88050864 Дотрын эмч 8/8/2019
4 5536 95 Тэнцсэн ИЭ96091304 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
5 5529 90 Тэнцсэн УЗ89112493 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
6 5519 89 Тэнцсэн УХ96071008 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
7 9002 89 Тэнцсэн АК89052600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
8 5555 88 Тэнцсэн ВК95121016 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
9 9004 88 Тэнцсэн УЗ90110622 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
10 5517 86 Тэнцсэн АН94042008 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
11 5520 86 Тэнцсэн ЗД95060404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
12 5524 86 Тэнцсэн УШ96111235 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
13 5513 85 Тэнцсэн ОВ95032301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
14 5523 85 Тэнцсэн УХ97022034 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
15 5546 85 Тэнцсэн ФА95060603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
16 5571 85 Тэнцсэн РЭ95102169 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
17 5526 83 Тэнцсэн УШ94112648 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
18 5515 82 Тэнцсэн ЙЮ91042508 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
19 5576 82 Тэнцсэн ФБ91110725 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
20 5544 81 Тэнцсэн ТА95031318 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
21 5562 81 Тэнцсэн ОЕ95112701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
22 5510 79 Тэнцсэн УИ93021524 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
23 5545 79 Тэнцсэн МП96041509 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
24 5547 78 Тэнцсэн УЮ94031607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
25 5554 78 Тэнцсэн РД95071905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
26 5569 77 Тэнцсэн УХ94092415 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
27 9003 77 Тэнцсэн МЗ90111381 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
28 5511 76 Тэнцсэн ПЮ93102906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
29 5568 76 Тэнцсэн УП95040598 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
30 5516 74 Тэнцсэн НР92051100 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
31 5522 74 Тэнцсэн ЙЕ93072504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
32 5559 74 Тэнцсэн ДВ95051305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
33 5563 74 Тэнцсэн УП95072966 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
34 5575 72 Тэнцсэн ЖЯ95032018 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
35 5556 71 Тэнцсэн УЗ95110710 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
36 5578 71 Тэнцсэн УШ96053052 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
37 5521 70 Тэнцсэн ТА95091402 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
38 5561 70 Тэнцсэн УК91071802 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
39 5565 70 Тэнцсэн УУ95050327 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
40 5577 68 Тэнцээгүй УХ91040286 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
41 5579 68 Тэнцээгүй УП95061948 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
42 5535 66 Тэнцээгүй ОП94080103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
43 5537 66 Тэнцээгүй АЙ93031116 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
44 5551 65 Тэнцээгүй МВ95052300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
45 5518 63 Тэнцээгүй ИЮ95031607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
46 5538 63 Тэнцээгүй ЙГ91032401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
47 5553 63 Тэнцээгүй ФА95050908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
48 5558 63 Тэнцээгүй ПЮ96051807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
49 5542 61 Тэнцээгүй СЭ96021912 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
50 5552 61 Тэнцээгүй УШ93030342 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
51 5539 60 Тэнцээгүй ФА95061471 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
52 5549 60 Тэнцээгүй АЮ95052206 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
53 5533 58 Тэнцээгүй УЗ94110421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
54 5564 57 Тэнцээгүй ТА95020281 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
55 5541 56 Тэнцээгүй ИА94022705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
56 5531 55 Тэнцээгүй УХ93112271 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
57 5570 55 Тэнцээгүй ФА95100304 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
58 5512 52 Тэнцээгүй ОЮ95092505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
59 5525 52 Тэнцээгүй УП96102847 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
60 5566 51 Тэнцээгүй УШ96080829 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
61 5514 49 Тэнцээгүй УК95111249 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
62 5574 47 Тэнцээгүй ВД94071601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
63 5548 45 Тэнцээгүй ПГ91100603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
64 5527 43 Тэнцээгүй ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
65 5573 43 Тэнцээгүй МЮ93090128 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
66 5560 41 Тэнцээгүй РЛ95043006 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
67 5534 38 Тэнцээгүй УК97042613 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
68 5550 35 Тэнцээгүй ДВ94052006 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
69 5567 33 Тэнцээгүй УТ91031825 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
70 5543 0 Тэнцээгүй  РЙ94112512 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
71 9001 75 Тэнцсэн ЕЭ91080500 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/8/2019
72 9005 90 Тэнцсэн УД94010935 Нүүр ам судлалын их эмч 8/8/2019
73 7503 46 Тэнцээгүй ДЙ94070502 Нүүр ам судлалын их эмч 8/8/2019
74 5351 81 Тэнцсэн ОЮ94120401 Сувилагч 8/8/2019
75 5382 79 Тэнцсэн УД97121203 Сувилагч 8/8/2019
76 5362 77 Тэнцсэн УД91040924 Сувилагч 8/8/2019
77 5366 77 Тэнцсэн АД98112307 Сувилагч 8/8/2019
78 5383 75 Тэнцсэн АГ97120600 Сувилагч 8/8/2019
79 5369 74 Тэнцсэн БК93020327 Сувилагч 8/8/2019
80 5360 70 Тэнцсэн ЖИ80061500 Сувилагч 8/8/2019
81 5380 70 Тэнцсэн ХГ87010101 Сувилагч 8/8/2019
82 5350 69 Тэнцээгүй РУ97010901 Сувилагч 8/8/2019
83 5355 66 Тэнцээгүй УП97070162 Сувилагч 8/8/2019
84 5367 64 Тэнцээгүй ЖА86051075 Сувилагч 8/8/2019
85 5348 63 Тэнцээгүй ЛЮ90122384 Сувилагч 8/8/2019
86 5357 62 Тэнцээгүй УЮ97010948 Сувилагч 8/8/2019
87 5352 61 Тэнцээгүй ИП97101900 Сувилагч 8/8/2019
88 5381 54 Тэнцээгүй ЛН94100801 Сувилагч 8/8/2019
89 5373 52 Тэнцээгүй ПЗ92011505 Сувилагч 8/8/2019
90 5365 49 Тэнцээгүй МИ95041501 Сувилагч 8/8/2019
91 5370 44 Тэнцээгүй ДЮ95090303 Сувилагч 8/8/2019
92 5378 43 Тэнцээгүй ОЗ98021021 Сувилагч 8/8/2019
93 5361 38 Тэнцээгүй ЗЗ99040100 Сувилагч 8/8/2019
94 5353 36 Тэнцээгүй ДИ95061606 Сувилагч 8/8/2019
95 5371 34 Тэнцээгүй ЙЖ95062005 Сувилагч 8/8/2019
96 5354 31 Тэнцээгүй ЗЗ98042411 Сувилагч 8/8/2019
97 5358 31 Тэнцээгүй ОЗ98101203 Сувилагч 8/8/2019
98 3343 98 Тэнцсэн ТА89091610 УАУ эмч 8/8/2019
99 3345 92 Тэнцсэн АА88052291 УАУ эмч 8/8/2019
100 3351 92 Тэнцсэн РА81011307 УАУ эмч 8/8/2019
101 3342 89 Тэнцсэн НБ89070606 УАУ эмч 8/8/2019
102 3348 89 Тэнцсэн СЯ90021508 УАУ эмч 8/8/2019
103 3352 86 Тэнцсэн ВР91090707 УАУ эмч 8/8/2019
104 3353 85 Тэнцсэн УХ92081568 УАУ эмч 8/8/2019
105 9006 84 Тэнцсэн УУ90051801 УАУ эмч 8/8/2019
106 3334 83 Тэнцсэн УХ84071213 УАУ эмч 8/8/2019
107 3354 83 Тэнцсэн ИЦ90022803 УАУ эмч 8/8/2019
108 3344 82 Тэнцсэн АЮ89041568 УАУ эмч 8/8/2019
109 3350 73 Тэнцсэн АГ90071902 УАУ эмч 8/8/2019
110 3341 45 Тэнцээгүй УШ95012128 УАУ эмч 8/8/2019
111 3339 41 Тэнцээгүй ГЮ91050300 УАУ эмч 8/8/2019
112 7216 91 Тэнцсэн АР96022803 УАУ эмч 8/8/2019
113 7211 90 Тэнцсэн ЖН97020901 УАУ эмч 8/8/2019
114 7212 85 Тэнцсэн УШ95081120 УАУ эмч 8/8/2019
115 7221 85 Тэнцсэн ФБ96110602 УАУ эмч 8/8/2019
116 7204 84 Тэнцсэн УЗ96072122 УАУ эмч 8/8/2019
117 7205 84 Тэнцсэн УК95121707 УАУ эмч 8/8/2019
118 7214 81 Тэнцсэн ЙГ96112603 УАУ эмч 8/8/2019
119 7222 78 Тэнцсэн УХ92072306 УАУ эмч 8/8/2019
120 7213 76 Тэнцсэн ПД96010206 УАУ эмч 8/8/2019
121 7215 76 Тэнцсэн РУ94041001 УАУ эмч 8/8/2019
122 7218 71 Тэнцсэн УХ96052801 УАУ эмч 8/8/2019
123 7207 68 Тэнцээгүй УП94070108 УАУ эмч 8/8/2019
124 7206 53 Тэнцээгүй УЮ96021631 УАУ эмч 8/8/2019
125 7208 22 Тэнцээгүй ДЖ77112404 УАУ эмч 8/8/2019
126 8201 46 Тэнцээгүй МЙ92011201 Уламжлалт анагаахын сувилагч 8/8/2019
127 9976 89 Тэнцсэн УП92052303 Хөдөлгөөн засалч 8/8/2019
128 9977 84 Тэнцсэн УШ93100661 Хөдөлгөөн засалч 8/8/2019
129 9972 83 Тэнцсэн ЗЮ97122808 Хөдөлгөөн засалч 8/8/2019
130 9974 79 Тэнцсэн УК97031624 Хөдөлгөөн засалч 8/8/2019
131 9902 93 Тэнцсэн УИ94101002 Хүүхдийн их эмч 8/8/2019
132 9904 72 Тэнцсэн УК94021728 Хүүхдийн их эмч 8/8/2019
133 9903 68 Тэнцээгүй ИЗ94100706 Хүүхдийн их эмч 8/8/2019
134 8308 80 Тэнцсэн ОР97031504 Эм зүйч 8/8/2019
135 8306 79 Тэнцсэн ДР96082707 Эм зүйч 8/8/2019
136 8315 79 Тэнцсэн УК96112447 Эм зүйч 8/8/2019
137 8314 78 Тэнцсэн УП97092841 Эм зүйч 8/8/2019
138 8310 77 Тэнцсэн ЗГ96121207 Эм зүйч 8/8/2019
139 8311 75 Тэнцсэн ПД88122465 Эм зүйч 8/8/2019
140 8317 72 Тэнцсэн ОН95062622 Эм зүйч 8/8/2019
141 8305 71 Тэнцсэн АЗ97040808 Эм зүйч 8/8/2019
142 8313 71 Тэнцсэн ОЗ97010308 Эм зүйч 8/8/2019
143 8316 68 Тэнцээгүй ДК96032105 Эм зүйч 8/8/2019
144 8309 67 Тэнцээгүй НЫ97010601 Эм зүйч 8/8/2019
145 8312 50 Тэнцээгүй ОЮ96041928 Эм зүйч 8/8/2019
146 8608 94 Тэнцсэн МУ79061462 Эм найруулагч 8/8/2019
147 8605 92 Тэнцсэн ГМ92022500 Эм найруулагч 8/8/2019
148 8610 90 Тэнцсэн ТВ66040260 Эм найруулагч 8/8/2019
149 8615 72 Тэнцсэн НР56030161 Эм найруулагч 8/8/2019
150 8609 62 Тэнцээгүй ВЗ98071505 Эм найруулагч 8/8/2019
151 8604 57 Тэнцээгүй ВВ96062724 Эм найруулагч 8/8/2019
152 8614 52 Тэнцээгүй ХВ82110955 Эм найруулагч 8/8/2019
153 8612 38 Тэнцээгүй ВЮ00232119 Эм найруулагч 8/8/2019
154 8611 28 Тэнцээгүй УЮ97051500 Эм найруулагч 8/8/2019
155 4017 100 Тэнцсэн АБ95081901 Эх баригч 8/8/2019
156 4015 94 Тэнцсэн ПЮ67082761 Эх баригч 8/8/2019
157 4020 94 Тэнцсэн АО91062603 Эх баригч 8/8/2019
158 4014 79 Тэнцсэн УП93042165 Эх баригч 8/8/2019
159 4019 71 Тэнцсэн ЖЗ91091606 Эх баригч 8/8/2019
160 8807 59 Тэнцээгүй РЗ91081804 Эх баригч 8/8/2019
161 8810 59 Тэнцээгүй КД91082207 Эх баригч 8/8/2019