Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-08-07 мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт / Цахим/
2019-08-07 мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт / Цахим/       
Шифр Дүн  Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн мэргэжил Он/Сар/Өдөр
1 3877 93 Тэнцсэн  СФ88031201 Сувилагч 2019-08-07
2 3332 90 Тэнцсэн  УУ90071043 УАУ эмч 2019-08-07
3 5505 90 Тэнцсэн  УК94040906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 2019-08-07
4 2501 90 Тэнцсэн  УХ89031604 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 2019-08-07
5 7200 88 Тэнцсэн  ЗП96050107 Уламжлалт анагаахын их эмч 2019-08-07
6 3876 87 Тэнцсэн  МЮ92062309 Сувилагч 2019-08-07
7 2502 87 Тэнцсэн  УШ91032507 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 2019-08-07
8 7201 87 Тэнцсэн  АЮ94081107 Уламжлалт анагаахын их эмч 2019-08-07
9 4203 86 Тэнцсэн  ЙЮ91112200 Эм зүйч 2019-08-07
10 5508 84 Тэнцсэн  УХ96042004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 2019-08-07
11 4205 82 Тэнцсэн  ОЮ95101702 Эм зүйч 2019-08-07
12 7128 79 Тэнцсэн  ИГ92012902 Ерөнхий эмч 2019-08-07
13 7129 78 Тэнцсэн  УП91080400 Ерөнхий эмч 2019-08-07
14 3331 77 Тэнцсэн  ЧК76031000 УАУ эмч 2019-08-07
15 4208 77 Тэнцсэн  МВ84021904 Эм зүйч 2019-08-07
16 4011 75 Тэнцсэн  УШ92062745 Эх баригч 2019-08-07
17 3004 73 Тэнцсэн  ГГ86110609 Насс 2019-08-07
18 3872 72 Тэнцсэн  БА91030622 Сувилагч 2019-08-07
19 7115 72 Тэнцсэн  ИЗ91022704 Ерөнхий эмч 2019-08-07
20 7119 72 Тэнцсэн  УП91103147 Ерөнхий эмч 2019-08-07
21 5501 69 Тэнцээгүй ЗМ94111908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 2019-08-07
22 7126 68 Тэнцээгүй УХ91081231 Ерөнхий эмч 2019-08-07
23 8602 68 Тэнцээгүй ДЮ90082460 Эм найруулагч 2019-08-07
24 5502 66 Тэнцээгүй ИЕ93072503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 2019-08-07
25 5346 66 Тэнцээгүй ЖВ93042503 Сувилагч 2019-08-07
26 7118 64 Тэнцээгүй ЙЮ93092602 Ерөнхий эмч 2019-08-07
27 4207 64 Тэнцээгүй ТА91052935 Эм зүйч 2019-08-07
28 5344 62 Тэнцээгүй ТБ96040301 Сувилагч 2019-08-07
29 8603 61 Тэнцээгүй УХ89051764 Эм найруулагч 2019-08-07
30 5503 60 Тэнцээгүй АС94090116 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 2019-08-07
31 7127 60 Тэнцээгүй ОА91080701 Ерөнхий эмч 2019-08-07
32 3865 60 Тэнцээгүй ЙГ92102411 Сувилагч 2019-08-07
33 5345 58 Тэнцээгүй ЙС90070501 Сувилагч 2019-08-07
34 4491 56 Тэнцээгүй АО88031402 Эм найруулагч 2019-08-07
35 5506 56 Тэнцээгүй РЭ94061201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 2019-08-07
36 3873 55 Тэнцээгүй ОД81061207 Сувилагч 2019-08-07
37 8303 54 Тэнцээгүй УП96032927 Эм зүйч 2019-08-07
38 2301 54 Тэнцээгүй УП91021902 Дотрын эмч 2019-08-07
39 7124 54 Тэнцээгүй УУ91092924 Ерөнхий эмч 2019-08-07
40 5504 54 Тэнцээгүй ЙИ94071901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 2019-08-07
41 7131 49 Тэнцээгүй АЮ90022687 Ерөнхий эмч 2019-08-07
42 7501 48 Тэнцээгүй ФМ90030662 Нүүр ам судлалын их эмч 2019-08-07
43 5347 47 Тэнцээгүй ОЮ97011243 Сувилагч 2019-08-07
44 7202 43 Тэнцээгүй УЗ97092914 Уламжлалт анагаахын их эмч 2019-08-07
45 5509 42 Тэнцээгүй УП97051401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 2019-08-07
46 4605 35 Тэнцээгүй СП90090600 Бага эмч 2019-08-07
47 4701 0 Тэнцээгүй ПЙ93011510 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 2019-08-07
48 7120 0 Тэнцээгүй БЮ92102617 Ерөнхий эмч 2019-08-07
49 7123 0 Тэнцээгүй УХ92012137 Ерөнхий эмч 2019-08-07