Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-08-02-ны өдрийн мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-08-02-ны өдрийн мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн 
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 1001 99 Тэнцсэн ИЙ87011318 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй 2019.08.02
2 1002 99 Тэнцсэн ИЮ89103061 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй 2019.08.03
3 1003 99 Тэнцсэн ЙЭ92010300 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй 2019.08.04
4 1004 85 Тэнцсэн АГ85112000 Зүрхний хэт авиа оношилгоо судлал /3 сар/ 2019.08.05
5 1006 75 Тэнцсэн ЧЙ81093033 Зүрхний хэт авиа оношилгоо судлал /3 сар/ 2019.08.06
6 1007 88 Тэнцсэн БЭ87122901 Зүрхний хэт авиа оношилгоо судлал /3 сар/ 2019.08.07
7 1009 94 Тэнцсэн ЖЮ88092516 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.08
8 1010 90 Тэнцсэн ЙЮ74042602 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.09
9 1011 92 Тэнцсэн ЦД70062163 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.10
10 1012 99 Тэнцсэн ЗА88070301 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.11
11 1013 95 Тэнцсэн ЕС82112108 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.12
12 1014 97 Тэнцсэн ХЛ88042605 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.13
13 1015 99 Тэнцсэн ОП91011600 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.14
14 1016 96 Тэнцсэн ИР74030821 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.15
15 1017 97 Тэнцсэн ГИ91012205 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.16
16 1019 95 Тэнцсэн ЦА87072100 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.17
17 1020 96 Тэнцсэн ВЮ87010531 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.18
18 1021 71 Тэнцсэн ВЮ95121731  Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.19
19 1023 92 Тэнцсэн ДИ87060302 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.20
20 1024 97 Тэнцсэн ИЮ91021500 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт 2019.08.21