Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-06-29-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн /Хөвсгөл/
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Мэргэжил Шалгалт өгсөн огноо
1 1001 85 Тэнцсэн рт90111207 Бага  эмч  7/1/2019
2 1011 71 Тэнцсэн рю65092571 Бага  эмч  7/1/2019
3 1007 65 Тэнцээгүй рм81022422 Бага  эмч  7/1/2019
4 1019 97 Тэнцсэн рс92040805 Бага  эмч  7/1/2019
5 1025 47 Тэнцээгүй рз90091105 Бага  эмч  7/1/2019
6 1023 88 Тэнцсэн рб88081504 Сувилагч 7/1/2019
7 2029 85 Тэнцсэн РБ90031002 Сувилагч 7/1/2019
8 1030 74 Тэнцсэн ЙЭ88092361 Сувилагч 7/1/2019
9 1010 77 Тэнцсэн рм94101609 УАУ-ын сувилагч 7/1/2019
10 1024 74 Тэнцсэн рл96042501 Хүний их эмч 7/1/2019
11 1013 43 Тэнцээгүй хл64040705 Хүний их эмч 7/1/2019
12 1026 40 Тэнцээгүй рй93080606 Хүний их эмч 7/1/2019
13 1008 38 Тэнцээгүй рю70111502 Хүний их эмч 7/1/2019
14 1005 91 Тэнцсэн ДП88122907 Хүний их эмч 7/1/2019
15 1004 84 Тэнцсэн ХЗ80102461 Хүний их эмч 7/1/2019
16 1003 77 Тэнцсэн ШУ89033015 Хүний их эмч 7/1/2019
17 1020 85 Тэнцсэн рб91010103 Эмзүйч 7/1/2019
18 1009 66 Тэнцээгүй рс92082424 Эм найруулагч 7/1/2019
19 1006 53 Тэнцээгүй вп89111105 Эм найруулагч 7/1/2019
20 1027 92 Тэнцсэн рс91022100 Эх баригч 7/1/2019
21 1021 88 Тэнцсэн ру97120204 Эх баригч 7/1/2019
22 1028 78 Тэнцсэн рт95062504 Эх баригч 7/1/2019
23 1002 75 Тэнцсэн рл94080216 Эх баригч 7/1/2019
24 1031 78 Тэнцсэн ВЖ92013102 Сувилагч 7/1/2019