Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2019-03-11-ны Төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн шалгалт /Эмч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1008 ИЮ93021609 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 89 Тэнцсэн 3/11/2019
2 1009 УС83051024 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ Ирээгүй 3/11/2019
4 1010 АМ89061402 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 93 Тэнцсэн 3/11/2019
5 1011 УШ94060304 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 91 Тэнцсэн 3/11/2019
6 1012 ОЮ9333002 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ Ирээгүй 3/11/2019
7 1013 НЭ89070704 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 96 Тэнцсэн 3/11/2019
8 1014 ГЭ58051708 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ Ирээгүй 3/11/2019
9 1015 ГЮ86122869 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ Ирээгүй 3/11/2019
10 1016 ЧО76022006 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 91 Тэнцсэн 3/11/2019
11 1017 ДИ87060302 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ Ирээгүй 3/11/2019
12 1018 НЗ88122365 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 93 Тэнцсэн 3/11/2019
13 1019 ЧБ86111163 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 89 Тэнцсэн 3/11/2019
14 1020 УП96091860 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 95 Тэнцсэн 3/11/2019
15 1021 ЧР72100162 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 90 Тэнцсэн 3/11/2019
16 1026 ИЦ71010806 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 100 Тэнцсэн 3/11/2019
17 1022 ВЖ88030909 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 91 Тэнцсэн 3/11/2019
18 1025 РЮ871002520 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 93 Тэнцсэн 3/11/2019
19 1023 ЧА85111106 Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт /4 сар/ 97 Тэнцсэн 3/11/2019
20 1001 УШ90062714 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал /5 сар/ 100 Тэнцсэн 3/11/2019
21 1002 УШ89103031 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал /5 сар/ 97 Тэнцсэн 3/11/2019
22 1003 ТЗ81020876 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал /5 сар/ 94 Тэнцсэн 3/11/2019
23 1004 ИЦ81093057 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал /5 сар/ 99 Тэнцсэн 3/11/2019
24 1005 ТЕ93120202 Яаралтай тусламж /5 сар/ 99 Тэнцсэн 3/11/2019
25 1006 УП89070882 Яаралтай тусламж /5 сар/ Ирээгүй 3/11/2019
26 1007 ПБ92100407 Яаралтай тусламж /5 сар/ 92 Тэнцсэн 3/11/2019