Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны зөвлөлдөх уулзалт боллоо.

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны олон улсын SHA2011 ангилал, түүнийг тооцоолох аргачлал, тооцоололд  ашигласан мэдээллийн эх үүсвэрийн талаар танилцуулах  “Эрүүл мэндийн эдийн засагч, санхүүчдийн зөвлөлдөх уулзалт” –ыг 03 сарын 06-ны өдөр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд зохион байгууллаа. Уулзалтад ЭМЯ, ҮСХ, ЭМДЕГ, ЭМЯ-ны харъяа эмнэлгүүдийн эдийн засагч, санхүүч нар нийт 30 хүн оролцов. Уулзалтын үеэр эрүүл үндэсний тооцооллыг гаргахад эрүүл мэндийн байгууллагууд хэрхэн хамтарч ажиллах талаар санал солилцлоо.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 2000 оноос эхлэн Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, ДЭМБ-ын дэмжлэгтэйгээр Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоог тооцоолон гаргаж бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдыг эрүүл мэндийн салбарын эдийн засгийн мэдээллээр хангаж ирсэн билээ. 2017 онд “Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо 2003-2014”-ыг тооцоолон гаргаж  танилцуулсан бол  2018 оны 12 сард “Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо-2015” –г олон улсын SHA2011 аргачлалын дагуу өргөтгөсөн 9 ангиллаар тооцоолж гаргаснаар уг тооцоог хийсэн Азийн зүүн бүсийн цөөн орнуудын нэг болсон юм. Улмаар энэхүү тооцооллыг жил бүрд нь  гаргахаар ажиллаж байна.