Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
...2019-02-22-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн /Өвөрхангай/
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9017 йн91030902 Бага эмч 66 Тэнцээгүй 2/22/2018
2 9002 еп92082606 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 2/22/2018
3 9006 йа89081617 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 2/22/2018
4 9005 йп95090513 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 2/22/2018
5 9011 йю80122967 Бага эмч 49 Тэнцээгүй 2/22/2018
6 9019 вз93121801 Бага эмч 42 Тэнцээгүй 2/22/2018
7 9003 йо93052418 Бага эмч 33 Тэнцээгүй 2/22/2018
8 9004 йа92080102 Бага эмч 13 Тэнцээгүй 2/22/2018
9 9007 йю92081806 Бага эмч  45 Тэнцээгүй 2/22/2018
10 9009 ЙС87102228 Насс 48 Тэнцээгүй 2/22/2018
11 9013 йб83010106 Сувилагч  61 Тэнцээгүй 2/22/2018
12 9010 Ас92072522 Сувилагч  51 Тэнцээгүй 2/22/2018
13 9016 йю74111803 Сувилагч  42 Тэнцээгүй 2/22/2018
14 9014 ух89111236 УАУ бага эмч 48 Тэнцээгүй 2/22/2018
15 9008 Ус86111005 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 2/22/2018
16 9015 ше82060819 Хүний их эмч 40 Тэнцээгүй 2/22/2018
17 9012 ЙР85082858 Хүний их эмч 34 Тэнцээгүй 2/22/2018
18 9018 йм91120804 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй 2/22/2018
19 9001 ЙР88033006 Эх баригч  50 Тэнцээгүй 2/22/2018