Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-12-11-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 4605 СЭ89122863 Бага эмч 92 Тэнцсэн 12/11/2018
2 4612 ЙС19921023 Бага эмч 89 Тэнцсэн 12/11/2018
3 4608 МЬ74061104 Бага эмч 83 Тэнцсэн 12/11/2018
4 9001 ТЕ70012667 Бага эмч 83 Тэнцсэн 12/11/2018
5 4603 ОЮ90011609 Бага эмч 82 Тэнцсэн 12/11/2018
6 4607 ОЯ76042606 Бага эмч 78 Тэнцсэн 12/11/2018
7 4602 МО85100413 Бага эмч 76 Тэнцсэн 12/11/2018
8 4606 ИЗ74010805 Бага эмч 75 Тэнцсэн 12/11/2018
9 4610 МБ82100202 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 12/11/2018
10 9002 АГ87052601 Бага эмч 38 Тэнцээгүй 12/11/2018
11 4611 ВМ90100315 Бага эмч 31 Тэнцээгүй 12/11/2018
12 4613 ЛМ70052402 Бага эмч 27 Тэнцээгүй 12/11/2018
13 8001 ВД98030912 Бага эмч 19 Тэнцээгүй 12/11/2018
14 5521 ВЮ91112906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 12/11/2018
15 5518 НТ88120615 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 89 Тэнцсэн 12/11/2018
16 5519 АЮ91101913 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн 12/11/2018
17 5516 ФА94070144 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 12/11/2018
18 5514 УК95041370 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 12/11/2018
19 5510 ОО92110720 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 12/11/2018
20 5508 УШ94120421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 12/11/2018
21 5520 ТЕ91020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн 12/11/2018
22 5505 МБ92120406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 12/11/2018
23 5507 УУ93052812 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 12/11/2018
24 5511 УШ93010325 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 12/11/2018
25 6923 ТИ69052905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 96 Тэнцсэн 12/11/2018
26 6924 ЧЛ82021279 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85 Тэнцсэн 12/11/2018
27 6940 УП91090211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 12/11/2018
28 6946 СЕ92072708 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 12/11/2018
29 6912 МР89112319 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 12/11/2018
30 6933 РВ90110107 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 12/11/2018
31 6917 БЮ93072088 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 12/11/2018
32 6916 ВМ86011004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 12/11/2018
33 6926 УД91081704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 12/11/2018
34 6937 ГД86118375 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй 12/11/2018
35 6911 ПЖ86011207 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 12/11/2018
36 6934 ЛЮ92030617 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 12/11/2018
37 6921 ДС87091016 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 12/11/2018
38 6919 БЮ83122207 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 12/11/2018
39 6941 ХН85070767 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 12/11/2018
40 6915 УБ92113016 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 50 Тэнцээгүй 12/11/2018
41 6943 УБ84082908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй 12/11/2018
42 6925 ШЕ83121404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 43 Тэнцээгүй 12/11/2018
43 6914 УЮ90081806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 41 Тэнцээгүй 12/11/2018
44 6936 ИВ83022400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 40 Тэнцээгүй 12/11/2018
45 6942 ЗЗ84030608 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 39 Тэнцээгүй 12/11/2018
46 3008 ТЯ87110715 Насс 88 Тэнцсэн 12/11/2018
47 3009 ХЖ86082518 Насс 88 Тэнцсэн 12/11/2018
48 3012 ОИ84101029 Насс 88 Тэнцсэн 12/11/2018
49 3015 КЮ88100961 Насс 74 Тэнцсэн 12/11/2018
50 3010 ХА77011063 Насс 65 Тэнцээгүй 12/11/2018
51 3020 ЦА88041009 Насс 59 Тэнцээгүй 12/11/2018
52 3007 ТГ55123111 Насс 58 Тэнцээгүй 12/11/2018
53 3014 ЧЕ81070666 Насс 47 Тэнцээгүй 12/11/2018
54 9003 ШУ88082181 Насс 62 Тэнцээгүй 12/11/2018
55 5358 РЕ94082448 Сувилагч 84 Тэнцсэн 12/11/2018
56 5361 ИФ96011900 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 12/11/2018
57 5352 ЛЮ94122402 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 12/11/2018
58 3814 УЗ90102342 Сувилагч 86 Тэнцсэн 12/11/2018
59 3833 УХ89080540 Сувилагч 81 Тэнцсэн 12/11/2018
60 3826 ЧО71051823 Сувилагч 78 Тэнцсэн 12/11/2018
61 3815 УМ89042007 Сувилагч 71 Тэнцсэн 12/11/2018
62 3843 ВВ74122709 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 12/11/2018
63 3840 АГ85121409 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 12/11/2018
64 3835 ТЗ69092524 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 12/11/2018
65 3839 ОЮ91091323 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 12/11/2018
66 3836 ДЛ97013000 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 12/11/2018
67 3845 ДС91100608 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 12/11/2018
68 3841 УШ91050505 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 12/11/2018
69 3816 НБ92102205 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 12/11/2018
70 3824 НХ89053008 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 12/11/2018
71 3823 СФ90091409 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 12/11/2018
72 3834 ПМ84050302 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 12/11/2018
73 3813 ХВ74110209 Сувилагч 29 Тэнцээгүй 12/11/2018
74 9004   Сувилагч 69 Тэнцээгүй 12/11/2018
75 9007   Сувилагч 47 Тэнцээгүй 12/11/2018
76 4707 ЙЖ72122805 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 71 Тэнцсэн 12/11/2018
77 4706 УЮ93103129 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 64 Тэнцээгүй 12/11/2018
78 4708 ВО91021502 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 59 Тэнцээгүй 12/11/2018
79 4705 ЛЮ82090269 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 50 Тэнцээгүй 12/11/2018
80 4703 МЙ94061802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 35 Тэнцээгүй 12/11/2018
81 9005   Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 39 Тэнцээгүй 12/11/2018
82 9972 РП94062702 Хөдөлгөөн засалч 89 Тэнцсэн 12/11/2018
83 9981 ЕЙ94101702 Хөдөлгөөн засалч 78 Тэнцсэн 12/11/2018
84 9977 ЖЯ94070408 Хөдөлгөөн засалч 69 Тэнцээгүй 12/11/2018
85 9978 ВМ89091203 Хөдөлгөөн засалч 66 Тэнцээгүй 12/11/2018
86 8301 ВЮ95111041 Эм зүйч 98 Тэнцсэн 12/11/2018
87 4201 ГЭ78082804 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 12/11/2018
88 4214 УХ89072984 Эм зүйч 63 Тэнцээгүй 12/11/2018
89 4213 ОЮ89121146 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 12/11/2018
90 4205 РЗ95122106 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 12/11/2018
91 4206 ЙЮ78051409 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй 12/11/2018
92 4207 ЙП66052505 Эм зүйч 42 Тэнцээгүй 12/11/2018
93 4209 ИФ83072502 Эм зүйч 33 Тэнцээгүй 12/11/2018
94 4208 ХЗ65042969 Эм зүйч 23 Тэнцээгүй 12/11/2018
95 4446 УС60012307 Эм найруулагч 92 Тэнцсэн 12/11/2018
96 4452 РЮ85060506 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 12/11/2018
97 4447 ИЭ86012008 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 12/11/2018
98 4457 ЖЭ83112403 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 12/11/2018
99 4459 МЗ71052804 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 12/11/2018
100 4458 ИН76100706 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 12/11/2018
101 4445 ЗН93031301 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн 12/11/2018
102 4442 ХП68020502 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 12/11/2018
103 4449 ГГ92092901 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 12/11/2018
104 4450 ХЖ72090444 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй 12/11/2018
105 4443 СП78052300 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 12/11/2018
106 4441 НЦ89091062 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 12/11/2018
107 9006   Эмзүйч 74 Тэнцсэн 12/11/2018