Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-11-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-11-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн 
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 9009 ЧЖ63120603 Ерөнхий эмч 96 Тэнцсэн 11/16/2018
2 6916 УХ92090424 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
3 9010   Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
4 6928 ХМ65071447 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 11/16/2018
5 6942 МТ93101705 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 11/16/2018
6 6963 ФД84091734 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 11/16/2018
7 6938 АЮ92062288 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 11/16/2018
8 9008 НЭ91062311 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 11/16/2018
9 6960 УШ88030903 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 11/16/2018
10 6937 УХ90050101 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 11/16/2018
11 6945 ОМ77030804 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 11/16/2018
12 6917 МР89112319 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 11/16/2018
13 6958 ЧВ79041106 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 11/16/2018
14 6965 ВЙ92053001 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 11/16/2018
15 6959 ОК85021305 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 11/16/2018
16 6949 СЭ81011663 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 11/16/2018
17 6950 ГД86110375 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 11/16/2018
18 6932 ЕД85012863 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 11/16/2018
19 6941 ОО92110720 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 11/16/2018
20 6943 РВ90110107 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 11/16/2018
21 6946 УУ90020694 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 11/16/2018
22 6948 ЛЮ91021207 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 11/16/2018
23 9006 ЛЮ92030617 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 11/16/2018
24 6939 СЩ92082039 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 11/16/2018
25 6940 ЧЛ82021279 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 11/16/2018
26 6920 БЮ93072088 Ерөнхий эмч 33 Тэнцээгүй 11/16/2018
27 9007 СЕ92072708 Ерөнхий эмч 33 Тэнцээгүй 11/16/2018
28 1701 РЭ92010138 Мэс заслын эмч 60 Тэнцээгүй 11/16/2018
29 1702 НТ88120615 Мэс заслын эмч 41 Тэнцээгүй 11/16/2018
30 1002 МЗ 93062882 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/16/2018
31 1015 УИ 91112229 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/16/2018
32 1022 СШ 82070504 Сувилагч 99 Тэнцсэн 11/16/2018
33 1007 ЛЙ 78040761 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
34 1010 РС 91070305 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
35 1021 ЧЗ 72090600 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
36 1024 ЖЯ 67031264 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
37 1029 ЛБ89100101 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
38 1018 МЗ 90092956 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/16/2018
39 1019 УК 88082181 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/16/2018
40 1012 МИ 83101617 Сувилагч 95 Тэнцсэн 11/16/2018
41 1006 ШЭ 63120260 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/16/2018
42 1011 ШЕ66111609 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/16/2018
43 1013 ЗП 95060121 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/16/2018
44 1009 ХЖ751100763 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
45 1020 ЕЙ73040907 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
46 1025 ЯА 75082503 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
47 1027 КЮ88110667 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
48 1014 ИЗ 92062202 Сувилагч 90 Тэнцсэн 11/16/2018
49 1005 ЛЛ 90082964 Сувилагч 89 Тэнцсэн 11/16/2018
50 1001 ЙИ 90010703 Сувилагч 88 Тэнцсэн 11/16/2018
51 1017 ИА 90042013 Сувилагч 88 Тэнцсэн 11/16/2018
52 1008 ХЗ 73122000 Сувилагч 87 Тэнцсэн 11/16/2018
53 1003 ТА 89010500 Сувилагч 86 Тэнцсэн 11/16/2018
54 1004 АЮ 89081875 Сувилагч 86 Тэнцсэн 11/16/2018
55 1026 ЧБ 66040161 Сувилагч 86 Тэнцсэн 11/16/2018
56 1016 РБ91042801 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/16/2018
57 1028 ОА 82072807 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/16/2018
58 3338 ПО89032805 УАУ эмч 83 Тэнцсэн 11/16/2018
59 3334 ЙМ88022006 УАУ эмч 81 Тэнцсэн 11/16/2018
60 3335 ФМ90061166 УАУ эмч 79 Тэнцсэн 11/16/2018
61 3333 ТЗ82041965 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 11/16/2018
62 3340 ИЭ88031274 УАУ эмч 54 Тэнцээгүй 11/16/2018
63 3339 РП89040607 УАУ эмч 47 Тэнцээгүй 11/16/2018
2018-11-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн 
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 9009 ЧЖ63120603 Ерөнхий эмч 96 Тэнцсэн 11/16/2018
2 6916 УХ92090424 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
3 9010   Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
4 6928 ХМ65071447 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 11/16/2018
5 6942 МТ93101705 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 11/16/2018
6 6963 ФД84091734 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 11/16/2018
7 6938 АЮ92062288 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 11/16/2018
8 9008 НЭ91062311 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 11/16/2018
9 6960 УШ88030903 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 11/16/2018
10 6937 УХ90050101 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 11/16/2018
11 6945 ОМ77030804 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 11/16/2018
12 6917 МР89112319 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 11/16/2018
13 6958 ЧВ79041106 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 11/16/2018
14 6965 ВЙ92053001 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 11/16/2018
15 6959 ОК85021305 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 11/16/2018
16 6949 СЭ81011663 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй 11/16/2018
17 6950 ГД86110375 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 11/16/2018
18 6932 ЕД85012863 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 11/16/2018
19 6941 ОО92110720 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 11/16/2018
20 6943 РВ90110107 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 11/16/2018
21 6946 УУ90020694 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 11/16/2018
22 6948 ЛЮ91021207 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 11/16/2018
23 9006 ЛЮ92030617 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 11/16/2018
24 6939 СЩ92082039 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 11/16/2018
25 6940 ЧЛ82021279 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 11/16/2018
26 6920 БЮ93072088 Ерөнхий эмч 33 Тэнцээгүй 11/16/2018
27 9007 СЕ92072708 Ерөнхий эмч 33 Тэнцээгүй 11/16/2018
28 1701 РЭ92010138 Мэс заслын эмч 60 Тэнцээгүй 11/16/2018
29 1702 НТ88120615 Мэс заслын эмч 41 Тэнцээгүй 11/16/2018
30 1002 МЗ 93062882 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/16/2018
31 1015 УИ 91112229 Сувилагч 100 Тэнцсэн 11/16/2018
32 1022 СШ 82070504 Сувилагч 99 Тэнцсэн 11/16/2018
33 1007 ЛЙ 78040761 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
34 1010 РС 91070305 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
35 1021 ЧЗ 72090600 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
36 1024 ЖЯ 67031264 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
37 1029 ЛБ89100101 Сувилагч 98 Тэнцсэн 11/16/2018
38 1018 МЗ 90092956 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/16/2018
39 1019 УК 88082181 Сувилагч 97 Тэнцсэн 11/16/2018
40 1012 МИ 83101617 Сувилагч 95 Тэнцсэн 11/16/2018
41 1006 ШЭ 63120260 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/16/2018
42 1011 ШЕ66111609 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/16/2018
43 1013 ЗП 95060121 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/16/2018
44 1009 ХЖ751100763 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
45 1020 ЕЙ73040907 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
46 1025 ЯА 75082503 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
47 1027 КЮ88110667 Сувилагч 93 Тэнцсэн 11/16/2018
48 1014 ИЗ 92062202 Сувилагч 90 Тэнцсэн 11/16/2018
49 1005 ЛЛ 90082964 Сувилагч 89 Тэнцсэн 11/16/2018
50 1001 ЙИ 90010703 Сувилагч 88 Тэнцсэн 11/16/2018
51 1017 ИА 90042013 Сувилагч 88 Тэнцсэн 11/16/2018
52 1008 ХЗ 73122000 Сувилагч 87 Тэнцсэн 11/16/2018
53 1003 ТА 89010500 Сувилагч 86 Тэнцсэн 11/16/2018
54 1004 АЮ 89081875 Сувилагч 86 Тэнцсэн 11/16/2018
55 1026 ЧБ 66040161 Сувилагч 86 Тэнцсэн 11/16/2018
56 1016 РБ91042801 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/16/2018
57 1028 ОА 82072807 Сувилагч 61 Тэнцээгүй 11/16/2018
58 3338 ПО89032805 УАУ эмч 83 Тэнцсэн 11/16/2018
59 3334 ЙМ88022006 УАУ эмч 81 Тэнцсэн 11/16/2018
60 3335 ФМ90061166 УАУ эмч 79 Тэнцсэн 11/16/2018
61 3333 ТЗ82041965 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 11/16/2018
62 3340 ИЭ88031274 УАУ эмч 54 Тэнцээгүй 11/16/2018
63 3339 РП89040607 УАУ эмч 47 Тэнцээгүй 11/16/2018