Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
...2018-11-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-11-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4608 ДЮ71032169 Бага эмч 83 Тэнцсэн 11/15/2018
2 4616 ВЮ77121801 Бага эмч 79 Тэнцсэн 11/15/2018
3 4615 НВ67020121 Бага эмч 77 Тэнцсэн 11/15/2018
4 4617 МБ82100202 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
5 4610 ТЕ92120703 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
6 4611 СЭ89122863 Бага эмч 49 Тэнцээгүй 11/15/2018
7 9003 ИЦ60121570 Бага эмч 39 Тэнцээгүй 11/15/2018
8 4612 ПЭ90100903 Бага эмч 36 Тэнцээгүй 11/15/2018
9 4614 ДЮ69012585 Бага эмч 34 Тэнцээгүй 11/15/2018
10 2001 УУ92022114 Гэмтлийн эмч 42 Тэнцээгүй 11/15/2018
11 2301 УК88061228 Дотрын эмч 74 Тэнцсэн 11/15/2018
12 2304 УП93090529 Дотрын эмч 71 Тэнцсэн 11/15/2018
13 2306 ФА88052604 Дотрын эмч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
14 2302 ЦЗ88011312 Дотрын эмч 47 Тэнцээгүй 11/15/2018
15 2101 ХП85021503 Дүрс оношлогооны эмч 72 Тэнцсэн 11/15/2018
16 2102 ХГ75041218 Дүрс оношлогооны эмч 48 Тэнцээгүй 11/15/2018
17 5508 УИ90090115 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 11/15/2018
18 5517 НФ96010106 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 11/15/2018
19 5510 ВС95110210 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 11/15/2018
20 5501 АН95021521 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 11/15/2018
21 5512 БЮ94122019 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн 11/15/2018
22 5503 УП93011324 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 11/15/2018
23 5518 ФА94053030 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 11/15/2018
24 5505 БЮ95042502 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 11/15/2018
25 5502 УХ91082200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 11/15/2018
26 5515 УШ94120421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
27 5513 УЛ91061422 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
28 5519 УП97020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 11/15/2018
29 5514 ГГ92020300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй 11/15/2018
30 5506 МБ92120406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 11/15/2018
31 2504 ИМ89011001 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
32 2502 ЕЙ84091827 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
33 2506 ЖЛ87040511 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 44 Тэнцээгүй 11/15/2018
34 2503 ХБ66040761 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 27 Тэнцээгүй 11/15/2018
35 3009 УШ91061575 Насс 76 Тэнцсэн 11/15/2018
36 3024 ИЮ60070208 Насс 76 Тэнцсэн 11/15/2018
37 3020 УК90093001 Насс 72 Тэнцсэн 11/15/2018
38 3019 АЗ90050408 Насс 70 Тэнцсэн 11/15/2018
39 3008 УЗ89032923 Насс 69 Тэнцээгүй 11/15/2018
40 3012 ЦГ69120506 Насс 65 Тэнцээгүй 11/15/2018
41 3016 ОР65080311 Насс 65 Тэнцээгүй 11/15/2018
42 3023 ГД90031396 Насс 64 Тэнцээгүй 11/15/2018
43 3013 ЕУ90092808 Насс 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
44 3015 РА96101804 Насс 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
45 3014 ДЮ78091805 Насс 60 Тэнцээгүй 11/15/2018
46 3017 ШУ88082181 Насс 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
47 3007 УШ87092800 Насс 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
48 3022 ТГ90010228 Насс 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
49 3018 ЦА88041009 Насс 48 Тэнцээгүй 11/15/2018
50 3011 КА74041072 Насс 39 Тэнцээгүй 11/15/2018
51 7505 УК94051405 Нүүр ам судлалын их эмч 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
52 7503 УП95051564 Нүүр ам судлалын их эмч 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
53 7504 УХ96080737 Нүүр ам судлалын их эмч 49 Тэнцээгүй 11/15/2018
54 7502 ДЙ94070502 Нүүр ам судлалын их эмч 43 Тэнцээгүй 11/15/2018
55 5363 ЙС97072808 Сувилагч 81 Тэнцсэн 11/15/2018
56 5358 ПИ90070309 Сувилагч 72 Тэнцсэн 11/15/2018
57 5369 УК92072105 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 11/15/2018
58 5356 УК90021703 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 11/15/2018
59 5362 НФ95111601 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 11/15/2018
60 5359 РЕ94082448 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
61 5351 ОМ95100106 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 11/15/2018
62 5368 АР94083006 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 11/15/2018
63 5360 МД99042604 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 11/15/2018
64 5367 ЙЙ95020508 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 11/15/2018
65 5366 ДЮ95090303 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 11/15/2018
66 9005 ИП82060966 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/15/2018
67 3771 ПЕ86030803 Сувилагч 77 Тэнцсэн 11/15/2018
68 3805 ИЖ88011926 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/15/2018
69 3806 УЗ90060200 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/15/2018
70 3801 КИ90031805 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 11/15/2018
71 3808 РЙ96061606 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
72 3776 ОЗ90111116 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
73 3809 УМ89042007 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 11/15/2018
74 3798 ОИ91022809 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
75 3790 СЕ87120818 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
76 3797 ЖЭ88020879 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
77 3800 ОЛ95082704 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
78 3779 ДИ92021902 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 11/15/2018
79 3773 ДЛ97013000 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 11/15/2018
80 9004   Сувилагч 48 Тэнцээгүй 11/15/2018
81 3782 БЮ98072403 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 11/15/2018
82 3780 МФ92010307 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/15/2018
83 3788 НЫ68040963 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/15/2018
84 3791 ХИ71092903 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/15/2018
85 3796 АД95080201 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 11/15/2018
86 3787 НВ86092900 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 11/15/2018
87 3803 НХ89053008 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 11/15/2018
88 3784 ДС91100608 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 11/15/2018
89 3775 ДЛ97110606 Сувилагч 27 Тэнцээгүй 11/15/2018
90 3807 БА85051601 Сувилагч 27 Тэнцээгүй 11/15/2018
91 7004 РД93081012 Уламжлалт анагаахын их эмч 73 Тэнцсэн 11/15/2018
92 7005 УШ94031813 Уламжлалт анагаахын их эмч 73 Тэнцсэн 11/15/2018
93 9002 НЕ91090800 Уламжлалтын бага эмч 38 Тэнцээгүй 11/15/2018
94 9977 ОП88071802 Хөдөлгөөн засалч 77 Тэнцсэн 11/15/2018
95 9979 ЕЙ94101702 Хөдөлгөөн засалч 69 Тэнцээгүй 11/15/2018
96 9976 АО95082406 Хөдөлгөөн засалч 64 Тэнцээгүй 11/15/2018
97 9978 РП94062702 Хөдөлгөөн засалч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
98 9975 ЖЯ94070408 Хөдөлгөөн засалч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
99 9980 ЗЮ94042801 Хөдөлгөөн засалч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
100 9971 АР92061802 Хөдөлгөөн засалч 46 Тэнцээгүй 11/15/2018
101 9974 АЯ92090605 Хөдөлгөөн засалч 30 Тэнцээгүй 11/15/2018
102 4225 ЙТ86082401 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 11/15/2018
103 4220 КБ87120111 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 11/15/2018
104 4223 ПД89032606 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 11/15/2018
105 4222 ЧД58041572 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 11/15/2018
106 4218 ОЮ95072004 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 11/15/2018
107 4221 ФМ66032161 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 11/15/2018
108 4207 ЕЙ91061711 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 11/15/2018
109 4208 ЖЭ90112362 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 11/15/2018
110 4205 СЮ90051467 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 11/15/2018
111 4203 ПГ89010301 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 11/15/2018
112 4204 ШБ84121707 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 11/15/2018
113 4219 ЧМ83090801 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 11/15/2018
114 4216 НЮ83082403 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй 11/15/2018
115 4210 РВ81021301 Эм зүйч 40 Тэнцээгүй 11/15/2018
116 4211 ВО79012801 Эм зүйч 37 Тэнцээгүй 11/15/2018
117 4209 РЗ95122106 Эм зүйч 31 Тэнцээгүй 11/15/2018
118 8601 СЛ94060304 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 11/15/2018
119 4450 ЧР84043068 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 11/15/2018
120 4454 ЛК69011818 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 11/15/2018
121 4456 АК74102005 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 11/15/2018
122 4452 РП80020700 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй 11/15/2018
123 4440 ХГ68021802 Эм найруулагч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
124 4442 УО73010346 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
125 4444 ОЮ88050336 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
126 4441 ЗН93031301 Эм найруулагч 53 Тэнцээгүй 11/15/2018
127 4455 ХЖ72090444 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 11/15/2018
128 4458 ЙЖ92122405 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 11/15/2018
129 4460 ПИ92010403 Эм найруулагч 51 Тэнцээгүй 11/15/2018
130 4445 НЫ86112865 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 11/15/2018
131 4439 ЦБ52010707 Эм найруулагч 39 Тэнцээгүй 11/15/2018
132 4447 НЫ86100268 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй 11/15/2018
133 4446 РЙ86020513 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 11/15/2018
134 4461 ФА89041906 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 11/15/2018
135 4448 ДЗ88112112 Эм найруулагч 29 Тэнцээгүй 11/15/2018
136 8810 ФА94102727 Эх баригч 90 Тэнцсэн 11/15/2018
137 8811 ЙБ95102001 Эх баригч 29 Тэнцээгүй 11/15/2018
138 4010 АИ91111607 Эх баригч 80 Тэнцсэн 11/15/2018
139 4008 РМ84022309 Эх баригч 78 Тэнцсэн 11/15/2018
140 4014 УЕ87041343 Эх баригч 73 Тэнцсэн 11/15/2018
141 4013 РД90112607 Эх баригч 71 Тэнцсэн 11/15/2018
142 4015 ИЮ91061522 Эх баригч 61 Тэнцээгүй 11/15/2018
143 9001 ТЕ92012005 Эх баригч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
144 4011 ВЕ86031321 Эх баригч 42 Тэнцээгүй 11/15/2018
145 1603 ПД90111967 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 89 Тэнцсэн 11/15/2018
146 1602 ИФ90112708 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 82 Тэнцсэн 11/15/2018
147 1605 ЛБ87111038 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 65 Тэнцээгүй 11/15/2018
2018-11-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4608 ДЮ71032169 Бага эмч 83 Тэнцсэн 11/15/2018
2 4616 ВЮ77121801 Бага эмч 79 Тэнцсэн 11/15/2018
3 4615 НВ67020121 Бага эмч 77 Тэнцсэн 11/15/2018
4 4617 МБ82100202 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
5 4610 ТЕ92120703 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
6 4611 СЭ89122863 Бага эмч 49 Тэнцээгүй 11/15/2018
7 9003 ИЦ60121570 Бага эмч 39 Тэнцээгүй 11/15/2018
8 4612 ПЭ90100903 Бага эмч 36 Тэнцээгүй 11/15/2018
9 4614 ДЮ69012585 Бага эмч 34 Тэнцээгүй 11/15/2018
10 2001 УУ92022114 Гэмтлийн эмч 42 Тэнцээгүй 11/15/2018
11 2301 УК88061228 Дотрын эмч 74 Тэнцсэн 11/15/2018
12 2304 УП93090529 Дотрын эмч 71 Тэнцсэн 11/15/2018
13 2306 ФА88052604 Дотрын эмч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
14 2302 ЦЗ88011312 Дотрын эмч 47 Тэнцээгүй 11/15/2018
15 2101 ХП85021503 Дүрс оношлогооны эмч 72 Тэнцсэн 11/15/2018
16 2102 ХГ75041218 Дүрс оношлогооны эмч 48 Тэнцээгүй 11/15/2018
17 5508 УИ90090115 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 11/15/2018
18 5517 НФ96010106 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 11/15/2018
19 5510 ВС95110210 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 11/15/2018
20 5501 АН95021521 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 11/15/2018
21 5512 БЮ94122019 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн 11/15/2018
22 5503 УП93011324 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 11/15/2018
23 5518 ФА94053030 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 11/15/2018
24 5505 БЮ95042502 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 11/15/2018
25 5502 УХ91082200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй 11/15/2018
26 5515 УШ94120421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
27 5513 УЛ91061422 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
28 5519 УП97020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 11/15/2018
29 5514 ГГ92020300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй 11/15/2018
30 5506 МБ92120406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 11/15/2018
31 2504 ИМ89011001 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
32 2502 ЕЙ84091827 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
33 2506 ЖЛ87040511 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 44 Тэнцээгүй 11/15/2018
34 2503 ХБ66040761 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 27 Тэнцээгүй 11/15/2018
35 3009 УШ91061575 Насс 76 Тэнцсэн 11/15/2018
36 3024 ИЮ60070208 Насс 76 Тэнцсэн 11/15/2018
37 3020 УК90093001 Насс 72 Тэнцсэн 11/15/2018
38 3019 АЗ90050408 Насс 70 Тэнцсэн 11/15/2018
39 3008 УЗ89032923 Насс 69 Тэнцээгүй 11/15/2018
40 3012 ЦГ69120506 Насс 65 Тэнцээгүй 11/15/2018
41 3016 ОР65080311 Насс 65 Тэнцээгүй 11/15/2018
42 3023 ГД90031396 Насс 64 Тэнцээгүй 11/15/2018
43 3013 ЕУ90092808 Насс 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
44 3015 РА96101804 Насс 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
45 3014 ДЮ78091805 Насс 60 Тэнцээгүй 11/15/2018
46 3017 ШУ88082181 Насс 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
47 3007 УШ87092800 Насс 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
48 3022 ТГ90010228 Насс 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
49 3018 ЦА88041009 Насс 48 Тэнцээгүй 11/15/2018
50 3011 КА74041072 Насс 39 Тэнцээгүй 11/15/2018
51 7505 УК94051405 Нүүр ам судлалын их эмч 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
52 7503 УП95051564 Нүүр ам судлалын их эмч 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
53 7504 УХ96080737 Нүүр ам судлалын их эмч 49 Тэнцээгүй 11/15/2018
54 7502 ДЙ94070502 Нүүр ам судлалын их эмч 43 Тэнцээгүй 11/15/2018
55 5363 ЙС97072808 Сувилагч 81 Тэнцсэн 11/15/2018
56 5358 ПИ90070309 Сувилагч 72 Тэнцсэн 11/15/2018
57 5369 УК92072105 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 11/15/2018
58 5356 УК90021703 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 11/15/2018
59 5362 НФ95111601 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 11/15/2018
60 5359 РЕ94082448 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
61 5351 ОМ95100106 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 11/15/2018
62 5368 АР94083006 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 11/15/2018
63 5360 МД99042604 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 11/15/2018
64 5367 ЙЙ95020508 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 11/15/2018
65 5366 ДЮ95090303 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 11/15/2018
66 9005 ИП82060966 Сувилагч 94 Тэнцсэн 11/15/2018
67 3771 ПЕ86030803 Сувилагч 77 Тэнцсэн 11/15/2018
68 3805 ИЖ88011926 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/15/2018
69 3806 УЗ90060200 Сувилагч 70 Тэнцсэн 11/15/2018
70 3801 КИ90031805 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 11/15/2018
71 3808 РЙ96061606 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 11/15/2018
72 3776 ОЗ90111116 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
73 3809 УМ89042007 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 11/15/2018
74 3798 ОИ91022809 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
75 3790 СЕ87120818 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
76 3797 ЖЭ88020879 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
77 3800 ОЛ95082704 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 11/15/2018
78 3779 ДИ92021902 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 11/15/2018
79 3773 ДЛ97013000 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 11/15/2018
80 9004   Сувилагч 48 Тэнцээгүй 11/15/2018
81 3782 БЮ98072403 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 11/15/2018
82 3780 МФ92010307 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/15/2018
83 3788 НЫ68040963 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/15/2018
84 3791 ХИ71092903 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 11/15/2018
85 3796 АД95080201 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 11/15/2018
86 3787 НВ86092900 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 11/15/2018
87 3803 НХ89053008 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 11/15/2018
88 3784 ДС91100608 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 11/15/2018
89 3775 ДЛ97110606 Сувилагч 27 Тэнцээгүй 11/15/2018
90 3807 БА85051601 Сувилагч 27 Тэнцээгүй 11/15/2018
91 7004 РД93081012 Уламжлалт анагаахын их эмч 73 Тэнцсэн 11/15/2018
92 7005 УШ94031813 Уламжлалт анагаахын их эмч 73 Тэнцсэн 11/15/2018
93 9002 НЕ91090800 Уламжлалтын бага эмч 38 Тэнцээгүй 11/15/2018
94 9977 ОП88071802 Хөдөлгөөн засалч 77 Тэнцсэн 11/15/2018
95 9979 ЕЙ94101702 Хөдөлгөөн засалч 69 Тэнцээгүй 11/15/2018
96 9976 АО95082406 Хөдөлгөөн засалч 64 Тэнцээгүй 11/15/2018
97 9978 РП94062702 Хөдөлгөөн засалч 62 Тэнцээгүй 11/15/2018
98 9975 ЖЯ94070408 Хөдөлгөөн засалч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
99 9980 ЗЮ94042801 Хөдөлгөөн засалч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
100 9971 АР92061802 Хөдөлгөөн засалч 46 Тэнцээгүй 11/15/2018
101 9974 АЯ92090605 Хөдөлгөөн засалч 30 Тэнцээгүй 11/15/2018
102 4225 ЙТ86082401 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 11/15/2018
103 4220 КБ87120111 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 11/15/2018
104 4223 ПД89032606 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 11/15/2018
105 4222 ЧД58041572 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 11/15/2018
106 4218 ОЮ95072004 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 11/15/2018
107 4221 ФМ66032161 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 11/15/2018
108 4207 ЕЙ91061711 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 11/15/2018
109 4208 ЖЭ90112362 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 11/15/2018
110 4205 СЮ90051467 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 11/15/2018
111 4203 ПГ89010301 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 11/15/2018
112 4204 ШБ84121707 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 11/15/2018
113 4219 ЧМ83090801 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 11/15/2018
114 4216 НЮ83082403 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй 11/15/2018
115 4210 РВ81021301 Эм зүйч 40 Тэнцээгүй 11/15/2018
116 4211 ВО79012801 Эм зүйч 37 Тэнцээгүй 11/15/2018
117 4209 РЗ95122106 Эм зүйч 31 Тэнцээгүй 11/15/2018
118 8601 СЛ94060304 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 11/15/2018
119 4450 ЧР84043068 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 11/15/2018
120 4454 ЛК69011818 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 11/15/2018
121 4456 АК74102005 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 11/15/2018
122 4452 РП80020700 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй 11/15/2018
123 4440 ХГ68021802 Эм найруулагч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
124 4442 УО73010346 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
125 4444 ОЮ88050336 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 11/15/2018
126 4441 ЗН93031301 Эм найруулагч 53 Тэнцээгүй 11/15/2018
127 4455 ХЖ72090444 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 11/15/2018
128 4458 ЙЖ92122405 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 11/15/2018
129 4460 ПИ92010403 Эм найруулагч 51 Тэнцээгүй 11/15/2018
130 4445 НЫ86112865 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 11/15/2018
131 4439 ЦБ52010707 Эм найруулагч 39 Тэнцээгүй 11/15/2018
132 4447 НЫ86100268 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй 11/15/2018
133 4446 РЙ86020513 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй 11/15/2018
134 4461 ФА89041906 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 11/15/2018
135 4448 ДЗ88112112 Эм найруулагч 29 Тэнцээгүй 11/15/2018
136 8810 ФА94102727 Эх баригч 90 Тэнцсэн 11/15/2018
137 8811 ЙБ95102001 Эх баригч 29 Тэнцээгүй 11/15/2018
138 4010 АИ91111607 Эх баригч 80 Тэнцсэн 11/15/2018
139 4008 РМ84022309 Эх баригч 78 Тэнцсэн 11/15/2018
140 4014 УЕ87041343 Эх баригч 73 Тэнцсэн 11/15/2018
141 4013 РД90112607 Эх баригч 71 Тэнцсэн 11/15/2018
142 4015 ИЮ91061522 Эх баригч 61 Тэнцээгүй 11/15/2018
143 9001 ТЕ92012005 Эх баригч 58 Тэнцээгүй 11/15/2018
144 4011 ВЕ86031321 Эх баригч 42 Тэнцээгүй 11/15/2018
145 1603 ПД90111967 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 89 Тэнцсэн 11/15/2018
146 1602 ИФ90112708 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 82 Тэнцсэн 11/15/2018
147 1605 ЛБ87111038 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 65 Тэнцээгүй 11/15/2018