Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-10-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-10-17-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4669 БЗ87122005 Бага эмч 95 Тэнцсэн 10/17/2018
2 4671 МН86121875 Бага эмч 92 Тэнцсэн 10/17/2018
3 4699 АЮ91021928 Бага эмч 92 Тэнцсэн 10/17/2018
4 4673 ДН85062013 Бага эмч 91 Тэнцсэн 10/17/2018
5 4672 БИ80051008 Бага эмч 90 Тэнцсэн 10/17/2018
6 4666 ЖЕ96010163 Бага эмч 89 Тэнцсэн 10/17/2018
7 4689 ЛН75121809 Бага эмч 88 Тэнцсэн 10/17/2018
8 4688 АЭ88041601 Бага эмч 79 Тэнцсэн 10/17/2018
9 4693 ИЦ87011861 Бага эмч 79 Тэнцсэн 10/17/2018
10 4675 КМ79032366 Бага эмч 76 Тэнцсэн 10/17/2018
11 4680 ИЗ91080401 Бага эмч 75 Тэнцсэн 10/17/2018
12 4681 ТЛ92092109 Бага эмч 74 Тэнцсэн 10/17/2018
13 4684 СФ88120901 Бага эмч 69 Тэнцээгүй 10/17/2018
14 4682 МЖ92122611 Бага эмч 65 Тэнцээгүй 10/17/2018
15 4692 АС90123000 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 10/17/2018
16 4677 МБ82100202 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 10/17/2018
17 4679 ДБ73011701 Бага эмч 58 Тэнцээгүй 10/17/2018
18 4678 ДЮ79041463 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 10/17/2018
19 4694 ЙС19921023 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 10/17/2018
20 4676 ИГ85090701 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 10/17/2018
21 4696 ПЭ90100903 Бага эмч 49 Тэнцээгүй 10/17/2018
22 4674 ЧП70102021 Бага эмч 42 Тэнцээгүй 10/17/2018
23 4668 ВО95091904 Бага эмч 41 Тэнцээгүй 10/17/2018
24 2902 ХЛ65060825 БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ын эмч 66 Тэнцээгүй 10/17/2018
25 2309 ЧО45060661 Дотрын эмч 73 Тэнцсэн 10/17/2018
26 2305 ХБ82072562 Дотрын эмч 60 Тэнцээгүй 10/17/2018
27 2308 КВ77121305 Дотрын эмч 56 Тэнцээгүй 10/17/2018
28 2306 ЧК47030802 Дотрын эмч 16 Тэнцээгүй 10/17/2018
29 2104 ХП85021503 Дүрс оношлогооны эмч 50 Тэнцээгүй 10/17/2018
30 6918 УУ92040602 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 10/17/2018
31 6933 УЧ90120130 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 10/17/2018
32 6944 ЧД86102301 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 10/17/2018
33 6943 РЭ88042163 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн 10/17/2018
34 6932 ЕЭ69121981 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 10/17/2018
35 6937 ЖБ88072066 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 10/17/2018
36 6931 ОМ77030804 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 10/17/2018
37 6959 ЧВ79041106 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 10/17/2018
38 6947 ОК85021305 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй 10/17/2018
39 6942 АЮ92062288 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 10/17/2018
40 6976 ВЙ92053001 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 10/17/2018
41 6940 УК93010402 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 10/17/2018
42 6936 ДС87091016 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 10/17/2018
43 6948 МК91022439 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 10/17/2018
44 6954 ГД86110375 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 10/17/2018
45 6958 УС86111005 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 10/17/2018
46 6967 ИЦ89102580 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 10/17/2018
47 6949 ШВ67012605 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 10/17/2018
48 6964 МВ89072912 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 10/17/2018
49 6979 СЭ81011663 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 10/17/2018
50 6970 ВД85081517 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 10/17/2018
51 6955 ХЙ86062903 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 10/17/2018
52 6977 ТЯ87090107 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 10/17/2018
53 6945 НЫ90011788 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 10/17/2018
54 6934 ПЙ84022364 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 10/17/2018
55 6939 РЮ84031873 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 10/17/2018
56 6972 ЛЮ93042103 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 10/17/2018
57 6980 РЮ90022312 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй 10/17/2018
58 6935 ХА86061662 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй 10/17/2018
59 6919 НЗ93013110 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 10/17/2018
60 6922 ЛЮ91021207 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 10/17/2018
61 6953 УХ90060318 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 10/17/2018
62 6982 ИЦ70091015 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 10/17/2018
63 6957 УБ84082908 Ерөнхий эмч 38 Тэнцээгүй 10/17/2018
64 6961 ХН85070767 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй 10/17/2018
65 6974 ЧЙ69042010 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй 10/17/2018
66 6968 ПБ90102762 Ерөнхий эмч 34 Тэнцээгүй 10/17/2018
67 6923 СЛ91093002 Ерөнхий эмч 33 Тэнцээгүй 10/17/2018
68 6924 ПЖ93100109 Ерөнхий эмч 33 Тэнцээгүй 10/17/2018
69 6920 ФА93040802 Ерөнхий эмч 32 Тэнцээгүй 10/17/2018
70 6930 ДЮ79080321 Ерөнхий эмч 32 Тэнцээгүй 10/17/2018
71 6956 БЮ86022703 Ерөнхий эмч 32 Тэнцээгүй 10/17/2018
72 6921 ЛЙ91050507 Ерөнхий эмч 30 Тэнцээгүй 10/17/2018
73 6965 ОЮ90091818 Ерөнхий эмч 30 Тэнцээгүй 10/17/2018
74 9014 СЕ87030734 Ерөнхий эмч 30 Тэнцээгүй 10/17/2018
75 6925 ЧС88030818 Ерөнхий эмч 28 Тэнцээгүй 10/17/2018
76 6950 ЦД88051497 Ерөнхий эмч 27 Тэнцээгүй 10/17/2018
77 6952 ДЮ87112430 Ерөнхий эмч 27 Тэнцээгүй 10/17/2018
78 1902 ЙК86061813 Мэдрэлийн эмч 95 Тэнцсэн 10/17/2018
79 1903 ФА88041917 Мэдрэлийн эмч 71 Тэнцсэн 10/17/2018
80 9015 ШБ72111003 Мэдрэлийн эмч 60 Тэнцээгүй 10/17/2018
81 1904 ИП86111568 Мэдрэлийн эмч 58 Тэнцээгүй 10/17/2018
82 9013 ДЭ83032232 УАУ эмч 73 Тэнцсэн 10/17/2018
83 1603 СЧ85092760 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 77 Тэнцсэн 10/17/2018
84 1601 ХБ87101207 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 21 Тэнцээгүй 10/17/2018
85 9012 ТЗ70020208   81 Тэнцсэн 10/17/2018
86 2508 РЭ86042104 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 61 Тэнцээгүй 10/17/2018
87 2507 ТА90120501 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 54 Тэнцээгүй 10/17/2018
88 2504 ДЖ89011901 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 53 Тэнцээгүй 10/17/2018
89 2503 УУ92061400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 52 Тэнцээгүй 10/17/2018
90 1801 СФ87022604 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 53 Тэнцээгүй 10/17/2018
91 1701 УУ92061897 Мэс заслын эмч 86 Тэнцсэн 10/17/2018
92 3670 МЛ82122702 Сувилагч 92 Тэнцсэн 10/17/2018
93 3689 ИЮ82031101 Сувилагч 92 Тэнцсэн 10/17/2018
94 3687 УШ89112868 Сувилагч 90 Тэнцсэн 10/17/2018
95 3748 ПВ94010306 Сувилагч 89 Тэнцсэн 10/17/2018
96 3669 ЙГ92043001 Сувилагч 88 Тэнцсэн 10/17/2018
97 3675 ЗГ91052505 Сувилагч 87 Тэнцсэн 10/17/2018
98 3738 РН94082300 Сувилагч 85 Тэнцсэн 10/17/2018
99 3698 ХМ76111366 Сувилагч 84 Тэнцсэн 10/17/2018
100 3743 ГН86101009 Сувилагч 80 Тэнцсэн 10/17/2018
101 3666 ИЙ90051917 Сувилагч 78 Тэнцсэн 10/17/2018
102 3744 УХ69102244 Сувилагч 78 Тэнцсэн 10/17/2018
103 3680 НБ90031406 Сувилагч 76 Тэнцсэн 10/17/2018
104 3677 БА90100501 Сувилагч 75 Тэнцсэн 10/17/2018
105 3694 ОЮ69042906 Сувилагч 75 Тэнцсэн 10/17/2018
106 3725 ЛЙ92022604 Сувилагч 75 Тэнцсэн 10/17/2018
107 9010 БЗ92091505 Сувилагч 75 Тэнцсэн 10/17/2018
108 3668 ИЦ85021506 Сувилагч 74 Тэнцсэн 10/17/2018
109 3711 МО19780215 Сувилагч 74 Тэнцсэн 10/17/2018
110 3731 КК91022406 Сувилагч 74 Тэнцсэн 10/17/2018
111 9009 ГА95032903 Сувилагч 74 Тэнцсэн 10/17/2018
112 3707 МК90010109 Сувилагч 73 Тэнцсэн 10/17/2018
113 3724 ОЖ90022301 Сувилагч 73 Тэнцсэн 10/17/2018
114 3736 ОП84102901 Сувилагч 73 Тэнцсэн 10/17/2018
115 3678 АС91102208 Сувилагч 72 Тэнцсэн 10/17/2018
116 3718 ИХ92121401 Сувилагч 72 Тэнцсэн 10/17/2018
117 3745 ДП84031703 Сувилагч 72 Тэнцсэн 10/17/2018
118 3693 ЛЮ90092463 Сувилагч 71 Тэнцсэн 10/17/2018
119 3667 РГ91031307 Сувилагч 70 Тэнцсэн 10/17/2018
120 3688 ЖЯ91072044 Сувилагч 70 Тэнцсэн 10/17/2018
121 3705 УШ91071845 Сувилагч 70 Тэнцсэн 10/17/2018
122 3723 МФ83050900 Сувилагч 70 Тэнцсэн 10/17/2018
123 9011 ЛЮ90110187 Сувилагч 70 Тэнцсэн 10/17/2018
124 3686 ОЮ93071005 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 10/17/2018
125 3684 СЙ79110305 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 10/17/2018
126 3685 БЗ89020208 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 10/17/2018
127 3673 ЖВ90112706 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 10/17/2018
128 3717 ЛБ86101012 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 10/17/2018
129 3709 ДИ92021902 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 10/17/2018
130 3679 КИ90031805 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 10/17/2018
131 3727 ЗВ91070516 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 10/17/2018
132 3701 ЖЯ93033129 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 10/17/2018
133 3722 АР94083006 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 10/17/2018
134 3742 РЛ95122301 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 10/17/2018
135 3671 ЙР90030606 Сувилагч 58 Тэнцээгүй 10/17/2018
136 3704 РЭ91031701 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 10/17/2018
137 3746 РС92091206 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 10/17/2018
138 3695 УК89062901 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 10/17/2018
139 3720 БД91070506 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 10/17/2018
140 3730 ШД74122507 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 10/17/2018
141 3732 ГЮ72060265 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 10/17/2018
142 3733 ДВ87122401 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 10/17/2018
143 3674 УС74072706 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 10/17/2018
144 3703 ВВ74122709 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 10/17/2018
145 3710 ЖЯ91022823 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 10/17/2018
146 3749 ЕЙ73040907 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 10/17/2018
147 3676 НХ89053008 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 10/17/2018
148 3739 РЙ96061606 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 10/17/2018
149 3726 ФМ90100102 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 10/17/2018
150 3721 РС91070305 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 10/17/2018
151 3747 ОЙ88102308 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 10/17/2018
152 3716 ДА92110203 Сувилагч 44 Тэнцээгүй 10/17/2018
153 3737 АН97021822 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 10/17/2018
154 3672 ТЛ78082864 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 10/17/2018
155 3708 ЧР68120285 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 10/17/2018
156 3713 УС19840512 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 10/17/2018
157 3699 ДЛ97110606 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 10/17/2018
158 3719 РБ95032709 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 10/17/2018
159 4461 АО59070707 Эм найруулагч 92 Тэнцсэн 10/17/2018
160 4450 РП59022407 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 10/17/2018
161 4456 АО88112704 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 10/17/2018
162 4460 ОЮ90010714 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн 10/17/2018
163 4457 ОБ93030828 Эм найруулагч 69 Тэнцээгүй 10/17/2018
164 4459 ХЖ72090444 Эм найруулагч 65 Тэнцээгүй 10/17/2018
165 4455 РП80020700 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 10/17/2018
166 4458 ТБ19900813 Эм найруулагч 60 Тэнцээгүй 10/17/2018
167 4449 ТЯ82090122 Эм найруулагч 58 Тэнцээгүй 10/17/2018
168 4443 ОЮ69090325 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй 10/17/2018
169 4451 ТА93011306 Эм найруулагч 48 Тэнцээгүй 10/17/2018
170 4448 ЛЙ89120364 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 10/17/2018
171 4463 ЧР84043068 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй 10/17/2018
172 4446 НЫ86112865 Эм найруулагч 43 Тэнцээгүй 10/17/2018
173 4462 СП78052300 Эм найруулагч 43 Тэнцээгүй 10/17/2018
174 4447 ХП70083063 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй 10/17/2018
175 4464 ГЮ75031307 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй 10/17/2018
176 4454 ШБ59010601 Эм найруулагч 32 Тэнцээгүй 10/17/2018