Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-10-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-10-16-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 8006 ВМ88122811 Бага эмч 37 Тэнцээгүй 10/16/2018
2 8003 ГА95042706 Бага эмч 36 Тэнцээгүй 10/16/2018
3 8001 ИХ93122306 Бага эмч 31 Тэнцээгүй 10/16/2018
4 5505 ГР93033001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 10/16/2018
5 5536 ИЮ90010371 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 91 Тэнцсэн 10/16/2018
6 5502 УШ92112510 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 89 Тэнцсэн 10/16/2018
7 5527 БЮ91060800 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 89 Тэнцсэн 10/16/2018
8 5524 УШ93051111 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 88 Тэнцсэн 10/16/2018
9 5521 УШ91032604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 10/16/2018
10 5517 УХ91081984 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83 Тэнцсэн 10/16/2018
11 5504 ТЯ94121431 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 10/16/2018
12 5518 ПЙ86050761 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 10/16/2018
13 5519 УЗ94113002 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 10/16/2018
14 5515 БЙ94030605 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн 10/16/2018
15 5501 РС89062702 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн 10/16/2018
16 5510 ДЙ94062307 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн 10/16/2018
17 5520 ЧИ86122067 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн 10/16/2018
18 5533 ЖЕ93081807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн 10/16/2018
19 5522 НИ92111321 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн 10/16/2018
20 5507 СБ92101301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 10/16/2018
21 5508 УИ91121114 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 10/16/2018
22 5511 УХ95040606 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 10/16/2018
23 5516 УЗ90010301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 10/16/2018
24 5500 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69 Тэнцээгүй 10/16/2018
25 5544 МЮ92122101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 10/16/2018
26 5526 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 10/16/2018
27 5542 ИВ94121905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 10/16/2018
28 5512 АН95021521 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 10/16/2018
29 5543 УХ91082200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 10/16/2018
30 5530 ИМ94051510 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 10/16/2018
31 5525 УП93011324 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй 10/16/2018
32 5539 ВЮ91112906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 10/16/2018
33 5503 НА92060806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 10/16/2018
34 5531 УШ92052354 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй 10/16/2018
35 5509 ОС94061714 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй 10/16/2018
36 5541 ВЮ94071411 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 10/16/2018
37 5538 СЮ92033101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй 10/16/2018
38 5513 ЖЭ88101486 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй 10/16/2018
39 7502 ИЛ90063012 Нүүр ам судлалын их эмч 73 Тэнцсэн 10/16/2018
40 7504 УУ91040146 Нүүр ам судлалын их эмч 49 Тэнцээгүй 10/16/2018
41 7503 УД94010935 Нүүр ам судлалын их эмч 40 Тэнцээгүй 10/16/2018
42 9001   Сувилагч 98 Тэнцсэн 10/16/2018
43 5351 ОР95022806 Сувилагч 85 Тэнцсэн 10/16/2018
44 5353 АЗ92042904 Сувилагч 84 Тэнцсэн 10/16/2018
45 5349 ДИ97061305 Сувилагч 82 Тэнцсэн 10/16/2018
46 5346 УК97021000 Сувилагч 81 Тэнцсэн 10/16/2018
47 5362 МУ96102904 Сувилагч 81 Тэнцсэн 10/16/2018
48 5372 ЧН63062565 Сувилагч 81 Тэнцсэн 10/16/2018
49 9003 АР96071801 Сувилагч 81 Тэнцсэн 10/16/2018
50 5354 БК95111604 Сувилагч 80 Тэнцсэн 10/16/2018
51 5347 ФМ86030540 Сувилагч 79 Тэнцсэн 10/16/2018
52 5368 МЮ97091618 Сувилагч 78 Тэнцсэн 10/16/2018
53 5359 НФ79050501 Сувилагч 76 Тэнцсэн 10/16/2018
54 5369 ФБ97100487 Сувилагч 75 Тэнцсэн 10/16/2018
55 5374 ЖЮ96032801 Сувилагч 74 Тэнцсэн 10/16/2018
56 9002   Сувилагч 66 Тэнцээгүй 10/16/2018
57 5358 УП98022002 Сувилагч 60 Тэнцээгүй 10/16/2018
58 5364 ЖЛ84062801 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 10/16/2018
59 5345 ПЕ94122101 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 10/16/2018
60 5370 МО95021009 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 10/16/2018
61 5365 БД95080904 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 10/16/2018
62 5344 РЕ94082448 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 10/16/2018
63 5366 УК95051663 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 10/16/2018
64 5377 ОМ95100106 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 10/16/2018
65 5356 УВ89080127 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 10/16/2018
66 5376 БГ96022100 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 10/16/2018
67 5357 ЙИ90010703 Сувилагч 29 Тэнцээгүй 10/16/2018
68 3318 УХ88111977 УАУ эмч 94 Тэнцсэн 10/16/2018
69 3327 ЙР89071364 УАУ эмч 92 Тэнцсэн 10/16/2018
70 3328 УП88100909 УАУ эмч 88 Тэнцсэн 10/16/2018
71 3320 РП87083006 УАУ эмч 84 Тэнцсэн 10/16/2018
72 3314 АЮ70081962 УАУ эмч 78 Тэнцсэн 10/16/2018
73 3315 СТ87012808 УАУ эмч 77 Тэнцсэн 10/16/2018
74 3316 УП91021930 УАУ эмч 77 Тэнцсэн 10/16/2018
75 3319 СР87012606 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 10/16/2018
76 9007 ЖЕ89062081 УАУ эмч 75 Тэнцсэн 10/16/2018
77 3311 УХ90111624 УАУ эмч 73 Тэнцсэн 10/16/2018
78 3306 ЖЬ71041966 УАУ эмч 71 Тэнцсэн 10/16/2018
79 3304 УМ89040143 УАУ эмч 70 Тэнцсэн 10/16/2018
80 3307 ФМ90061166 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй 10/16/2018
81 3317 УП93041965 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй 10/16/2018
82 3310 УМ89120207 УАУ эмч 66 Тэнцээгүй 10/16/2018
83 3324 ЖЯ92101702 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй 10/16/2018
84 3308 ЕЙ84050408 УАУ эмч 41 Тэнцээгүй 10/16/2018
85 3305 ГН92031201 УАУ эмч 40 Тэнцээгүй 10/16/2018
86 3326 ВА77041503 УАУ эмч 28 Тэнцээгүй 10/16/2018
87 7002 ЙС93012608 УАУ эмч 87 Тэнцсэн 10/16/2018
88 7007 УТ92052418 УАУ эмч 78 Тэнцсэн 10/16/2018
89 7005 ФБ91051703 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 10/16/2018
90 7004 УХ90043022 УАУ эмч 63 Тэнцээгүй 10/16/2018
91 7003 НН93100210 УАУ эмч 60 Тэнцээгүй 10/16/2018
92 4702 ВО91021502 УАУ-ны бага эмч 65 Тэнцээгүй 10/16/2018
93 4703 ЛЮ82090269 УАУ-ны бага эмч 52 Тэнцээгүй 10/16/2018
94 4704 ТБ90041402 УАУ-ны бага эмч 39 Тэнцээгүй 10/16/2018
95 9004 УЗ68100106 УАУ-ны бага эмч 0 Тэнцээгүй 10/16/2018
96 8202 ЕЮ91110731 УАУ-ны сувилагч 76 Тэнцсэн 10/16/2018
97 8201 ЗД97030819 УАУ-ны сувилагч 62 Тэнцээгүй 10/16/2018
98 9992 ВИ91111309 Хөдөлгөөн засалч 93 Тэнцсэн 10/16/2018
99 9980 ДБ92011705 Хөдөлгөөн засалч 91 Тэнцсэн 10/16/2018
100 9986 АД94080109 Хөдөлгөөн засалч 88 Тэнцсэн 10/16/2018
101 9975 НО95092808 Хөдөлгөөн засалч 87 Тэнцсэн 10/16/2018
102 9976 ПЭ89071102 Хөдөлгөөн засалч 85 Тэнцсэн 10/16/2018
103 9995 ЖО90051564 Хөдөлгөөн засалч 82 Тэнцсэн 10/16/2018
104 9988 ИО95030601 Хөдөлгөөн засалч 81 Тэнцсэн 10/16/2018
105 9973 ОО92101911 Хөдөлгөөн засалч 79 Тэнцсэн 10/16/2018
106 9990 ЙП96051101 Хөдөлгөөн засалч 79 Тэнцсэн 10/16/2018
107 9991 ЙЮ85062181 Хөдөлгөөн засалч 79 Тэнцсэн 10/16/2018
108 9981 ЙД95012303 Хөдөлгөөн засалч 75 Тэнцсэн 10/16/2018
109 9987 УК94010821 Хөдөлгөөн засалч 71 Тэнцсэн 10/16/2018
110 9994 ДЖ95022705 Хөдөлгөөн засалч 70 Тэнцсэн 10/16/2018
111 9984 ОА95082406 Хөдөлгөөн засалч 68 Тэнцээгүй 10/16/2018
112 9972 ИЗ96031301 Хөдөлгөөн засалч 67 Тэнцээгүй 10/16/2018
113 9985 ОП88071802 Хөдөлгөөн засалч 67 Тэнцээгүй 10/16/2018
114 9997 РП94062702 Хөдөлгөөн засалч 63 Тэнцээгүй 10/16/2018
115 9979 УМ90021165 Хөдөлгөөн засалч 58 Тэнцээгүй 10/16/2018
116 9989 ОО96012904 Хөдөлгөөн засалч 55 Тэнцээгүй 10/16/2018
117 9983 ЖБ96061308 Хөдөлгөөн засалч 52 Тэнцээгүй 10/16/2018
118 9996 МЗ91051805 Хөдөлгөөн засалч 48 Тэнцээгүй 10/16/2018
119 9901 УД92101441 Хүүхдийн эмч 47 Тэнцээгүй 10/16/2018
120 9005 ИМ89011001 Хүүхдийн эмч 54 Тэнцээгүй 10/16/2018
121 9006 ИД87012100 Хүүхдийн эмч 49 Тэнцээгүй 10/16/2018
122 4215 АЮ81070861 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 10/16/2018
123 4226 ХБ63012662 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 10/16/2018
124 4205 УП94011729 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 10/16/2018
125 4235 УХ89061567 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 10/16/2018
126 4210 МБ88071801 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 10/16/2018
127 4234 ХЖ64092207 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 10/16/2018
128 4213 ВЭ75051767 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 10/16/2018
129 4236 ЗЮ90112711 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 10/16/2018
130 4227 ГЖ87022701 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 10/16/2018
131 8309 ЙЮ94091947 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 10/16/2018
132 4216 ТЕ76032304 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 10/16/2018
133 4222 ЛЮ61122220 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 10/16/2018
134 4221 ИЦ81080169 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 10/16/2018
135 4223 АВ88032303 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 10/16/2018
136 4230 УК89090905 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 10/16/2018
137 4225 РЮ90022403 Эм зүйч 74 Тэнцсэн 10/16/2018
138 8305 АВ95020200 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 10/16/2018
139 4208 НС89020565 Эм зүйч 72 Тэнцсэн 10/16/2018
140 4233 ОК88020400 Эм зүйч 70 Тэнцсэн 10/16/2018
141 8310 ПЮ95061211 Эм зүйч 70 Тэнцсэн 10/16/2018
142 4206 ЖЭ90112362 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 10/16/2018
143 8302 ГЮ92111107 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 10/16/2018
144 4229 ЖЭ77121302 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй 10/16/2018
145 4228 НЮ83082403 Эм зүйч 58 Тэнцээгүй 10/16/2018
146 4232 ПЮ88070663 Эм зүйч 54 Тэнцээгүй 10/16/2018
147 8306 СЩ95022101 Эм зүйч 54 Тэнцээгүй 10/16/2018
148 4219 ЧМ83090801 Эм зүйч 44 Тэнцээгүй 10/16/2018
149 4209 СЮ90051467 Эм зүйч 41 Тэнцээгүй 10/16/2018
150 4224 ШЕ88021029 Эм зүйч 32 Тэнцээгүй 10/16/2018
151 8301 ОЮ95072004 Эм зүйч 32 Тэнцээгүй 10/16/2018
152 4231 ЕЙ91061711 Эм зүйч 28 Тэнцээгүй 10/16/2018
153 8308 АЗ93091002 Эм зүйч 23 Тэнцээгүй 10/16/2018
154 8601 ГЮ96110909 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 10/16/2018
155 9008 ЧМ86121303 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн 10/16/2018
156 8605 ЙД98071208 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 10/16/2018
157 8604 ЙИ98020501 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 10/16/2018
158 8603 ГН96072901 Эм найруулагч 31 Тэнцээгүй 10/16/2018
159 8807 ИХ96120901 Эх баригч 61 Тэнцээгүй 10/16/2018