Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-10-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2018-10-15-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 3021 БЖ91051513 Насс 91 Тэнцсэн 10/15/2018
2 3041 КН88121107 Насс 90 Тэнцсэн 10/15/2018
3 3036 ГН90080711 Насс 85 Тэнцсэн 10/15/2018
4 3009 БЮ19901004 Насс 84 Тэнцсэн 10/15/2018
5 3012 УМ90022744 Насс 81 Тэнцсэн 10/15/2018
6 3032 СФ89012614 Насс 75 Тэнцсэн 10/15/2018
7 3022 МВ87121702 Насс 73 Тэнцсэн 10/15/2018
8 3025 ОО66041211 Насс 73 Тэнцсэн 10/15/2018
9 3014 ОР89070706 Насс 72 Тэнцсэн 10/15/2018
10 3019 МЮ73111365 Насс 72 Тэнцсэн 10/15/2018
11 3008 МЮ87123160 Насс 71 Тэнцсэн 10/15/2018
12 3013 ГЮ90062720 Насс 70 Тэнцсэн 10/15/2018
13 3020 ИЮ74071812 Насс 69 Тэнцээгүй 10/15/2018
14 3031 ХИ71101468 Насс 69 Тэнцээгүй 10/15/2018
15 3015 УП92020642 Насс 68 Тэнцээгүй 10/15/2018
16 3016 ХЛ86041914 Насс 68 Тэнцээгүй 10/15/2018
17 3010 ФА89101014 Насс 67 Тэнцээгүй 10/15/2018
18 3018 ШУ89022694 Насс 67 Тэнцээгүй 10/15/2018
19 3028 ШБ74090961 Насс 67 Тэнцээгүй 10/15/2018
20 3035 ЧЗ73090664 Насс 67 Тэнцээгүй 10/15/2018
21 3033 ЗЮ80031905 Насс 66 Тэнцээгүй 10/15/2018
22 3038 КМ90082869 Насс 65 Тэнцээгүй 10/15/2018
23 3029 УШ87092800 Насс 62 Тэнцээгүй 10/15/2018
24 3037 ТЯ87110715 Насс 59 Тэнцээгүй 10/15/2018
25 3011 ДЮ90091641 Насс 56 Тэнцээгүй 10/15/2018
26 3026 УХ70081308 Насс 52 Тэнцээгүй 10/15/2018
27 3039 ИЮ60070208 Насс 19 Тэнцээгүй 10/15/2018
28 1102 МК88010120 Нүдний эмч 90 Тэнцсэн 10/15/2018
29 1101 СФ91100301 Нүдний эмч 89 Тэнцсэн 10/15/2018
30 1501 ЧЖ87050639 Чих хамар хоолойн эмч 95 Тэнцсэн 10/15/2018
31 4011 ДЛ92101804 Эх баригч 90 Тэнцсэн 10/15/2018
32 4018 КЖ72041203 Эх баригч 70 Тэнцсэн 10/15/2018
33 4013 ИН90040802 Эх баригч 67 Тэнцээгүй 10/15/2018
34 4017 КЮ92081808 Эх баригч 61 Тэнцээгүй 10/15/2018
35 4012 УЕ87041343 Эх баригч 60 Тэнцээгүй 10/15/2018
36 4015 УЧ91072827 Эх баригч 54 Тэнцээгүй 10/15/2018