Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-09-14-ний өдрийн Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн болон мэргэшил дээшлүүлэх чиглэлээр төгсөгчдийн тө
Төгсөлтийн дараах төрөлжсөн болон мэргэшил дээшлүүлэх чиглэлээр төгсөгчдийн төгсөлтийн шалгалтын дүн /Эмч/
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 9003 ЧЙ72032801 Гемодиализ судлал 93 Тэнцсэн 9/14/2018
2 9004 УЗ88081202 Гемодиализ судлал 94 Тэнцсэн 9/14/2018
3 9005 УТ91081422 Гемодиализ судлал 86 Тэнцсэн 9/14/2018
4 9006 ЦД84120615 Гемодиализ судлал 98 Тэнцсэн 9/14/2018
5 9001 ЖЭ77082103 Дурангийн онош зүй 44 Тэнцээгүй 9/14/2018
6 9026 УУ89122850 Мөчдийн гэмтэл 67 Тэнцээгүй 9/14/2018
7 9023 УШ90020431 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал 95 Тэнцсэн 9/14/2018
8 9024 СЭ88120313 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал 98 Тэнцсэн 9/14/2018
9 9025 АМ86040312 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал 94 Тэнцсэн 9/14/2018
10 9022 ЧС85112855 Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал  91 Тэнцсэн 9/14/2018
11 9002 КК76120102 Нүд судлал 99 Тэнцсэн 9/14/2018
12 9028 УХ91092266 Тархины судасны допплер 92 Тэнцсэн 9/14/2018
13 9029 ИМ84031909 Тархины судасны допплер 96 Тэнцсэн 9/14/2018
14 9027 ХИ86083172 Хүүхдийн гэмтэл согог 96 Тэнцсэн 9/14/2018
15 9017 СЭ76102303 Хүүхдийн нүд судлал 100 Тэнцсэн 9/14/2018
16 9020 УУ90061935 Элэг цөсний хавдрын  мэс засал 93 Тэнцсэн 9/14/2018
17 9021 УХ90072915 Элэг цөсний хавдрын мэс засал 97 Тэнцсэн 9/14/2018
18 9018 ИР73071664 Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал 71 Тэнцээгүй 9/14/2018
19 9007 ОТ89051064 Яаралтай тусламж 86 Тэнцсэн 9/14/2018
20 9008 ШУ88072329 Яаралтай тусламж 72 Тэнцээгүй 9/14/2018
21 9009 ЦБ85050365 Яаралтай тусламж 89 Тэнцсэн 9/14/2018
22 9010 УК90032618 Яаралтай тусламж 93 Тэнцсэн 9/14/2018
23 9011 ВЕ83073103 Яаралтай тусламж 89 Тэнцсэн 9/14/2018
24 9012 ЙУ84061104 Яаралтай тусламж 87 Тэнцсэн 9/14/2018
25 9013 ДЮ92080301 Яаралтай тусламж 91 Тэнцсэн 9/14/2018
26 9014 ЕП90052301 Яаралтай тусламж 80 Тэнцсэн 9/14/2018
27 9016 УУ91062734 Яаралтай тусламж 82 Тэнцсэн 9/14/2018