Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-08-21-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 1002 УО68060903 Арьс гоо заслын эмч 83 Тэнцсэн 8/21/2018
2 4639 МЕ76020903 Бага эмч 83 Тэнцсэн 8/21/2018
3 4645 МН90071478 Бага эмч 82 Тэнцсэн 8/21/2018
4 4641 РЮ85091905 Бага эмч 80 Тэнцсэн 8/21/2018
5 4642 ЛЗ88020867 Бага эмч 79 Тэнцсэн 8/21/2018
6 9003 КД89033003 Бага эмч 78 Тэнцсэн 8/21/2018
7 4640 КБ85042905 Бага эмч 74 Тэнцсэн 8/21/2018
8 4624 НГ91102823 Бага эмч 70 Тэнцсэн 8/21/2018
9 9002 ДБ87061117 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 8/21/2018
10 4648 УС70060506 Бага эмч 59 Тэнцээгүй 8/21/2018
11 4636 ЧИ63101205 Бага эмч 57 Тэнцээгүй 8/21/2018
12 4652 МЗ91042020 Бага эмч 57 Тэнцээгүй 8/21/2018
13 4634 СЛ88121404 Бага эмч 56 Тэнцээгүй 8/21/2018
14 4649 ГН90102408 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 8/21/2018
15 4653 ЙС19921023 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 8/21/2018
16 4637 ЛН75121809 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 8/21/2018
17 4623 ТЛ92092109 Бага эмч 49 Тэнцээгүй 8/21/2018
18 4627 ЛБ86101012 Бага эмч 44 Тэнцээгүй 8/21/2018
19 4628 ЦВ78042769 Бага эмч 34 Тэнцээгүй 8/21/2018
20 4635 МБ82100202 Бага эмч 32 Тэнцээгүй 8/21/2018
21 4633 ТЕ92120703 Бага эмч 30 Тэнцээгүй 8/21/2018
22 4626 ЙЮ85062181 Бага эмч 74 Тэнцсэн 8/21/2018
23 4647 ДЗ79121807 Бага эмч 52 Тэнцээгүй 8/21/2018
24 4644 ХД72061865 Бага эмч 78 Тэнцсэн 8/21/2018
25 1101 ЙЙ81020809 Нүдний эмч 91 Тэнцсэн 8/21/2018
26 3319 АН97021822 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй 8/21/2018
27 3318 УУ89093026 УАУ эмч 82 Тэнцсэн 8/21/2018
28 3315 ЛЮ89030302 УАУ эмч 75 Тэнцсэн 8/21/2018
29 3314 ЧЛ85071304 УАУ эмч 71 Тэнцсэн 8/21/2018
30 3325 СЖ88090600 УАУ эмч 69 Тэнцээгүй 8/21/2018
31 3316 УХ89090343 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй 8/21/2018
32 3331 СТ87012808 УАУ эмч 67 Тэнцээгүй 8/21/2018
33 3320 КГ86072209 УАУ эмч 66 Тэнцээгүй 8/21/2018
34 3327 РЮ90070608 УАУ эмч 65 Тэнцээгүй 8/21/2018
35 3321 УГ86072181 УАУ эмч 64 Тэнцээгүй 8/21/2018
36 3326 УХ90012700 УАУ эмч 64 Тэнцээгүй 8/21/2018
37 3324 ВЮ88080784 УАУ эмч 58 Тэнцээгүй 8/21/2018
38 3323 УИ89012306 УАУ эмч 52 Тэнцээгүй 8/21/2018
39 3328 ЧН56070305 УАУ эмч 49 Тэнцээгүй 8/21/2018
40 4447 УИ94122621 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 8/21/2018
41 4631 СМ91121501 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 8/21/2018
42 4465 ЦЕ68090804 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 8/21/2018
43 9001 ПЮ72053101 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 8/21/2018
44 4454 ЛЙ86042060 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 8/21/2018
45 4468 НБ88031308 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 8/21/2018
46 4471 УХ67011064 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 8/21/2018
47 4469 АГ92032623 Эм найруулагч 71 Тэнцсэн 8/21/2018
48 4460 ОИ91040528 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 8/21/2018
49 4449 ОЮ69090325 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй 8/21/2018
50 4458 ФА92071722 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй 8/21/2018
51 4459 РП80020700 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй 8/21/2018
52 4448 ТЯ82090122 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 8/21/2018
53 4453 ТА93011306 Эм найруулагч 56 Тэнцээгүй 8/21/2018
54 4464 ХГ68021802 Эм найруулагч 56 Тэнцээгүй 8/21/2018
55 4472 УС60012307 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй 8/21/2018
56 4461 ЛЮ73120908 Эм найруулагч 54 Тэнцээгүй 8/21/2018
57 4466 СУ85011761 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 8/21/2018
58 4467 ОБ93030828 Эм найруулагч 48 Тэнцээгүй 8/21/2018
59 4462 ЖБ92030705 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй 8/21/2018
60 4473 ИЦ80121369 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй 8/21/2018