Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-08-20-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

2018-08-20-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

 

Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4621 КД89033003 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 8/20/2018
2 4620 ДБ87061117 Бага эмч 62 Тэнцээгүй 8/20/2018
3 4619 ЗЙ68103001 Бага эмч 52 Тэнцээгүй 8/20/2018
4 4618 МЖ92122611 Бага эмч 44 Тэнцээгүй 8/20/2018
5 5517 ДЮ82092367 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 32 Тэнцээгүй 8/20/2018
6 5516 УШ91071988 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн 8/20/2018
7 5515 УШ92052354 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 43 Тэнцээгүй 8/20/2018
8 5514 РД90032326 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 8/20/2018
9 5511 СТ94021406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй 8/20/2018
10 5510 НЭ94072919 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 22 Тэнцээгүй 8/20/2018
11 5509 УИ91121114 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй 8/20/2018
12 5506 УУ92041600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй 8/20/2018
13 5505 УЗ90010301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй 8/20/2018
14 5503 ЛЖ93032918 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 8/20/2018
15 5502 ВП94120403 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй 8/20/2018
16 6905 ПЗ86011217 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 8/20/2018
17 3004 ФА89101014 Насс 48 Тэнцээгүй 8/20/2018
18 5392 ПЮ95112106 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 8/20/2018
19 5391 ДЛ97110606 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 8/20/2018
20 5390 НЭ94100804 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 8/20/2018
21 5389 ПЮ92012405 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 8/20/2018
22 5388 НЫ90122864 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 8/20/2018
23 5386 ФМ86030540 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 8/20/2018
24 5384 ОЮ94120401 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 8/20/2018
25 5382 ОЮ93071005 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 8/20/2018
26 5381 ОР97071503 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 8/20/2018
27 3654 РЙ96061606 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 8/20/2018
28 3653 РП90011706 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 8/20/2018
29 3651 ИХ91032705 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 8/20/2018
30 3650 ИТ91080503 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 8/20/2018
31 3649 ИЦ70072703 Сувилагч 24 Тэнцээгүй 8/20/2018
32 3302 ОЭ88011461 УАУ эмч 52 Тэнцээгүй 8/20/2018
33 3301 ДГ89110501 УАУ эмч 83 Тэнцсэн 8/20/2018
34 7003 УП92061302 Уламжлалт анагаахын их эмч 83 Тэнцсэн 8/20/2018
35 7002 УХ94092626 Уламжлалт анагаахын их эмч 71 Тэнцсэн 8/20/2018
36 7001 ЖЯ91080473 Уламжлалт анагаахын их эмч 57 Тэнцээгүй 8/20/2018
37 4803 ФЖ97081803 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 51 Тэнцээгүй 8/20/2018
38 9976 РХ95081400 Хөдөлгөөн засалч 79 Тэнцсэн 8/20/2018
39 9975 ЗЮ94042801 Хөдөлгөөн засалч 47 Тэнцээгүй 8/20/2018
40 9974 УХ95062621 Хөдөлгөөн засалч 73 Тэнцсэн 8/20/2018
41 9973 ГИ95101607 Хөдөлгөөн засалч 74 Тэнцсэн 8/20/2018
42 9972 ЕЙ94101702 Хөдөлгөөн засалч 34 Тэнцээгүй 8/20/2018
43 8301 ИМ86050308 Эм зүйч 37 Тэнцээгүй 8/20/2018
44 8604 РУ94060901 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй 8/20/2018
45 8603 ВЮ99041144 Эм найруулагч 29 Тэнцээгүй 8/20/2018
46 8602 ЙД98071208 Эм найруулагч 34 Тэнцээгүй 8/20/2018
47 8601 ЙИ98020501 Эм найруулагч 32 Тэнцээгүй 8/20/2018
48 4441 ОЮ90010714 Эм найруулагч 25 Тэнцээгүй 8/20/2018
49 4440 МУ85101964 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 8/20/2018
50 8807 НР96082609 Эх баригч 58 Тэнцээгүй 8/20/2018
51 1602 ЖЭ89082061 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 68 Тэнцээгүй 8/20/2018
52 1601 ЧД83102003 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 63 Тэнцээгүй 8/20/2018