Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-07-05, 06-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

2018-07-05, 06-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн

 

Код Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн Шалгалтын огноо 
1 4642 НЕ78112064 Бага эмч 78 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
2 4650 АС89062001 Бага эмч 68 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
3 4640 ОЖ87012209 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
4 9006 НГ91102823 Бага эмч 63 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
5 4648 ГО87071761 Бага эмч 59 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
6 4647 ЖЯ88040569 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
7 2301 ЧТ81082508 Дотрын эмч 83 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
8 2304 ХЙ75012589 Дотрын эмч 79 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
9 2302 ИС87102405 Дотрын эмч 63 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
10 2305 УЦ19911216 Дотрын эмч 58 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
11 2101 УЗ88101519 Дүрс оношлогооны эмч 81 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
12 2102 ШЕ86112606 Дүрс оношлогооны эмч 70 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
13 2104 ПЮ86100463 Дүрс оношлогооны эмч 40 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
14 1005 НБ86062011 Ерөнхий эмч 96 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
15 9908 ЧЕ88021819 Ерөнхий эмч 94 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
16 6996 РХ90010307 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
17 6997 ИТ91041901 Ерөнхий эмч 93 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
18 7003 ЕЙ74081403 Ерөнхий эмч 92 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
19 7010 ЧО86072306 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
20 9909 ИХ90061019 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
21 7024 ИЭ80101765 Ерөнхий эмч 90 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
22 1002 УП88052080 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
23 9907 МЮ89091484 Ерөнхий эмч 89 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
24 6993 ФБ91011785 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
25 9904 ПБ79051667 Ерөнхий эмч 88 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
26 7023 УЮ88060209 Ерөнхий эмч 87 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
27 7015 ЧМ80110801 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
28 7021 УШ89091553 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
29 7022 УП88070647 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
30 7006 УК93042121 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
31 6988 СР91102100 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
32 6992 АР92120621 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
33 9902 ДЮ91101112 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
34 6985 ЦЖ86071109 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
35 7007 ЗЮ91120906 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
36 9002 УП94030138 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
37 7001 УШ93122912 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
38 7027 ХЙ74081807 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
39 6998 ЛЖ90010112 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
40 9901 РЭ88021011 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
41 7011 КЮ91040224 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
42 6990 ХД86011466 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
43 7020 СФ87022604 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
44 9903 РЮ84031873 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
45 9905 ГЙ92040206 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
46 6991 НН92020304 Ерөнхий эмч 52 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
47 1004 УК90050428 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
48 7000 УХ90050101 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
49 7009 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
50 7016 УУ92070401 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
51 7014 ЦБ73092160 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
52 6987 НХ79121508 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
53 7005 СЕ92072708 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
54 7004 МЖ88022011 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
55 7013 УХ92090424 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
56 2510 ХБ64022003 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 58 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
57 2513 АР87080801 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 52 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
58 2512 ШБ67090905 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 49 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
59 2511 УУ92061400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 45 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
60 1901 ФМ89102765 Мэдрэлийн эмч 20 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
61 1902 ЙК86061813 Мэдрэлийн эмч 18 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
62 1708 ТЗ89051977 Мэс заслын эмч 74 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
63 1709 ХВ81062619 Мэс заслын эмч 48 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
64 3061 ЧО85080567 Насс 92 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
65 3045 КЮ77110621 Насс 88 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
66 3075 ХП87121608 Насс 88 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
67 3070 УИ91111243 Насс 86 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
68 3062 УШ89041768 Насс 85 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
69 3046 ИЮ90050327 Насс 84 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
70 3074 УХ89040467 Насс 84 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
71 3050 БЮ89032308 Насс 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
72 3071 ЕБ91010310 Насс 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
73 3079 УХ88102066 Насс 81 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
74 3066 УМ90051663 Насс 80 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
75 3073 АЭ83061404 Насс 79 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
76 3083 ГЮ89020765 Насс 79 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
77 3056 УП91030321 Насс 77 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
78 3055 ЛЮ90072965 Насс 75 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
79 3060 РЭ91120121 Насс 74 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
80 3087 СЮ91031903 Насс 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
81 3054 УШ90052107 Насс 70 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
82 3059 НХ90071109 Насс 70 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
83 3058 УП91022449 Насс 69 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
84 3063 УУ90051100 Насс 69 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
85 3064 УЮ91031805 Насс 69 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
86 3052 РП76053101 Насс 68 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
87 3068 ШБ74090961 Насс 67 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
88 3065 ХИ71101468 Насс 65 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
89 3084 ВЮ76052361 Насс 63 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
90 3085 ТИ89102807 Насс 63 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
91 3057 ДЮ89072069 Насс 62 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
92 3082 ШУ88082181 Насс 59 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
93 3047 СФ89012614 Насс 58 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
94 3069 ЧЗ73090664 Насс 58 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
95 3076 ГН90080711 Насс 58 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
96 3077 УХ88011724 Насс 58 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
97 3051 ЧЕ81070666 Насс 57 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
98 3072 ТЕ86071105 Насс 56 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
99 3081 ЦВ82081908 Насс 55 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
100 3044 ПЮ75020461 Насс 45 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
101 7508 УШ92092361 Нүүр ам судлалын их эмч 93 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
102 7510 УИ97111601 Нүүр ам судлалын их эмч 89 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
103 7506 УК95120248 Нүүр ам судлалын их эмч 86 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
104 7504 УП88070926 Нүүр ам судлалын их эмч 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
105 7514 УШ88102106 Нүүр ам судлалын их эмч 80 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
106 7511 РР95021613 Нүүр ам судлалын их эмч 74 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
107 7507 ГД90031396 Нүүр ам судлалын их эмч 72 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
108 7503 УЮ89071900 Нүүр ам судлалын их эмч 66 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
109 7513 ИЛ90063012 Нүүр ам судлалын их эмч 64 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
110 7505 ДЙ94070502 Нүүр ам судлалын их эмч 63 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
111 7509 УХ96080737 Нүүр ам судлалын их эмч 51 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
112 3762 ОИ86110502 Сувилагч 86 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
113 3741 ЕУ93060105 Сувилагч 83 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
114 3800 ЖЛ92040802 Сувилагч 83 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
115 3751 ГМ92053004 Сувилагч 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
116 3799 УК93021505 Сувилагч 81 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
117 3773 ГЖ73103002 Сувилагч 79 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
118 1001 РД97073021 Сувилагч 78 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
119 3752 ЖЯ91120122 Сувилагч 77 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
120 3814 ПЖ91081401 Сувилагч 76 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
121 3765 ОИ92020421 Сувилагч 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
122 3769 ДЖ92022608 Сувилагч 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
123 3798 ОГ82010603 Сувилагч 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
124 9001 ЛБ89100825 Сувилагч 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
125 3803 УЛ54050906 Сувилагч 72 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
126 3757 РП90060100 Сувилагч 72 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
127 3770 ЧВ68111100 Сувилагч 72 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
128 3782 АМ77021300 Сувилагч 72 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
129 3775 ЧЗ74082960 Сувилагч 71 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
130 3792 ЙЮ92113001 Сувилагч 71 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
131 3791 ЧГ66122361 Сувилагч 70 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
132 3809 ИЮ92111701 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
133 3742 АЮ68082961 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
134 3794 НФ19930523 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
135 3758 НБ90031406 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
136 3761 ЦВ84041364 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
137 3763 РГ83112001 Сувилагч 67 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
138 3746 УШ91021321 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
139 3796 ЛЮ90092463 Сувилагч 65 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
140 3808 РЭ93050320 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
141 3786 НЗ91110465 Сувилагч 63 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
142 3785 УК91041544 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
143 3759 УВ89080127 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
144 3790 КК91022406 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
145 3795 НЕ89072967 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
146 3748 ХН68103063 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
147 3776 УС19840512 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
148 3768 АА72060265 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
149 3813 РС92091206 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
150 3749 ЧБ60041760 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
151 3756 ДЙ90122205 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
152 3774 НХ77110803 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
153 3789 ПЮ73041103 Сувилагч 50 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
154 3743 УС68082107 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
155 3754 ХИ73092602 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
156 3771 ТЯ71101702 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
157 3745 ЧТ66020301 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
158 3779 УЕ69070446 Сувилагч 42 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
159 3755 ОС94112706 Сувилагч 41 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
160 3816 ОИ91022809 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
161 3801 ПН91022021 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
162 3750 ПЕ94122101 Сувилагч 36 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
163 3781 РЙ87102819 Сувилагч 34 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
164 3811 РХ92061205 Сувилагч 31 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
165 3744 ОЙ88102308 Сувилагч 31 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
166 3806 АГ96080602 Сувилагч 26 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
167 3807 ЙС70062201 Сувилагч 26 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
168 3793 АД74051807 Сувилагч 25 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
169 3797 ИЙ81061305 Сувилагч 14 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
170 3330 ХЗ78102208 УАУ эмч 93 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
171 3327 ЦБ78040324 УАУ эмч 77 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
172 3326 ЗЮ89112540 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
173 3335 ЙМ88111007 УАУ эмч 76 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
174 3333 ДЖ89070921 УАУ эмч 69 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
175 3336 РЮ90070608 УАУ эмч 66 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
176 3331 ГГ87051109 УАУ эмч 62 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
177 3328 ЙИ90042108 УАУ эмч 60 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
178 3329 СТ87012808 УАУ эмч 60 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
179 3340 НН89081864 УАУ эмч 54 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
180 3332 ЛЮ89030302 УАУ эмч 51 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
181 3325 УИ88092600 УАУ эмч 44 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
182 9014 ФА93101279 Уламжлалт анагаахын их эмч 96 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
183 9011 ДЙ94061708 Уламжлалт анагаахын их эмч 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
184 9013 ОЮ93040102 Уламжлалт анагаахын их эмч 79 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
185 9015 ОЭ84010763 Уламжлалт анагаахын их эмч 76 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
186 9012 ВЛ87101501 Уламжлалт анагаахын их эмч 66 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
187 9016 ОА94052113 Уламжлалт анагаахын их эмч 62 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
188 4708 МЙ94061802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 46 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
189 4707 ВО91021502 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 44 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
190 4803 ОМ94111602 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 83 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
191 4805 НБ84010326 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 81 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
192 4804 РЭ82072261 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 33 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
193 8314 ФА94080106 Эм зүйч 93 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
194 8330 ХЕ72121564 Эм зүйч 92 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
195 8318 ВМ90062507 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
196 8322 УМ89120606 Эм зүйч 90 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
197 4260 ФБ91052228 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
198 8331 УШ93102405 Эм зүйч 87 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
199 4249 ЛЮ90062666 Эм зүйч 86 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
200 4242 НБ88031804 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
201 8323 ОС19951005 Эм зүйч 85 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
202 4244 ЦГ65083001 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
203 4266 УК90071619 Эм зүйч 84 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
204 4240 УМ90090207 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
205 4276 ЙК72022702 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
206 8329 СЭ89081707 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
207 4241 ГЮ90010432 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
208 4245 ДЖ65100502 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
209 4248 РЮ90100301 Эм зүйч 81 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
210 8315 ПЙ95121908 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
211 8320 МЗ94072616 Эм зүйч 80 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
212 4270 ШУ90042704 Эм зүйч 79 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
213 4273 УС85020726 Эм зүйч 78 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
214 8312 ЦЗ79022203 Эм зүйч 76 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
215 4262 ТБ84041906 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
216 4267 УК89121003 Эм зүйч 75 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
217 4269 КЮ87121878 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
218 4278 ЛД90031802 Эм зүйч 73 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
219 8321 ЕО97071809 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
220 8311 УК93122501 Эм зүйч 70 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
221 8325 ОЮ95100921 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
222 4237 ШД84051703 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
223 8319 ИО94030304 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
224 8316 ГЮ92111107 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
225 8326 УД94052713 Эм зүйч 71 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
226 4271 УК91040968 Эм зүйч 56 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
227 4264 ЙР90121301 Эм зүйч 54 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
228 4257 ФВ91040507 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
229 8333 ЛЮ93012215 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
230 4254 УХ91012729 Эм зүйч 48 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
231 4238 ДЮ89123164 Эм зүйч 47 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
232 4239 ПЮ95061211 Эм зүйч 47 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
233 4246 НС89020565 Эм зүйч 44 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
234 4277 ОО81110600 Эм зүйч 38 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
235 4252 ШГ85071300 Эм зүйч 33 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
236 4250 НУ72031600 Эм зүйч 32 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
237 4486 ЦЕ80081664 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
238 4488 ОО92092307 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
239 4481 ИЭ88022200 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
240 4494 НТ78020101 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
241 4476 ДЖ75021902 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
242 4479 АЮ89061562 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
243 4487 ИС92122407 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
244 4478 ЦЖ76040464 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
245 4472 АЯ88072400 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
246 4491 ИБ92102408 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
247 4493 ЕТ89061403 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
248 4489 НБ88031308 Эм найруулагч 58 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
249 4473 ХГ68021802 Эм найруулагч 56 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
250 4499 АО88112704 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
251 4496 РП80020700 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
252 4474 ДК85100411 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
253 4490 ПБ81033008 Эм найруулагч 42 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
254 4477 ФА92071722 Эм найруулагч 40 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
255 1003 ГЮ75031307 Эм найруулагч 39 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
256 4497 УХ67011064 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
257 4500 УС60012307 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
258 4471 ЖБ92030705 Эм найруулагч 29 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
259 4495 ИЙ89022502 Эм найруулагч 20 Тэнцээгүй 2018-07-05, 06
260 4010 ЙЗ90112702 Эх баригч 86 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
261 4011 ДИ75102620 Эх баригч 86 Тэнцсэн 2018-07-05, 06
262 4009 ТЯ92071325 Эх баригч 72 Тэнцсэн 2018-07-05, 06