Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-06-13,14-ны өдрийн төгсөгчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр Регистрийн дугаар Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 УИ95022393 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
2 1002 ТЯ94121431 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
3 1003 НЭ95032208 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
4 1004 УИ95021012 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
5 1005 УЗ93101003 Хүний их эмч 51 Тэнцээгүй 6/13/2018
6 1006 УШ91031145 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
7 1007 УП94012152 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
8 1008 ЙР94051201 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
9 1009 ФА94092002 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
10 1010 ГН95021707 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
11 1011 ПЮ95072223 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
12 1012 УШ95041913 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
13 1013 СЕ94040107 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
14 1014 ОД94050407 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
15 1015 ВП96012709 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
16 1016 АЯ94080501 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
17 1017 УХ95080537 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
18 1018 УШ95092405 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
19 1019 УИ95021320 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
20 1020 УИ95012590 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
21 1021 СУ96032801 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
22 1022 УП95030834 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
23 1023 ФА95120919 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
24 1024 УЗ95052606 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
25 1025 УШ96052122 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
26 1026 УД94073015 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
27 1027 УК95020702 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
28 1028 ЛБ94072401 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
29 1029 ФА94110306 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 6/13/2018
30 1030 УШ94071601 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
31 1031 ДН95042108 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
32 1032 БЙ94030605 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
33 1033 УШ95031010 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
34 1034 ОЙ94030601 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 6/13/2018
35 1035 РС95042700 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
36 1036 УУ95081703 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
37 1037 УП96102847 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
38 1038 УП95090701 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
39 1039 УК93081612 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
40 1040 ФА95100304 Хүний их эмч 45 Тэнцээгүй 6/13/2018
41 1041 УК95052611 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
42 1042 ЗГ89102105 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 6/13/2018
43 1043 ПЮ94103004 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
44 1044 ИЮ95012110 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
45 1045 ИЮ95090408 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 6/13/2018
46 1046 УК94032506 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
47 1047 УП96081367 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
48 1048 УК94101029 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
49 1049 ЕЙ95110901 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
50 1050 ЙУ94120205 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
51 1051 УИ95100438 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
52 1052 РВ94102604 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
53 1053 УХ96030662 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
54 1054 МБ95042601 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
55 1055 НЦ95080212 Хүний их эмч 58 Тэнцээгүй 6/13/2018
56 1056 СЙ94041941 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
57 1057 ЙВ91092017 Хүний их эмч 42 Тэнцээгүй 6/13/2018
58 1058 ТЕ80011109- Хүний их эмч 53 Тэнцээгүй 6/13/2018
59 1059 ОС94061714 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
60 1060 АЮ94091805 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
61 1061 ГГ85111709 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
62 1062 ШУ95111600 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
63 1063 УП95031125 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
64 1064 УИ94092438 Хүний их эмч 53 Тэнцээгүй 6/13/2018
65 1065 ЛЗ95092705 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
66 1066 УП95073046 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
67 1067 ПЮ95031927 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
68 1068 ВД96011501 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
69 1069 ЙР94010731 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
70 1070 ЙЮ95031504 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
71 1071 ТА96030805 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
72 1072 БЮ95032813 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
73 1073 АК92053109 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
74 1074 БЗ95021335 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
75 1075 УШ95081143 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
76 1076 УЮ96052309 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
77 1077 НЭ95020506 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
78 1078 ДЮ94030101 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
79 1079 ЖГ94112302 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
80 1080 УД90061100 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
81 1081 ПЮ95062203 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
82 1082 НМ94010635 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
83 1083 ТЕ94110953 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
84 1084 НЭ94040403 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
85 1085 ОЮ94081248- Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 6/13/2018
86 1086 ТА94040516 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
87 1087 РЙ94060402 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 6/13/2018
88 1088 ВЙ96080809 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
89 1089 УШ94072862 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
90 1090 ИЮ94120602 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
91 1091 СК94120405 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
92 1092 ЖЯ95010929 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
93 1093 УИ95050421 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
94 1094 УЗ95091214 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 6/13/2018
95 1095 УШ93030644 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
96 1096 ЛБ94071306 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
97 1097 УШ94021640 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
98 1098 УК94110561 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
99 1099 РЭ94122207 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
100 1100 УШ95062728 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
101 1101 УХ96011951 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 6/13/2018
102 1102 МЗ94102326 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
103 1103 УП94092508 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
104 1104 АЗ95012003 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
105 1105 НК94101908 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
106 1106 КЮ94072801 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
107 1107 АЮ95072601 Хүний их эмч 48 Тэнцээгүй 6/13/2018
108 1108 УХ93112732 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
109 1109 ГБ94082002 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
110 1110 ЙК93052829 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
111 1111 ОР94102802 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
112 1112 ПН96110902 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
113 1113 ТИ90011162 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
114 1114 РЕ94052719 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
115 1115 УИ95011807 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
116 1116 НЭ95050537 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
117 1117 СЛ93082806 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
118 1118 БЮ95042502 Хүний их эмч 46 Тэнцээгүй 6/13/2018
119 1119 СО94032601 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
120 1120 ВЮ94122209 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
121 1121 ДЮ95062930 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
122 1122 УК95042670 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
123 1123 ВЕ95031502 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
124 1124 ДЮ94080203 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
125 1125 ФА94070229 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
126 1126 УШ93050506 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
127 1127 УХ93030831 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
128 1128 ИЮ91111704 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
129 1129 ЗП95032810 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
130 1130 ИЭ88060701 Хүний их эмч 30 Тэнцээгүй 6/13/2018
131 1131 ФА94031302 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
132 1132 ЙР94123128 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
133 1133 УШ96032504 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
134 1134 АЮ94062003 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
135 1135 УМ95081701 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
136 1136 РЭ95040808 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
137 1137 ТГ95080300 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
138 1138 ДВ95112300 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
139 1139 ИЮ94052507 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 6/13/2018
140 1140 ЙР95062008 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
141 1141 ЗН95101404 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
142 1142 КБ95052702 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
143 1143 УШ96061965 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
144 1144 ФА94061116 Хүний их эмч 60 тэнцээгүй 6/13/2018
145 1145 ВЙ96102609 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
146 1146 ТГ94081206 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
147 1147 ПЮ94112501 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
148 1148 УШ94022121 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
149 1149 КЗ95063021 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
150 1150 ОЮ95051349 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
151 1151 УШ95061149 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
152 1152 ОЮ94020901 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
153 1153 ДК93081711 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
154 1154 ЛБ94081109 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
155 1155 УК95101144 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
156 1156 МИ89041207 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
157 1157 АЮ95060207 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
158 1158 АД94101709 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
159 1159 РЭ94112803 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
160 1160 ФА95010847 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
161 1161 НК94030603 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
162 1162 АЮ93110400 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
163 1163 ЖЯ95103101 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
164 1164 ДЮ96081111 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
165 1165 ОВ93111000 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
166 1166 БД94010101 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
167 1167 ВТ94032703 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
168 1168 ОБ96052010 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
169 1169 ИМ94022825 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
170 1170 СТ94052805 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
171 1171 УИ94120466 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
172 1172 ГЮ95051211 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
173 1173 ОЮ94082308 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
174 1174 УХ95060902 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
175 1175 УХ94092142 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
176 1176 ПВ94063004 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
177 1177 ДЙ94062609 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
178 1178 УУ95123109 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
179 1179 СЭ91080317 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
180 1180 УИ95072542 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
181 1181 ШУ93060806 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
182 1182 ВМ95082800 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
183 1183 УИ95112613 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
184 1184 ЙА95050204 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 6/13/2018
185 1185 УШ96031210 Хүний их эмч 52 Тэнцээгүй 6/13/2018
186 1186 ИР94120408 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
187 1187 СЮ94032518 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
188 1188 АЙ92030619 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
189 1189 ОР94011805 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
190 1190 P0798346 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
191 1191 БЗ94051017 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
192 1192 УШ95092281 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
193 1193 ИЖ95032408 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
194 1194 ЖЯ95082527 Хүний их эмч 51 Тэнцээгүй 6/13/2018
195 1195 ЖИ94061401 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
196 1196 МО95061618 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
197 1197 ЙЮ95012702 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
198 1198 АИ95072108 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
199 1199 УШ96031039 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
200 1200 ВЮ95111901 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
201 1201 НМ95082313 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
202 1202 УК94112206 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
203 1203 СЭ94101400 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
204 1204 АЕ95072113 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
205 1205 ДС95060704 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
206 1206 УЗ95042307 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
207 1207 УШ96090268 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
208 1208 РЖ94042407 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
209 1209 КЮ94120404 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
210 1210 УХ95063001 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
211 1211 ПЮ94100723 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
212 1212 УИ94022540 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
213 1213 УК94010408 Хүний их эмч 49 Тэнцээгүй 6/13/2018
214 1214 ВС94122301 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
215 1215 РУ95081608 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
216 1216 P0800373 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
217 1217 УК95020514 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
218 1218 ОЙ95021608 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
219 1219 АЮ94021502 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
220 1220 УХ93120665 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
221 1221 ПЮ94052308 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
222 1222 УП94081841 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
223 1223 УК95120903 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
224 1224 ЙИ94090401 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
225 1225 ГП94012701 Хүний их эмч 52 Тэнцээгүй 6/13/2018
226 1226 УШ96033029 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
227 1227 ЕН94070606 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
228 1228 УШ95030788 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
229 1229 УП96032941 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
230 1230 УП95020444 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
231 1231 ВЮ94102204 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
232 1232 РП95040804 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
233 1233 ЙГ94122601 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
234 1234 ЙУ95012300 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 6/13/2018
235 1235 УЗ94072725 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
236 1236 ЙМ94053106 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
237 1237 ВТ94042107 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
238 1238 ЙБ94031001 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
239 1239 ФБ96031501 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
240 1240 ЙЗ95053107 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
241 1241 ДЗ94053122 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
242 1242 ЗЮ96031104 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
243 1243 УП94070747 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
244 1244 ЕА96071709 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
245 1245 УП94012830 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
246 1246 УК95082640 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
247 1247 ИЮ95042009 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
248 1248 РЭ95080135 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
249 1249 ПН94012804 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
250 1250 АЖ94040808 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
251 1251 ИГ93112511 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
252 1252 ТЛ95082610 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
253 1253 КЮ94111502 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
254 1254 УХ96022210 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
255 1255 УЮ95081034 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
256 1256 НЭ96040506 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
257 1257 СО95103006 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
258 1258 ПЮ94112801 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
259 1259 АН95021521 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
260 1260 МЙ95010501 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
261 1261 ОЮ94062605 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
262 1262 ДЮ94110802 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
263 1263 ГЮ95091008 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
264 1264 НФ96010106 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
265 1265 УП97020604 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
266 1266 ИТ95081021 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
267 1267 ПБ94070117 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
268 1268 УИ94071708 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
269 1269 УЗ94113002 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
270 1270 АА92012816 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
271 1271 АМ95072907 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
272 1272 ЛК94062027 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
273 1273 ОА94032609 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
274 1274 ВА96011203 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
275 1275 ПК92092411 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
276 1276 ЛЗ94102001 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
277 1277 УИ95091805 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
278 1278 ГЮ94090215 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
279 1279 УИ95112266 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
280 1280 УХ95061811 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
281 1281 УП95110745 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
282 1282 УП96092823 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
283 1283 НЭ95022405 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
284 1284 БЮ94122327 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
285 1285 ПЮ94110743 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
286 1286 РЭ95120400 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
287 1287 УШ94050706 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
288 1288 АЮ94122941 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
289 1289 ЖВ91031211 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
290 1290 НМ94101001 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
291 1291 УП96061327 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 6/13/2018
292 1292 ИК94092111 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
293 1293 УШ94112780 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
294 1294 ИЮ94050705 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
295 1295 УД95092912 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
296 1296 АЮ94080801 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
297 1297 ТА95041247 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
298 1298 ОД94022304 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
299 1299 ДЖ94072712 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
300 1300 ЖЮ96062524 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
301 1301 БЮ93060522 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
302 1302 НЭ94020705 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
303 1303 ЕН95040200 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
304 1304 ЗК94060504 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
305 1305 ФА93090120 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
306 1306 ГК95022100 Хүний их эмч 45 Тэнцээгүй 6/13/2018
307 1307 ЛЮ95080301 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
308 1308 НЕ94041031 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
309 1309 УШ95031209 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
310 1310 АЮ93120106 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 6/13/2018
311 1311 УЗ94033120 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
312 1312 СР94111009 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
313 1313 ВД94122614 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
314 1314 ИЛ94101403 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
315 1315 НФ85060307 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 6/13/2018
316 1316 УУ90033177 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
317 1317 УШ95021857 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
318 1318 ИМ94051510 Хүний их эмч 50 Тэнцээгүй 6/13/2018
319 1319 ЦЕ84112465 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
320 1320 МЗ94121984 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
321 1321 ДИ94041207 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
322 1322 ЖЯ94072609 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
323 1323 ВЮ95101503 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
324 1324 ДЕ94062620 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
325 1325 ПЮ94122468 Хүний их эмч 53 Тэнцээгүй 6/13/2018
326 1326 ФА94061612 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
327 1327 ЕЦ95051108 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
328 1328 P1797454 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
329 1329 АС95050505 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
330 1330 ДЖ94121104 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
331 1331 УЗ94010508 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
332 1332 УТ91073136 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
333 1333 УП95102037 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
334 1334 УА96091607 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
335 1335 ЖЯ95121242 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
336 1336 ФА94070144 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
337 1337 УХ94092415 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
338 1338 АО95032700 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
339 1339 ПК94080611 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
340 1340 ГБ95022403 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
341 1341 УЗ96091408 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
342 1342 ОЮ95061701 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
343 1343 УП96020102 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
344 1344 МЗ95012008 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
345 1345 СУ92072240 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
346 1346 ЖЯ95082345 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
347 1347 ЙЮ94030802 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
348 1348 ЕУ95031102 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
349 1349 УП95050326 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
350 1350 ЙК94032602 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
351 1351 УК96090527 Хүний их эмч 50 Тэнцээгүй 6/13/2018
352 1352 ВЮ96032804 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
353 1353 МЮ96021719 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
354 1354 КД94050205 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
355 1355 СЛ94013114 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
356 1356 РХ95100514 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
357 1357 ИЮ95030307 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
358 1358 ТА92092307 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
359 1359 ИО93121802 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
360 1360 СЭ95111010 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
361 1361 ДВ91040525 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
362 1362 ЛИ94032505 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
363 1363 УП95101529 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
364 1364 ИБ95081602 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
365 1365 P0813732 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
366 1366 УУ95071011 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
367 1367 УЗ95011621 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
368 1368 ЛЮ94062502 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
369 1369 ПП94112911 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
370 1370 ТА96092789 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
371 1371 ЛЖ93032918 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 6/13/2018
372 1372 ОЮ93120406 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
373 1373 УШ92012719 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
374 1374 ГН95091104 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
375 1375 УК95050425 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
376 1376 НА94120103 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
377 1377 ЗД95030801 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
378 1378 УХ94102809 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
379 1379 УД95032441 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
380 1380 УП95051820 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
381 1381 УЗ96011120 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
382 1382 ГМ97082900 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
383 1383 УШ93011164 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
384 1384 УЗ95060448 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
385 1385 ФА95021904 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
386 1386 УИ94010621 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
387 1387 ТА95112022 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
388 1388 УЗ94070826 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
389 1389 ОЮ94072927 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
390 1390 УП95062462 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
391 1391 УК94090224 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
392 1392 УЗ95052509 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
393 1393 АЮ90090983 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
394 1394 УЖ95032951 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
395 1395 УХ95122542 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
396 1396 ЗЕ91082413 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
397 1397 УП95122800 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
398 1398 ИЮ95020709 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
399 1399 АС95111705 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
400 1400 УЗ95020916 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
401 1401 ЙЮ94110639 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
402 1402 ЙЮ94011504 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
403 1403 ОС93121300 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
404 1404 УХ90050920 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
405 1405 БД94040215 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
406 1406 ГЮ94070438 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
407 1407 БК94111462 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
408 1408 ЙЕ94053104 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
409 1409 ОА95052900 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
410 1410 ФА94111101 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
411 1411 АИ94122900 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
412 1412 УП95092321 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
413 1413 ДЮ95080901 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
414 1414 ГЮ92102604 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
415 1415 МД94090501 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
416 1416 УШ95112101 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
417 1417 УХ95091902 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
418 1418 УШ92062806 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
419 1419 УШ92101846 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
420 1420 БЮ94101905 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
421 1421 ЗЖ94112419 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
422 1422 УК94111477 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
423 1423 УШ93030615 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
424 1424 ТА95030173 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
425 1425 ОЖ95072801 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
426 1426 ДМ94120315 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
427 1427 ЙО95051313 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
428 1428 УЮ94031117 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
429 1429 СМ95031903 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
430 1430 АЖ95092504 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
431 1431 УХ95120997 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
432 1432 ЙЕ95090511 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
433 1433 НЭ95040802 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
434 1434 УК96122347 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
435 1435 УИ95080508 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
436 1436 ОЮ95040246 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
437 1437 МЮ96022506 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
438 1438 НЭ94082916 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 6/13/2018
439 1439 АР94050506 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
440 1440 ФА95092949 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
441 1441 КЮ95111109 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
442 1442 ЙЮ93121502 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
443 1443 БД94041914 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
444 1444 БЮ94101529 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
445 1445 ОИ94072501 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
446 1446 ГЗ95011604 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
447 1447 УУ92021972 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
448 1448 ОП94050705 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
449 1449 ЕЮ95010501 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
450 1450 БД95032701 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
451 1451 ПЮ94042408 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
452 1452 УИ94101259 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
453 1453 БЮ94122019 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
454 1454 ГЮ93053118 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
455 1455 НЭ95050400 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
456 1456 МЕ95061300 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
457 1457 ЛЮ94112006 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
458 1458 ГЕ93060718 Хүний их эмч 56 Тэнцээгүй 6/13/2018
459 1459 ЛЙ92060305 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
460 1460 ЕЕ95072505 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
461 1461 ПЮ95060207 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
462 1462 ЛЮ94121307 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
463 1463 БА95013008 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
464 1464 УП95092902 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
465 1465 НС96043008 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
466 1466 УШ95070644 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
467 1467 ОЮ94032421 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
468 1468 ОЕ94032607 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
469 1469 МД94020703 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
470 1470 НФ92122503 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
471 1471 УХ90110233 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
472 1472 УУ92122218 Хүний их эмч 49 Тэнцээгүй 6/13/2018
473 1473 ЛЗ94102700 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
474 1474 ГЮ94110509- Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
475 1475 ВГ94062208 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
476 1476 УШ93011009 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
477 1477 ЖЯ93071431 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
478 1478 ТЯ94121605 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
479 1479 ДЮ94051011 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
480 1480 УХ92090430 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
481 1481 ЗЮ95021312 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
482 1482 ГГ92020300 Хүний их эмч 36 Тэнцээгүй 6/13/2018
483 1483 СЭ95112002 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
484 1484 ИВ94121905 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 6/13/2018
485 1485 УК95022301 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
486 1486 УК95011544 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
487 1487 УЗ95021116 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
488 1488 ЗА94050812 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
489 1489 ТА95081519 Хүний их эмч 41 Тэнцээгүй 6/13/2018
490 1490 ЗП94081722 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
491 1491 УИ95042170 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
492 1492 УИ94110508 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
493 1493 ЕЮ94100716 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
494 1494 ОМ94111716 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
495 1495 УХ95121515 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
496 1496 БЮ91040541 Хүний их эмч 34 Тэнцээгүй 6/13/2018
497 1497 ФА95103110 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
498 1498 ИЮ93041204 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 6/13/2018
499 1499 ОН94102801 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
500 1500 ТЕ92100339 Хүний их эмч 34 Тэнцээгүй 6/13/2018
501 1501 НБ94083115 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
502 1502 РД90032326 Хүний их эмч 62 Тэнцээгүй 6/13/2018
503 1503 УХ95040606 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
504 1504 БЮ92040818 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
505 1505 УК89101009 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
506 1506 УЮ91040680 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
507 1507 БЮ94111805 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
508 1508 БИ84090401 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
509 1509 ДЖ94032006 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
510 1510 БМ94010709 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
511 1511 ПЛ91020100 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
512 1512 БВ94022807 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
513 1513 ДК90022618 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
514 1514 ДЮ94101404 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
515 1515 ИЗ95062209 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
516 1516 ДЖ92082018 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
517 1517 ПВ94052602 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
518 1518 ОН93082409 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
519 1519 ДЮ94062604 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
520 1520 ОП94040617 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
521 1521 ИЧ94061229 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
522 1522 ДЮ93010418 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
523 1523 ТА91091400 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
524 1524 ПК94091102 Хүний их эмч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
525 1525 БЮ94070707 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
526 1526 ДК94010200 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
527 1527 БЮ94040825 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
528 1528 ИД96020334 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
529 1529 ДЮ92113008 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
530 1530 ДЛ95021610 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
531 1531 ОЮ94052209 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
532 1532 ДЭ94110517 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
533 1533 ИЙ94042903 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 6/13/2018
534 1534 ПЖ93051808 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
535 1535 АЯ95062612 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
536 1536 ДЮ93051700 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
537 1537 ПО90082226 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
538 1538 ДЛ94112101 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
539 1539 ДО94021601 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
540 1540 ДВ94122319 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
541 1541 ВЕ94061800 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
542 1542 БЗ94080916 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
543 1543 ИЗ94110800 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
544 1544 БМ94113021 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
545 1545 ИФ93082301 Хүний их эмч 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
546 1546 ПА93031100 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
547 1547 БЮ93010299 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
548 1548 ДЛ95031601 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
549 1549 ВЙ90032105 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
550 1550 ОЮ94042201 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
551 1551 ИЮ95012338 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
552 1552 ОА95052524 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
553 1553 БЖ94091320 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
554 1554 ОМ94063005 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
555 1555 ИХ94101600 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
556 1556 УШ95011210 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
557 1557 ДЮ94022303 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
558 1558 ВЕ95072003 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
559 1559 ОС92032401 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
560 1560 ПЯ90112826 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
561 1561 ОЮ94041437 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
562 1562 ДС94042107 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
563 1563 ДС94092601 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
564 1564 БЖ94032114 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
565 1565 СЛ94012101 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
566 1566 ПЮ94082407 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
567 1567 БЖ94050511 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
568 1568 ПЮ94051829 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
569 1569 ОЛ91112309 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
570 1570 ОИ95012803 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
571 1571 ВК94051409 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
572 1572 ОЙ94031918 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
573 1573 ДВ94091309 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
574 1574 ДН92100201 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
575 1575 ИЖ92041206 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
576 1576 ДЮ94101201 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
577 1577 БГ95121012 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
578 1578 ДИ96030601 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
579 1579 ОН94070144 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
580 1580 АГ96090103 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
581 1581 ВА94100807 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
582 1582 БЖ93041004 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
583 1583 ДЗ94022304 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
584 1584 ПП83121009 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
585 1585 ДМ92051506 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
586 1586 ПЖ92112808 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
587 1587 ИЛ94081601 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
588 1588 ПЮ94090141 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
589 1589 СЛ94020909 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
590 1590 КЖ94052608 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
591 1591 СИ94100105 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
592 1592 КИ95062101 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
593 1593 ЕС95022800 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
594 1594 КЗ89011003 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
595 1595 СЙ94020707 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
596 1596 ЖЯ94082629 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
597 1597 СЩ96051303 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
598 1598 УХ95111321 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
599 1599 ЕЮ94080401 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
600 1600 ЕП94083115 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
601 1601 СИ94121718 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
602 1602 ИЙ88011404 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
603 1603 ЖЯ92052204 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
604 1604 ЕВ92081513 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
605 1605 ЕЮ95071811 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
606 1606 ЖЗ94050605 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
607 1607 КЮ95021101 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
608 1608 СК95101216 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
609 1609 ЛМ95033003 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
610 1610 ЖЯ95112208 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
611 1611 ЖЮ96061526 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
612 1612 ЕЮ94083011 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
613 1613 ЕП94100706 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
614 1614 ЕЮ94032610 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
615 1615 СА93060302 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
616 1616 ЖЖ91010509 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
617 1617 ЛК91071805 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
618 1618 КК93012205 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
619 1619 ЗБ93110909 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
620 1620 СЕ94033104 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
621 1621 СР93011007 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
622 1622 СО93072508 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
623 1623 СЙ95042703 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
624 1624 ЗП94111901 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
625 1625 ЗЮ94060301 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
626 1626 ЗМ94051707 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
627 1627 ЕО94062501 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
628 1628 ЗЮ95010716 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
629 1629 ЖГ95110603 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
630 1630 ЗД93061606 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
631 1631 КН92011709 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
632 1632 СШ93012906 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
633 1633 УЮ93082784 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
634 1634 ЛЛ93092802 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
635 1635 ЖА93010400 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
636 1636 ЗМ94022515 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
637 1637 ЕК95021211 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
638 1638 ЛЮ88012600 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
639 1639 ЕЭ80110769 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
640 1640 СЮ93071302 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
641 1641 ЕП94071721 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
642 1642 ЖЯ93102638 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
643 1643 ЕЛ94032908 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
644 1644 ЖЯ94081209 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
645 1645 ЖЛ94110911 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
646 1646 ФБ91120408 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
647 1647 УЮ93082703 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
648 1648 ЛЮ90061064 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
649 1649 ЖЯ94053112 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
650 1650 ЕЦ94082706 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
651 1651 ЕУ94092907 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
652 1652 ЛД94102602 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
653 1653 ВЮ95073037 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
654 1654 ЗЗ93093018 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
655 1655 АЗ93070808 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
656 1656 ЕЮ95030301 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
657 1657 ЗН92030713 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
658 1658 ЕЙ93103002 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
659 1659 УК94032684 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
660 1660 СТ95041344 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
661 1661 ЛБ91110101 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
662 1662 УП92110145 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
663 1663 СТ93061319 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
664 1664 СФ92021808 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
665 1665 УЮ91100305 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
666 1666 ЛЙ94022605 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
667 1667 ОМ94031623 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
668 1668 УП96010459 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
669 1669 ЛЖ94042511 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
670 1670 УП95081384 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
671 1671 МЗ95011603 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
672 1672 КЮ95070906 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
673 1673 УИ95040207 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
674 1674 ЗК95021606 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
675 1675 ВП94120403 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 6/13/2018
676 1676 АЭ88070719 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
677 1677 РЭ92102526 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
678 1678 УК95072449 Хүний их эмч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
679 1679 УИ95100723 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
680 1680 УШ94120421 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
681 1681 ИГ86021613 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
682 1682 ОЙ91011712 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
683 1683 УК95042461 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
684 1684 РС95102600 Хүний их эмч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
685 1685 МП94061707 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
686 1686 ГЮ88092407 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
687 1687 ЗЖ94060708 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
688 1688 ЛЮ94092014 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 6/13/2018
689 1689 ЙО94051905 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
690 1690 ПЮ95010314 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
691 1691 ЛЮ94073138 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
692 1692 ИМ92022305 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
693 1693 УХ95011193 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
694 1694 ОЛ83112762 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
695 1695 АО94102414 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
696 1696 МД86123068 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
697 1697 НН95021406 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
698 1698 УШ95062637 Хүний их эмч 90 тэнцсэн 6/13/2018
699 1699 СТ87111225 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
700 1700 БЮ95060802 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
701 1701 ВМ94121508 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
702 1702 БЖ94042510 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 6/13/2018
703 1703 ИЮ94080217 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
704 1704 НЭ94121813 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
705 1705 ИТ95071001 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
706 1706 ДЙ94062307 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 6/13/2018
707 1707 ЛИ87022665 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
708 1708 УИ94111113 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
709 1709 АМ94102702 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
710 1710 УХ95062169 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
711 1711 ФА95010824 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
712 1712 ПЙ86050761 Хүний их эмч 41 Тэнцээгүй 6/13/2018
713 1713 УЛ94021709 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
714 1714 ИЮ94090501 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 6/13/2018
715 1715 ИТ94072207 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
716 1716 ТГ95010504 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
717 1717 ИТ94021709 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
718 1718 ОЭ85012006 Хүний их эмч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
719 1719 ОЖ94081307 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
720 1720 ГК95022704 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
721 1721 ДГ95040303 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
722 1722 ЙА94081500 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
723 1723 ВО90012001 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
724 1724 ЙЮ92041927 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
725 1725 ФА95103021 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
726 1726 РД95092002 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
727 1727 ЖЮ90062817 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
728 1728 ХН85021512 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
729 1729 УЮ94102519 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
730 1730 ИЮ94122201 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
731 1731 МБ94121901 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
732 1732 ИА93012109 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
733 1733 ЛЮ94012016 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
734 1734 УД95121709 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
735 1735 УД95012333 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
736 1736 АЯ89081372 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
737 1737 ТА95031535 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
738 1738 НК95022500 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
739 1739 ИЕ95041802 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
740 1740 ТА95070108 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
741 1741 СЙ87011009 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
742 1742 УБ90102220 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
743 1743 КВ87111718 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 6/13/2018
744 1744 ОИ94090520 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
745 1745 УИ94022106 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
746 1746 ТК81031223 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
747 1747 УК94032769 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
748 1748 УП97013020 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
749 1749 ЛЙ88011665 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
750 1750 ИБ93011925 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
751 1751 УХ94041011 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
752 1752 ИБ95091012 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
753 1753 НУ94062406 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
754 1754 ЛЙ94051917 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
755 1755 БЮ95070206 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
756 1756 ВМ95031202 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
757 1757 БЮ94011627 Хүний их эмч 49 Тэнцээгүй 6/13/2018
758 1758 ГЙ88091901 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
759 1759 ЙЮ91022811 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
760 1760 ИЗ94040806 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
761 1761 ЙД94061500 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
762 1762 УЗ95092748 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
763 1763 ВИ94050721 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
764 1764 УК95041370 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
765 1765 ЙП94080104 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
766 1766 КЮ91111866 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
767 1767 УП95111276 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
768 1768 ПЭ85031500 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
769 1769 ФБ89120591 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
770 1770 МТ76020605 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
771 1771 ПГ94120302 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
772 1772 РЗ94060808 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
773 1773 УХ95050107 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
774 1774 МЮ80082502 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
775 1775 МО94101119 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
776 1776 ОГ94040902 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
777 1777 АБ95020703 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
778 1778 ДЮ91102309 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
779 1779 ФА94113009 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
780 1780 ДЮ91112705 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
781 1781 ПК89091128 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
782 1782 ШУ96012306 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
783 1783 ЛЮ90101495 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
784 1784 ОЗ91011508 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
785 1785 УП94111692 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
786 1786 ЙС95050709 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
787 1787 ЖЯ95081587 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
788 1788 ЖЯ95071606 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
789 1789 ФБ91022745 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
790 1790 ЖВ93111117 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
791 1791 ЗЮ91041623 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
792 1792 ОС94052202 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
793 1793 РЕ93110902 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
794 1794 УШ95040704 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
795 1795 НЩ95111246 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
796 1796 УК94041021 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
797 1797 АЧ95032129 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
798 1798 ФБ96070308 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
799 1799 БЙ94122007 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
800 1800 НА94122800 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
801 1801 ИЮ95083111 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
802 1802 ФА95091001 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
803 1803 ВЖ94010801 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
804 1804 НМ94031501 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
805 1805 ИЮ95080702 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
806 1806 ЖЯ94032810 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
807 1807 МЮ95112328 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
808 1808 РИ91052405 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
809 1809 ВЮ94100915 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
810 1810 ОЮ94091826 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
811 1811 ЙБ94081903 Хүний их эмч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
812 1812 НЩ94010804 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
813 1813 ЙЕ95040257 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
814 1814 ОО89112104 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
815 1815 МВ92073005 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
816 1816 ПП90111905 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
817 1817 ЖЕ93081807 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 6/13/2018
818 1818 РР94123000 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
819 1819 ЛЮ94122830 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
820 1820 РЦ95010901 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
821 1821 ГН94032531 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
822 1822 УХ88060466 Хүний их эмч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
823 1823 РД94012910 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
824 1824 ИА95030604 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
825 1825 ЙВ94112201 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
826 1826 ОЮ94042141 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
827 1827 УУ91080778 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
828 1828 НЕ94090511 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
829 1829 ПЮ77032369 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
830 1830 ТЕ91020604 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
831 1831 ПБ90100681 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
832 1832 МЮ92010312 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
833 1833 НР94050308 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
834 1834 УД94021601 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
835 1835 ИЭ87022263 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
836 1836 АЮ94032311 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
837 1837 СУ95071009 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
838 1838 ГИ95011124 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
839 1839 АЗ91122609 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
840 1840 ОЮ94010602 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
841 1841 АС95081528 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
842 1842 ДБ94022701 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
843 1843 ЦЕ87020962 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
844 1844 ЙА95042203 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
845 1845 ОЮ94061539 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
846 1846 ИЛ89062521 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
847 1847 ЕА88082210 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 6/13/2018
848 1848 ТА91062624 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
849 1849 УП95080636 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
850 1850 ЗЖ95041411 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
851 1851 НУ95122107 Хүний их эмч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
852 1852 РС95053005 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
853 1853 ПД95020100 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
854 1854 БК93040299 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
855 1855 ОЗ92092100 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
856 1856 ГМ94071305 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
857 1857 РБ90081602 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
858 1858 ПЭ90112001 Хүний их эмч 44 Тэнцээгүй 6/13/2018
859 1859 ИФ95122508 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
860 1860 РБ85121802 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
861 1861 ШЕ88032361 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
862 1862 УХ94081968 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
863 1863 ВЕ93020204 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
864 1864 ДЮ94062906 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
865 1865 УГ87032001 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
866 1866 МВ95100401 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
867 1867 ИЖ92103005 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
868 1868 СО94012003 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
869 1869 НГ94081424 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
870 1870 УЗ95030822 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
871 1871 АЙ91032142 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
872 1872 БЮ95042901 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
873 1873 ЙЙ95091901 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
874 1874 ФД88060918 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
875 1875 БЗ94112502 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
876 1876 ПБ94011413 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
877 1877 ГД94110101 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
878 1878 СЮ88100906 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
879 1879 НТ92031901 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
880 1880 УМ90060929 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
881 1881 УШ95091721 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
882 1882 ОЮ96012223 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
883 1883 ПЮ94081121 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
884 1884 ТЕ91071307 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
885 1885 ЛЮ91032504 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
886 1886 ЙП89110342 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
887 1887 УЗ95031808 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
888 1888 УМ95111308 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
889 1889 АИ93032108 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
890 1890 УК95072461 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
891 1891 РЗ95071108 Хүний их эмч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
892 1892 СЕ94102704 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
893 1893 ГП91010200 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
894 1894 ЙВ84101900 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
895 1895 УЮ94082630 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
896 1896 КЖ95041411 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
897 1897 йп87081104 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
898 1898 нз95031372 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
899 1899 рй93122311 Хүний их эмч 44 Тэнцээгүй 6/13/2018
900 1900 пм93123009 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
901 1901 уд92090721 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
902 1902 нф94022303 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
903 1903 уп94100601 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
904 1904 йр94111608 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
905 1905 жя93091111 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
906 1906 ук95051543 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
907 1907 ух95111826 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
908 1908 уш94110658 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
909 1909 фа94090155 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
910 1910 пю95072320 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
911 1911 пю94110406 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
912 1912 пи93121109 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
913 1913 уз95121904 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
914 1914 ак94121604 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
915 1915 уш95032726 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
916 1916 ук95032900 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
917 1917 нь91042609 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
918 1918 фа94061509 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
919 1919 уз95040716 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
920 1920 пю96011905 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
921 1921 та95091003 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
922 1922 ом93073007 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
923 1923 уп95083014 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
924 1924 уз90102615 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
925 1925 вм96022517 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
926 1926 ое95100224 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
927 1927 пн94110713 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
928 1928 ил94071317 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
929 1929 уш95082164 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
930 1930 уп95071335 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
931 1931 уз94101563 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
932 1932 уп96071045 Хүний их эмч 57 Тэнцээгүй 6/13/2018
933 1933 уи95100409 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
934 1934 уи94112014 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
935 1935 фа95040433 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
936 1936 мт93101705 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
937 1937 пю95011209 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
938 1938 уз95061640 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
939 1939 мю91062907 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
940 1940 нэ91021601 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
941 1941 фа93040802 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
942 1942 пе91052915 Хүний их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
943 1943 уб92121205 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
944 1944 фм87080292 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 6/13/2018
945 1945 мт94030201 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
946 1946 гр93033001 Хүний их эмч 65 Тэнцээгүй 6/13/2018
947 1947 уп95121010 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
948 1948 гр94113007 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
949 1949 дю93020409 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
950 1950 йп95031306 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
951 1951 ук94110917 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
952 1952 ик95041904 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
953 1953 йо95032408 Хүний их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
954 1954 дк92120106 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
955 1955 аж95073018 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
956 1956 по94102813 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
957 1957 оо91101401 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
958 1958 рэ94030600 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
959 1959 иа94042203 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
960 1960 уп92022068 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
961 1961 уз95032709 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
962 1962 дю94081007 Хүний их эмч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
963 1963 чд86052963 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
964 1964 йр94092221 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
965 1965 ае93042805 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
966 1966 рэ94012904 Хүний их эмч 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
967 1967 пб94110502 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
968 1968 аи94102815 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
969 1969 уу92051695 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
970 1970 дм94010909 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
971 1971 уп95020746 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
972 1972 рл95030802 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
973 1973 ак94061607 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 6/13/2018
974 1974 аз94051106 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
975 1975 ию94090710 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
976 1976 йю94112304 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
977 1977 уп94082027 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
978 1978 пк94051314 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
979 1979 уз94070524 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
980 1980 пж93100109 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 6/13/2018
981 1981 йм95121800 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
982 1982 фм87041866 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
983 1983 аа94011608 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
984 1984 вю89062324 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
985 1985 ою93062126 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
986 1986 сэ84011066 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
987 1987 нэ94072919 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 6/13/2018
988 1988 ср94031406 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
989 1989 ук94091729 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
990 1990 рэ91060401 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
991 1991 пп94122805 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
992 1992 пю93110936 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
993 1993 рэ95041407 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
994 1994 мз86092104 Хүний их эмч 49 Тэнцээгүй 6/13/2018
995 1995 уш95102503 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
996 1996 рю94091716 Хүний их эмч 54 Тэнцээгүй 6/13/2018
997 1997 уш94100365 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
998 1998 пю96042409 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
999 1999 уп95022486 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1000 2000 уп94102509 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1001 2001 уш94103022 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1002 2002 рй95011205 Хүний их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1003 2003 уб88121009 Хүний их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1004 2004 пк92072322 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1005 2005 оо93112021 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1006 2006 мз93063001 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1007 2007 уу91121117 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1008 2008 лй91050507 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
1009 2009 иж86012404 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1010 2010 уп94100616 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1011 2011 та95011410 Хүний их эмч 60 Тэнцээгүй 6/13/2018
1012 2012 дб94012801 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1013 2013 уш95010566 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1014 2014 рд82122805 Хүний их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1015 2015 зп94112101 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1016 2016 оэ86050705 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1017 2017 aя95012901 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1018 2018 уу95083106 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1019 2019 пю88050561 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 6/13/2018
1020 2020 ую96053119 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1021 2021 йи94081607 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1022 2022 ин91041715 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1023 2023 ук95110211 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1024 2024 рэ94071403 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1025 2025 мк88092900 Хүний их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
1026 2026 нэ95102601 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1027 2027 ад95010502 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1028 2028 ух93121138 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1029 2029 уш96012762 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1030 2030 нй94091709 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1031 2031 уш95060225 Хүний их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1032 2032 пм92111204 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1033 2033 мк82091608 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1034 2034 ух95021841 Хүний их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1035 2035 гз95012203 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1036 2036 пн93020400 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1037 2037 оо92110720 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1038 2038 уш94092521 Хүний их эмч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
1039 2039 ай94122712 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1040 2040 оо94022404 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1041 2041 гю94100615 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1042 2042 ою94010701 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1043 2043 йп92052401 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1044 2044 уп94101238 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
1045 2045 ою95021107 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1046 2046 уа86050605 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1047 2047 ую94011317 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1048 2048 йю94110901 Хүний их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1049 2049 ух94060241 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1050 2050 уп94120325 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1051 2051 ид93071508 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1052 2052 пе95020511 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1053 2053 ух95051738 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1054 2054 ру94070801 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1055 2055 уп94091762 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1056 2056 же92120806 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1057 2057 йе94100509 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1058 2058 аю93101509 Хүний их эмч 59 Тэнцээгүй 6/13/2018
1059 2059 уд91111619 Хүний их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1060 2060 нн94022717 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1061 2061 нм94120804 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1062 2062 уш95061961 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1063 2063 аб94091405 Хүний их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1064 2064 уд92051007 Хүний их эмч 55 Тэнцээгүй 6/13/2018
1065 2065 йс97020600 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1066 2066 пю95052801 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1067 2067 ух95102525 Хүний их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1068 2068 рл94072608 Хүний их эмч 40 Тэнцээгүй 6/13/2018
1069 2069 пб82080764 Хүний их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1070 2070 aя95031288 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1071 2071 уи94122900 Хүний их эмч 61 Тэнцээгүй 6/13/2018
1072 2072 уш94062164 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1073 2073 уш95111006 Хүний их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1074 2074 аб95031105 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1075 2075 нщ95040704 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1076 2076 иж95043027 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1077 2077 мл91112003 Хүний их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1078 2078 пй94012816 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1079 2079 ак94052004 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1080 2080 йм96011209 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1081 2081 ое88010301 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1082 2082 уз96072002 Хүний их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1083 2083 уб92112907 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1084 2084 йю94030101 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1085 2085 рэ95041219 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1086 2086 ук95010221 Хүний их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1087 2087 уш96032887 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1088 2088 ол94031830 Хүний их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1089 2089 пб95042607 Хүний их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1090 2090 та95122104 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1091 2091 чб88032063 Хүний их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1092 2092 ух93051617 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
1093 2093 пю94080206 Хүний их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
1094 2094 пю91080667 Хүний их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1095 2095 пю95042939 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1096 2096 уш94110831 Хүний их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1097 2097 пв94030601 Хүний их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
1098 2098 уп95020142 Хүний их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1099 2099 жя92022008 Хүний их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1100 2100 ув95042104 Хүний их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1101 2101 ей88123001 Хүний их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1102 2102 фа92042427 Хүний их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1103 2103 уп95071651 Хүний их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1104 2104 пг91100603 Хүний их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
1105 3001 ЙС93012608 УАУ-ны их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1106 3002 ГР95031403 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1107 3003 РД94061110 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1108 3004 ПЙ94121925 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1109 3005 БД93011005 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1110 3006 ЙС94121005 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1111 3007 УШ94100582 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1112 3008 УП95010732 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1113 3009 ГИ95030302 УАУ-ны их эмч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1114 3010 АЗ94110709 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1115 3011 ТГ95061509 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1116 3012 УП94100759 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1117 3013 БЮ91102229 УАУ-ны их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
1118 3014 ЛЮ95011600 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1119 3015 УХ94010201 УАУ-ны их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1120 3016 ГЮ96093001 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1121 3017 КГ95030301 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1122 3018 СЕ94100811 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1123 3019 ФА95071524 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1124 3020 УЗ95112700 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1125 3021 БЗ93080716 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1126 3022 ЕГ94060908 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1127 3023 ЗЮ95122505 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1128 3024 CHN0000118117 УАУ-ны их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1129 3025 УХ95071122 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1130 3026 РБ94121607 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1131 3027 ФА95042921 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1132 3028 НМ95103001 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1133 3029 ТА95080715- УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1134 3030 МЙ95022408 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1135 3031 УИ95040509 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1136 3032 ДЮ95032101 УАУ-ны их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1137 3033 ЗА94012307 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1138 3034 АД91011401 УАУ-ны их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1139 3035 УЮ95022409 УАУ-ны их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1140 3036 УХ94081101 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1141 3037 ЖЯ94032308 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1142 3038 УД93061506 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1143 3039 УП94032421 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1144 3040 УК93091940 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1145 3041 АЯ94042509 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1146 3042 ЖМ94041007 УАУ-ны их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1147 3043 ЙЭ94042008 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1148 3044 НЕ94051105 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1149 3045 ФА94070423 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1150 3046 РЭ95050104 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1151 3047 НМ94062501 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1152 3048 ИЛ96052402 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1153 3049 СШ95012801 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1154 3050 РЭ94120707 УАУ-ны их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1155 3051 РЙ93120900 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1156 3052 РЛ92102106 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1157 3053 ФА93101279 УАУ-ны их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1158 3054 БЖ92121701 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1159 3055 ВМ94050414 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1160 3056 УИ93112327 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1161 3057 ЙЗ94112208 УАУ-ны их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1162 3058 ТЕ92022509 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1163 3059 УЮ94092706 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1164 3060 ОЖ88012512 УАУ-ны их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1165 3061 УЗ95120325 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1166 3062 УИ94081901 УАУ-ны их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1167 3063 ИЮ95070124 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1168 3064 ТЕ94090105 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1169 3065 ПБ94112207 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1170 3066 МД95021804 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1171 3067 УХ94101920 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1172 3068 УХ94092626 УАУ-ны их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
1173 3069 ПМ94020801 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1174 3070 АЗ94102805 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1175 3071 ИЕ94111501 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1176 3072 ЖЯ94071127 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1177 3073 ЗЕ93120615 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1178 3074 ЙЗ95011802 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1179 3075 ФМ89062266 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1180 3076 ЧЗ840908000 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1181 3077 УИ93100300 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1182 3078 ОЕ93121009 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1183 3079 ТЕ94090903 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1184 3080 МВ87081211 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1185 3081 УИ96011004 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1186 3082 УЗ89110513 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1187 3083 АС94100501 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1188 3084 СФ94060514 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1189 3085 ОТ85082968 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1190 3086 ПЮ92030848 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1191 3087 ИЮ94083000 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1192 3088 ОЮ94121604 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1193 3089 НЭ95042701 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1194 3090 ПО91111400 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1195 3091 ЙР95051823 УАУ-ны их эмч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1196 3092 РО95032605 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1197 3093 ЖИ95081809 УАУ-ны их эмч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1198 3094 УХ95101709 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1199 3095 ЙЕ93061019 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1200 3096 УЗ90052307 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1201 3097 ПЮ94121151 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1202 3098 ОЮ95102227 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1203 3099 КБ95091800 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1204 3100 УП95041341 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1205 3101 УП89082088 УАУ-ны их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1206 3102 УК92050503 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1207 3103 КЙ95022501 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1208 3104 СГ88080300 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1209 3105 ПЮ95040829 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1210 3106 ОК94031905 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1211 3107 РФ94092202 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1212 3108 ШУ92091101 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1213 3109 УП95112917 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1214 3110 ИН95012713 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1215 3111 РЖ92100105 УАУ-ны их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1216 3112 ГЙ86110909 УАУ-ны их эмч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1217 3113 АЗ89070407 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1218 3114 УП94032806 УАУ-ны их эмч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1219 3115 ПЮ95061000 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1220 3116 ОЖ94082305 УАУ-ны их эмч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1221 3117 РЕ95082609 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1222 3118 ИФ93011505 УАУ-ны их эмч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1223 3119 АЗ95042501 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1224 3120 МЕ96032906 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1225 3121 ГА90120665 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1226 3122 ВБ86073020 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1227 3123 УП95110888 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1228 3124 ЙР94111118 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1229 3125 РУ92042600 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1230 3126 УХ95021548 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1231 3127 ВЮ88082540 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1232 3128 ЙС94052203 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1233 3129 НН95041907 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1234 3130 ВА94060901 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1235 3131 ДА93111800 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1236 3132 ВА83081701 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1237 3133 МЮ95061803 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1238 3134 ВМ96022705 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1239 3135 СФ77053111 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1240 3136 АЮ94012805 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1241 3137 ДИ87110815 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1242 3138 ИХ95080405 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1243 3139 РД94041509 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1244 3140 ОЛ94092441 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1245 3141 ФА93071523 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1246 3142 УХ95051949 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1247 3143 ПЮ95081427 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1248 3144 ЛК94050724 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1249 3145 ОБ95052505 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1250 3146 УШ95012829 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1251 3147 УЗ95120205 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1252 3148 ПБ95030409 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1253 3149 БЛ95120311 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1254 3150 АЮ94052601 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1255 3151 РИ78052410 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1256 3152 ЗЖ93041706 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1257 3153 ФА94102704 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1258 3154 ОР94110501 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1259 3155 ФБ91080713 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1260 3156 ГН95041906 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1261 3157 ШЖ83013109 УАУ-ны их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1262 3158 АР94111404 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1263 3159 ЗГ92090309 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1264 3160 ОЮ94092915 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1265 3161 БГ94021546 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1266 3162 ТГ88122068 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1267 3163 ВГ94051721 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1268 3164 ИЧ90082908 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1269 3165 ИЛ93030200 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1270 3166 АЗ94122801 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1271 3167 УХ94112949 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1272 3168 ЙР94011911 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1273 3169 ТГ94082001 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1274 3170 ЗЮ94091210 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1275 3171 УК92040814 УАУ-ны их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1276 3172 ГА95040807 УАУ-ны их эмч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1277 3173 ОР94092208 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1278 3174 СЮ95061101 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1279 3175 ПГ77041209 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1280 3176 ВЙ89031819 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1281 3177 ОЖ94120808 УАУ-ны их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1282 3178 ОЮ94060712 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1283 3179 ОД92080129 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1284 3180 ФА94100309 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1285 3181 ДЙ94061708 УАУ-ны их эмч 62 Тэнцээгүй 6/13/2018
1286 3182 ЙР94112424 УАУ-ны их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1287 3183 РД93081012 УАУ-ны их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
1288 3184 ГГ93051403 УАУ-ны их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1289 3185 ЛЮ94092105 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1290 3186 УХ95051219 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1291 3187 УЗ95072441 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1292 3188 ИА94062208 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1293 3189 ЛЮ94090845 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1294 3190 ГН96011608 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1295 3191 ЗЗ94081214 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1296 3192 ИЮ94123123 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1297 3193 ОО94051701 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1298 3194 РЖ94012200 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1299 3195 УП94021424 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1300 3196 УД95022016 УАУ-ны их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1301 3197 ТЯ94111215 УАУ-ны их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1302 3198 ЙМ94063006 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1303 3199 РГ94092938 УАУ-ны их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1304 3200 НО94082309 УАУ-ны их эмч 50 Тэнцээгүй 6/13/2018
1305 3201 ОЮ93040102 УАУ-ны их эмч 47 Тэнцээгүй 6/13/2018
1306 3202 ЧЙ87112007 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1307 3203 СЖ95041007 УАУ-ны их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1308 3204 ЖБ87072567 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1309 3205 БЭ94012701 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1310 3206 СИ94062311 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1311 3207 ОД92011804 УАУ-ны их эмч 32 Тэнцээгүй 6/13/2018
1312 3208 ТЕ94051309 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1313 3209 ИЮ95120922 УАУ-ны их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
1314 3210 ВЮ80041192 УАУ-ны их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1315 3211 ВЙ94060609 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1316 3212 ОЕ94092007 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1317 3213 УИ94111700 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1318 3214 ИЮ91100630 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1319 3215 АИ94031105 УАУ-ны их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1320 3216 ВР88120404 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1321 3217 ПН95042003 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1322 3218 МБ95022402 УАУ-ны их эмч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1323 3219 ЛЮ94112029 УАУ-ны их эмч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1324 3220 ИГ93121903 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1325 3221 ТА95082825 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1326 3222 ВИ94050316 УАУ-ны их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
1327 3223 ЗГ88090621 УАУ-ны их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1328 3224 ОО94111405 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1329 3225 АЕ94091604 УАУ-ны их эмч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1330 3226 ФА94042064 УАУ-ны их эмч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
1331 3227 ОЮ94102848 УАУ-ны их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
1332 3228 ЙЕ94122501 УАУ-ны их эмч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
1333 3229 НФ94122601 УАУ-ны их эмч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
1334 3230 ГЮ94102229 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1335 3231 НШ91102816 УАУ-ны их эмч 54 Тэнцээгүй 6/13/2018
1336 3232 НЭ94091607 УАУ-ны их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1337 3233 СТ90083119 УАУ-ны их эмч 56 Тэнцээгүй 6/13/2018
1338 3234 УХ95050227 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1339 3235 ПВ95011714 УАУ-ны их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1340 3236 КВ88091316 УАУ-ны их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
1341 3237 УС96111210 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1342 3238 НГ95021027 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1343 3239 УТ92052418 УАУ-ны их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
1344 3240 УЗ95031121 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1345 3241 ЧЕ87050966 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1346 3242 МР97040208 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1347 3243 ИЧ93021503 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1348 3244 ИИ93033117 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1349 3245 ИЗ94050313 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1350 3246 ЙЕ79061707 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1351 3247 АО96081501 УАУ-ны их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1352 3248 АС93041701 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1353 3249 505773084 УАУ-ны их эмч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1354 3250 УП95032123 УАУ-ны их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1355 3251 ТА95100707 УАУ-ны их эмч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1356 3252 УУ95082205 УАУ-ны их эмч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1357 3253 ОИ94062901 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1358 3254 УП94122623 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1359 3255 ВЛ87101501 УАУ-ны их эмч 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
1360 3256 ОГ94081546 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1361 3257 УК91090993 УАУ-ны их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1362 3258 УП94120588 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1363 3259 УК95040200 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1364 3260 УХ94100221 УАУ-ны их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
1365 3261 УШ94111761 УАУ-ны их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
1366 3262 НА94120622 УАУ-ны их эмч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
1367 3263 ЗЖ94071908 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1368 3264 УХ94122034 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1369 3265 ВЮ95100836 УАУ-ны их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1370 3266 РМ95031827 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1371 3267 МБ95041204 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1372 3268 УП94111537 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1373 3269 ПЮ94080109 УАУ-ны их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1374 3270 ЗА93061202 УАУ-ны их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1375 3271 УИ94022414 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1376 3272 УХ94081118 УАУ-ны их эмч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1377 3273 УК95061106 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1378 3274 ПБ94042806 УАУ-ны их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1379 3275 НЛ94091427 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1380 3276 АО94062707 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1381 3277 ЖН95022409 УАУ-ны их эмч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1382 3278 ОА94052113 УАУ-ны их эмч 59 Тэнцээгүй 6/13/2018
1383 3279 ЗЮ93062302 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1384 3280 ПД94123009 УАУ-ны их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1385 3281 УК95100824 УАУ-ны их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1386 3282 ДВ95052206 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1387 3283 ШГ88041363 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1388 3284 ТЯ95031709 УАУ-ны их эмч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1389 3285 УК94110547 УАУ-ны их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1390 3286 НЙ94042700 УАУ-ны их эмч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1391 3287 ГО95110205 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1392 3288 ПЮ94022403 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1393 3289 УК94022025 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1394 3290 УБ94121001 УАУ-ны их эмч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1395 3291 ЦЗ83011410 УАУ-ны их эмч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1396 3292 ВТ94022501 УАУ-ны их эмч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1397 3293 УК95092050 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1398 3294 ЗЮ95122910 УАУ-ны их эмч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1399 3295 ЙГ95020211 УАУ-ны их эмч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1400 3296 СО92090118 УАУ-ны их эмч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1401 3297 сж94101505 УАУ-ны их эмч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1402 3298 йо94102105 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1403 3299 лм94071906 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1404 3300 ук94021461 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1405 3301 уз95090900 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1406 3302 рэ95020706 УАУ-ны их эмч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1407 3303 ич94092719 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1408 3304 их92030501 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1409 3305 уп94012921 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1410 3306 па93011904 УАУ-ны их эмч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1411 3307 ую94122507 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1412 3308 уи94111121 УАУ-ны их эмч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1413 3309 рф94032306 УАУ-ны их эмч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1414 3310 пн94082708 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1415 3311 пк94110501 УАУ-ны их эмч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1416 3312 ор94083027 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1417 3313 жя89061881 УАУ-ны их эмч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1418 3314 уз94102230 УАУ-ны их эмч 51 Тэнцээгүй 6/13/2018
1419 3315 ою94111123 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1420 3316 бм90061604 УАУ-ны их эмч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1421 3317 ей94061420 УАУ-ны их эмч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
1422 3318 тя94122301 УАУ-ны их эмч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1423 3319 йг95032002 УАУ-ны их эмч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1424 3320 ул96111407 УАУ-ны их эмч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1425 4001 УШ96110522 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1426 4002 ТА96062307 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1427 4003 НЭ93081302 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1428 4004 ЛЮ95112001 НАС 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1429 4005 УШ96111921 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1430 4006 ФБ96020512 НАС 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1431 4007 ЙС95052802 НАС 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1432 4008 УШ96021221 НАС 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1433 4009 УХ96083061 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1434 4010 МЮ95081808 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1435 4011 НЭ95101700 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1436 4012 РВ95040908 НАС 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1437 4013 УХ90091444 НАС 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1438 4014 КЮ92103056 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1439 4015 КЮ95050308 НАС 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1440 4016 УЮ91060701 НАС 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1441 4017 ИМ95122405 НАС 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1442 4018 УЗ95080618 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1443 4019 ТЕ94030306 НАС 73 Тэнцсэн 6/13/2018
1444 4020 УИ97111601 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1445 4021 КЙ96061702 НАС 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1446 4022 ИФ97020506 НАС 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1447 4023 УП97050817 НАС 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1448 4024 УХ96083001 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1449 4025 НЩ95021007 НАС 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1450 4026 ФБ96032363 НАС 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1451 4027 ДЮ93042108 НАС 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1452 4028 УМ90040891 НАС 68 Тэнцээгүй 6/13/2018
1453 4029 ГЗ96042405 НАС 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1454 4030 УЗ97022311 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1455 4031 ЖЮ96100907 НАС 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1456 4032 УХ95082225 НАС 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1457 4033 НЭ96042405 НАС 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1458 4034 ЕУ96100600 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1459 4035 ДВ96071208 НАС 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1460 4036 ТА96111201 НАС 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1461 4037 НК96021907 НАС 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1462 4038 УШ96060791 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1463 4039 УП97092008 НАС 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1464 4040 ФА93021008 НАС 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1465 4041 УЗ95102145 НАС 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1466 4042 ОА92032403 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1467 4043 РЮ92022307 НАС 76 Тэнцсэн 6/13/2018
1468 4044 АН96050512 НАС 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1469 4045 ФА94031906 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1470 4046 УШ94053107 НАС 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1471 4047 ОЮ95070128 НАС 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1472 4048 УШ97120126 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1473 4049 УХ96051621 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1474 4050 ЕД96060708 НАС 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1475 4051 УК96012405 НАС 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1476 4052 УМ92121511 НАС 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1477 4053 УШ96011518 НАС 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1478 4054 УК96052404 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1479 4055 УШ95071967 НАС 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1480 4056 УП96102607 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1481 4057 ШУ94011884 НАС 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
1482 4058 КК94031304 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1483 4059 ГЕ93041403 НАС 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1484 4060 ГЖ92061007 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1485 4061 УХ95022033 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1486 4062 ЗЮ96111300 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1487 4063 КД96010800 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1488 4064 РЭ95110403 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1489 4065 УК92060455 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1490 4066 СК94091408 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1491 4067 УК95120248 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1492 4068 УХ96020208 НАС 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1493 4069 ДЮ95100823 НАС 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1494 4070 УЮ96010400 НАС 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1495 4071 УШ96111801 НАС 71 Тэнцсэн 6/13/2018
1496 4072 ФБ96070707 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1497 4073 ФА92010925 НАС 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1498 4074 УХ95122205 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1499 4075 УЗ95072902 НАС 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1500 4076 УШ94011916 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1501 4077 СР88020619 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1502 4078 АЮ93091212 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1503 4079 УШ93111216 НАС 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1504 4080 ФБ97122926 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1505 4081 ФБ96041823 НАС 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1506 4082 НО96100603 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1507 4083 ИГ95110117 НАС 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1508 4084 УК96071965 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1509 4085 УШ96072429 НАС 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1510 4086 ТА96052504 НАС 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1511 4087 ЙЮ91060301 НАС 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1512 4088 ВЮ96071007 НАС 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1513 4089 УИ95120209 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1514 4090 ПЮ96070462 НАС 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1515 4091 УЗ96051626 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1516 4092 УШ96121505 НАС 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1517 4093 СЭ93030704 НАС 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1518 4094 ПЮ95112625 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1519 4095 ФБ96092021 НАС 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1520 4096 УК96101631 НАС 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1521 4097 ОЕ96031405 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1522 4098 ОП96020402 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1523 4099 ТЕ92092501 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1524 4100 КЮ95061921 НАС 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1525 4101 КЮ96052202 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1526 4102 ПЮ95121709 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1527 4103 УИ95032702 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1528 4104 АС92120321 НАС 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1529 4105 ТЕ93012023 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1530 4106 ТА96080328 НАС 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1531 4107 УИ97061622 НАС 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1532 4108 БК95122918 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1533 4109 ДА96021717 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1534 4110 ДЮ98102900 НАС 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1535 4111 УИ96062505 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1536 4112 АХ94101304 НАС 59 Тэнцээгүй 6/13/2018
1537 4113 ФА92101101 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1538 4114 ИБ92102323 НАС 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1539 4115 УД94010935 НАС 46 Тэнцээгүй 6/13/2018
1540 4116 РА96101804 НАС 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
1541 4117 УШ92092361 НАС 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
1542 4118 ГЗ95051506 НАС 72 Тэнцсэн 6/13/2018
1543 4119 УК96042105 НАС 76 Тэнцсэн 6/13/2018
1544 4120 УХ96102921 НАС 71 Тэнцсэн 6/13/2018
1545 4121 УП88070926 НАС 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
1546 4122 УУ95122501 НАС 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
1547 4123 УХ94021542 НАС 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
1548 4124 РР95021613 НАС 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
1549 4125 УК96051127 НАС 72 Тэнцсэн 6/13/2018
1550 4126 КИ95111103 НАС 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1551 4127 УХ96080737 НАС 57 Тэнцээгүй 6/13/2018
1552 4128 ук94090857 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1553 4129 жд93040504 НАС 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1554 4130 уп96010624 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1555 4131 оа95071605 НАС 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1556 4132 кю89092962 НАС 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1557 4133 ух96013000 НАС 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
1558 4134 уш96121044 НАС 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
1559 4135 уш95050360 НАС 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1560 4136 оа94060422 НАС 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1561 4137 уу95120766 НАС 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1562 4138 ух90062111 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1563 4139 фб96070337 НАС 71 Тэнцсэн 6/13/2018
1564 4140 ум89101389 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1565 4141 фа95052106 НАС 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1566 4142 ук94101275 НАС 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1567 4143 уш91040181 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1568 4144 мх85031727 НАС 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1569 4145 ил94071619 НАС 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1570 4146 уш97071221 НАС 41 Тэнцээгүй 6/13/2018
1571 4147 фб96030201 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1572 4148 уи96052431 НАС 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1573 4149 уш96110853 НАС 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1574 4150 уз97010709 НАС 73 Тэнцсэн 6/13/2018
1575 4151 йю88030167 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1576 4152 дю95041801 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1577 4153 жю96112201 НАС 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1578 4154 пю96032951 НАС 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1579 4155 дй94070502 НАС 62 Тэнцээгүй 6/13/2018
1580 4156 нх89071405 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1581 4157 ую90062303 НАС 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1582 4158 гд90031396 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1583 4159 ей93072631 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1584 4160 гю96080618 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1585 4161 та96020808 НАС 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1586 4162 ою96050842 НАС 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1587 4163 мю96061507 НАС 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1588 4164 жя94051800 НАС 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1589 4165 рэ90122844 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1590 4166 уп96020923 НАС 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1591 4167 ух88102556 НАС 49 Тэнцээгүй 6/13/2018
1592 4168 пю96010719 НАС 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1593 4169 ев89122609 НАС 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1594 4170 ил90063012 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1595 4171 вю97071606 НАС 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1596 4172 нт90122401 НАС 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1597 4173 пм95100701 НАС 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1598 4174 жю89070465 НАС 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1599 4175 ую95021508 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1600 4176 ух95062448 НАС 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1601 4177 ут91072229 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1602 4178 уе85071309 НАС 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1603 4179 зп94010700 НАС 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1604 4180 вю96040902 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1605 4181 уп95123120 НАС 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1606 4182 уп95051564 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1607 4183 йс95083118 НАС 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1608 4184 уш96063020 НАС 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1609 4185 уп96022229 НАС 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1610 4186 мю95030900 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1611 4187 та96122304 НАС 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1612 4188 жю96073120 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1613 4189 ук92120801 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1614 4190 пб96071207 НАС 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1615 4191 уз95120240 НАС 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1616 4192 уз96090325 НАС 0 Ирээгүй 6/13/2018
1617 4193 пю96112027 НАС 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1618 4194 пю94040800 НАС 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1619 4195 уи95121606 НАС 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1620 4196 уш96103195 НАС 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1621 4197 мз86092669 НАС 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1622 4198 чв81072467 НАС 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1623 5001 УШ97070269 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1624 5002 УХ95012104 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1625 5003 ЛБ96020809 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1626 5004 ИЮ93071417 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1627 5005 РН96042302 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1628 5006 ПО96092807 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1629 5007 ЛА95112007 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1630 5008 КГ95121706 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1631 5009 УИ94082401 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1632 5010 УИ96102907 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1633 5011 ОА95113000 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1634 5012 ВЮ95111041 Эмзүйч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
1635 5013 ЙЮ94091947 Эмзүйч 66 Тэнцээгүй 6/13/2018
1636 5014 БЖ94120801 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1637 5015 УИ96021760 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1638 5016 УИ96022210 Эмзүйч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1639 5017 РП96081402 Эмзүйч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1640 5018 ВО96070907 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1641 5019 УП97092887 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1642 5020 ЖЮ96100725 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1643 5021 НТ96062301 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1644 5022 ЗЕ96121409 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1645 5023 ИФ95060407 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1646 5024 УП96011947 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1647 5025 ТА97091306 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1648 5026 УШ96101478 Эмзүйч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1649 5027 БИ95100303 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1650 5028 СВ95093011 Эмзүйч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1651 5029 ПВ95020707- Эмзүйч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
1652 5030 ГЮ96010406 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1653 5031 ОО94120706 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1654 5032 ОК96052607 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1655 5033 ЛА96052609 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1656 5034 НФ97062007 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1657 5035 ФБ96032460 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1658 5036 ЕУ96021501 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1659 5037 АР95020501 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1660 5038 ЗЮ96010608 Эмзүйч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1661 5039 УК91070891 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1662 5040 МЗ95092006 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1663 5041 РС96012402 Эмзүйч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1664 5042 ЛЮ95021705 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1665 5043 ГЗ95122401 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1666 5044 УИ97040921 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1667 5045 ЖЮ97042308 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1668 5046 НЬ96050208 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1669 5047 ТА96070223 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1670 5048 ФБ97060922 Эмзүйч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1671 5049 НЧ96051503 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1672 5050 НИ94102309 Эмзүйч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1673 5051 ГГ96061601 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1674 5052 УЮ95100917 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1675 5053 ГИ93082139 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1676 5054 ДБ95102225 Эмзүйч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1677 5055 УИ95040920 Эмзүйч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1678 5056 НФ89091104 Эмзүйч 67 Тэнцээгүй 6/13/2018
1679 5057 УК91072761 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1680 5058 ЖЯ95031100 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1681 5059 МЗ94103022 Эмзүйч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1682 5060 ДД95061903 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1683 5061 ГЮ95031848 Эмзүйч 100 Тэнцсэн 6/13/2018
1684 5062 РУ77121203 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1685 5063 ДЮ80011889 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1686 5064 АЗ81062328 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1687 5065 ЧИ79010507 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1688 5066 РЕ92040309 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1689 5067 СК81120102 Эмзүйч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1690 5068 ДЮ93070707 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1691 5069 ИИ71100801 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1692 5070 ГЮ84092217 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1693 5071 ЙЕ83021904 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1694 5072 ДВ83012406 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1695 5073 ПЙ87112661 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1696 5074 ШЕ85081909 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1697 5075 КЛ91020901 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1698 5076 БР81102904 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1699 5077 РЙ93071305 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1700 5078 БЙ92070603 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1701 5079 ИП78010161 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1702 5080 ЗЛ91062907 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1703 5081 УЗ91092107 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1704 5082 КЙ66030864 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1705 5083 РМ88022414 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1706 5084 МИ88032806 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1707 5085 ОЗ89051301 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1708 5086 ОЕ84072301 Эмзүйч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1709 5087 ИХ93012000 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1710 5088 ИН89062820 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1711 5089 ЙЮ73111905 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1712 5090 ДБ90121600  Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1713 5091 АЭ87033024 Эмзүйч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1714 5092 ЙД85092803 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1715 5093 ПЖ90100102 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1716 5094 ПН86051402 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1717 5095 ВЭ85041063 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1718 5096 ФБ96102421 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1719 5097 ВЖ96022405 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1720 5098 ВЗ96040709 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1721 5099 ЛМ95091604 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1722 5100 УХ93030802 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1723 5101 ТА95011969 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1724 5102 ЙС95041106 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1725 5103 ГП95032141 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1726 5104 ДО93030204 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1727 5105 ТА94052201 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1728 5106 ЛН95063009 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1729 5107 ОЮ95102324 Эмзүйч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1730 5108 УП96050720 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1731 5109 ДМ96020349 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1732 5110 ОЮ95103105 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1733 5111 ПЮ86052213 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1734 5112 АМ90112309 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1735 5113 УИ91102939 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1736 5114 ОД91120103 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1737 5115 УМ90042242 Эмзүйч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1738 5116 ИЭ96010502 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1739 5117 ФБ96072048 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1740 5118 БЮ95100309 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1741 5119 УК97112926 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1742 5120 УШ96020922 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1743 5121 ФА94081902 Эмзүйч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1744 5122 ИГ96080704 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1745 5123 НТ96060400 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1746 5124 АЕ95060901 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1747 5125 ОП95100808 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1748 5126 АЭ73031164 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1749 5127 УА96092702 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1750 5128 ФБ96041567 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1751 5129 ИЭ96102907 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1752 5130 ОЮ95091325 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1753 5131 УС96042208 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1754 5132 РД95061538 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1755 5133 УУ92070844 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1756 5134 УИ96090802 Эмзүйч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1757 5135 ПЗ96022006 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1758 5136 АП95112931 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1759 5137 УП96091860 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1760 5138 ОБ96022207 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1761 5139 УП96020826 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1762 5140 УШ93041821 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1763 5141 АЗ94052503 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1764 5142 РС96011706 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1765 5143 ТЗ90010803 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1766 5144 ПЗ96012009 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1767 5145 ВВ91110805 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1768 5146 АЮ96052406 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1769 5147 КВ95092620 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1770 5148 ГЖ95082707 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1771 5149 ПП94051705 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1772 5150 УП95110683 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1773 5151 БЮ93122737 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1774 5152 ВЮ95121731 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1775 5153 НЭ94092400 Эмзүйч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1776 5154 ТЕ83011585 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1777 5155 ОС96051507 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1778 5156 ИЦ86032172 Эмзүйч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1779 5157 ЖЯ94030409 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1780 5158 ОЕ95080722 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1781 5159 РУ94082503 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1782 5160 БЮ94110232 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1783 5161 УХ97080221 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1784 5162 ЗГ96010507 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1785 5163 КД87122208 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1786 5164 РЕ87061174 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1787 5165 РЙ90040902 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1788 5166 ЙР96050227 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1789 5167 ВТ94110806 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1790 5168 ЛБ94033109 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1791 5169 УХ84090821 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1792 5170 РН94103005 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1793 5171 ОО95061508 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1794 5172 ИМ95080805 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1795 5173 ЗЕ93051009 Эмзүйч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1796 5174 ОЮ93051401 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1797 5175 ЗЮ96021911 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1798 5176 ТБ85082305 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1799 5177 ЖЯ85052400 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1800 5178 ЧК66120960 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1801 5179 УП89082127 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1802 5180 ОМ94030129 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1803 5181 КМ97011311 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1804 5182 ВЮ92040706 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1805 5183 ШД73120106 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1806 5184 РГ82110700 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1807 5185 ЙР82010763 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1808 5186 АД91012401 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1809 5187 УП95051318 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1810 5188 ШУ88120601 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1811 5189 ИЛ89112002 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1812 5190 ДИ89040902 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1813 5191 АР94062214 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1814 5192 ПЮ75111566 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1815 5193 МЮ80010187 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1816 5194 ОП83122501 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1817 5195 БА93041207 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1818 5196 ТЯ96032001 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1819 5197 ОР94030704 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1820 5198 УУ91062267 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1821 5199 ЗЮ94091421 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1822 5200 ВГ73072428 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1823 5201 ВЮ94080803 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1824 5202 ОЮ94050624 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1825 5203 УП96010504 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1826 5204 РЯ97050605 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1827 5205 ПЮ95061416 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1828 5206  ЗК93081803 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1829 5207 ФБ96100446 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1830 5208 ЗП96111706 Эмзүйч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
1831 5209 УШ96011524 Эмзүйч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1832 5210 УМ90041147 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1833 5211 ЗП96010912  Эмзүйч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1834 5212  ПЮ97103108 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1835 5213 ФБ96112758 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1836 5214 АЖ94100805 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1837 5215 КЮ95062204 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1838 5216 АЖ94092800 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1839 5217 ТК94090509 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1840 5218 РЖ95051401 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1841 5219 АЗ93091002 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1842 5220 ЛЮ90092161 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1843 5221 ШУ95092021 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1844 5222 БИ96012004 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1845 5223 ОЮ92102123 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1846 5224 ИЛ96052704 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1847 5225 УП95012648 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1848 5226 БЮ95073012 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1849 5227 ИА96031306 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1850 5228 УП95111042 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1851 5229 ЖЯ95102707 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1852 5230 КЛ95052306 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1853 5231 ВЖ68033106 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1854 5232 ЦГ68092201 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1855 5233 ВЭ82022207 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1856 5234 ОЮ89112130 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1857 5235 ОЭ77092360 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1858 5236 СЭ73091366 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1859 5237 ПЮ96121032 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1860 5238 ЦЗ79022203 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1861 5239 УК93122501 Эмзүйч 57 Тэнцээгүй 6/13/2018
1862 5240 НФ94112401 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1863 5241 РЭ94032801 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1864 5242 УЮ96071363 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1865 5243 БК95040407 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1866 5244 ВМ96100717 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1867 5245 НЙ95111801 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1868 5246 УЗ96061720 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1869 5247 ОЮ95100921 Эмзүйч 57 Тэнцсэн 6/13/2018
1870 5248 БК94071703 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1871 5249 ЗЮ93051404 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1872 5250 ТВ76111102 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1873 5251 РЮ82012809 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1874 5252 ЕО97071809 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1875 5253 РД82100502 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1876 5254 АН96030900 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1877 5255 МТ96100401 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1878 5256 УП94041503 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1879 5257 ЖЕ96022107 Эмзүйч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1880 5258 ТК91090103 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1881 5259 ОС95100600 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1882 5260 ХП81051110 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1883 5261 ДЭ85062018 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1884 5262 УД94110309 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1885 5263 СФ95082316 Эмзүйч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1886 5264 УК95042122 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1887 5265 ЛЙ96101707 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1888 5266 ГЗ95081303 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1889 5267 МО92082705 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1890 5268 МЗ95022729 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1891 5269 УШ96061001 Эмзүйч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1892 5270 ХВ86052317 Эмзүйч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1893 5271 ДЮ89060162 Эмзүйч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1894 5272 СП92050505 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1895 5273 СЗ73122205 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1896 5274 УП95111971 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1897 5275 МЗ94072616 Эмзүйч 63 Тэнцээгүй 6/13/2018
1898 5276 УУ90072308 Эмзүйч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1899 5277 СЕ92020614 Эмзүйч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1900 5278 УК92051900 Эмзүйч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
1901 5279 ПЙ95121908 Эмзүйч 65 Тэнцсэн 6/13/2018
1902 5280 УД94052713 Эмзүйч 59 Тэнцсэн 6/13/2018
1903 5281 ЗМ96041506 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1904 5282 ШБ70010368 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1905 5283 МЗ92080707 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1906 5284 УУ95061322 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
1907 5285 ВД94102409 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1908 5286 КБ82092905 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1909 5287 СЙ95031805 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1910 5288 РЭ90060253 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1911 5289 ЧД76020309 Эмзүйч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1912 5290 КЮ77013100 Эмзүйч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
1913 5291 МЮ89120965 Эмзүйч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
1914 5292 МЗ91082458 Эмзүйч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1915 5293 ЧВ75101062 Эмзүйч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1916 5294 ЗП88091305 Эмзүйч 71 Тэнцсэн 6/13/2018
1917 5295 КВ92100914 Эмзүйч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1918 5296 ЙЮ94120334 Эмзүйч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1919 5297 ШУ96062906 Эмзүйч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1920 5298 ГД85091169 Эмзүйч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1921 5299 АК95090703 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
1922 5300 ТЯ96040703 Эмзүйч 89 Тэнцсэн 6/13/2018
1923 5301 ЗМ78032002 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1924 5302 ИЯ95042401 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1925 5303 ОН95122801 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1926 5304 АЗ96062307 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1927 5305 ГА96060910 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1928 5306 ИЮ95061307 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1929 5307 БД92101619 Эмзүйч 73 Тэнцсэн 6/13/2018
1930 5308 РД96031314 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1931 5309 ГН96022409 Эмзүйч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
1932 5310 ОЖ94112408 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1933 5311 ЗД84081263 Эмзүйч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1934 5312 ЕП86111201 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1935 5313 АЭ79110764 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1936 5314 СЭ89102174 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1937 5315 ХЕ82091009 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1938 5316 ЛН95091802 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1939 5317 БЖ95082207 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1940 5318 АН90060608 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1941 5319 СЭ95102501 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1942 5320 ПЮ92102131 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1943 5321 УЗ96081605 Эмзүйч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1944 5322 КД95120906 Эмзүйч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1945 5323 УУ95100606 Эмзүйч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1946 5324 ВЮ90060625 Эмзүйч 98 Тэнцсэн 6/13/2018
1947 5325 ЕЮ96111201 Эмзүйч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1948 5326 УХ89082321 Эмзүйч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1949 5327 НШ75111266 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1950 5328 СЮ87052605 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1951 5329 ЗМ87032109 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1952 5330 БИ92061205 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1953 5331 УК88050706 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1954 5332 ФА84101809 Эмзүйч 70 Тэнцсэн 6/13/2018
1955 5333 ЕО96021701 Эмзүйч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
1956 5334 ЙУ84012602 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1957 5335 ЛЮ93012215 Эмзүйч 55 Тэнцээгүй 6/13/2018
1958 5336 ЖЯ95121002 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1959 5337 БГ91032305 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
1960 5338 СЕ95022526 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1961 5339 ДБ96082609 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1962 5340 ЖЮ70092216 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1963 5341 НУ91081805 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
1964 5342 АН96021308 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1965 5343 ИС96091601 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1966 5344 КЮ95012208 Эмзүйч 62 Тэнцээгүй 6/13/2018
1967 5345 БЮ96043045 Эмзүйч 99 Тэнцсэн 6/13/2018
1968 5346 МЗ72080464 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1969 5347 ПЗ94011001 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1970 5348 ЧИ82042102 Эмзүйч 0 Ирээгүй 6/13/2018
1971 5349 БЭ86091900 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1972 5350 ИЮ95052601 Эмзүйч 80 Тэнцсэн 6/13/2018
1973 5351 РЕ95050604 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1974 5352 ТЯ95082304 Эмзүйч 77 Тэнцсэн 6/13/2018
1975 5353 НЗ79122560 Эмзүйч 86 Тэнцсэн 6/13/2018
1976 5354 ЖМ92121008 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1977 5355 ИХ89092600 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
1978 5356 ГП96101906 Эмзүйч 91 Тэнцсэн 6/13/2018
1979 5357 ДЮ69022427 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1980 5358 ИЭ81061701 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1981 5359 ПГ93071704 Эмзүйч 81 Тэнцсэн 6/13/2018
1982 5360 МФ96091909 Эмзүйч 78 Тэнцсэн 6/13/2018
1983 5361 УШ92092723 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1984 5362 ХИ86102302 Эмзүйч 96 Тэнцсэн 6/13/2018
1985 5363 ВЮ96012702 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
1986 5364 ОЮ95031902 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
1987 5365 ЙК95122208 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1988 5366 УХ89091161 Эмзүйч 88 Тэнцсэн 6/13/2018
1989 5367 ЖЮ96062005 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1990 5368 ДЮ73081304 Эмзүйч 95 Тэнцсэн 6/13/2018
1991 5369 НЫ90100561 Эмзүйч 74 Тэнцсэн 6/13/2018
1992 5370 ОЮ96091103 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
1993 5371 ХЕ72121564 Эмзүйч 47 Тэнцээгүй 6/13/2018
1994 5372 УИ96030867 Эмзүйч 92 Тэнцсэн 6/13/2018
1995 5373 БЮ91100900 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
1996 5374 УМ89120606 Эмзүйч 69 Тэнцээгүй 6/13/2018
1997 5375 ГЮ93110646 Эмзүйч 55 Тэнцээгүй 6/13/2018
1998 5376 УШ93102405 Эмзүйч 50 Тэнцээгүй 6/13/2018
1999 5377 ТЛ92060100 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
2000 5378 СЕ94101501 Эмзүйч 72 Тэнцсэн 6/13/2018
2001 5379 ОЗ82112406 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
2002 5380 ГЮ92111107 Эмзүйч 48 Тэнцээгүй 6/13/2018
2003 5381 ОО94103028 Эмзүйч 87 Тэнцсэн 6/13/2018
2004 5382 БЮ94101506 Эмзүйч 83 Тэнцсэн 6/13/2018
2005 5383 ВМ91070708 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
2006 5384 ФА94080106 Эмзүйч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
2007 5385 РЭ93122412 Эмзүйч 93 Тэнцсэн 6/13/2018
2008 5386 ОС95100503 Эмзүйч 54 Тэнцээгүй 6/13/2018
2009 5387 ЖЯ92092443 Эмзүйч 97 Тэнцсэн 6/13/2018
2010 5388 ЛЮ96020303 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
2011 5389 СЭ89081707 Эмзүйч 64 Тэнцээгүй 6/13/2018
2012 5390 МЕ95062309 Эмзүйч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
2013 5391 ДМ91060100 Эмзүйч 76 Тэнцсэн 6/13/2018
2014 5392 ЕЙ95091223 Эмзүйч 75 Тэнцсэн 6/13/2018
2015 5393 ГЖ83031707 Эмзүйч 79 Тэнцсэн 6/13/2018
2016 5394 ШУ96030846 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
2017 5395 ПЮ95061211 Эмзүйч 52 Тэнцээгүй 6/13/2018
2018 5396 РХ87072904 Эмзүйч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
2019 5397 ГЮ96013121 Эмзүйч 90 Тэнцсэн 6/13/2018
2020 5398 КЮ95080105 Эмзүйч 94 Тэнцсэн 6/13/2018
2021 5399 ГП95102704 Эмзүйч 84 Тэнцсэн 6/13/2018
2022 5400 ОЖ94031021 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
2023 5401 ОЮ95072004 Эмзүйч 30 Тэнцээгүй 6/13/2018
2024 5402 БД94072800 Эмзүйч 85 Тэнцсэн 6/13/2018
2025 5403 НЦ95082105 Эмзүйч 82 Тэнцсэн 6/13/2018
2026 5404 ПЮ93081802 УАУ-ны бага эмч 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2027 5405 ШЖ55041079 УАУ-ны бага эмч 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2028 5406 ПЗ97080511 УАУ-ны бага эмч 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2029 5407 ИУ97080512 УАУ-ны бага эмч 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2030 5408 ИУ97102711 УАУ-ны бага эмч 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2031 5409 ПН96021616 УАУ-ны бага эмч 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2032 5410 ДЮ96060609 УАУ-ны бага эмч 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2033 5411 ДБ90022414 УАУ-ны бага эмч 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2034 5412 ДВ96072611 УАУ-ны бага эмч 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2035 5413 ИЖ97072956 УАУ-ны бага эмч 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2036 5414 ОГ96020909 УАУ-ны бага эмч 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2037 5415 ДК94010217 УАУ-ны бага эмч 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2038 5416 ДК92062231 УАУ-ны бага эмч 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2039 5417 ДС91020509 УАУ-ны бага эмч 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2040 5418 ДМ94090311 УАУ-ны бага эмч 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2041 5419 ДВ96060111 УАУ-ны бага эмч 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2042 6001 ЗП95113006 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2043 6002 ЗП96100107 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2044 6003 ЛМ97061700 Эм найруулагч 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2045 6004 ЛЗ97050506 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй 6/14/2018
2046 6005 ЕГ94081501 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2047 6006 ЗГ95112111 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2048 6007 ЖГ97102541 Эм найруулагч 0 Ирээгүй 6/14/2018
2049 6008 ОЙ97030306 Эм найруулагч 0 Ирээгүй 6/14/2018
2050 6009 ПЮ97033006 Эм найруулагч 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2051 6010 КЗ94031917 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2052 6011 ЙТ96071808 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй 6/14/2018
2053 6012 ФД85050213 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2054 6013 ЗИ97071411 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2055 6014 НМ97041420 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2056 6015 КА97111105 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2057 6016 ЙЛ97081406 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2058 6017 ПЙ97061616 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2059 6018 УХ68081019 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2060 6019 ОЗ97110304 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2061 6020 ИО97080201 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2062 6021   Эм найруулагч 0 Ирээгүй 6/14/2018
2063 6022 ИУ87111813 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2064 6023 ПО97112509 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2065 6024 БИ95011017 Эм найруулагч 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2066 6025 ДП95031002 Эм найруулагч 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2067 6026 ПЮ97052711 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2068 6027 ВР97052217 Эм найруулагч 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2069 6028 ДЛ96081506 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй 6/14/2018
2070 6029 ИХ94071801 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2071 6030 ПП94102002 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2072 6031 ДЕ97021408 Эм найруулагч 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2073 6032 ДЭ87011903 Эм найруулагч 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2074 6033 ИЙ96032801 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2075 6034 ПЮ97010179 Эм найруулагч 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2076 6035 БЙ94032202 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2077 6036 БЖ95081041 Эм найруулагч 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2078 6037 ПО97032604 Эм найруулагч 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2079 6038 ПЛ92022615 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй 6/14/2018
2080 6039 ДЙ97122813 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2081 6040 ДЙ66070402 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй 6/14/2018
2082 6041 ДЙ97080227 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2083 6042 ДВ84092906 Эм найруулагч 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2084 6043 ЧР83100828 Эм найруулагч 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2085 6044 ЧЖ78020609 Эм найруулагч 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2086 6045 ЙО86022221 Эм найруулагч 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2087 6046 ЛЖ89021408 Эм найруулагч 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2088 6047 АЙ94080103 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2089 6048 БЗ96111106 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2090 6049 БЮ96092709 Эм найруулагч 27 Тэнцээгүй 6/14/2018
2091 6050 ОЖ97090302 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2092 6051 ЙА83121805 Эм найруулагч 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2093 6052 РР97072602 Эм найруулагч 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2094 6053 ОП98011900 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2095 6054 ВВ97032705 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2096 6055 ФБ98032705 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2097 6056 ПБ97040709 Эм найруулагч 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2098 6057 ДМ97031606 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2099 6058 ТА97091922 Эм найруулагч 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2100 6059 ОР97122501 Эм найруулагч 98 Тэнцсэн 6/14/2018
2101 6060 РГ86111506 Эм найруулагч 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2102 6061 ИУ94050303 Эм найруулагч 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2103 6062 МД88122581 Эм найруулагч 98 Тэнцсэн 6/14/2018
2104 6063 ЙД88071408 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2105 6064 МБ76040202 Эм найруулагч 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2106 6065 АЭ65071364 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2107 6066 РО76102168 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2108 6067 ТЗ81100969 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2109 6068 ОР74031207 Эм найруулагч 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2110 6069 ИЮ77101661 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2111 6070 ХЛ67063001 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2112 6071 АЮ53011005 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй 6/14/2018
2113 6072 МБ80113009 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2114 6073 ДА80040701 Эм найруулагч 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2115 6074 ЧП68081206 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2116 6075 МФ82082301 Эм найруулагч 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2117 7001 ББ97082900 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2118 7002 ИГ96030623 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2119 7003 НЙ97030629 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2120 7004 АЮ97080601 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2121 7005 НС97081525 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2122 7006 НЩ95050401 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2123 7007 ПВ96122306 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2124 7008 СР97090408 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2125 7009 ГЗ96021208 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2126 7010 АИ97051602 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2127 7011 РГ96050300 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2128 7012 ОР93091808 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2129 7013 МХ97032503 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2130 7014 УП97053065 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2131 7015 АР97062001 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2132 7016 АО96090823 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2133 7017 ГЕ97071105 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2134 7018 КИ96050502 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2135 7019 УИ96073101 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2136 7020 ОБ97073002 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2137 7021 АД97030822 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2138 7022 УШ97010122 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2139 7023 ЙЕ96112902 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2140 7024 УЗ97011200 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2141 7025 КД96091904 Сувилахуй 67 Тэнцээгүй 6/14/2018
2142 7026 УД96011541 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2143 7027 НФ96060712 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2144 7028 НТ96082703 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2145 7029 РА97020816 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2146 7030 ЙЮ96022209 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2147 7031 ЙС97072808 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2148 7032 ПЛ96060603 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2149 7033 УШ92091349 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2150 7034 УП97111903 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2151 7035 СЮ96111107 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2152 7036 ИУ97012501 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2153 7037 АЕ96052507 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2154 7038 ЗЕ95112501 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2155 7039 ЙЮ96022608 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2156 7040 МВ96041602 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2157 7041 СЭ96090704 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2158 7042 НЭ97042400 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2159 7043 БЕ96091208 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2160 7044 РП96120607 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2161 7045 ЛК96031005 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2162 7046 АГ96080602 Сувилахуй 59 Тэнцээгүй 6/14/2018
2163 7047 ЙВ96112006 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2164 7048 БИ98012005 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2165 7049 НЭ96032408 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2166 7050 РГ97072307 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2167 7051 АМ97060904 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2168 7052 РЭ96031601 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2169 7053 ЗМ96071109 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2170 7054 ЙС96102808 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2171 7055 ВИ96072814 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2172 7056 ЛЖ95121008 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2173 7057 ЙГ95100401 Сувилахуй 54 Тэнцээгүй 6/14/2018
2174 7058 ОГ97012903 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2175 7059 ФБ96122509 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2176 7060 ЙК80042603 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2177 7061 КМ97040803 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2178 7062 УК97051920 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2179 7063 ОД97010342 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2180 7064 ОР92111304 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2181 7065 УП97032705 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2182 7066 СБ97020104 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2183 7067 АД97050405 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2184 7068 ВС97122209 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2185 7069 ИГ97071001 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2186 7070 ОЕ96070503 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2187 7071 ЛЮ92111708 Сувилахуй 65 Тэнцээгүй 6/14/2018
2188 7072 ИЭ96100706 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2189 7073 ЙЮ96050301 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2190 7074 НЗ92090102 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2191 7075 УИ97071909 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2192 7076 УП98020463 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2193 7077 ИМ98010101 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2194 7078 ЛН94100801 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2195 7079 АМ97031609 Сувилахуй 61 Тэнцээгүй 6/14/2018
2196 7080 ОЛ96050685 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2197 7081 ИО96040205 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2198 7082 КЕ97031819 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2199 7083 МБ97022705 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2200 7084 ПА97042507 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2201 7085 ВЗ95102405 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2202 7086 УЗ97032408 Сувилахуй 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2203 7087 ОО96033109 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2204 7088 ЙО97101200 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2205 7089 ОП96022911 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2206 7090 ШГ85021703 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2207 7091 ВД95050505 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2208 7092 ИГ98060301 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2209 7093 ЙЙ96072803 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2210 7094 ИИ97042004 Сувилахуй 54 Тэнцээгүй 6/14/2018
2211 7095 ОЮ96022208 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2212 7096 УД97120108 Сувилахуй 55 Тэнцээгүй 6/14/2018
2213 7097 НЧ96120419 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2214 7098 ЕД97011101 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2215 7099 ЙЮ96012720 Сувилахуй 98 Тэнцсэн 6/14/2018
2216 7100 ЛА96122603 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2217 7101 ПБ96062824 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2218 7102 ЙЮ95011607 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2219 7103 МЮ96062625 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2220 7104 СШ97040109 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2221 7105 ЖЛ95040809 Сувилахуй 43 Тэнцээгүй 6/14/2018
2222 7106 ИХ97080805 Сувилахуй 62 Тэнцээгүй 6/14/2018
2223 7107 ЛЖ96101745 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2224 7108 ФБ97071142 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2225 7109 НЭ97062924 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2226 7110 СУ96121101 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2227 7111 СУ96121101 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2228 7112 ГМ97040808 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2229 7113 УЮ97073102 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2230 7114 ГГ97011902 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2231 7115 ЙЖ96093000 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2232 7116 УП96031565 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2233 7117 УИ90111089 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2234 7118 ОМ97121703 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2235 7119 ОО94082323 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2236 7120 ДО93102701 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2237 7121 ЛГ96050905 Сувилахуй 51 Тэнцээгүй 6/14/2018
2238 7122 НД96090901 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2239 7123 ПБ95083000 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2240 7124 ПЮ96021201 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2241 7125 ФБ97122829 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2242 7126 УШ96122464 Сувилахуй 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2243 7127 ЖЮ97062401 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2244 7128 ЛЖ96011506 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2245 7129 ИЙ92031001 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2246 7130 ЖЬ86022301 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2247 7131 НТ95121508 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2248 7132 НМ91110101 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2249 7133 УХ96122343 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2250 7134 ИЦ92041908 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2251 7135 ОГ95120901 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2252 7136 НЫ92061003 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2253 7137 УЗ90060200 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2254 7138 НФ93052301 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2255 7139 РЗ95082901 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2256 7140 НЭ95031321 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2257 7141 УХ95031909 Сувилахуй 62 Тэнцээгүй 6/14/2018
2258 7142 ИА97120604 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2259 7143 ВВ96072601 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2260 7144 МН93050504 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2261 7145 ВС97031224 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2262 7146 МФ86080501 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2263 7147 СР97113001 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2264 7148 ХГ86032008 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2265 7149 ВР95022704 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2266 7150 УП98022703 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2267 7151 УД90042127 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2268 7152 АЗ97050406 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2269 7153 НЭ90061905 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2270 7154 РР94110701 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2271 7155 УХ90082348 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2272 7156 ПЗ96070707 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2273 7157 ЙС95111003 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2274 7158 ЙЮ96050905 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2275 7159 ЙТ97051906 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2276 7160 УЗ97033007 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2277 7161 ИЙ98012304 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2278 7162 РБ97052607 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2279 7163 ВЮ94112600 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2280 7164 ОЮ97061700 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2281 7165 ЮД85052806 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2282 7166 ЛЮ92070804 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2283 7167 СР94011509 Сувилахуй 41 Тэнцээгүй 6/14/2018
2284 7168 ЖА95051506 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2285 7169 ДН91122809 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2286 7170 СЛ96101209 Сувилахуй 59 Тэнцээгүй 6/14/2018
2287 7171 ОБ97010403 Сувилахуй 43 Тэнцээгүй 6/14/2018
2288 7172 ПЮ95112106 Сувилахуй 46 Тэнцээгүй 6/14/2018
2289 7173 ПА98040324 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2290 7174 АЯ97092609 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2291 7175 ЧР84120344 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2292 7176 МТ97103002 Сувилахуй 67 Тэнцээгүй 6/14/2018
2293 7177 НГ96120806 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2294 7178 СМ97080902 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2295 7179 УП93100234 Сувилахуй 61 Тэнцээгүй 6/14/2018
2296 7180 НА94092007 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2297 7181 ОГ85052206 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2298 7182 ИИ95092222 Сувилахуй 63 Тэнцээгүй 6/14/2018
2299 7183 ЖН86052869 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2300 7184 МЮ97052623 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2301 7185 УШ95110601 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2302 7186 ПЮ92012405 Сувилахуй 48 Тэнцээгүй 6/14/2018
2303 7187 АИ96061000 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2304 7188 БД95080904 Сувилахуй 62 Тэнцээгүй 6/14/2018
2305 7189 ВВ97050823 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2306 7190 НФ95111601 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2307 7191 РЗ92112006 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2308 7192 УЦ88080805 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2309 7193 ПЮ95060265 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2310 7194 ББ96071306 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2311 7195 ЙЗ94081506 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2312 7196 ОЮ95032621 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2313 7197 ИЖ97041203 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2314 7198 АП97012905 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2315 7199 РТ96092803 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2316 7200 ГЮ97110602 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2317 7201 РЙ96022303 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2318 7202 ВН96010101 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2319 7203 АО97050904 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2320 7204 РИ95082611 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2321 7205 ГЖ97071508 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2322 7206 ГО95072101 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2323 7207 ЙО96081606 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2324 7208 МВ95111202 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2325 7209 РИ97030510 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2326 7210 РК96072801 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2327 7211 ИО96102306 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2328 7212 РД96062308 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2329 7213 ДН97021009 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2330 7214 РП96082708 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2331 7215 ДЙ94052624 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2332 7216 НХ96022103 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2333 7217 ПК97050608 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2334 7218 РЕ97111309 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2335 7219 ПЕ96102302 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2336 7220 ТА97031023 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2337 7221 ОЕ94120200 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2338 7222 МО95021009 Сувилахуй 58 Тэнцээгүй 6/14/2018
2339 7223 НН96040300 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2340 7224 НЩ96020209 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2341 7225 ПБ96040101 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2342 7226 ГЗ96082102 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2343 7227 РН96071802 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2344 7228 АВ96101801 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2345 7229 АП96061304 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2346 7230 АВ96060507 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2347 7231 РБ96112125 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2348 7232 АМ96111508 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2349 7233 ИО96082006 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2350 7234 АВ96030904 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2351 7235 ОБ95091001 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2352 7236 ФВ98073102 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2353 7237 ЙН96110428 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2354 7238 ОЗ95111301 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2355 7239 ТА95031808 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2356 7240 АИ96110823 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2357 7241 АН96092321 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2358 7242 ДЛ88120521 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2359 7243 РЕ96100810 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2360 7244 ГЗ96121301 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2361 7245 РР96062103 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2362 7246 ТА96070525 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2363 7247 РЭ95121700 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2364 7248 ОР97032103 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2365 7249 АК96030306 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2366 7250 ФЖ90042804 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2367 7251 ГБ92091108 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2368 7252 ТК74010307 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2369 7253 ФМ83062069 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2370 7254 МЗ79060867 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2371 7255 ТК75091201 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2372 7256 АЙ80041807 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2373 7257 ФЖ89031547 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2374 7258 ОО95032926 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2375 7259 РП82121201 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2376 7260 РВ96062505 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2377 7261 ФМ69042843 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2378 7262 ИЦ90071100 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2379 7263 РТ97081201 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2380 7264 БГ96022100 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2381 7265 ИП95070929 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2382 7266 ИЭ96111701 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2383 7267 РЖ95081306 Сувилахуй 47 Тэнцээгүй 6/14/2018
2384 7268 РД97073021 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2385 7269 ГИ97052908 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2386 7270 ТЛ86050665 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2387 7271 ОО96050822 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2388 7272 БЖ95083000 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2389 7273 ВЕ96010408 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2390 7274 ОМ95100106 Сувилахуй 58 Тэнцээгүй 6/14/2018
2391 7275 МЗ97111321 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2392 7276 ГЮ92111700 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2393 7277 ЙИ89081200 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2394 7278 РЕ97060300 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2395 7279 ТК97041929 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2396 7280 ОР97071503 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2397 7281 МД90121063 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2398 7282 ТА97021607 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2399 7283 ВЖ95012425 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2400 7284 МЕ90021703 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2401 7285 ОЮ93071005 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2402 7286 ОЖ95042001 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2403 7287 ЙБ92071905 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2404 7288 ФБ96060164 Сувилахуй 56 Тэнцээгүй 6/14/2018
2405 7289 ИЗ95072303 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2406 7290 ИМ82011607 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2407 7291 ТА94083162 Сувилахуй 44 Тэнцээгүй 6/14/2018
2408 7292 БЛ97071509 Сувилахуй 61 Тэнцээгүй 6/14/2018
2409 7293 ДП90101905 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2410 7294 ДО79111100 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2411 7295 ПЮ74010605 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2412 7296 БЗ94102021 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2413 7297 БЖ97022506 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2414 7298 БГ97072609 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2415 7299 ИЮ91042623 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2416 7300 ПЮ93100500 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2417 7301 ПЮ97011900 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2418 7302 ПЮ96010229 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2419 7303 БД97032107 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2420 7304 ДР95021408 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2421 7305 ПЖ94110500 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2422 7306 ИД96101607 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2423 7307 БЮ95031941 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2424 7308 БЙ97052602 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2425 7309 ОП96121806 Сувилахуй 54 Тэнцээгүй 6/14/2018
2426 7310 ПЙ94031504 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2427 7311 ОИ96120806 Сувилахуй 63 Тэнцээгүй 6/14/2018
2428 7312 ПЕ96100101 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2429 7313 ДЕ96111007 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2430 7314 ПБ96031026 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2431 7315 ОБ95062308 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2432 7316 ОМ96022009 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2433 7317 ИС95072705 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2434 7318 БЖ96081107 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2435 7319 ПЖ95122220 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2436 7320 ПК94062907 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2437 7321 БК95110207 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2438 7322 ОБ92110915 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2439 7323 ПГ96040603 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2440 7324 ПП96072903 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2441 7325 ДЭ74040401 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2442 7326 ОЮ92030629 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2443 7327 ПБ87112705 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2444 7328 ОМ89052749 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2445 7329 ДЛ87102406 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2446 7330 ОН88010764 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2447 7331 БЮ77122409 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2448 7332 БА84020906 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2449 7333 ОЮ81070702 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2450 7334 ОЮ75021701 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2451 7335 ОО88050961 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2452 7336 БЮ80030747 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2453 7337 БГ79082802 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2454 7338 ОЗ78080305 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2455 7339 ПБ88081982 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2456 7340 ОЮ88040806 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2457 7341 ОЭ75110508 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2458 7342 ЕУ90052604 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2459 7343 ОЮ86111001 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2460 7344 ОИ94031405 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2461 7345 ОМ85020207 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2462 7346 БИ91082202 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2463 7347 ИМ93092611 Сувилахуй 56 Тэнцээгүй 6/14/2018
2464 7348 ИТ97080107 Сувилахуй 42 Тэнцээгүй 6/14/2018
2465 7349 ДВ97112301 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2466 7350 ДИ97013100 Сувилахуй 45 Тэнцээгүй 6/14/2018
2467 7351 ДЙ87102506 Сувилахуй 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2468 7352 ИЖ97103031 Сувилахуй 63 Тэнцээгүй 6/14/2018
2469 7353 ОЮ94090315 Сувилахуй 58 Тэнцээгүй 6/14/2018
2470 7354 ОЮ96101224 Сувилахуй 48 Тэнцээгүй 6/14/2018
2471 7355 ИС92060608 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2472 7356 ИФ96062506 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2473 7357 ДП94050704 Сувилахуй 56 Тэнцээгүй 6/14/2018
2474 7358 ОД96072700 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2475 7359 ДЗ95013009 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2476 7360 ДЛ97100404 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2477 7361 БЮ98072403 Сувилахуй 55 Тэнцээгүй 6/14/2018
2478 7362 ДО97110522 Сувилахуй 62 Тэнцээгүй 6/14/2018
2479 7363 ДМ91062700 Сувилахуй 59 Тэнцээгүй 6/14/2018
2480 7364 ДЛ96012104 Сувилахуй 59 Тэнцээгүй 6/14/2018
2481 7365 ДИ97061305 Сувилахуй 53 Тэнцээгүй 6/14/2018
2482 7366 ДЛ97110606 Сувилахуй 61 Тэнцээгүй 6/14/2018
2483 7367 ВТ96091505 Сувилахуй 58 Тэнцээгүй 6/14/2018
2484 7368 ИГ93062009 Сувилахуй 57 Тэнцээгүй 6/14/2018
2485 7369 ДИ97102608 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2486 7370 ДО97062506 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2487 7371 ИД91050105 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2488 7372 ДЮ98021028 Сувилахуй 62 Тэнцээгүй 6/14/2018
2489 7373 БЛ96093014 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2490 7374 ДС95022211 Сувилахуй 57 Тэнцээгүй 6/14/2018
2491 7375 ДК96072811 Сувилахуй 57 Тэнцээгүй 6/14/2018
2492 7376 ЕД96053101 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2493 7377 ЖЗ97010505 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2494 7378 ЛМ95111009 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2495 7379 ЖЯ94102627 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2496 7380 ЛД97040907 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2497 7381 ЖЮ97120801 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2498 7382 ЕН98020504 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2499 7383 ЖЛ92050801 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2500 7384 КЮ83062306 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2501 7385 КМ96112108 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2502 7386 СЖ97042217 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2503 7387 ЖБ97093001 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2504 7388 ЗП96061706 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2505 7389 СИ96092403 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2506 7390 ЛЖ95012606 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2507 7391 ЛБ96062804 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2508 7392 ЗБ97021209 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2509 7393 ЕЛ97022001 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2510 7394 ЕЛ97020307 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2511 7395 КЛ93100104 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2512 7396 ЕЦ93030708 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2513 7397 ЕЛ96021601 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2514 7398 ЕЭ95070106 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2515 7399 КЕ96082909 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2516 7400 ЕЮ97030604 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2517 7401 ЛМ96101600 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2518 7402 ЕС97021005 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2519 7403 ЕН95081305 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2520 7404 СЮ95090903 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2521 7405 ЖЯ94073003 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2522 7406 ЕЗ95121307 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2523 7407 БД95102026 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2524 7408 БЙ95091408 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2525 7409 АС94110701 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2526 7410 ИТ97020707 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2527 7411 БИ96071204 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2528 7412 БЖ96090408 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2529 7413 БИ97030504 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2530 7414 ЛЖ96031403 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2531 7415 УШ92070203 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2532 7416 БИ96010202 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2533 7417 АХ97010702 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2534 7418 ПБ97061809 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2535 7419 МУ96102904 Сувилахуй 57 Тэнцээгүй 6/14/2018
2536 7420 БЖ95021302 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2537 7421 АС95051309 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2538 7422 УК93020929 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2539 7423 РП93101205 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2540 7424 РД95052909 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2541 7425 УШ96071528 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2542 7426 АЧ94040209 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2543 7427 УП98022002 Сувилахуй 62 Тэнцээгүй 6/14/2018
2544 7428 ЗП95121623 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2545 7429 УШ96102424 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2546 7430 ОИ92070103 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2547 7431 ВЮ95041905 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2548 7432 УИ96051026 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2549 7433 ОЖ96021703 Сувилахуй 60 Тэнцээгүй 6/14/2018
2550 7434 ЖМ97061903 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2551 7435 АК96070305 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2552 7436 ОЮ95013009 Сувилахуй 60 Тэнцээгүй 6/14/2018
2553 7437 АК94042406 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2554 7438 ОЖ96030508 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2555 7439 ЙС96030807 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2556 7440 ДЮ94101427 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2557 7441 ГЮ85021703 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2558 7442 ПО96052204 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2559 7443 ИМ96092901 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2560 7444 РВ96100609 Сувилахуй 47 Тэнцээгүй 6/14/2018
2561 7445 ОО96030708 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2562 7446 АК97062105 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2563 7447 АР97091100 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2564 7448 ПБ95081901 Сувилахуй 56 Тэнцээгүй 6/14/2018
2565 7449 БЖ97021508 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2566 7450 ПЛ96040404 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2567 7451 ПК95050305 Сувилахуй 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2568 7452 АС97011701 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2569 7453 АГ96111101 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2570 7454 НТ96041803 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2571 7455 ТЯ97020100 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2572 7456 СД97103101 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2573 7457 ЛБ96040102 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2574 7458 ЖЕ93080701 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2575 7459 ПБ95030421 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2576 7460 СБ95101308 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2577 7461 ВТ93062807 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2578 7462 АЕ96101606 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2579 7463 ВЛ87091306 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2580 7464 ОЮ94120401 Сувилахуй 62 Тэнцээгүй 6/14/2018
2581 7465 ОГ95112305 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2582 7466 УХ95031402 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2583 7467 ГЮ95072801 Сувилахуй 67 Тэнцээгүй 6/14/2018
2584 7468 ОД96061740 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2585 7469 БЛ96090305 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2586 7470 НН95080401 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2587 7471 БК96092006 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2588 7472 ВН96031201 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2589 7473 БЮ96082809 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2590 7474 ЙД96041000 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2591 7475 БЖ95121104 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2592 7476 ВА97080412 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2593 7477 ЙЕ95020707 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2594 7478 АН97021822 Сувилахуй 54 Тэнцээгүй 6/14/2018
2595 7479 ШУ98040114 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2596 7480 ПП97031405 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2597 7481 ЙР97082704 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2598 7482 НР96050805 Сувилахуй 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2599 7483 АГ96081201 Сувилахуй 61 Тэнцээгүй 6/14/2018
2600 7484 ГЗ96092101 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2601 7485 УК97013113 Сувилахуй 57 Тэнцээгүй 6/14/2018
2602 7486 ПА95111103 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2603 7487 ШУ95010101 Сувилахуй 53 Тэнцээгүй 6/14/2018
2604 7488 ПО96070624 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2605 7489 РЗ95062001 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2606 7490 БЮ95120783 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2607 7491 ИФ96011900 Сувилахуй 53 Тэнцээгүй 6/14/2018
2608 7492 НЕ97090404 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2609 7493 ОА96021302 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2610 7494 ПО96090509 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2611 7495 СЖ92081001 Сувилахуй 51 Тэнцээгүй 6/14/2018
2612 7496 ПЖ95121706 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2613 7497 ВК96120805 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2614 7498 ЖЬ85100767 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2615 7499 УК97041245 Сувилахуй 56 Тэнцээгүй 6/14/2018
2616 7500 АО95071108 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2617 7501 ИВ96110917 Сувилахуй 52 Тэнцээгүй 6/14/2018
2618 7502 ЙА96010804 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2619 7503 БА97092106 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2620 7504 ОО95021401 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2621 7505 ИТ97012609 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2622 7506 ГЙ96071328 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2623 7507 ОО96072823 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2624 7508 ЙО97081806 Сувилахуй 67 Тэнцээгүй 6/14/2018
2625 7509 ОБ95100606 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2626 7510 ИФ96072805 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2627 7511 ВЮ96041028 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2628 7512 ЙР96122108 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2629 7513 ЛК92051601 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2630 7514 ЛЮ97061306 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2631 7515 БЗ96101001 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2632 7516 ИГ97040409 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2633 7517 ГН97092308 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2634 7518 ПК96102404 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2635 7519 ИЦ90080629 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2636 7520 УД96072109 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2637 7521 РЕ94082448 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2638 7522 БЙ95121004 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2639 7523 ЗЕ96062000 Сувилахуй 58 Тэнцээгүй 6/14/2018
2640 7524 ВА96041906 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2641 7525 МИ97022808 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2642 7526 ЖЛ92040802 Сувилахуй 67 Тэнцээгүй 6/14/2018
2643 7527 ИЗ92021301 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2644 7528 БЮ97011720 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2645 7529 РЖ94031606 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2646 7530 УД96092200 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2647 7531 ОО96041207 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2648 7532 ИГ97082102 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2649 7533 ГГ97032603 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2650 7534 УК90021703 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2651 7535 ЛГ96020202 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2652 7536 РЛ96121805 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2653 7537 БЗ96093007 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2654 7538 ОЛ96022005 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2655 7539 ОА96091907 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2656 7540 НЩ96120701 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2657 7541 АД96092405 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2658 7542 УП98021101 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2659 7543 БЮ96101302 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2660 7544 ЙР97051501 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2661 7545 ОИ93122903 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2662 7546 РЙ96061606 Сувилахуй 54 Тэнцээгүй 6/14/2018
2663 7547 ВЙ93061301 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2664 7548 ОЮ96032507 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2665 7549 РЛ95122301 Сувилахуй 58 Тэнцээгүй 6/14/2018
2666 7550 БЗ96050704 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2667 7551 ИГ97011200 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2668 7552 РГ96110405 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2669 7553 УК96103146 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2670 7554 АИ96060401 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2671 7555 ИД97082505 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2672 7556 УИ97020226 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2673 7557 ЙО94062005 Сувилахуй 64 Тэнцээгүй 6/14/2018
2674 7558 ВЛ95040704 Сувилахуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2675 7559 ПЮ95071008 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2676 7560 ИТ96061407 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2677 7561 ЖЮ96032801 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2678 7562 БЛ96011801 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2679 7563 АГ96010301 Сувилахуй 49 Тэнцээгүй 6/14/2018
2680 7564 ИГ94121607 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2681 7565 ЙВ95021607 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2682 7566 НФ92052002 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2683 7567 ИВ96041701 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2684 7568 НЭ97082604 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2685 7569 УК97103129 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2686 7570 РП96033009 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2687 7571 ИВ96101308 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2688 7572 ГЮ95100627 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2689 7573 РЕ96022641 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2690 7574 ЛД96092602 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2691 7575 ПЕ96101401 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2692 7576 АП96110901 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2693 7577 ББ96071209 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2694 7578 БЖ95060508 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2695 7579 АИ95111005 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2696 7580 БД95110101 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2697 7581 ВП96092804 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2698 7582 УК93042446 Сувилахуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2699 7583 БЖ96021502 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2700 7584 УД95061205 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2701 7585 ПЖ96081202 Сувилахуй 52 Тэнцээгүй 6/14/2018
2702 7586 ЕБ91090108 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2703 7587 УХ94100101 Сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2704 7588 УШ96091967 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2705 7589 ЙВ96060808 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2706 7590 ОК96101201 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2707 7591 ОЙ95021620 Сувилахуй 41 Тэнцээгүй 6/14/2018
2708 7592 РП96081701 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2709 7593 АВ96071308 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2710 7594 БЙ95051808 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2711 7595 АЮ97082802 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2712 7596 БЗ95050504 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2713 7597 АЮ94092307 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2714 7598 УК96092608 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2715 7599 АР95070541 Сувилахуй 67 Тэнцээгүй 6/14/2018
2716 7600 АС97022608 Сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2717 7601 ВМ96050409 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2718 7602 ВЮ97071207 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2719 7603 УП89081249 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2720 7604 ЛН95011707 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2721 7605 АД96041628 Сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2722 7606 СФ95052918 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2723 7607 ДЛ96061609 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2724 7608 РГ93041801 Сувилахуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2725 7609 АИ96012002 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2726 7610 РН94082300 Сувилахуй 61 Тэнцээгүй 6/14/2018
2727 7611 АО97122603 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2728 7612 НВ95121007 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2729 7613 БИ95021806 Сувилахуй 42 Тэнцээгүй 6/14/2018
2730 7614 СД94042703 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2731 7615 АБ96042904 Сувилахуй 54 Тэнцээгүй 6/14/2018
2732 7616 УК89030486 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2733 7617 УХ97081108 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2734 7618 ОС96021203 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2735 7619 КЗ94093005 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2736 7620 ЙС95112303 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2737 7621 АЮ96091008 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2738 7622 СП96071208 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2739 7623 БА96100105 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2740 7624 РФ96042401 Сувилахуй 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2741 7625 ЖК89082603 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2742 7626 БК95111604 Сувилахуй 51 Тэнцээгүй 6/14/2018
2743 7627 РЙ95042821 Сувилахуй 49 Тэнцээгүй 6/14/2018
2744 7628 НЭ97092407 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2745 7629 ЖЕ92070504 Сувилахуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2746 7630 УП97020360 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2747 7631 ОВ95082306 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2748 7632 АХ93022003 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2749 7633 ЖВ95101013 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2750 7634 ХК83040500 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2751 7635 АР97102221 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2752 7636 КВ96082207 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2753 7637 УХ93012525 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2754 7638 БМ95111709 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2755 7639 ЖМ97103007 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2756 7640 ЙВ93020306 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2757 7641 РС95062734 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2758 7642 ВК86101200 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2759 7643 УШ96013144 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2760 7644 БЖ96020128 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2761 7645 БЮ96040307 Сувилахуй 54 Тэнцээгүй 6/14/2018
2762 7646 ДГ95082201 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2763 7647 ВЮ89051004 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2764 7648 СР96052507 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2765 7649 ЗЖ96111103 Сувилахуй 59 Тэнцээгүй 6/14/2018
2766 7650 РБ95032709 Сувилахуй 51 Тэнцээгүй 6/14/2018
2767 7651 НС91031201 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2768 7652 АЗ92042904 Сувилахуй 49 Тэнцээгүй 6/14/2018
2769 7653 ДЮ94111509 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2770 7654 ХО81042608 Сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2771 7655 УШ93032520 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2772 7656 СТ89073002 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2773 7657 РС81032707 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2774 7658 ПА97092201 Сувилахуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2775 7659 АХ95120244 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2776 7660 АМ91122204 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2777 7661 СЛ96042621 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2778 7662 ОЮ96103100 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2779 7663 ВК90011807 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2780 7664 УХ92052361 Сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2781 7665 ЛГ95052701 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2782 7666 ЛЖ97071505 Сувилахуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2783 7667 НП80080562 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2784 7668 НШ95070801 Сувилахуй 65 Тэнцээгүй 6/14/2018
2785 7669 ВЙ96082104 Сувилахуй 55 Тэнцээгүй 6/14/2018
2786 7670 ИП97020307 Сувилахуй 65 Тэнцээгүй 6/14/2018
2787 7671 ЖБ98052504 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2788 7672 ВЙ92120332 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2789 7673 ЧВ79032866 Сувилахуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2790 7674 ПН96033001 Сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2791 7675 ФА95112405 Сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2792 7676 АЕ96031008 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2793 7677 АЕ95051201 Сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2794 7678 АЭ76031501 Сувилахуй 62 Тэнцээгүй 6/14/2018
2795 7679 ди88092004 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2796 7680 лж79061100 Сувилахуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2797 7681 пг82062901 Сувилахуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
2798 7682 нф79050501 Сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2799 7683 рп96062800 Сувилахуй 51 Тэнцээгүй 6/14/2018
2800 7684 уд97101101 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2801 7685 оо95060402 Сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2802 7686 йр82092466 Сувилахуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2803 7687 бл92122003 Сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2804 7688 аг96052100 Сувилахуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2805 7689 БЮ96040931 УА-ын сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2806 7690 ОЮ91122635 УА-ын сувилахуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2807 7691 ДЛ94080507 УА-ын сувилахуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
2808 7692 ДА97052803 УА-ын сувилахуй 66 Тэнцээгүй 6/14/2018
2809 7693 ДЮ97031104 УА-ын сувилахуй 42 Тэнцээгүй 6/14/2018
2810 7694 ЛК97041105 УА-ын сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2811 7695 ЗД97030819 УА-ын сувилахуй 63 Тэнцээгүй 6/14/2018
2812 7696 ЕП96020608 УА-ын сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2813 7697   УА-ын сувилахуй 64 Тэнцээгүй 6/14/2018
2814 7698 ЕМ98011216 УА-ын сувилахуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2815 7699 КЖ97121156 УА-ын сувилахуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2816 7700 ЛИ92053017 УА-ын сувилахуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2817 7701 ОР90090102 УА-ын сувилахуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2818 7702 РБ94012806 УА-ын сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2819 7703 ЙМ96081011 УА-ын сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2820 7704 РК97110613 УА-ын сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2821 7705 ИА95030809 УА-ын сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2822 7706 РИ96060517 УА-ын сувилахуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2823 7707 АЗ97102305 УА-ын сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2824 7708 РР97021500 УА-ын сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2825 7709 ЖЯ93041233 УА-ын сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2826 7710 МЮ87060909 УА-ын сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2827 7711 ПА97042627 УА-ын сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2828 7712 РБ97070115 УА-ын сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2829 7713 РБ97112205 УА-ын сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2830 7714 ОЖ97030902 УА-ын сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2831 7715 МВ97092203 УА-ын сувилахуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2832 7716 МВ93030600 УА-ын сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2833 7717 АВ97020110 УА-ын сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2834 7718 ОП96032007 УА-ын сувилахуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2835 7719 СА96011300 УА-ын сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2836 7720 ВЙ96101406 УА-ын сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2837 7721 РЛ96111808 УА-ын сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2838 7722 ГЗ97021927 УА-ын сувилахуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2839 7723 УУ90031927 УАУ-ны сувилагч 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2840 7724 УШ95091225 УАУ-ны сувилагч 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2841 7725 ЙД96072302 УАУ-ны сувилагч 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2842 7726 ВЮ58022760 УАУ-ны сувилагч 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2843 7727 УП98062303 УАУ-ны сувилагч 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2844 7728 ФБ97110403 УАУ-ны сувилагч 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2845 7729 ЙГ93052029 УАУ-ны сувилагч 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2846 8001 ЖЯ95031501 Эх барихуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2847 8002 АО97032507 Эх барихуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2848 8003 АЗ95082901 Эх барихуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2849 8004 ГМ96120308 Эх барихуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2850 8005 СМ97011004 Эх барихуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2851 8006 ЗП97033102 Эх барихуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2852 8007 ДБ97121005 Эх барихуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2853 8008 БЛ95123105 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2854 8009 НЭ96061908 Эх барихуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2855 8010 УШ95040100 Эх барихуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2856 8011 УШ97052961 Эх барихуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2857 8012 ГН97041206 Эх барихуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2858 8013 МТ95032505 Эх барихуй 62 Тэнцээгүй 6/14/2018
2859 8014 ЗЮ94080705 Эх барихуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2860 8015 УХ96042329 Эх барихуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2861 8016 УД95060401 Эх барихуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2862 8017 ИБ97030307 Эх барихуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2863 8018 АИ96121504 Эх барихуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2864 8019 УК97020304 Эх барихуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2865 8020 ЖЮ98051302 Эх барихуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
2866 8021 НГ97020101 Эх барихуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2867 8022 ГД97120519 Эх барихуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2868 8023 ЗЗ96090580 Эх барихуй 25 Тэнцээгүй 6/14/2018
2869 8024 УШ98011804 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2870 8025 КЮ97110329 Эх барихуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2871 8026 РЖ96090141 Эх барихуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2872 8027 СО96090103 Эх барихуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2873 8028 ЛЮ96091422 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2874 8029 ОА96072410 Эх барихуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2875 8030 ЕЙ97042408 Эх барихуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2876 8031 УП97103133 Эх барихуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2877 8032 ГЖ97050226 Эх барихуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2878 8033 ПЖ96020622 Эх барихуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2879 8034 ОЕ96090816 Эх барихуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2880 8035 ИЛ96011401 Эх барихуй 69 Тэнцээгүй 6/14/2018
2881 8036 КА95112410 Эх барихуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2882 8037 УЮ96052902 Эх барихуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2883 8038 ГЮ96100200 Эх барихуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
2884 8039 УХ96073161 Эх барихуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2885 8040 ВЖ97020900 Эх барихуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2886 8041 НЛ96112509 Эх барихуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2887 8042 УЗ93100729 Эх барихуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
2888 8043 ОЙ97082007 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2889 8044 ТГ89100901 Эх барихуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2890 8045 НГ93062000 Эх барихуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2891 8046 ВЛ96103000 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2892 8047 БИ95092902 Эх барихуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2893 8048 ГЗ98022509 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2894 8049 ОИ84081202 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2895 8050 ХБ74032268 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2896 8051 ОЮ93080500 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2897 8052 ИГ93020607 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2898 8053 МВ69101203 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2899 8054 АЗ87100304 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2900 8055 БЮ92102429 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2901 8056 ОЕ93112928 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2902 8057 ТГ91101909 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2903 8058 МИ74122302 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2904 8059 ОЙ87071406 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2905 8060 ЙЗ75050804 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2906 8061 ОА87102628 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2907 8062 МА90062605 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2908 8063 РЙ87033008 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2909 8064 ЖМ93051015 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2910 8065 ЦГ73021568 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2911 8066 ЛЮ68102503 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2912 8067 ТД90022767 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2913 8068 МК85123101 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2914 8069 ЖЮ84111001 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2915 8070 ЕА89092509 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2916 8071 ДД84081002 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2917 8072 ЙП89012307 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2918 8073 ХМ87031763 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2919 8074 НИ80022106 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2920 8075 ФБ97092966 Эх барихуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2921 8076 ФБ97080904 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2922 8077 РЛ95111403 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2923 8078 ИК96122916 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2924 8079 ББ97102501 Эх барихуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2925 8080 РЯ95041605 Эх барихуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2926 8081 ФЖ97091509 Эх барихуй 96 Тэнцсэн 6/14/2018
2927 8082 АК97030204 Эх барихуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2928 8083 ОО96042228 Эх барихуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2929 8084 ОЗ95040201 Эх барихуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2930 8085 ОЮ95022407 Эх барихуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2931 8086 ФБ98011702 Эх барихуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
2932 8087 АЮ90030973 Эх барихуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2933 8088 ОО95100428 Эх барихуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2934 8089 ИБ95042421 Эх барихуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2935 8090 ГЗ97041607 Эх барихуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2936 8091 ГЗ96050104 Эх барихуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2937 8092 ФБ98061421 Эх барихуй 97 Тэнцсэн 6/14/2018
2938 8093 ГН96010103 Эх барихуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2939 8094 РЭ95081104 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2940 8095 ОК97070708 Эх барихуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2941 8096 РЖ96042346 Эх барихуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2942 8097 АР95022700 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2943 8098 ЙП97013007 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2944 8099 РС96022108 Эх барихуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2945 8100 ОЮ96123008 Эх барихуй 89 Тэнцсэн 6/14/2018
2946 8101 НИ96072703 Эх барихуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2947 8102 АН97081803 Эх барихуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2948 8103 ТА94071801 Эх барихуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2949 8104 АП96082102 Эх барихуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2950 8105 РИ96082621 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2951 8106 ОА97022500 Эх барихуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2952 8107 ДБ94051500 Эх барихуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2953 8108 ЙИ98110908 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2954 8109 ТА96042302 Эх барихуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2955 8110 ОЗ96051504 Эх барихуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2956 8111 ИЗ96121414 Эх барихуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
2957 8112 РВ96060310 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2958 8113 ЙИ92032209 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2959 8114 МЗ97021601 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2960 8115 ОА96081101 Эх барихуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
2961 8116 ВБ97092312 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2962 8117 РБ96010101 Эх барихуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2963 8118 ТЯ96072821 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2964 8119 OЗ95051002 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2965 8120 МЬ87112601 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2966 8121 ОМ82082103 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2967 8122 ТА89040502 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2968 8123 ГИ90020901 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2969 8124 ГЖ96100402 Эх барихуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
2970 8125 РИ94110909 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2971 8126 ВМ97040407 Эх барихуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2972 8127 МК95072408 Эх барихуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2973 8128 ТА94111320 Эх барихуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
2974 8129 АВ97042105 Эх барихуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
2975 8130 РС95092502 Эх барихуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2976 8131 ЕЗ96060105 Эх барихуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
2977 8132 ЖГ96072106 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2978 8133 ЕК97032706 Эх барихуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
2979 8134 СЖ96102322 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2980 8135 ЛА96053100 Эх барихуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2981 8136 ЕЙ96111204 Эх барихуй 75 Тэнцсэн 6/14/2018
2982 8137 СЕ97082206 Эх барихуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
2983 8138 ЛН95042103 Эх барихуй 71 Тэнцсэн 6/14/2018
2984 8139 КЮ94101505 Эх барихуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
2985 8140 ЕГ96021800 Эх барихуй 91 Тэнцсэн 6/14/2018
2986 8141 ЖЕ95072542 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2987 8142 ЖВ95081904 Эх барихуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
2988 8143 СЖ96062005 Эх барихуй 68 Тэнцээгүй 6/14/2018
2989 8144 СБ90021811 Эх барихуй 74 Тэнцсэн 6/14/2018
2990 8145 ЖВ97091007 Эх барихуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
2991 8146 КЙ95032703 Эх барихуй 67 Тэнцээгүй 6/14/2018
2992 8147 ЖБ96011324 Эх барихуй 60 Тэнцээгүй 6/14/2018
2993 8148 КЛ94050242 Эх барихуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
2994 8149 ЖЯ94120807 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2995 8150 ДД96081128 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
2996 8151 БЛ96011621 Эх барихуй 95 Тэнцсэн 6/14/2018
2997 8152 БЮ96111829 Эх барихуй 92 Тэнцсэн 6/14/2018
2998 8153 ОП96042101 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
2999 8154 БЮ96022600 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3000 8155 ПБ96051020 Эх барихуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
3001 8156 ОЮ96111705 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3002 8157 ОП93081602 Эх барихуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
3003 8158 ДИ95082102 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3004 8159 БГ97010501 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3005 8160 ПЖ96092003 Эх барихуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
3006 8161 ПЛ95041020 Эх барихуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
3007 8162 ВД96090208 Эх барихуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
3008 8163 ПБ96111609 Эх барихуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
3009 8164 ВЕ85022606 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3010 8165 ИМ94081301 Эх барихуй 72 Тэнцсэн 6/14/2018
3011 8166 ОГ97091202 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3012 8167 ОН95121005 Эх барихуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
3013 8168 ПН96052601 Эх барихуй 73 Тэнцсэн 6/14/2018
3014 8169 ПН96032605 Эх барихуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
3015 8170 ОЮ94121108 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
3016 8171 ОТ87122961 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3017 8172 ВТ85112201 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3018 8173 БВ86103102 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3019 8174 ДС74031706 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3020 8175 ОИ94122100 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3021 8176 ОК90010102 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3022 8177 ОК91091720 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3023 8178 ДА97072204 Эх барихуй 80 Тэнцсэн 6/14/2018
3024 8179 ПЖ96042708 Эх барихуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
3025 8180 ИЙ96121101 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
3026 8181 ИХ96120901 Эх барихуй 59 Тэнцээгүй 6/14/2018
3027 8182 ДО96091301 Эх барихуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
3028 8183 ДЖ94090801 Эх барихуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
3029 8184 ЛЮ91042524 Эх барихуй 56 Тэнцээгүй 6/14/2018
3030 8185 БИ96083100 Эх барихуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
3031 8186 ПЖ92051306 Эх барихуй 87 Тэнцсэн 6/14/2018
3032 8187 МД95063024 Эх барихуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
3033 8188 ЕЙ96031624 Эх барихуй 53 Тэнцээгүй 6/14/2018
3034 8189 БЛ95030403 Эх барихуй 85 Тэнцсэн 6/14/2018
3035 8190 АГ96122504 Эх барихуй 58 Тэнцээгүй 6/14/2018
3036 8191 ЖА95050206 Эх барихуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
3037 8192 ИВ95111219 Эх барихуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
3038 8193 КЛ96061701 Эх барихуй 94 Тэнцсэн 6/14/2018
3039 8194 УП96092341 Эх барихуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
3040 8195 БД96060603 Эх барихуй 93 Тэнцсэн 6/14/2018
3041 8196 АЮ94090203 Эх барихуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
3042 8197 АЮ96110812 Эх барихуй 36 Тэнцээгүй 6/14/2018
3043 8198 ИХ97052702 Эх барихуй 70 Тэнцсэн 6/14/2018
3044 8199 ИИ95072501 Эх барихуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
3045 8200 РЖ95101304 Эх барихуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
3046 8201 УЮ97050126 Эх барихуй 76 Тэнцсэн 6/14/2018
3047 8202 АИ96010707 Эх барихуй 78 Тэнцсэн 6/14/2018
3048 8203 УИ96011209 Эх барихуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
3049 8204 РГ96011903 Эх барихуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
3050 8205 УЗ97032106 Эх барихуй 90 Тэнцсэн 6/14/2018
3051 8206 СД96042003 Эх барихуй 81 Тэнцсэн 6/14/2018
3052 8207 УЮ96062705 Эх барихуй 88 Тэнцсэн 6/14/2018
3053 8208 ИЕ83072909 Эх барихуй 0 Ирээгүй 6/14/2018
3054 8209 РВ96041616 Эх барихуй 50 Тэнцээгүй 6/14/2018
3055 8210 ВЙ97072307 Эх барихуй 83 Тэнцсэн 6/14/2018
3056 8211 ОО96080607 Эх барихуй 42 Тэнцээгүй 6/14/2018
3057 8212 АЙ81050402 Эх барихуй 77 Тэнцсэн 6/14/2018
3058 8213 БЛ98052053 Эх барихуй 79 Тэнцсэн 6/14/2018
3059 8214 ББ96100719 Эх барихуй 57 Тэнцээгүй 6/14/2018
3060 8215 БВ97012316 Эх барихуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
3061 8216 БА93071517 Эх барихуй 42 Тэнцээгүй 6/14/2018
3062 8217 ОК97021941 Эх барихуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
3063 8218 ВО96121911 Эх барихуй 82 Тэнцсэн 6/14/2018
3064 8219 ОП92112406 Эх барихуй 86 Тэнцсэн 6/14/2018
3065 8220 РБ96112119 Эх барихуй 44 Тэнцээгүй 6/14/2018
3066 8221 ОЙ93033104 Эх барихуй 84 Тэнцсэн 6/14/2018
3067 8222 ПА97100907 Эх барихуй 56 Тэнцээгүй 6/14/2018
3068 8223 ОБ97020400 Ахуй засалч 91 Тэнцсэн 6/14/2018
3069 8224 НС97062204 Ахуй засалч 86 Тэнцсэн 6/14/2018
3070 8225 БЗ95072619 Ахуй засалч 88 Тэнцсэн 6/14/2018
3071 8226 РК96122400 Ахуй засалч 91 Тэнцсэн 6/14/2018
3072 8227 ДЖ97071801 Ахуй засалч 90 Тэнцсэн 6/14/2018
3073 8228 ПК95081621 Ахуй засалч 77 Тэнцсэн 6/14/2018
3074 8229 ГП97111402 Хөдөлгөөн засалч 84 Тэнцсэн 6/14/2018
3075 8230 ЙР97090705 Хөдөлгөөн засалч 79 Тэнцсэн 6/14/2018
3076 8231 ЛГ96061803 Хөдөлгөөн засалч 72 Тэнцсэн 6/14/2018
3077 8232 НЩ97010101 Хөдөлгөөн засалч 73 Тэнцсэн 6/14/2018
3078 8233 ЗА95110718 Хөдөлгөөн засалч 88 Тэнцсэн 6/14/2018
3079 8234 УХ97030721 Хөдөлгөөн засалч 0 Ирээгүй 6/14/2018
3080 8235 ПД97102612 Хөдөлгөөн засалч 81 Тэнцсэн 6/14/2018
3081 8236 АС98020305 Хөдөлгөөн засалч 86 Тэнцсэн 6/14/2018
3082 8237 ПП95071500 Хөдөлгөөн засалч 73 Тэнцсэн 6/14/2018
3083 8238 ГЮ97121916 Хөдөлгөөн засалч 86 Тэнцсэн 6/14/2018
3084 8239 СР96051019 Хөдөлгөөн засалч 71 Тэнцсэн 6/14/2018
3085 8240 ИХ97061120 Хөдөлгөөн засалч 80 Тэнцсэн 6/14/2018
3086 8241 ОО96120707 Хөдөлгөөн засалч 79 Тэнцсэн 6/14/2018
3087 8242 УШ94071225 Хөдөлгөөн засалч 84 Тэнцсэн 6/14/2018
3088 8243 ДИ95122219 Хөдөлгөөн засалч 81 Тэнцсэн 6/14/2018
3089 8244 СУ97072504 Хөдөлгөөн засалч 88 Тэнцсэн 6/14/2018
3090 8245 ВЗ97031209 Хөдөлгөөн засалч 81 Тэнцсэн 6/14/2018
3091 8246 УЮ96112411 Хөдөлгөөн засалч 82 Тэнцсэн 6/14/2018
3092 8247 БЮ96051000 Хөдөлгөөн засалч 83 Тэнцсэн 6/14/2018
3093 1 Нэмэлт-Га Сувилахуй 50 Тэнцээгүй 6/14/2018
3094 2 Нэмэлт-Га Сувилахуй 60 Тэнцээгүй 6/14/2018
3095 3 Нэмэлт-Га Сувилахуй 60 Тэнцээгүй 6/14/2018