Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-04-02-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1601 МЮ87082901 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй 4/2/2018
2 2301 МЖ88022011 Дотрын эмч   Ирээгүй 4/2/2018
3 3009 РЭ79052707 Насс   Ирээгүй 4/2/2018
4 3010 ВЗ79090206 Насс   Ирээгүй 4/2/2018
5 3011 ЧЗ80022502 Насс 57 Тэнцээгүй 4/2/2018
6 3012 КЮ79052900 Насс   Ирээгүй 4/2/2018
7 3304 ВЮ88080784 УАУ эмч   Ирээгүй 4/2/2018
8 3305 ХГ79092214 УАУ эмч   Ирээгүй 4/2/2018
9 3306 ЧК83081501 УАУ эмч   Ирээгүй 4/2/2018
10 3652 НИ92061501 Сувилагч 52 Тэнцээгүй 4/2/2018
11 3653 ДЗ79121807 Сувилагч   Ирээгүй 4/2/2018
12 3654 ПЮ73041103 Сувилагч   Ирээгүй 4/2/2018
13 3655 БЮ89120300 Сувилагч   Ирээгүй 4/2/2018
14 3656 ЧБ60041760 Сувилагч   Ирээгүй 4/2/2018
15 3657 ФМ90100102 Сувилагч   Ирээгүй 4/2/2018
16 3658 ГИ75060402 Сувилагч   Ирээгүй 4/2/2018
17 3659 УЕ69070446 Сувилагч   Ирээгүй 4/2/2018
18 3660 ОЮ90060642 Сувилагч   Ирээгүй 4/2/2018
19 4205 НО85010263 Эм зүйч 61 Тэнцээгүй 4/2/2018
20 4206 АВ88032303 Эм зүйч   Ирээгүй 4/2/2018
21 4207 ЛЮ90083162 Эм зүйч   Ирээгүй 4/2/2018
22 4208 ЙЮ78051409 Эм зүйч   Ирээгүй 4/2/2018
23 4209 ЦГ66111004 Эм зүйч   Ирээгүй 4/2/2018
24 4440 ХЙ63120305 Эм найруулагч 53 Тэнцээгүй 4/2/2018
25 4441 НЭ69100262 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/2/2018
26 4442 НШ76102068 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/2/2018
27 4443 НЧ80120601 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/2/2018
28 4444 ХН72060866 Эм найруулагч   Ирээгүй 4/2/2018
29 4623 ЙЮ89082928 Бага эмч   Ирээгүй 4/2/2018
30 4624 ОЕ70060506 Бага эмч   Ирээгүй 4/2/2018
31 6911 БЮ86022703 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/2/2018
32 6912 ИГ92012902 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 4/2/2018
33 6913 ГЗ91111609 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй 4/2/2018
34 6914 ЛЮ87042419 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/2/2018
35 6915 СА76062608 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 4/2/2018