Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2018-03-30-ний Төрөлжсөн мэргэжлийн элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн
2018-03-30-ний Төрөлжсөн мэргэжлийн элсэлтийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 2001 ЧП78042667 Яаралтай сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
2 2002 ОЮ85092101 Хүүхэд сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
3 2003 НВ93032307 Мэс засал сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
4 2004 ЙЗ94020301 Мэс засал сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
5 2005 НГ76041368 Мэс засал сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
6 2006 АН92090902 Мэс засал сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
7 2007 ВБ84031400 Дархлаа сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
8 2008 МЗ92031407 Эрчимт сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
9 2009 ВЮ83031407 Дархлаа сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
10 2010 ВЗ72022300 Дархлаа сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
11 2011 ПН87061901 Сэргээн засах сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
12 2012 ӨЕ91050201 Нярай сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
13 2013 ЗФ90030503 Мэс засал сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
14 2014 ЗН92100724 Нүүр ам сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
15 2015 ХЯ92091604 Сэргээн засах сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
16 2016 РД92122109 Сэргээн засах сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
17 2017 ОО74112028 Дархлаа сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
18 2018 ОД91082905 Нярай сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
19 2019 КЖ85080809 Дархлаа сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
20 2020 УВ89080127 Дархлаа сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
21 2021 АА90012000 Дархлаа сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
22 2022 ЖЯ94080707 МАУ Сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
23 2023 ЧБ70072064 Дархлаа сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
24 2024 ДН66091604 Нярай сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
25 2025 УД96060709 Дархлаа сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
26 2026 КН92092209 Дархлаа сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
27 2027 АН93072403 Мэс засал сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
28 2028 БЛ90123108 Мэс засал сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
29 2029 МЖ94041101 Мэс засал сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
30 2032 РЕ93030464 Дархлаа Тэнцсэн 2018.03.30
31 2033 ЖЬ90062466 Дархлаа Тэнцсэн 2018.03.30
32 2034 НМ93110305 Нярай сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
33 2035 НБ89031206 Яаралтай сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
34 2037 ПЮ91013009 Мэдээгүйжүүлэлт сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
35 2038 ОЮ93072921 Мэс засал сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
36 2039 ЙВ92050205 Эрчимт сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
37 2040 ОО88071205 Эрчимт сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
38 9001 ВМ74060309 Хүүхэд эмч Тэнцсэн 2018.03.30
39 9002 ШБ85101406 Хүүхэд эмч Тэнцсэн 2018.03.30
40 9003 ПЮ88050766 Дотор эмч Тэнцсэн 2018.03.30
41 9004 ДЭ71021829 Эсийн эмгэг Тэнцсэн 2018.03.30
42 9005 ОЕ88072409 Хүүхэд эмч Тэнцсэн 2018.03.30
43 9006 ФМ84102813 Яаралтай эмч Тэнцсэн 2018.03.30
44 9007 ХЛ87121074 Мэдээгүйжүүлэлт эмч Тэнцээгүй 2018.03.30
45 9008 ТЕ85010776 Мэс засал эмч Тэнцсэн 2018.03.30
46 9009 ФА83040717 Мэс засал эмч Тэнцээгүй 2018.03.30
47 9010 МЮ87030801 Хавдар Тэнцээгүй 2018.03.30
48 9011 ТА91082002 Хүний их эмч Тэнцээгүй 2018.03.30
49 9012 БЗ87113035 Гэмтэл эмч Тэнцээгүй 2018.03.30
50 9013 АГ86071976 Гэмтэл эмч Тэнцээгүй 2018.03.30
51 9014 ДГ88102218 Гэмтэл эмч Тэнцээгүй 2018.03.30
52 9015 ЖЯ94011220 Сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
53 9016 ТЗ89031083 Сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
54 9017 ЛМ90090803 Сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
55 9019 ЖЛ83110929 Сувилагч Тэнцээгүй 2018.03.30
56 9020 ЖЮ87070503 Сувилагч Тэнцсэн 2018.03.30
57 9021 ШЭ86031573 Хүний их эмч Тэнцсэн 2018.03.30
58 9022 ШЖ63102078 Дотор эмч Тэнцсэн 2018.03.30