Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-12-18-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын д
2017-12-18-ны  эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистер№ Мэргэжил  Авсан оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 ЦА70121711 Арьс гоо заслын эмч   Ирээгүй 12/18/2017
2 1002 ХБ71091666 Арьс гоо заслын эмч 89 Тэнцсэн  12/18/2017
3 1501 ЧР87100602 Чих хамар хоолойн эмч 82 Тэнцсэн  12/18/2017
4 1602 КЮ69072479 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 72 Тэнцсэн  12/18/2017
5 1701 ФМ86071697 Мэс заслын эмч   Ирээгүй 12/18/2017
6 1702 ФМ87122210 Мэс заслын эмч 47 Тэнцээгүй 12/18/2017
7 1801 ДЮ70102521 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 84 Тэнцсэн  12/18/2017
8 1802 ЦГ69072616 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 84 Тэнцсэн  12/18/2017
9 1901 УС86113001 Мэдрэлийн эмч 76 Тэнцсэн  12/18/2017
10 2101 НЮ61072036 Дүрс оношлогооны эмч 67 Тэнцээгүй 12/18/2017
11 2102 ЗЮ81122800 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй 12/18/2017
12 2103 ДЮ71022879 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй 12/18/2017
13 2104 ШВ81030168 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй 12/18/2017
14 2105 ИИ72041603 Дүрс оношлогооны эмч 68 Тэнцээгүй 12/18/2017
15 2301 УХ89082501 Дотрын эмч 72 Тэнцсэн  12/18/2017
16 2302 ЦГ85032901 Дотрын эмч   Ирээгүй 12/18/2017
17 2303 НЧ78030103 Дотрын эмч   Ирээгүй 12/18/2017
18 2501 ЧА84120207 Ерөнхий эмч /Хүүхдийн/   Ирээгүй 12/18/2017
19 2701 ПЭ54031524 Сүрьеэгийн эмч   Ирээгүй 12/18/2017
20 3035 ЙЮ89040387 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
21 3036 ТЕ90051365 Насс 60 Тэнцээгүй 12/18/2017
22 3037 ЦВ82081908 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
23 3038 УХ90010801 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
24 3039 МЭ89090668 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
25 3040 ЦГ75051012 Насс 53 Тэнцээгүй 12/18/2017
26 3041 НО78022668 Насс 67 Тэнцээгүй 12/18/2017
27 3042 ЧП85030204 Насс 62 Тэнцээгүй 12/18/2017
28 3043 ЦВ85013062 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
29 3044 ХН60040905 Насс 76 Тэнцсэн  12/18/2017
30 3045 ЧЕ86073103 Насс 62 Тэнцээгүй 12/18/2017
31 3046 РЮ90010964 Насс 59 Тэнцээгүй 12/18/2017
32 3047 НЮ83032202 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
33 3048 УК92100396 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
34 3049 ПБ87102282 Насс 66 Тэнцээгүй 12/18/2017
35 3050 УК80021806 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
36 3051 АЭ83061404 Насс 68 Тэнцээгүй 12/18/2017
37 3052 УИ88051409 Насс 71 Тэнцсэн  12/18/2017
38 3053 ЗЮ80011005 Насс 82 Тэнцсэн  12/18/2017
39 3054 КЮ89110377 Насс 58 Тэнцээгүй 12/18/2017
40 3055 ШГ86021471 Насс 56 Тэнцээгүй 12/18/2017
41 3056 УХ88102066 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
42 3057 ХА77011063 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
43 3058 АИ89103024 Насс   Ирээгүй 12/18/2017
44 3301 УК90032488 УАУ эмч   Ирээгүй 12/18/2017
45 3302 ЧП82101947 УАУ эмч 57 Тэнцээгүй 12/18/2017
46 3303 УП91021930 УАУ эмч   Ирээгүй 12/18/2017
47 3304 ВЙ84032706 УАУ эмч 74 Тэнцсэн  12/18/2017
48 3305 ХК85121917 УАУ эмч 71 Тэнцсэн  12/18/2017
49 3306 МД85111987 УАУ эмч 82 Тэнцсэн  12/18/2017
50 3657 УУ89080845 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
51 3658 СБ90090603 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 12/18/2017
52 3659 ЧЖ74021109 Сувилагч 54 Тэнцээгүй 12/18/2017
53 3660 ЧО76052887 Сувилагч 81 Тэнцсэн  12/18/2017
54 3661 ТЕ94110308 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 12/18/2017
55 3662 УД71080405 Сувилагч 33 Тэнцээгүй 12/18/2017
56 3663 ЙО75032506 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
57 3664 ХД69120303 Сувилагч 82 Тэнцсэн  12/18/2017
58 3665 ОВ89021001 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
59 3666 НД86081461 Сувилагч 53 Тэнцээгүй 12/18/2017
60 3667 ЛЮ90021561 Сувилагч 85 Тэнцсэн  12/18/2017
61 3668 ЛМ91020905 Сувилагч 81 Тэнцсэн  12/18/2017
62 3669 ДП80041903 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
63 3670 НГ85111261 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
64 3671 СЕ67101504 Сувилагч 75 Тэнцсэн  12/18/2017
65 3672 ШЕ71032807 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
66 3673 ГЮ68052016 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 12/18/2017
67 3674 ДЮ69110903 Сувилагч 70 Тэнцсэн  12/18/2017
68 3675 ЗГ91052505 Сувилагч 56 Тэнцээгүй 12/18/2017
69 3676 ОЮ72031264 Сувилагч 78 Тэнцсэн  12/18/2017
70 3677 ЙР90022001 Сувилагч 39 Тэнцээгүй 12/18/2017
71 3678 ЧГ78092965 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
72 3679 ЦЗ77091302 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 12/18/2017
73 3680 ДЮ84102009 Сувилагч 37 Тэнцээгүй 12/18/2017
74 3681 БЮ89120300 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
75 3682 БЭ69032703 Сувилагч 45 Тэнцээгүй 12/18/2017
76 3683 ИА77052501 Сувилагч 70 Тэнцсэн  12/18/2017
77 3684 ЛМ88030108 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 12/18/2017
78 3685 ЛЮ88111981 Сувилагч 73 Тэнцсэн  12/18/2017
79 3686 ЧЛ71111369 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
80 3687 ЦА73041600 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
81 3688 ОЗ90052607 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 12/18/2017
82 3689 РП90060100 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
83 3690 ЙК76050701 Сувилагч 43 Тэнцээгүй 12/18/2017
84 3691 УУ89080303 Сувилагч 48 Тэнцээгүй 12/18/2017
85 3692 НЬ86052861 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
86 3693 ДЙ88081904 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
87 3694 АВ88072701 Сувилагч 59 Тэнцээгүй 12/18/2017
88 4001 СЭ85052166 Эх баригч 72 Тэнцсэн  12/18/2017
89 4002 ЕА85070820 Эх баригч   Ирээгүй 12/18/2017
90 4003 ТЗ89031966 Эх баригч 65 Тэнцээгүй 12/18/2017
91 4201 МБ88071801 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
92 4202 ЛЕ69022209 Эм зүйч 21 Тэнцээгүй 12/18/2017
93 4203 ЧД74112605 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй 12/18/2017
94 4204 ДЕ89052022 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
95 4205 НО87102065 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
96 4206 ШБ69040705 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 12/18/2017
97 4207 ИУ89070112 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
98 4208 ЙГ83011825 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
99 4209 МЮ69041278 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
100 4210 МН87031768 Эм зүйч 9 Тэнцээгүй 12/18/2017
101 4211 СР74070408 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
102 4212 АД90031801 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
103 4213 ЧТ87041162 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
104 4214 УР88032009 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
105 4215 ОЮ88120603 Эм зүйч 74 Тэнцсэн  12/18/2017
106 4216 ВЭ75051767 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
107 4217 ОР85111922 Эм зүйч 74 Тэнцсэн  12/18/2017
108 4218 ЧС81011369 Эм зүйч 60 Тэнцээгүй 12/18/2017
109 4219 ДМ89083001 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
110 4220 ИК89102508 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй 12/18/2017
111 4221 ЖЯ76061965 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
112 4222 ХК70100906 Эм зүйч 80 Тэнцсэн  12/18/2017
113 4223 ЛЮ73082308 Эм зүйч 79 Тэнцсэн  12/18/2017
114 4224 ЖК88022416 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
115 4225 ЧИ55102609 Эм зүйч 23 Тэнцээгүй 12/18/2017
116 4226 ЛЮ82111509 Эм зүйч 87 Тэнцсэн  12/18/2017
117 4227 ЮД89022601 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй 12/18/2017
118 4228 ЗЮ80032601 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
119 4229 ЕЭ77031467 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй 12/18/2017
120 4230 ЙЛ88090805 Эм зүйч 21 Тэнцээгүй 12/18/2017
121 4440 ЖЯ75121501 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй 12/18/2017
122 4441 ЦД66021261 Эм найруулагч 43 Тэнцээгүй 12/18/2017
123 4442 ВЗ85082909 Эм найруулагч   Ирээгүй 12/18/2017
124 4443 ХГ84032309 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй 12/18/2017
125 4444 НФ80030126 Эм найруулагч   Ирээгүй 12/18/2017
126 4445 ТЛ90062466 Эм найруулагч   Ирээгүй 12/18/2017
127 4446 СА90071107 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн  12/18/2017
128 4447 ОЮ90010714 Эм найруулагч 41 Тэнцээгүй 12/18/2017
129 4448 ИЧ85070303 Эм найруулагч   Ирээгүй 12/18/2017
130 4449 ХК65102808 Эм найруулагч   Ирээгүй 12/18/2017
131 4450 ХГ68021802 Эм найруулагч 43 Тэнцээгүй 12/18/2017
132 4451 ДК85100411 Эм найруулагч 55 Тэнцээгүй 12/18/2017
133 4452 МФ66092407 Эм найруулагч 26 Тэнцээгүй 12/18/2017
134 4453 ВГ87122908 Эм найруулагч 81 Тэнцсэн  12/18/2017
135 4454 ХД77011963 Эм найруулагч 91 Тэнцсэн  12/18/2017
136 4455 АК74102005 Эм найруулагч   Ирээгүй 12/18/2017
137 4618 ЖЯ88040569 Бага эмч 53 Тэнцээгүй 12/18/2017
138 4619 НГ91102823 Бага эмч 66 Тэнцээгүй 12/18/2017
139 4620 ФЖ87053005 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
140 4621 СТ69090801 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
141 4622 ПЭ89041243 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
142 4623 ДЮ70020569 Бага эмч 61 Тэнцээгүй 12/18/2017
143 4624 ЛМ68073102 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
144 4625 ГН89050805 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
145 4626 ПИ74081005 Бага эмч 52 Тэнцээгүй 12/18/2017
146 4627 НМ72032100 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 12/18/2017
147 4628 БК91040707 Бага эмч 60 Тэнцээгүй 12/18/2017
148 4629 ВР93040205 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
149 4630 УЕ72082965 Бага эмч 54 Тэнцээгүй 12/18/2017
150 4631 НР87011960 Бага эмч 50 Тэнцээгүй 12/18/2017
151 4632 МБ73082406 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
152 4633 ЙЮ71080506 Бага эмч 13 Тэнцээгүй 12/18/2017
153 4634 ГО87071761 Бага эмч 53 Тэнцээгүй 12/18/2017
154 4635 ЖЭ87010568 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
155 4636 ЖК89051512 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
156 4637 НЩ91031509 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
157 4638 СЖ79062606 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
158 4639 НВ67020121 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
159 4640 ВЮ90100315 Бага эмч 43 Тэнцээгүй 12/18/2017
160 4641 ИЛ90090402 Бага эмч 51 Тэнцээгүй 12/18/2017
161 4642 ИО89073106 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
162 4643 КД89033003 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 12/18/2017
163 4644 ВЖ95090803 Бага эмч 46 Тэнцээгүй 12/18/2017
164 4645 ОЙ91010902 Бага эмч 64 Тэнцээгүй 12/18/2017
165 4701 МЙ94061802 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
166 4804 ДМ91102606 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
167 5353 УЮ91092009 Сувилагч 90 Тэнцсэн  12/18/2017
168 5354 ЗП95060121 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
169 5355 ЦИ82102701 Сувилагч 91 Тэнцсэн  12/18/2017
170 5356 АХ93010301 Сувилагч 76 Тэнцсэн  12/18/2017
171 5357 ГГ93120604 Сувилагч 47 Тэнцээгүй 12/18/2017
172 5358 УУ92090313 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
173 5359 ЧЕ85030902 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
174 5360 ИЮ92110604 Сувилагч   Ирээгүй 12/18/2017
175 5361 СП94030609 Сувилагч 78 Тэнцсэн  12/18/2017
176 5500 УХ90020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82 Тэнцсэн  12/18/2017
177 5501 ХБ84121604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
178 5502 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
179 5503 ВС92071722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69 Тэнцээгүй 12/18/2017
180 5504 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
181 5505 УШ90120926 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 12/18/2017
182 5506 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
183 5507 ЛЮ93080505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн  12/18/2017
184 5508 УХ91052079 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
185 5509 ИО86010901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
186 5510 ИЮ91051827 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
187 5511 ЙД90101102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй 12/18/2017
188 5512 ДИ91040105 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн  12/18/2017
189 5513 УЗ91040350 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн  12/18/2017
190 5514 УШ93110828 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй 12/18/2017
191 5515 УЗ92040341 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
192 5516 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
193 5517 ШУ94012801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй 12/18/2017
194 5518 ДЮ93041908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
195 5519 ВЮ93083118 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
196 5520 УХ92052136 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
197 6910 УШ92022505 Ерөнхий эмч 17 Тэнцээгүй 12/18/2017
198 6911 ХН85072569 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
199 6912 УЦ91122207 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
200 6913 УП92020671 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
201 6914 ЕЭ78022463 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй 12/18/2017
202 6915 СЭ77052007 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн  12/18/2017
203 6916 ЕЭ69121981 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 12/18/2017
204 6917 ОК85021305 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 12/18/2017
205 6918 ДВ87041207 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 12/18/2017
206 6919 ИТ91041901 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
207 6920 ШЖ86041665 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн  12/18/2017
208 6921 ДЮ85061710 Ерөнхий эмч 81 Тэнцсэн  12/18/2017
209 6922 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй 12/18/2017
210 6923 ИЮ87052077 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн  12/18/2017
211 6924 ЖЮ87051069 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн  12/18/2017
212 6925 КЮ92041809 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй 12/18/2017
213 6926 РЮ83041461 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
214 6927 ЧТ83070466 Ерөнхий эмч 80 Тэнцсэн  12/18/2017
215 6928 УХ91102922 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн  12/18/2017
216 6929 ОЮ90091818 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 12/18/2017
217 6930 ЧЕ86011707 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй 12/18/2017
218 6931 ИД89033104 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
219 6932 ТГ92021805 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
220 6933 ФА71052870 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
221 6934 УШ89022304 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
222 6935 ЧМ80110801 Ерөнхий эмч   Ирээгүй 12/18/2017
223 7002 УХ91020721 Уламжлалт анагаахын их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
224 7003 ИГ94081416 Уламжлалт анагаахын их эмч 74 Тэнцсэн  12/18/2017
225 7501 ЙС92042565 Нүүр ам судлалын их эмч 77 Тэнцсэн  12/18/2017
226 7502 УМ90101206 Нүүр ам судлалын их эмч 87 Тэнцсэн  12/18/2017
227 7503 ГГ95042200 Нүүр ам судлалын их эмч   Ирээгүй 12/18/2017
228 8001 ВВ90102108 Бага эмч 33 Тэнцээгүй 12/18/2017
229 8002 МЮ92052808 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
230 8003 АЮ91021928 Бага эмч 55 Тэнцээгүй 12/18/2017
231 8004 ИЖ90112801 Бага эмч 30 Тэнцээгүй 12/18/2017
232 8005 УП96081007 Бага эмч   Ирээгүй 12/18/2017
233 8201 УХ92080706 Уламжлалт анагаахын сувилагч 48 Тэнцээгүй 12/18/2017
234 8202 ВЮ92052408 Уламжлалт анагаахын сувилагч 47 Тэнцээгүй 12/18/2017
235 8203 ФА95042537 Уламжлалт анагаахын сувилагч 43 Тэнцээгүй 12/18/2017
236 8204 РО96051208 Уламжлалт анагаахын сувилагч 16 Тэнцээгүй 12/18/2017
237 8301 УИ96042500 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
238 8302 НЭ88041411 Эм зүйч 73 Тэнцсэн  12/18/2017
239 8303 ИО94030304 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 12/18/2017
240 8304 ФА94102607 Эм зүйч 83 Тэнцсэн  12/18/2017
241 8305 ЕА92040622 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
242 8306 СЩ95022101 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
243 8307 ХЛ86013104 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
244 8308 ПЮ95010918 Эм зүйч   Ирээгүй 12/18/2017
245 8309 УД93070129 Эм зүйч 79 Тэнцсэн  12/18/2017
246 8310 УХ95080417 Эм зүйч 79 Тэнцсэн  12/18/2017
247 8807 ЙГ91070801 Эх баригч 83 Тэнцсэн  12/18/2017
248 8808 ИЮ91062206 Эх баригч   Ирээгүй 12/18/2017
249 9101 УЦ88111753 Шүүхийн анагаах ухаан 81 Тэнцсэн  12/18/2017