Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны 2003-2014 оны үр дүнг нэгтгэн гаргалаа.

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны  2003-2014 оны үр дүнг нэгтгэн гаргалаа.

 Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны 2003-2014 оны үр дүнг танилцуулах уулзалт   Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв дээр боллоо.

Энэхүү тайлангаар 2003-2014 оны буюу нийт 12 жилийн Монгол Улсын эрүүл мэндийн зардлын тооцооллын ерөнхий үр дүнг толилуулж байна.

Тайлан нь

  1. эрүүл мэндийн зардлын ерөнхий үзүүлэлт
  2. эрүүл мэндийн зардал: санхүүжилтийн эх үүсвэрээр,
  3. эрүүл мэндийн зардал: эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төрлөөр,
  4. эрүүл мэндийн зардал: эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаар,
  5. эрүүл мэндийн зардал: газарзүйн байршлаар,
  6. эрүүл мэндийн зардлын олон улсын харьцуулалт гэсэн 6 бүлэгтэй ба  хэмжээс хоорондын хамаарлыг харуулсан Эрүүл мэндийн зардлын суурь мэдээлэл бий болж байна.

 Энэхүү тооцооллоор Эрүүл мэндийн салбарын зардлыг олон улсад харьцуулах, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын үзүүлэлтүүдийг хэмжих, хянах, бодлого шийдвэр гаргахад ашиглах боломжтой болсон.

 Уулзалтад ЭМХТ-ийн  Ерөнхий захирал Б.Нарантуяа, ДЭМБ-ын суурин төлөөлөгч Сергей Диордица, ДЭМБ-ын зөвлөх Фе Вида Н.Ди-Лиачо нар оролцлоо. Уулзалтаар Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо номыг танилцууллаа.

 

Монгол улсын эрүүл мэндийн зардал 2014 онд 943.8 тэрбум төгрөг байгаа ба ДНБ-ний 4.2%-г эзэлж байна.

Нэг хүнд ногдох зардал 2014 оны байдлаар 318.5 мянган төгрөг буюу 173.9 ам.доллар байна.

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийн хувьд улсын санхүүжилтийн эх үүсвэр давамгайлж байгаа боловч нийт санхүүжилтэд эзлэх хувь нь буурч, харин хувийн санхүүжилтийн хувь өсөх хандлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн нийт санхүүжилтэд улсын санхүүжилтийн эзлэх хувь 2003 онд 67.1% байсан бол  2014 онд 61.5%, хувийн санхүүжилт 2003 онд 23.3% байсан бол 2014 онд 35.4% байна.

Эрүүл мэндийн зардлыг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төрлөөр авч үзвэл эмчлэн анагаах тусламж, үйлчилгээний зардал хамгийн өндөр буюу 2003 онд эрүүл мэндийн зардлын 63.6%-ийг эзэлж байсан бол 2014 онд 60.1%-г эзэлж байна.

Эрүүл мэндийн зардлыг тусламж, үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын төрлөөр авч үзвэл, хэвтүүлэн эмчлэх эмнэлгийн зардал хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа хэдий ч эрүүл мэндийн зардалд эзлэх хувь нь буурах хандлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл 2003 онд эрүүл мэндийн зардлын 58.9%, 2014 онд 49.7%-ийг эзэлж байна.

Эрүүл мэндийн зардлыг газарзүйн байршлаар авч үзвэл, Улаанбаатар хотын зардал хамгийн өндөр буюу 2003 онд эрүүл мэндийн зардлын 37.8%, 2014 онд 47.5%-ийг эзэлж байгаа ба 2014 оны байдлаар нэг хүнд ногдох зардал 327.7 мянган төгрөг байна.