Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Цахим шалгалтын дүн

2017-10-18-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн

Код Регистер Мэргэжил  Үр дүн Оноо Шалгалтын огноо
54 5574 НФ92030115 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 32 10/18/2017
53 4803 ПЖ91081401 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцээгүй 34 10/18/2017
40 4404 ЕЭ82053163 Эм найруулагч Тэнцээгүй 36 10/18/2017
35 4206 ХВ78032401 Эм зүйч Тэнцээгүй 41 10/18/2017
64 6920 НФ92030115 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 46 10/18/2017
71 6994 ИО91053119 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 46 10/18/2017
72 6995 ХК79091902 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 49 10/18/2017
68 6924 СЛ91093002 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 51 10/18/2017
27 3683 ЦА73041600 Сувилагч Тэнцээгүй 52 10/18/2017
3 2307 ХБ82072562 Дотрын эмч Тэнцээгүй 53 10/18/2017
37 4247 ФЖ90041128 Эм зүйч Тэнцээгүй 53 10/18/2017
1 1707 ФА88041917 Мэс заслын эмч Тэнцээгүй 54 10/18/2017
70 6993 УУ91030132 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 10/18/2017
74 6997 ЕГ83020311 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 10/18/2017
26 3682 ДН89120208 Сувилагч Тэнцээгүй 57 10/18/2017
29 3685 ТЕ68010984 Сувилагч Тэнцээгүй 57 10/18/2017
31 4202 ШЗ87041800 Эм зүйч Тэнцээгүй 57 10/18/2017
49 4601 ИЛ90090402 Бага эмч Тэнцээгүй 57 10/18/2017
30 3686 ОЭ86111808 Сувилагч Тэнцээгүй 59 10/18/2017
52 4604 СТ69090801 Бага эмч Тэнцээгүй 60 10/18/2017
6 3006 ХЖ84033012 Насс Тэнцээгүй 61 10/18/2017
69 6992 НФ89121401 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 61 10/18/2017
22 3612 ХЖ67102301 Сувилагч Тэнцээгүй 62 10/18/2017
34 4205 ГЮ83061401 Эм зүйч Тэнцээгүй 64 10/18/2017
46 4410 ЗП91012905 Эм найруулагч Тэнцээгүй 66 10/18/2017
51 4602 КД89033003 Бага эмч Тэнцээгүй 66 10/18/2017
61 6917 РД92062802 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 66 10/18/2017
62 6918 УМ90020508 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67 10/18/2017
65 6921 УШ93012224 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67 10/18/2017
67 6923 ЗЖ91033003 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 69 10/18/2017
36 4246 ГЮ83061401 Эм зүйч Тэнцсэн 70 10/18/2017
73 6996 ТГ91060606 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70 10/18/2017
28 3684 УШ91022305 Сувилагч Тэнцсэн 71 10/18/2017
48 4442 СК88110308 Эм найруулагч Тэнцсэн 76 10/18/2017
10 3060 СР80052607 Насс Тэнцсэн 79 10/18/2017
8 3008 ИД87120205 Насс Тэнцсэн 80 10/18/2017
45 4409 ЗЮ82103001 Эм найруулагч Тэнцсэн 80 10/18/2017
2 2301 ТЕ81020601 Дотрын эмч Ирээгүй   10/18/2017
4 2501 ФМ84093006 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй   10/18/2017
5 3005 КЮ90060901 Насс Ирээгүй   10/18/2017
7 3007 ЧЕ81070666 Насс Ирээгүй   10/18/2017
9 3009 УМ90071548 Насс Ирээгүй   10/18/2017
11 3301 ЕВ84042502 УАУ эмч Ирээгүй   10/18/2017
12 3302 ТА89031110 УАУ эмч Ирээгүй   10/18/2017
13 3303 ШГ88032215 УАУ эмч Ирээгүй   10/18/2017
14 3304 ПЮ88102208 УАУ эмч Ирээгүй   10/18/2017
15 3305 ПЕ89022205 УАУ эмч Ирээгүй   10/18/2017
16 3603 РЙ90063006 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
17 3604 ИД95010604 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
18 3607 УХ90111345 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
19 3608 УЕ87122006 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
20 3609 КГ81082124 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
21 3610 МП74121569 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
23 3613 РЭ88040965 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
24 3614 УУ90092867 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
25 3615 ЧЛ67120169 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
32 4203 УУ90041029 Эм зүйч Ирээгүй   10/18/2017
33 4204 ПБ83081807 Эм зүйч Ирээгүй   10/18/2017
38 4402 ЙЖ61072017 Эм найруулагч Ирээгүй   10/18/2017
39 4403 КЛ91020901 Эм найруулагч Ирээгүй   10/18/2017
41 4405 ФБ87112269 Эм найруулагч Ирээгүй   10/18/2017
42 4406 ВР81102904 Эм найруулагч Ирээгүй   10/18/2017
43 4407 ЙБ79122902 Эм найруулагч Ирээгүй   10/18/2017
44 4408 ЦЗ80122468 Эм найруулагч Ирээгүй   10/18/2017
47 4411 ОЮ82050362 Эм найруулагч Ирээгүй   10/18/2017
50 4601 ОО88111419 Бага эмч Ирээгүй   10/18/2017
75 5345 ЖЯ91062001 Сувилагч Ирээгүй   10/18/2017
55 6905 СЩ92082039 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/18/2017
56 6908 ШЖ86041665 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/18/2017
57 6910 ЧО86121414 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/18/2017
58 6914 АЗ89093007 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/18/2017
59 6915 ШУ88092009 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/18/2017
60 6916 ХБ84121604 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/18/2017
63 6919 ОЮ88011118 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/18/2017
66 6922 ИГ92012902 Ерөнхий эмч Ирээгүй   10/18/2017