Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2012 оны 07 дугаар сарын 05, 06 -ны зөвшөөрлийн шалгалтад нэгдсэн дүн

 

Регистр №

Мэргэжил

Код 

Өрөөний хуваарь

Дүн

 1.  

ИА86071308

Хүний их эмч

1001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УР88031718

Хүний их эмч

1002

1 давхрын заал

75

 1.  

УШ67041317

Хүний их эмч

1003

1 давхрын заал

70

 1.  

СЩ85090304

Хүний их эмч

1004

1 давхрын заал

79

 1.  

ЧИ87092466

Хүний их эмч

1005

1 давхрын заал

72

 1.  

НО85030160

Хүний их эмч

1006

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЦГ60072104

Хүний их эмч

1007

1 давхрын заал

72

 1.  

ВМ86060213

Хүний их эмч

1008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

пю84021212

Хүний их эмч

1009

1 давхрын заал

72

 1.  

cb87121828

Хүний их эмч

1010

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХЙ87022209

Хүний их эмч

1011

1 давхрын заал

75

 1.  

ТИ86071106

Хүний их эмч

1012

1 давхрын заал

39

 1.  

ГЗ87061305

Хүний их эмч

1013

1 давхрын заал

85

 1.  

hm85073073

Хүний их эмч

1014

1 давхрын заал

81

 1.  

LB81082528

Хүний их эмч

1015

1 давхрын заал

83

 1.  

дю85061710

Хүний их эмч

1016

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВМ87101505

Хүний их эмч

1017

1 давхрын заал

77

 1.  

хб74080803

Хүний их эмч

1018

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УЗ88051721

Хүний их эмч

1019

1 давхрын заал

78

 1.  

иэ 86050867

Хүний их эмч

1020

1 давхрын заал

76

 1.  

хп83111102

Хүний их эмч

1021

1 давхрын заал

80

 1.  

ХЗ83092171

Хүний их эмч

1022

1 давхрын заал

68

 1.  

УП88061768

Хүний их эмч

1023

1 давхрын заал

83

 1.  

хй85061819

Хүний их эмч

1024

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

РН86103167

Хүний их эмч

1025

1 давхрын заал

79

 1.  

СА87012721

Хүний их эмч

1026

1 давхрын заал

57

 1.  

лю59041019

Хүний их эмч

1027

1 давхрын заал

71

 1.  

чк84081081

Хүний их эмч

1028

1 давхрын заал

73

 1.  

ЧМ87113064

Хүний их эмч

1029

1 давхрын заал

76

 1.  

ГЮ78010203

Хүний их эмч

1030

1 давхрын заал

75

 1.  

ХП87031975

Хүний их эмч

1031

1 давхрын заал

70

 1.  

чр84081476

Хүний их эмч

1032

1 давхрын заал

46

 1.  

ГЭ86063003

Хүний их эмч

1033

1 давхрын заал

79

 1.  

НЭ75082319

Хүний их эмч

1034

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ОЭ87060766

Хүний их эмч

1035

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧИ70091407

Хүний их эмч

1036

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ИЦ88062574

Хүний их эмч

1037

1 давхрын заал

78

 1.  

ХВ87021209

Хүний их эмч

1038

1 давхрын заал

75

 1.  

НМ85091113

Хүний их эмч

1039

1 давхрын заал

74

 1.  

сю87050268

Хүний их эмч

1040

1 давхрын заал

79

 1.  

ES 85091513

Хүний их эмч

1041

1 давхрын заал

61

 1.  

УП88100100

Хүний их эмч

1042

1 давхрын заал

67

 1.  

np70021965

Хүний их эмч

1043

1 давхрын заал

Мат

 1.  

ЛЮ86112920

Хүний их эмч

1044

1 давхрын заал

61

 1.  

жя85120678

Хүний их эмч

1045

1 давхрын заал

76

 1.  

ух88052488

Хүний их эмч

1046

1 давхрын заал

74

 1.  

жя88010509

Хүний их эмч

1047

1 давхрын заал

74

 1.  

ЗБ82081804

Хүний их эмч

1048

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЦБ85070415

Хүний их эмч

1049

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ДГ86041604

Хүний их эмч

1050

1 давхрын заал

71

 1.  

шж86041665

Хүний их эмч

1051

1 давхрын заал

77

 1.  

ух88111925

Хүний их эмч

1052

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

pa85120761

Хүний их эмч

1053

1 давхрын заал

70

 1.  

чо78021414

Хүний их эмч

1054

1 давхрын заал

69

 1.  

ЕЭ 85032270

Хүний их эмч

1055

1 давхрын заал

51

 1.  

ию86061622

Хүний их эмч

1056

1 давхрын заал

78

 1.  

ЧР85011131

Хүний их эмч

1057

1 давхрын заал

69

 1.  

ЖЬ87093060

Хүний их эмч

1058

1 давхрын заал

78

 1.  

ХЕ86030300

Хүний их эмч

1059

1 давхрын заал

65

 1.  

ТЗ73081361

Хүний их эмч

1060

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЙС79122702

Хүний их эмч

1061

3 давхрын заал

80

 1.  

дю86091228

Хүний их эмч

1062

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ШВ77040206

Хүний их эмч

1063

3 давхрын заал

83

 1.  

ХЛ85102476

Хүний их эмч

1064

3 давхрын заал

86

 1.  

УЗ88072420

Хүний их эмч

1065

3 давхрын заал

63

 1.  

ЧК64033024

Хүний их эмч

1066

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

жю85102911

Хүний их эмч

1067

3 давхрын заал

80

 1.  

ЧВ62081673

Хүний их эмч

1068

3 давхрын заал

76

 1.  

ан83072808

Хүний их эмч

1069

3 давхрын заал

66

 1.  

ХН83111562

Хүний их эмч

1070

3 давхрын заал

70

 1.  

ХО80042164

Хүний их эмч

1071

3 давхрын заал

70

 1.  

ам86040312

Хүний их эмч

1072

3 давхрын заал

81

 1.  

йл88031611

Хүний их эмч

1073

3 давхрын заал

55

 1.  

ДЛ86122405

Хүний их эмч

1074

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧК79100861

Хүний их эмч

1075

3 давхрын заал

83

 1.  

FM89041360

Хүний их эмч

1076

3 давхрын заал

64

 1.  

УС87072707

Хүний их эмч

1077

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

HK87031309

Хүний их эмч

1078

3 давхрын заал

63

 1.  

ОД80090604

Хүний их эмч

1079

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

БЛ87010217

Хүний их эмч

1080

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

be77012502

Хүний их эмч

1081

3 давхрын заал

85

 1.  

БЭ87101520

Хүний их эмч

1082

3 давхрын заал

59

 1.  

ХМ85051562

Хүний их эмч

1083

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

рк85042409

Хүний их эмч

1084

3 давхрын заал

74

 1.  

ХП83050963

Хүний их эмч

1085

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

luy71102305

Хүний их эмч

1086

3 давхрын заал

63

 1.  

ШУ88072329

Хүний их эмч

1087

3 давхрын заал

72

 1.  

ХВ84022804

Хүний их эмч

1088

3 давхрын заал

75

 1.  

йа86092314

Хүний их эмч

1089

3 давхрын заал

70

 1.  

КБ87012317

Хүний их эмч

1090

3 давхрын заал

76

 1.  

ХМ85040304

Хүний их эмч

1091

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

хн85070767

Хүний их эмч

1092

1 давхрын заал

33

 1.  

ню86042783

Хүний их эмч

1093

1 давхрын заал

77

 1.  

мз81083069

Хүний их эмч

1094

1 давхрын заал

44

 1.  

ЦБ72052468

Хүний их эмч

1095

1 давхрын заал

72

 1.  

АР86091704

Хүний их эмч

1097

1 давхрын заал

81

 1.  

уу89060863

Хүний их эмч

1098

1 давхрын заал

69

 1.  

УЗ89051801

Хүний их эмч

1099

1 давхрын заал

76

 1.  

ше70080371

Хүний их эмч

1100

1 давхрын заал

77

 1.  

ГЮ89012365

Хүний их эмч

1101

1 давхрын заал

79

 1.  

чз81120907

Хүний их эмч

1102

1 давхрын заал

83

 1.  

зю86090601

Хүний их эмч

1103

1 давхрын заал

78

 1.  

Фм87012879

Хүний их эмч

1104

1 давхрын заал

71

 1.  

ию86053039

Хүний их эмч

1105

1 давхрын заал

78

 1.  

UU87031606

Хүний их эмч

1106

1 давхрын заал

72

 1.  

ЧЙ69042010

Хүний их эмч

1107

1 давхрын заал

18

 1.  

БЛ82110216

Хүний их эмч

1108

1 давхрын заал

73

 1.  

ЖА85041260

Хүний их эмч

1109

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

eэ-78022463

Хүний их эмч

1110

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ше 85010411

Хүний их эмч

1111

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

НЭ72072261

Хүний их эмч

1112

1 давхрын заал

77

 1.  

СИ79032504

Хүний их эмч

1113

1 давхрын заал

71

 1.  

йю85090602

Хүний их эмч

1114

1 давхрын заал

78

 1.  

ЧП86121265

Хүний их эмч

1115

1 давхрын заал

70

 1.  

чо63042820

Хүний их эмч

1116

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

НЙ83021218

Хүний их эмч

1117

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧР85091803

Хүний их эмч

1118

1 давхрын заал

69

 1.  

аю 74113002

Хүний их эмч

1119

1 давхрын заал

81

 1.  

ЧГ86041761

Хүний их эмч

1120

1 давхрын заал

78

 1.  

ЦГ68030706

Хүний их эмч

1121

1 давхрын заал

79

 1.  

ию88070707

Хүний их эмч

1122

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

РТ85112169

Хүний их эмч

1123

1 давхрын заал

78

 1.  

хм67090701

Хүний их эмч

1124

1 давхрын заал

78

 1.  

нт85102821

Хүний их эмч

1125

1 давхрын заал

76

 1.  

ЛЮ85042875

Хүний их эмч

1126

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЕА86120609

Хүний их эмч

1127

1 давхрын заал

76

 1.  

ФА86042726

Хүний их эмч

1128

1 давхрын заал

69

 1.  

ВЭ86071401

Хүний их эмч

1129

1 давхрын заал

72

 1.  

ie 74111701

Хүний их эмч

1130

1 давхрын заал

71

 1.  

ЧР84013008

Хүний их эмч

1131

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЖЭ86032300

Хүний их эмч

1132

1 давхрын заал

83

 1.  

shg86011604

Хүний их эмч

1133

1 давхрын заал

77

 1.  

йю74120364

Хүний их эмч

1134

1 давхрын заал

77

 1.  

ГБ87100405

Хүний их эмч

1135

1 давхрын заал

81

 1.  

зи86020801

Хүний их эмч

1136

1 давхрын заал

77

 1.  

ЕЭ69021466

Хүний их эмч

1137

1 давхрын заал

74

 1.  

ФМ86031561

Хүний их эмч

1138

1 давхрын заал

79

 1.  

ЦЖ86032069

Хүний их эмч

1139

1 давхрын заал

76

 1.  

ФМ86071697

Хүний их эмч

1140

1 давхрын заал

74

 1.  

ХЖ86060147

Хүний их эмч

1141

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ir 85082858

Хүний их эмч

1142

1 давхрын заал

67

 1.  

ГЭ85092520

Хүний их эмч

1143

1 давхрын заал

69

 1.  

шд 87112666

Хүний их эмч

1144

1 давхрын заал

70

 1.  

ЦЗ87071906

Хүний их эмч

1145

1 давхрын заал

78

 1.  

КЮ82102061

Хүний их эмч

1146

1 давхрын заал

71

 1.  

ХА78013104

Хүний их эмч

1147

1 давхрын заал

72

 1.  

chp86052405

Хүний их эмч

1148

1 давхрын заал

80

 1.  

чв84081365

Хүний их эмч

1149

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ча86031800

Хүний их эмч

1150

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧД86120709

Хүний их эмч

1151

3 давхрын заал

75

 1.  

тя83021712

Хүний их эмч

1152

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЦБ86102309

Хүний их эмч

1153

3 давхрын заал

77

 1.  

xz84051806

Хүний их эмч

1154

3 давхрын заал

76

 1.  

ЧС52112011

Хүний их эмч

1155

3 давхрын заал

77

 1.  

АИ 87071408

Хүний их эмч

1156

3 давхрын заал

65

 1.  

ЗД85120504

Хүний их эмч

1157

3 давхрын заал

80

 1.  

ОО87123082

Хүний их эмч

1158

3 давхрын заал

60

 1.  

ЧП43070121

Хүний их эмч

1159

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ТЖ87111068

Хүний их эмч

1160

3 давхрын заал

78

 1.  

ТЕ86042176

Хүний их эмч

1162

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

шж84082415

Хүний их эмч

1163

3 давхрын заал

77

 1.  

ЦГ69090608

Хүний их эмч

1164

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

аю74081929

Хүний их эмч

1165

3 давхрын заал

78

 1.  

ХП85042068

Хүний их эмч

1166

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

JE80050201

Хүний их эмч

1167

3 давхрын заал

32

 1.  

ЧГ 85091971

Хүний их эмч

1168

3 давхрын заал

46

 1.  

МН81010477

Хүний их эмч

1169

3 давхрын заал

61

 1.  

SB81030168

Хүний их эмч

1170

3 давхрын заал

77

 1.  

ir 85082858

Хүний их эмч

1171

3 давхрын заал

73

 1.  

ЧО86121414

Хүний их эмч

1172

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХП82013107

Хүний их эмч

1173

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ха77101221

Хүний их эмч

1174

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

uu86120903

Хүний их эмч

1175

3 давхрын заал

63

 1.  

she84100510

Хүний их эмч

1176

3 давхрын заал

72

 1.  

лй86060468

Хүний их эмч

1177

3 давхрын заал

89

 1.  

ИЙ87041001

Хүний их эмч

1178

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЛЮ86052404

Хүний их эмч

1179

3 давхрын заал

71

 1.  

хп58033100

Хүний их эмч

1180

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХН60040905

НАСС

2001

1 давхрын заал

17

 1.  

ию90051081

НАСС

2002

1 давхрын заал

55

 1.  

РП84042101

НАСС

2003

1 давхрын заал

65

 1.  

ЛЕ80102502

НАСС

2004

1 давхрын заал

71

 1.  

ЧС79012668

НАСС

2005

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

зю85041101

НАСС

2006

1 давхрын заал

72

 1.  

УУ88083108

НАСС

2007

1 давхрын заал

76

 1.  

пю 88011411

НАСС

2008

1 давхрын заал

58

 1.  

ми82070105

НАСС

2009

1 давхрын заал

71

 1.  

НЭ88091000

НАСС

2010

1 давхрын заал

61

 1.  

УП91031146

НАСС

2011

1 давхрын заал

74

 1.  

чл80080569

НАСС

2012

1 давхрын заал

68

 1.  

УК91021111

НАСС

2013

1 давхрын заал

76

 1.  

OR89070706

НАСС

2014

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ую 90030607

НАСС

2015

1 давхрын заал

60

 1.  

ЧЗ87070500

НАСС

2016

1 давхрын заал

73

 1.  

пз76121005

НАСС

2017

1 давхрын заал

59

 1.  

ia91081607

НАСС

2019

1 давхрын заал

59

 1.  

ни80081426

НАСС

2020

1 давхрын заал

64

 1.  

УЮ89071900

НАСС

2021

1 давхрын заал

74

 1.  

ШБ74090961

НАСС

2022

1 давхрын заал

69

 1.  

Шд71010569

НАСС

2023

1 давхрын заал

70

 1.  

зю80031905

НАСС

2024

1 давхрын заал

62

 1.  

ИУ74021112

НАСС

2025

3 давхрын заал

61

 1.  

дю89042586

НАСС

2026

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ТИ89102807

НАСС

2027

3 давхрын заал

77

 1.  

ЧЖ83010861

НАСС

2028

3 давхрын заал

68

 1.  

УП92020642

НАСС

2029

3 давхрын заал

48

 1.  

ХП67042361

НАСС

2030

3 давхрын заал

44

 1.  

ЧГ78082161

НАСС

2031

3 давхрын заал

60

 1.  

ХБ71042804

НАСС

2032

3 давхрын заал

71

 1.  

уш74011501

НАСС

2033

4 давхрын заал

69

 1.  

КМ79011762

НАСС

2034

4 давхрын заал

68

 1.  

пю76081760

НАСС

2035

4 давхрын заал

67

 1.  

хб83071561

НАСС

2036

4 давхрын заал

55

 1.  

ЧО85080567

НАСС

2037

4 давхрын заал

50

 1.  

ШУ89022694

НАСС

2038

4 давхрын заал

55

 1.  

сю89080202

НАСС

2039

4 давхрын заал

82

 1.  

пю81092860

НАСС

2040

4 давхрын заал

62

 1.  

Рз90101300

НАСС

2041

4 давхрын заал

59

 1.  

АЭ87111669

Хүүхдийн эмч

3001

4 давхрын заал

51

 1.  

Пэ90051645

Хүүхдийн эмч

3002

4 давхрын заал

75

 1.  

ЧД86032878

Хүүхдийн эмч

3003

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

чй70112411

Хүүхдийн эмч

3004

4 давхрын заал

75

 1.  

ВВ90020304

Хүүхдийн эмч

3005

4 давхрын заал

69

 1.  

БМ88043001

Хүүхдийн эмч

3006

4 давхрын заал

69

 1.  

ОТ89120869

Хүүхдийн эмч

3007

3 давхрын заал

81

 1.  

ТЯ86070905

Хүүхдийн эмч

3008

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УШ90030648

Хүүхдийн эмч

3009

3 давхрын заал

72

 1.  

ХД 67122088

Хүүхдийн эмч

3010

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ИЛ65030123

Хүүхдийн эмч

3011

3 давхрын заал

45

 1.  

ор86060311

Хүүхдийн эмч

3012

3 давхрын заал

62

 1.  

УК62090678

Хүүхдийн эмч

3013

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Аю70081962

УАУ эмч

4001

3 давхрын заал

36

 1.  

чр83032571

УАУ эмч

4002

3 давхрын заал

70

 1.  

РЭ 82042712

УАУ эмч

4003

3 давхрын заал

82

 1.  

уп91011044

УАУ эмч

4004

3 давхрын заал

42

 1.  

ЧИ85070959

УАУ эмч

4005

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

хл85013115

УАУ эмч

4006

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

BИ87032001

УАУ эмч

4007

3 давхрын заал

69

 1.  

ХЛ83081274

УАУ эмч

4008

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХГ81120305

УАУ эмч

4009

3 давхрын заал

52

 1.  

ХБ68081108

УАУ эмч

4010

3 давхрын заал

71

 1.  

чл86100201

УАУ эмч

4011

3 давхрын заал

70

 1.  

МД85111987

УАУ эмч

4012

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧР84091661

УАУ эмч

4013

4 давхрын заал

48

 1.  

УЦ88090728

УАУ эмч

4014

4 давхрын заал

70

 1.  

РЦ88122163

УАУ эмч

4015

4 давхрын заал

78

 1.  

УА85080105

УАУ эмч

4016

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХП87061309

УАУ эмч

4017

4 давхрын заал

71

 1.  

ИЦ87062202

УАУ эмч

4018

4 давхрын заал

72

 1.  

chn76072009

УАУ эмч

4019

4 давхрын заал

75

 1.  

фм90061166

УАУ эмч

4020

1 давхрын заал

46

 1.  

уп88110521

УАУ эмч

1161

3 давхрын заал

68

 1.  

ur88032009

Эм зүйч

5001

1 давхрын заал

71

 1.  

БИ85090103

Эм зүйч

5002

1 давхрын заал

61

 1.  

ню 85010263

Эм зүйч

5003

1 давхрын заал

65

 1.  

шб66072601

Эм зүйч

5004

1 давхрын заал

30

 1.  

БЭ71031900

Эм зүйч

5005

1 давхрын заал

51

 1.  

ЧБ73021469

Эм зүйч

5006

1 давхрын заал

59

 1.  

ЧИ68061102

Эм зүйч

5007

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

дю81091305

Эм зүйч

5008

1 давхрын заал

64

 1.  

ХГ87051016

Эм зүйч

5009

1 давхрын заал

68

 1.  

ср85011607

Эм зүйч

5010

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УС79041101

Эм зүйч

5011

1 давхрын заал

73

 1.  

ХГ74122583

Эм зүйч

5012

1 давхрын заал

50

 1.  

УЗ90021359

Эм зүйч

5013

1 давхрын заал

83

 1.  

СФ82011008

Эм зүйч

5014

1 давхрын заал

33

 1.  

ХК70100906

Эм зүйч

5015

1 давхрын заал

59

 1.  

zq88072702

Эм зүйч

5016

1 давхрын заал

73

 1.  

аю90031605

Эм зүйч

5017

1 давхрын заал

80

 1.  

УУ90021481

Эм зүйч

5018

1 давхрын заал

48

 1.  

ЕП91090601

Эм зүйч

5019

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

НТ84122506

Эм зүйч

5020

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

шд 84051703

Эм зүйч

5021

1 давхрын заал

64

 1.  

пю72042021

Эм зүйч

5022

1 давхрын заал

71

 1.  

ию75081604

Эм зүйч

5023

1 давхрын заал

61

 1.  

УМ89100442

Эм зүйч

5024

1 давхрын заал

73

 1.  

пю85061901

Эм зүйч

5025

1 давхрын заал

67

 1.  

ух90101747

Эм зүйч

5026

1 давхрын заал

73

 1.  

OR85111922

Эм зүйч

5028

1 давхрын заал

71

 1.  

йо83031307

Эм зүйч

5029

1 давхрын заал

64

 1.  

чк87040467

Эм зүйч

5030

1 давхрын заал

75

 1.  

КЮ79081009

Эм зүйч

5031

1 давхрын заал

48

 1.  

жб89092465

Эм зүйч

5032

1 давхрын заал

59

 1.  

мю86081319

Эм зүйч

5033

1 давхрын заал

70

 1.  

РВ75091903

Эм зүйч

5034

1 давхрын заал

64

 1.  

ИФ83072502

Эм зүйч

5035

1 давхрын заал

67

 1.  

хж64092207

Эм зүйч

5036

1 давхрын заал

40

 1.  

ЧЕ70072120

Эм зүйч

5037

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ию89062826

Эм зүйч

5038

3 давхрын заал

73

 1.  

дю89051163

Эм зүйч

5039

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЦБ83070602

Эм зүйч

5040

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВН84101126

Эм зүйч

5041

3 давхрын заал

57

 1.  

УЗ90031060

Эм зүйч

5042

3 давхрын заал

76

 1.  

ИК89102508

Эм зүйч

5043

3 давхрын заал

73

 1.  

ЦГ 68051806

Эм зүйч

5044

3 давхрын заал

72

 1.  

хв63012662

Эм зүйч

5045

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

шб84121707

Эм зүйч

5046

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

РЭ85081482

Эм зүйч

5047

3 давхрын заал

72

 1.  

ii87121607

Эм зүйч

5048

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

лз89052567

Эм зүйч

5049

3 давхрын заал

71

 1.  

UH89072984

Эм зүйч

5050

3 давхрын заал

82

 1.  

ЧС82093021

Эм зүйч

5051

4 давхрын заал

74

 1.  

йо81073001

Эм зүйч

5052

4 давхрын заал

60

 1.  

йю84112202

Эм зүйч

5053

4 давхрын заал

57

 1.  

ВЭ77040266

Эм зүйч

5054

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

re76081801

Эм зүйч

5055

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

дю73113062

Эм зүйч

5056

4 давхрын заал

68

 1.  

АН88032903

Эм зүйч

5057

4 давхрын заал

39

 1.  

Хн67022700

Эм зүйч

5058

4 давхрын заал

92

 1.  

ЗФ88102429

Эм зүйч

5059

4 давхрын заал

37

 1.  

Ую89070600

Эм зүйч

5060

4 давхрын заал

53

 1.  

дэ71031900

Эм зүйч

5061

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧЖ73122108

Эм зүйч

5062

4 давхрын заал

26

 1.  

ЙК72022702

Эм зүйч

5063

4 давхрын заал

Ороогүй

 Зөвшөөрлийн шалгалтад орсон сувилагчдын дүн

 

Регистр №

Мэргэжил

Код 

Өрөөний хуваарь

Дүн

 1.  

AH90040506

Сувилагч

1001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЛБ86022002

Сувилагч

1002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ТЕ84081161

Сувилагч

1003

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

пю82101265

Сувилагч

1004

1 давхрын заал

53

 1.  

йн85073008

Сувилагч

1005

1 давхрын заал

70

 1.  

uo80100246

Сувилагч

1006

1 давхрын заал

68

 1.  

МР80102124

Сувилагч

1007

1 давхрын заал

76

 1.  

сч83092468

Сувилагч

1008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

TЯ91020505

Сувилагч

1009

1 давхрын заал

60

 1.  

иэ70041802

Сувилагч

1010

1 давхрын заал

74

 1.  

УП92031807

Сувилагч

1011

1 давхрын заал

68

 1.  

УА85080709

Сувилагч

1012

1 давхрын заал

68

 1.  

DA88110600

Сувилагч

1013

1 давхрын заал

67

 1.  

NI80082980

Сувилагч

1014

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЙП69092500

Сувилагч

1015

1 давхрын заал

69

 1.  

ЙК76050701

Сувилагч

1016

1 давхрын заал

72

 1.  

iy77092500

Сувилагч

1017

1 давхрын заал

68

 1.  

Йю75040345

Сувилагч

1018

1 давхрын заал

69

 1.  

ЗП90121808

Сувилагч

1019

1 давхрын заал

67

 1.  

Пo81103103

Сувилагч

1020

1 давхрын заал

64

 1.  

ЦБ73052707

Сувилагч

1021

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

шж67010467

Сувилагч

1022

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧЕ83071363

Сувилагч

1023

1 давхрын заал

42

 1.  

TW74111860

Сувилагч

1024

1 давхрын заал

70

 1.  

ВД82102004

Сувилагч

1025

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

пэ74111103

Сувилагч

1026

1 давхрын заал

59

 1.  

чп70042206

Сувилагч

1027

1 давхрын заал

80

 1.  

ШД67021618

Сувилагч

1028

1 давхрын заал

51

 1.  

тя62052108

Сувилагч

1029

1 давхрын заал

72

 1.  

ДД78052200

Сувилагч

1030

1 давхрын заал

74

 1.  

УД90030100

Сувилагч

1031

1 давхрын заал

72

 1.  

УУ89122565

Сувилагч

1032

1 давхрын заал

64

 1.  

ЧК74101666

Сувилагч

1033

1 давхрын заал

74

 1.  

ЕЭ81021062

Сувилагч

1034

1 давхрын заал

63

 1.  

ЕЭ81021062

Сувилагч

1035

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

дю80070433

Сувилагч

1036

1 давхрын заал

51

 1.  

ЕМ88091962

Сувилагч

1037

1 давхрын заал

69

 1.  

мб86051504

Сувилагч

1038

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

МД82121061

Сувилагч

1039

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЛК82102801

Сувилагч

1040

1 давхрын заал

52

 1.  

ЧН75101906

Сувилагч

1041

1 давхрын заал

61

 1.  

ТД82121207

Сувилагч

1042

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

бх90082009

Сувилагч

1043

1 давхрын заал

68

 1.  

ип77030861

Сувилагч

1044

1 давхрын заал

52

 1.  

чд67111969

Сувилагч

1045

1 давхрын заал

74

 1.  

ВП74060601

Сувилагч

1046

1 давхрын заал

74

 1.  

ЦБ73032508

Сувилагч

1047

1 давхрын заал

55

 1.  

хн86041204

Сувилагч

1048

1 давхрын заал

68

 1.  

уд67061864

Сувилагч

1049

1 давхрын заал

70

 1.  

ЧЖ61022466

Сувилагч

1050

1 давхрын заал

74

 1.  

чт76030868

Сувилагч

1051

1 давхрын заал

60

 1.  

ИА84110509

Сувилагч

1052

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЙЙ72100704

Сувилагч

1053

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ТБ69050368

Сувилагч

1054

1 давхрын заал

58

 1.  

US78122224

Сувилагч

1055

1 давхрын заал

69

 1.  

АЖ87101623

Сувилагч

1056

1 давхрын заал

72

 1.  

дэ82110821

Сувилагч

1057

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

tsz74031701

Сувилагч

1058

1 давхрын заал

53

 1.  

nh80011704

Сувилагч

1059

1 давхрын заал

67

 1.  

РР81031666

Сувилагч

1060

1 давхрын заал

66

 1.  

ЧО77053109

Сувилагч

1061

3 давхрын заал

70

 1.  

Лю74102204

Сувилагч

1062

3 давхрын заал

74

 1.  

OO84112661

Сувилагч

1063

3 давхрын заал

65

 1.  

ЧА75120402

Сувилагч

1064

3 давхрын заал

74

 1.  

чо85111583

Сувилагч

1065

3 давхрын заал

53

 1.  

ТЕ70011584

Сувилагч

1066

3 давхрын заал

50

 1.  

ЧВ72031266

Сувилагч

1067

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

FA:83041407

Сувилагч

1068

3 давхрын заал

53

 1.  

УХ61090580

Сувилагч

1069

3 давхрын заал

70

 1.  

НЭ89080468

Сувилагч

1070

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ТГ67031829

Сувилагч

1071

3 давхрын заал

77

 1.  

ЕМ58031566

Сувилагч

1072

3 давхрын заал

65

 1.  

УР72021006

Сувилагч

1073

3 давхрын заал

49

 1.  

иф86032607

Сувилагч

1074

3 давхрын заал

62

 1.  

nb79101109

Сувилагч

1075

3 давхрын заал

73

 1.  

ЕП75081109

Сувилагч

1076

3 давхрын заал

66

 1.  

СШ82070504

Сувилагч

1077

3 давхрын заал

82

 1.  

АС87060908

Сувилагч

1078

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧН64091001

Сувилагч

1079

3 давхрын заал

69

 1.  

ПИ70033100

Сувилагч

1080

3 давхрын заал

81

 1.  

Дв76030104

Сувилагч

1081

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

чв70072065

Сувилагч

1082

3 давхрын заал

58

 1.  

цж78012362

Сувилагч

1083

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЕЭ69100168

Сувилагч

1084

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЙЗ86022809

Сувилагч

1085

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

эц85021484

Сувилагч

1086

3 давхрын заал

76

 1.  

СГ86041708

Сувилагч

1087

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

лю88111981

Сувилагч

1088

3 давхрын заал

71

 1.  

ПН82081607

Сувилагч

1089

3 давхрын заал

19

 1.  

ИЧ79051207

Сувилагч

1090

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

шд71081909

Сувилагч

1091

3 давхрын заал

74

 1.  

ХН70022601

Сувилагч

1092

3 давхрын заал

62

 1.  

ФМ72123064

Сувилагч

1093

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ПБ85061667

Сувилагч

1094

3 давхрын заал

74

 1.  

чр67033001

Сувилагч

1095

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВЗ90040900

Сувилагч

1096

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ШГ68040622

Сувилагч

1097

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ГЗ70011101

Сувилагч

1098

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

СР83020206

Сувилагч

1099

4 давхрын заал

80

 1.  

ЖЯ80041807

Сувилагч

1100

4 давхрын заал

43

 1.  

МЗ91101925

Сувилагч

1101

4 давхрын заал

64

 1.  

uk90050879

Сувилагч

1102

4 давхрын заал

62

 1.  

рп73081305

Сувилагч

1103

4 давхрын заал

63

 1.  

УЕ67033064

Сувилагч

1104

4 давхрын заал

56

 1.  

мп74121569

Сувилагч

1105

4 давхрын заал

73

 1.  

chb74042905

Сувилагч

1106

4 давхрын заал

71

 1.  

ПБ83101503

Сувилагч

1107

4 давхрын заал

44

 1.  

ЧМ71050104

Сувилагч

1108

4 давхрын заал

72

 1.  

ББ74073108

Сувилагч

1109

4 давхрын заал

71

 1.  

йю65042889

Сувилагч

1110

4 давхрын заал

29

 1.  

ТД90030505

Сувилагч

1111

4 давхрын заал

58

 1.  

УЕ86051465

Сувилагч

1112

4 давхрын заал

70

 1.  

чг73011260

Сувилагч

1113

4 давхрын заал

76

 1.  

шв71122909

Сувилагч

1114

4 давхрын заал

74

 1.  

ush71042505

Сувилагч

1115

4 давхрын заал

74

 1.  

ЛМ78101807

Сувилагч

1116

4 давхрын заал

57

 1.  

РК 85053102

Сувилагч

1117

4 давхрын заал

71

 1.  

 

Сувилагч

1118

4 давхрын заал

74

 1.  

МЯ81082005

Сувилагч

1119

4 давхрын заал

74

 1.  

дг80101207

Сувилагч

1120

4 давхрын заал

60

 1.  

uk89062901

Сувилагч

1121

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЖЭ88020879

Сувилагч

1122

4 давхрын заал

59

 1.  

ЧЖ60080701

Сувилагч

1123

4 давхрын заал

60

 1.  

ЕГ80072506

Сувилагч

1124

4 давхрын заал

55

 1.  

ИП64052967

Сувилагч

1125

4 давхрын заал

82

 1.  

ЕЛ87051401

Сувилагч

1126

4 давхрын заал

59

 1.  

she70012716

Сувилагч

1127

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧГ84032565

Сувилагч

1128

4 давхрын заал

69

 1.  

ЦА66120101

Сувилагч

1129

4 давхрын заал

49

 1.  

ХВ72081601

Сувилагч

1130

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

тя83112327

Сувилагч

1131

4 давхрын заал

74

 1.  

ФД79080605

Сувилагч

1132

4 давхрын заал

75

 1.  

nv67111406

Сувилагч

1133

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЗЮ72042702

Сувилагч

1134

4 давхрын заал

45

 1.  

Мо69052902

Сувилагч

1135

1 давхрын заал

74

 1.  

Дб76042104

Сувилагч

1136

1 давхрын заал

61

 1.  

 

Сувилагч

1137

4 давхрын заал

65

 

Зөвшөөрлийн шалгалтад орсон бусад тусгай  дүн

 

Регистр №

Мэргэжил

Код 

Өрөөний хуваарь

Дүн

 1.  

NA80111300

Бага эмч

2001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ГЮ91091200

Бага эмч

2002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ИБ86122525

Бага эмч

2003

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ию91111704

Бага эмч

2004

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ПБ73042084

Бага эмч

2005

1 давхрын заал

61

 1.  

ею87072206

Бага эмч

2006

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

OZ91042611

Бага эмч

2007

1 давхрын заал

66

 1.  

ИЦ91040129

Бага эмч

2008

1 давхрын заал

56

 1.  

РН89082167

Бага эмч

2009

1 давхрын заал

70

 1.  

АГ87052608

Бага эмч

2010

1 давхрын заал

51

 1.  

мф84030502

Бага эмч

2011

1 давхрын заал

71

 1.  

сю89102703

Бага эмч

2012

1 давхрын заал

69

 1.  

дк82081409

Бага эмч

2013

3 давхрын заал

76

 1.  

гн91072106

Бага эмч

2014

3 давхрын заал

60

 1.  

 ЗИ91042626

Бага эмч

2015

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

AE88041601

Бага эмч

2016

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

мк91062700

Бага эмч

2017

3 давхрын заал

53

 1.  

рд90050210

Бага эмч

2018

3 давхрын заал

62

 1.  

ГЮ90111106

Бага эмч

2019

3 давхрын заал

54

 1.  

lb90111811

Бага эмч

2020

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

НД88040226

Бага эмч

2021

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

СЧ72032608

Бага эмч

2022

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВО83010133

Бага эмч

2023

4 давхрын заал

49

 1.  

ФА90051967

Бага эмч

2024

4 давхрын заал

63

 1.  

ТЯ91083129

Бага эмч

2025

4 давхрын заал

67

 1.  

ФБ91082823

Бага эмч

2026

4 давхрын заал

64

 1.  

ГН89021613

Бага эмч

2027

4 давхрын заал

54

 1.  

АГ80052308

Бага эмч

2028

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

мз92042003

Бага эмч

2029

4 давхрын заал

59

 1.  

РО90092066

Бага эмч

2030

4 давхрын заал

70

 1.  

Вй80022713

Бага эмч

2031

4 давхрын заал

69

 1.  

ТЛ91080914

Бага эмч

2032

4 давхрын заал

68

 1.  

ЙЗ91031805

Бага эмч

2033

4 давхрын заал

71

 1.  

АВ87021701

Бага эмч сувилагч

3001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ИД83090801

Бага эмч сувилагч

3002

1 давхрын заал

72

 1.  

КВ90061708

Бага эмч сувилагч

3003

1 давхрын заал

73

 1.  

il 82052400

Бага эмч сувилагч

3004

1 давхрын заал

47

 1.  

фБ88021215

Бага эмч сувилагч

3005

1 давхрын заал

36

 1.  

ХК75022304

Бага эмч сувилагч

3006

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ПБ77121261

Бага эмч сувилагч

3007

3 давхрын заал

43

 1.  

рю74041169

Бага эмч сувилагч

3008

3 давхрын заал

46

 1.  

НТ89090826

Бага эмч сувилагч

3009

3 давхрын заал

47

 1.  

пю80110987

Бага эмч сувилагч

3011

3 давхрын заал

51

 1.  

дю74041505

Бага эмч сувилагч

3012

3 давхрын заал

55

 1.  

МЗ74011609

Бага эмч сувилагч

3013

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ТИ75020403

Бага эмч сувилагч

3014

4 давхрын заал

52

 1.  

йл86070907

Бага эмч сувилагч

3015

4 давхрын заал

49

 1.  

ом79102601

Бага эмч сувилагч

3016

4 давхрын заал

63

 1.  

КА74120605

Бага эмч сувилагч

3017

4 давхрын заал

71

 1.  

ЕМ88041168

Бага эмч сувилагч

3019

4 давхрын заал

57

 1.  

ДВ76030104

Бага эмч сувилагч

1081

4 давхрын заал

59

 1.  

ЕМ88041168

Бага эмч сувилагч

3020

4 давхрын заал

65

 1.  

МЛ83060909

Бага эмч сувилагч

3021

4 давхрын заал

32

 1.  

КГ90082607

Эх баригч

4001

1 давхрын заал

81

 1.  

чж85072601

Эх баригч

4002

1 давхрын заал

76

 1.  

ий86052605

Эх баригч

4003

1 давхрын заал

71

 1.  

пз91011704

Эх баригч

4004

1 давхрын заал

79

 1.  

kk91082205

Эх баригч

4005

1 давхрын заал

83

 1.  

кв 89082608

Эх баригч

4006

1 давхрын заал

66

 1.  

со91073009

Эх баригч

4007

1 давхрын заал

83

 1.  

ud87081001

Эх баригч

4008

1 давхрын заал

71

 1.  

жй91030711

Эх баригч

4009

1 давхрын заал

75

 1.  

ST87090801

Эх баригч

4010

1 давхрын заал

64

 1.  

zv91112207

Эх баригч

4011

1 давхрын заал

82

 1.  

см78112501

Эх баригч

4012

1 давхрын заал

74

 1.  

жа89071061

Эх баригч

4013

3 давхрын заал

80

 1.  

СР91071506

Эх баригч

4014

3 давхрын заал

83

 1.  

ЗИ:89072319

Эх баригч

4015

3 давхрын заал

75

 1.  

ИЦ91042307

Эх баригч

4016

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ОИ86021307

Эх баригч

4017

3 давхрын заал

71

 1.  

ЕМ72093066

Эх баригч

4018

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ож85123102

Эх баригч

4019

4 давхрын заал

49

 1.  

жл89063021

Эх баригч

4020

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

нд92082501

Эх баригч

4021

4 давхрын заал

82

 1.  

ЕА85070820

Эх баригч

4022

4 давхрын заал

78

 1.  

жг91083007

Эх баригч

4023

4 давхрын заал

69

 1.  

лю68102503

Эх баригч бага эмч

5001

1 давхрын заал

58

 1.  

дю68012385

Эх баригч бага эмч

5002

1 давхрын заал

45

 1.  

ЙЕ85022504

Эх баригч бага эмч

5003

1 давхрын заал

45

 1.  

цд73030502

Эх баригч бага эмч

5004

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

уш69103100

Эх баригч бага эмч

5005

1 давхрын заал

42

 1.  

НЭ77050607

Эх баригч бага эмч

5006

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧЖ64071688

Эх баригч бага эмч

5007

4 давхрын заал

62

 1.  

ои89091703

Эх баригч бага эмч

5008

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

BD90122302

Эх баригч бага эмч

5009

4 давхрын заал

62

 1.  

еэ72040361

Эх баригч бага эмч

5010

4 давхрын заал

71

 1.  

КА68090501

Эх баригч бага эмч

5011

4 давхрын заал

46

 1.  

Цг70102600

Эх баригч бага эмч

5012

4 давхрын заал

51

 1.  

Ти85072001

Эх баригч бага эмч

5013

3 давхрын заал

71

 1.  

мю62022705

Эх баригч бага эмч

5014

3 давхрын заал

42

 1.  

дю68012362

Эх баригч бага эмч

5015

3 давхрын заал

71

 1.  

ВА62021205

Эх баригч бага эмч

5016

3 давхрын заал

60

 1.  

ОК90010102

Эх баригч бага эмч

5017

3 давхрын заал

57

 1.  

МИ60123101

Эх баригч бага эмч

5018

3 давхрын заал

38

 1.  

 

 

5019

 

49

 1.  

АА83071301

УЭБЭС

6001

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

МЗ79050785

УЭБЭС

6002

3 давхрын заал

70

 1.  

дю83031069

УЭБЭС

6003

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ИБ86060811

УЭБЭС

6004

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ОЛ85080105

УЭБЭС

6005

3 давхрын заал

68

 1.  

АВ87021701

УЭБЭС

6007

3 давхрын заал

40

 1.  

РЙ:84051905

УЭБЭС

3010

3 давхрын заал

42

 1.  

НФ74051405

Эм найруулагч

7001

1 давхрын заал

73

 1.  

чд79102167

Эм найруулагч

7002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВЙ85020104

Эм найруулагч

7003

1 давхрын заал

74

 1.  

ДИ80112807

Эм найруулагч

7004

1 давхрын заал

67

 1.  

ИЕ73061369

Эм найруулагч

7005

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

фю77110901

Эм найруулагч

7006

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ШЕ85081909

Эм найруулагч

7007

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

хм64100518

Эм найруулагч

7008

1 давхрын заал

70

 1.  

ОЕ84072301

Эм найруулагч

7009

1 давхрын заал

67

 1.  

вю81080802

Эм найруулагч

7010

1 давхрын заал

80

 1.  

AB86110804

Эм найруулагч

7011

1 давхрын заал

56

 1.  

чи59072061

Эм найруулагч

7012

1 давхрын заал

40

 1.  

ЧВ73080561

Эм найруулагч

7013

1 давхрын заал

64

 1.  

рэ91050861

Эм найруулагч

7014

1 давхрын заал

63

 1.  

ЕБ82121102

Эм найруулагч

7015

1 давхрын заал

51

 1.  

МД86011769

Эм найруулагч

7016

1 давхрын заал

50

 1.  

ВЭ86091464

Эм найруулагч

7017

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЗГ81010505

Эм найруулагч

7018

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ХД 67122088

Эм найруулагч

7019

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

АВ86112800

Эм найруулагч

7020

1 давхрын заал

46

 1.  

ДК85100411

Эм найруулагч

7021

1 давхрын заал

74

 1.  

хн72051000

Эм найруулагч

7022

1 давхрын заал

77

 1.  

ЖЙ81010861

Эм найруулагч

7023

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЧГ83082109

Эм найруулагч

7024

1 давхрын заал

60

 1.  

ЧЕ65032403

Эм найруулагч

7025

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

лл83050860

Эм найруулагч

7026

3 давхрын заал

77

 1.  

СЭ85042568

Эм найруулагч

7027

3 давхрын заал

38

 1.  

Лй86042060

Эм найруулагч

7028

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЕЦ82012261

Эм найруулагч

7029

3 давхрын заал

68

 1.  

ЦЕ82062162

Эм найруулагч

7030

3 давхрын заал

82

 1.  

ШГ74122125

Эм найруулагч

7031

3 давхрын заал

48

 1.  

IM96050308

Эм найруулагч

7032

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ЕС74071622

Эм найруулагч

7034

4 давхрын заал

74

 1.  

ЧД 86071064

Эм найруулагч

7035

4 давхрын заал

68

 1.  

ТЖ78021965

Эм найруулагч

7036

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

ВР82083004

Эм найруулагч

7037

4 давхрын заал

59

 1.  

ЦГ68082128

Эм найруулагч

7038

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

OY82050362

Эм найруулагч

7039

4 давхрын заал

69

 1.  

ИЦ64011903

Эм найруулагч

7040

4 давхрын заал

51

 1.  

ЛН86071604

Эм найруулагч

7041

1 давхрын заал

67

 1.  

СК81120102

Эм найруулагч

7042

4 давхрын заал

77