Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017 оны 8 сарын цахим шалгалтын нэгдсэн дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 3696 АЮ89081875 Сувилагч Тэнцээгүй 67 8/4/2017
2 3697 АЙ92101605 Сувилагч Тэнцээгүй 66 8/4/2017
3 3698 АП92031701 Сувилагч Тэнцээгүй 60 8/4/2017
4 3699 НШ87071765 Сувилагч Тэнцээгүй 66 8/4/2017
5 3700 АГ86032306 Сувилагч Тэнцсэн 82 8/4/2017
6 3701 АЙ90100116 Сувилагч Тэнцээгүй 63 8/4/2017
7 4018 АЯ94061081 Эх баригч Тэнцээгүй 56 8/4/2017
8 4239 АЭ87030600 Эм зүйч Тэнцсэн 70 8/4/2017
9 4240 АЮ84090461 Эм зүйч Тэнцсэн 83 8/4/2017
10 4653 АО94011206 Бага эмч Тэнцсэн 72 8/4/2017
11 4653 АГ87052608 Бага эмч Тэнцээгүй 58 8/4/2017
12 4654 ИЗ89021101 Бага эмч Тэнцээгүй 51 8/4/2017
13 4655 АИ71110701 Бага эмч Тэнцээгүй 55 8/4/2017
14 4656 АЙ95030307 Бага эмч Тэнцээгүй 59 8/4/2017
15 4805 АЙ82062504 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч ирээгүй   8/4/2017
16 4806 МЭ80122904 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцсэн 74 8/4/2017
17 5343 ЖЛ91101901 Сувилагч ирээгүй   8/4/2017
18 5344 АР94083006 Сувилагч Тэнцээгүй 63 8/4/2017
19 5596 АЮ95042705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 87 8/4/2017
20 6982 АЮ90122489 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76 8/4/2017
21 6983 ИЕ87102862 Ерөнхий эмч ирээгүй   8/4/2017
22 7504 АЮ91111904 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 85 8/4/2017
23 8012 ГИ93082002 Бага эмч Тэнцээгүй 61 8/4/2017
24 1301 КК92012609 Эмч Тэнцээгүй 45 8/7/2017
25 1701 АМ91081317 Эмч Тэнцээгүй 50 8/7/2017
26 2501 УК89041400 Эмч Тэнцээгүй 68 8/7/2017
27 3004 УХ89062023 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   8/7/2017
28 3005 ФА82070918 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   8/7/2017
29 3006 ХК80121504 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 79 8/7/2017
30 3007 УС83082702 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   8/7/2017
31 3008 ИД87120205 Нүүр ам судлалын их эмч Ирээгүй   8/7/2017
32 3301 ЧЗ80092617 УАУ Их эмч Тэнцээгүй 67 8/7/2017
33 3302 ЧК76031000 УАУ Их эмч Ирээгүй   8/7/2017
34 3303 КД85092708 УАУ Их эмч Ирээгүй   8/7/2017
35 3304 МЭ77101963 УАУ Их эмч Тэнцсэн 81 8/7/2017
36 3305 МЕ88122804 УАУ Их эмч Тэнцээгүй 62 8/7/2017
37 3306 ТГ89111113 УАУ Их эмч Ирээгүй   8/7/2017
38 3307 СР87012606 УАУ Их эмч Тэнцээгүй 61 8/7/2017
39 3308 УП89030244 УАУ Их эмч Тэнцээгүй 65 8/7/2017
40 3333 ИЕ87103161 УАУ эмч Тэнцсэн 73 8/7/2017
41 3601 ЧТ74042364 Сувилагч Тэнцээгүй 56 8/7/2017
42 3602 УЕ87122006 Сувилагч Тэнцээгүй 64 8/7/2017
43 3603 ИП82060966 Сувилагч Ирээгүй   8/7/2017
44 3604 ЦА73041600 Сувилагч Тэнцээгүй 47 8/7/2017
45 3605 ДА92032801 Сувилагч Ирээгүй   8/7/2017
46 3606 УЮ88120702 Сувилагч Тэнцээгүй 66 8/7/2017
47 3607 МЮ00280736 Сувилагч Тэнцээгүй 33 8/7/2017
48 3608 ЙР79060901 Сувилагч Тэнцээгүй 52 8/7/2017
49 3609 МЮ98062438 Сувилагч Тэнцээгүй 32 8/7/2017
50 3610 МБ88062403 Сувилагч Тэнцээгүй 56 8/7/2017
51 3611 ЧД74011104 Сувилагч Ирээгүй   8/7/2017
52 3612 ВЮ93050504 Сувилагч Тэнцээгүй 32 8/7/2017
53 3613 ХИ75061564 Сувилагч Ирээгүй   8/7/2017
54 3614 ГИ75060402 Сувилагч Ирээгүй   8/7/2017
55 3615 РП90060100 Сувилагч Тэнцээгүй 42 8/7/2017
56 3616 ЕЭ69091068 Сувилагч Тэнцээгүй 62 8/7/2017
57 3617 СЙ79110305 Сувилагч Ирээгүй   8/7/2017
58 3618 ЧБ60041760 Сувилагч Ирээгүй   8/7/2017
59 3619 НЬ86052861 Сувилагч Ирээгүй   8/7/2017
60 3620 ЧО68041009 Сувилагч Тэнцээгүй 38 8/7/2017
61 3621 СЗ89110608 Сувилагч Тэнцээгүй 61 8/7/2017
62 3622 ПЮ85031705 Сувилагч Тэнцсэн 70 8/7/2017
63 3697 НГ85111562 Сувилагч Тэнцээгүй 32 8/7/2017
64 3698 НП90031267 Сувилагч Тэнцээгүй 56 8/7/2017
65 3699 УА90051001 Сувилагч Тэнцээгүй 65 8/7/2017
66 3700 ШУ93061707 Сувилагч ирээгүй   8/7/2017
67 3701 СУ72051408 Сувилагч Тэнцээгүй 42 8/7/2017
68 4001 ОС91021121 Эх баригч Тэнцээгүй 53 8/7/2017
69 4002 ТИ88041008 Эх баригч Тэнцээгүй 53 8/7/2017
70 4003 КЙ73061668 Эх баригч Тэнцээгүй 43 8/7/2017
71 4018 ЗД83110201 Эх баригч Тэнцсэн 78 8/7/2017
72 4201 ПВ83081807 Эм зүйч Тэнцээгүй 44 8/7/2017
73 4202 ФЖ90041128 Эм зүйч Ирээгүй   8/7/2017
74 4203 УР88032009 Эм зүйч Тэнцээгүй 38 8/7/2017
75 4204 ХВ63083061 Эм зүйч Тэнцээгүй 59 8/7/2017
76 4205 ЙС89110304 Эм зүйч Тэнцсэн 70 8/7/2017
77 4206 ЙА80110803 Эм зүйч Тэнцээгүй 65 8/7/2017
78 4207 ЧА86101104 Эм зүйч Ирээгүй   8/7/2017
79 4208 КА87121232 Эм зүйч Ирээгүй   8/7/2017
80 4401 ЦЗ80122468 Эм найруулагч Ирээгүй   8/7/2017
81 4402 ЧБ86102261 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 8/7/2017
82 4403 УО73010346 Эм найруулагч Ирээгүй   8/7/2017
83 4404 КЛ91020901 Эм найруулагч Тэнцээгүй 64 8/7/2017
84 4405 РЮ82082306 Эм найруулагч Ирээгүй   8/7/2017
85 4406 ЖЯ76121326 Эм найруулагч Ирээгүй   8/7/2017
86 4407 ДА76032512 Эм найруулагч Ирээгүй   8/7/2017
87 4601 РК77122008 Бага эмч Тэнцээгүй 52 8/7/2017
88 4602 ОД89062004 Бага эмч Тэнцээгүй 67 8/7/2017
89 4603 СЮ80101005 Бага эмч Тэнцээгүй 47 8/7/2017
90 4604 КЮ89102074 Бага эмч Тэнцээгүй 51 8/7/2017
91 4605 ЕЦ90060265 Бага эмч Тэнцээгүй 35 8/7/2017
92 4653 НЩ91031509 Бага эмч Тэнцээгүй 64 8/7/2017
93 4654 НЖ85042605 Бага эмч Тэнцээгүй 67 8/7/2017
94 4655 НГ91102823 Бага эмч Тэнцээгүй 62 8/7/2017
95 4701 НН90051566 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Ирээгүй   8/7/2017
96 4702 ИО77061506 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Тэнцээгүй 52 8/7/2017
97 6905 УД91080900 Эмч Тэнцээгүй 61 8/7/2017
98 6906 ДЮ88031111 Эмч Ирээгүй   8/7/2017
99 6907 ЙУ90072307 Эмч Ирээгүй   8/7/2017
100 6908 ДЮ89051591 Эмч Ирээгүй   8/7/2017
101 6909 ЛБ79031613 Эмч Тэнцээгүй 43 8/7/2017
102 6910 ФМ90021082 Эмч Ирээгүй   8/7/2017
103 6911 ЖЮ85031371 Эмч Тэнцээгүй 28 8/7/2017
104 6912 УШ83092401 Эмч Тэнцээгүй 51 8/7/2017
105 6913 ШЖ85061761 Эмч Ирээгүй   8/7/2017
106 6914 НЮ79111905 Эмч Ирээгүй   8/7/2017
107 6915 НШ92012202 Эмч Тэнцээгүй 67 8/7/2017
108 6916 УШ92011847 Эмч Тэнцээгүй 47 8/7/2017
109 6917 ЧН83031512 Эмч Тэнцээгүй 50 8/7/2017
110 6918 ДЮ85081301 Эмч Тэнцээгүй 57 8/7/2017
111 6919 ПЮ82101703 Эмч Тэнцээгүй 55 8/7/2017
112 6920 СБ87043001 Эмч Ирээгүй   8/7/2017
113 6921 ЕЙ74081403 Эмч Тэнцээгүй 49 8/7/2017
114 6984 УК91103041 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 77 8/7/2017
115 6985 НМ82122406 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 8/7/2017
116 6986 ҮС66061574 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 54 8/7/2017
117 3696 НЮ55030164 Сувилагч Тэнцээгүй 57 8/8/2017
118 3701 НЮ64110409 Сувилагч Тэнцсэн 70 8/8/2017
119 3702 НС81102063 Сувилагч Тэнцсэн 75 8/8/2017
120 3703 НЕ87013065 Сувилагч Тэнцсэн 80 8/8/2017
121 3704 НЮ84092561 Сувилагч Тэнцээгүй 66 8/8/2017
122 3705 НЫ90122864 Сувилагч Тэнцээгүй 59 8/8/2017
123 3706 НМ91052605 Сувилагч Тэнцсэн 81 8/8/2017
124 3707 НЦ67060501 Сувилагч Тэнцсэн 72 8/8/2017
125 3708 ЗЮ84091729 Сувилагч Тэнцсэн 83 8/8/2017
126 3709 НС55060364 Сувилагч Тэнцээгүй 45 8/8/2017
127 3710 НХ77120101 Сувилагч Тэнцсэн 79 8/8/2017
128 3711 НЮ75032124 Сувилагч Тэнцээгүй 64 8/8/2017
129 3712 НЭ91050409 Сувилагч Тэнцээгүй 62 8/8/2017
130 4461 НЮ52032768 Эм найруулагч Тэнцээгүй 43 8/8/2017
131 4653 НЭ91090800 Бага эмч Тэнцээгүй 43 8/8/2017
132 4654 НЕ78112064 Бага эмч Тэнцээгүй 38 8/8/2017
133 4655 НБ62092707 Бага эмч Тэнцээгүй 64 8/8/2017
134 4656 ИЙ74070118 Бага эмч Тэнцээгүй 66 8/8/2017
135 4657 НО78051467 Бага эмч Тэнцээгүй 50 8/8/2017
136 4658 НХ67030300 Бага эмч Тэнцээгүй 61 8/8/2017
137 2301 ЧС86021266 Эмч Ирээгүй   8/11/2017
138 3623 ТИ73082003 Сувилагч Тэнцээгүй 51 8/11/2017
139 4209 ЧС81011369 Эм зүйч Ирээгүй   8/11/2017
140 5284 ЙС92021407 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
141 5285 ЖЛ92022601 Сувилагч Тэнцээгүй 46 8/11/2017
142 5286 ЦИ83012805 Сувилагч Тэнцээгүй 50 8/11/2017
143 5287 ЦИ82102701 Сувилагч Тэнцээгүй 47 8/11/2017
144 5288 ЙЖ96022702 Сувилагч Тэнцээгүй 57 8/11/2017
145 5289 БЗ89020208 Сувилагч Тэнцээгүй 48 8/11/2017
146 5290 ЖЕ93092500 Сувилагч Тэнцсэн 70 8/11/2017
147 5291 ВК93082329 Сувилагч Ирээгүй   8/11/2017
148 5292 ЗП95060121 Сувилагч Тэнцээгүй 55 8/11/2017
149 5293 РЙ91083103 Сувилагч Тэнцсэн 78 8/11/2017
150 5294 ЛЮ96092300 Сувилагч Тэнцээгүй 49 8/11/2017
151 5295 МО86051907 Сувилагч Тэнцээгүй 41 8/11/2017
152 5296 ФА95020906 Сувилагч Тэнцээгүй 0 8/11/2017
153 5297 АМ94072308 Сувилагч Тэнцээгүй 62 8/11/2017
154 5298 ВМ94091918 Сувилагч Тэнцээгүй 52 8/11/2017
155 5299 ОВ94040704 Сувилагч Тэнцээгүй 67 8/11/2017
156 5300 МА94121908 Сувилагч Тэнцээгүй 43 8/11/2017
157 5301 СТ93020607 Сувилагч Тэнцээгүй 67 8/11/2017
158 5302 ЖЯ92031007 Сувилагч Тэнцээгүй 66 8/11/2017
159 5303 ЙР82082566 Сувилагч Тэнцээгүй 63 8/11/2017
160 5304 ЛГ96040509 Сувилагч Тэнцээгүй 65 8/11/2017
161 5344 ФА95020907 Сувилагч Тэнцээгүй 61 8/11/2017
162 5500 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 58 8/11/2017
163 5501 АИ92081311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
164 5502 УП91103147 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 78 8/11/2017
165 5503 УТ88052679 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
166 5504 УЗ93110612 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 48 8/11/2017
167 5505 НД92122200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
168 5506 УК93040251 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй   8/11/2017
169 5507 ДИ91040105 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 44 8/11/2017
170 5508 ИЮ91051827 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 64 8/11/2017
171 5509 ШУ94081200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 53 8/11/2017
172 5596 РЕ92032601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 51 8/11/2017
173 7001 НЗ86080365 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 87 8/11/2017
174 7002 ФА93041629 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 72 8/11/2017
175 7003 УШ94051117 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 78 8/11/2017
176 7004 ДП94012108 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 73 8/11/2017
177 7005 ИЮ91010505 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   8/11/2017
178 7006 ТЕ93120202 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 84 8/11/2017
179 7007 КБ94062909 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 94 8/11/2017
180 7008 АЗ93060703 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 95 8/11/2017
181 7009 УШ94070361 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй   8/11/2017
182 8101 УХ89121928 Уламжлалт анагаахын бага эмч Ирээгүй   8/11/2017
183 8201 ВИ94112311 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцсэн 76 8/11/2017
184 8202 ЙО93070114 Уламжлалт анагаахын сувилагч Тэнцээгүй 43 8/11/2017
185 8301 ЗЮ93121814 Эм зүйч Тэнцээгүй 46 8/11/2017
186 8302 СБ92090604 Эм зүйч Ирээгүй   8/11/2017
187 8303 ТЕ69102962 Эм зүйч Тэнцсэн 81 8/11/2017
188 8621 ДР80120900 Эм найруулагч Тэнцээгүй 53 8/11/2017
189 8807 СЕ91032703 Эх баригч Тэнцээгүй 33 8/11/2017
190 8808 ЙР91103007 Эх баригч Тэнцсэн 83 8/11/2017
191 8809 ЛК94101701 Эх баригч Тэнцээгүй 67 8/11/2017
192 8810 КН96010206 Эх баригч Тэнцээгүй 59 8/11/2017