Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017 оны 7 дугаар сарын эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шал
2017 оны 7 дугаар сарын эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын нэгдсэн дүн
Код Регистр Мэргэжил Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 3791 ДК81050209 Сувилагч 65 6/30/2017
2 4534 ПГ85110306 Эм найруулагч 75 6/30/2017
3 4535 МЗ84070501 Эм найруулагч 90 6/30/2017
4 4645 ОР73052001 Бага эмч 67 6/30/2017
5 4666 ДЕ77011110 Бага эмч 51 6/30/2017
6 4703 ДЕ74132515 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 64 6/30/2017
7 5278 ИЙ91052505 Сувилагч 75 6/30/2017
8 5279 ПК97020304 Сувилагч 90 6/30/2017
9 5280 ИС95072705 Сувилагч 66 6/30/2017
10 5282 ДИ96072501 Сувилагч 76 6/30/2017
11 5292 ДЖ97060202 Сувилагч 78 6/30/2017
12 5294 ПЮ94082903 Сувилагч 48 6/30/2017
13 5295 ДР92101004 Сувилагч 81 6/30/2017
14 5296 ПО91120416 Сувилагч 82 6/30/2017
15 5297 ОО95090826 Сувилагч 81 6/30/2017
16 5314 ДВ97011900 Сувилагч 72 6/30/2017
17 5315 ДЛ95083108 Сувилагч 78 6/30/2017
18 5525 ДП91121814 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 6/30/2017
19 5526 ИУ95070719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 44 6/30/2017
20 6973 ДЕ90110103 Ерөнхий эмч 67 6/30/2017
21 8202 ДМ96090908 Уламжлалт анагаахын сувилагч 76 6/30/2017
22 8601 ПЗ95070513 Эм найруулагч 49 6/30/2017
23 8602 ПО87080810 Эм найруулагч 58 6/30/2017
24 8603 ПВ95042201 Эм найруулагч 63 6/30/2017
25 8604 ОЛ95071407 Эм найруулагч 63 6/30/2017
26 8605 ДЮ96071401 Эм найруулагч 65 6/30/2017
27 8606 ДЖ95061300 Эм найруулагч 69 6/30/2017
28 8607 ДЮ95021009 Эм найруулагч 66 6/30/2017
29 8609 ПЛ97091706 Эм найруулагч 56 6/30/2017
30 8615 ОО91112744 Эм найруулагч 58 6/30/2017
31 8616 ДВ95100900 Эм найруулагч 71 6/30/2017
32 8617 ДГ97043013 Эм найруулагч 59 6/30/2017
33 8618 ИЙ94033009 Эм найруулагч 62 6/30/2017
34 8620 ИЗ95111804 Эм найруулагч 68 6/30/2017
35 8810 ОО97061908 Эх баригч 77 6/30/2017
36 8812 ИФ95082300 Эх баригч 65 6/30/2017
37 8813 ОЮ93052300 Эх баригч 73 6/30/2017
38 8814 ОМ89121009 Эх баригч 65 6/30/2017
39 8815 ДД95012001 Эх баригч 74 6/30/2017
40 5270 ИВ94080505 Сувилагч Ирээгүй 7/3/2017
41 5271 ПБ82070465 Сувилагч 70 7/3/2017
42 5272 КМ94092400 Сувилагч 70 7/3/2017
43 5273 АМ94072308 Сувилагч 36 7/3/2017
44 5274 ЖЯ91062001 Сувилагч 61 7/3/2017
45 5275 ЕЛ96102421 Сувилагч 83 7/3/2017
46 5276 ЛГ96040509 Сувилагч 66 7/3/2017
47 5277 ФА95020906 Сувилагч 55 7/3/2017
48 5281 ВИ88041502 Сувилагч Ирээгүй 7/3/2017
49 5283 ДЛ97013000 Сувилагч Ирээгүй 7/3/2017
50 5284 ИЕ95031400 Сувилагч 31 7/3/2017
51 5285 ПЕ93010701 Сувилагч Ирээгүй 7/3/2017
52 5286 РК87022200 Сувилагч 85 7/3/2017
53 5287 ЙП91072700 Сувилагч Ирээгүй 7/3/2017
54 5288 ЗВ94071903 Сувилагч 61 7/3/2017
55 5289 БЗ95022304 Сувилагч 71 7/3/2017
56 5290 УХ93032046 Сувилагч 55 7/3/2017
57 5291 УЗ90091947 Сувилагч 66 7/3/2017
58 5293 ОА91020609 Сувилагч 66 7/3/2017
59 5500 ЛЮ91062603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 7/3/2017
60 5501 УИ94102633 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 7/3/2017
61 5502 ГЮ93010302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 7/3/2017
62 5503 ТА90100807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 7/3/2017
63 5504 УП93110647 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 7/3/2017
64 5505 АС93053002 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 7/3/2017
65 5506 ЖЯ92120291 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 7/3/2017
66 5507 УШ92020362 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй 7/3/2017
67 5508 УК93071644 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй 7/3/2017
68 5509 ЛЮ92081303 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 7/3/2017
69 5510 ЙД93010215 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 7/3/2017
70 5511 УХ93081443 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 7/3/2017
71 5512 УХ91040286 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй 7/3/2017
72 5513 ИН91061726 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 7/3/2017
73 5514 ТА93112807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй 7/3/2017
74 5515 РД93090404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 7/3/2017
75 5516 НА93071807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 7/3/2017
76 5517 ИД95020105 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 7/3/2017
77 5518 БЮ93022701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй 7/3/2017
78 7001 ЛК94012020 Уламжлалт анагаахын их эмч 86 7/3/2017
79 7002 ОК93061502 Уламжлалт анагаахын их эмч 66 7/3/2017
80 7003 ЙЮ93051907 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй 7/3/2017
81 7004 ЖЯ93122820 Уламжлалт анагаахын их эмч 72 7/3/2017
82 7005 ИЭ83070716 Уламжлалт анагаахын их эмч 85 7/3/2017
83 7006 РБ93101402 Уламжлалт анагаахын их эмч 74 7/3/2017
84 7007 ЙЖ94072708 Уламжлалт анагаахын их эмч 88 7/3/2017
85 7008 НЭ89082720 Уламжлалт анагаахын их эмч 80 7/3/2017
86 7009 КВ92102106 Уламжлалт анагаахын их эмч 59 7/3/2017
87 7010 ЙЕ92080208 Уламжлалт анагаахын их эмч 87 7/3/2017
88 7011 УК92050708 Уламжлалт анагаахын их эмч 85 7/3/2017
89 7012 УК93081168 Уламжлалт анагаахын их эмч Ирээгүй 7/3/2017
90 7501 ШУ92060401 Нүүр ам судлалын их эмч 81 7/3/2017
91 8608 ЧТ79091866 Эм найруулагч Ирээгүй 7/3/2017
92 8610 ХЙ72031801 Эм найруулагч 39 7/3/2017
93 8611 ЙЮ71061369 Эм найруулагч Ирээгүй 7/3/2017
94 8612 УХ61102166 Эм найруулагч Ирээгүй 7/3/2017
95 8613 МО69121208 Эм найруулагч Ирээгүй 7/3/2017
96 8614 ХЕ66021205 Эм найруулагч Ирээгүй 7/3/2017
97 8619 ТА97090405 Эм найруулагч Ирээгүй 7/3/2017
98 1701 УЕ85081411 Мэс заслын эмч 72 7/4/2017
99 1702 ХА64052572 Мэс заслын эмч 47 7/4/2017
100 3701 ЙВ90100603 Сувилагч 60 7/4/2017
101 3702 ХН67070165 Сувилагч 54 7/4/2017
102 3703 УХ89032807 Сувилагч 54 7/4/2017
103 3704 ХК64051200 Сувилагч 58 7/4/2017
104 3705 ОЭ87092900 Сувилагч 53 7/4/2017
105 3706 ПЮ73041103 Сувилагч 34 7/4/2017
106 3707 УК64070203 Сувилагч 56 7/4/2017
107 3708 ХИ75061564 Сувилагч Ирээгүй 7/4/2017
108 3709 ПЮ85031705 Сувилагч 69 7/4/2017
109 3710 ЛА74101201 Сувилагч Ирээгүй 7/4/2017
110 3711 ИЕ79031705 Сувилагч 46 7/4/2017
111 3712 ОЭ86111808 Сувилагч 62 7/4/2017
112 4201 ПБ85091309 Эм зүйч 58 7/4/2017
113 4202 ДД90020402 Эм зүйч 73 7/4/2017
114 4203 МН87031768 Эм зүйч 50 7/4/2017
115 4204 КН85120667 Эм зүйч 85 7/4/2017
116 4205 АЖ88040902 Эм зүйч 92 7/4/2017
117 4206 БЙ88080900 Эм зүйч 87 7/4/2017
118 4207 УР88032009 Эм зүйч 44 7/4/2017
119 4208 ЙА80110803 Эм зүйч 52 7/4/2017
120 4209 ЛЙ88100461 Эм зүйч Ирээгүй 7/4/2017
121 4210 ЧС81011369 Эм зүйч Ирээгүй 7/4/2017
122 4211 НО87090361 Эм зүйч Ирээгүй 7/4/2017
123 4212 ВЮ89030423 Эм зүйч Ирээгүй 7/4/2017
124 4213 ЙС89110304 Эм зүйч 45 7/4/2017
125 4634 ЧТ73030365 Бага эмч 53 7/4/2017
126 4635 РЭ91060629 Бага эмч 49 7/4/2017
127 4636 ОА80060403 Бага эмч Ирээгүй 7/4/2017
128 4637 КД89033003 Бага эмч 61 7/4/2017
129 4638 СТ69090801 Бага эмч 60 7/4/2017
130 4639 АБ91111601 Бага эмч 46 7/4/2017
131 4640 ЖН85073074 Бага эмч Ирээгүй 7/4/2017
132 4641 ПЭ89041243 Бага эмч 63 7/4/2017
133 4642 УК89031085 Бага эмч Ирээгүй 7/4/2017
134 4643 ОД89062004 Бага эмч 65 7/4/2017
135 4644 ДЮ79041463 Бага эмч 54 7/4/2017
136 4646 ГН90102408 Бага эмч Ирээгүй 7/4/2017
137 5298 ЕТ97111709 Сувилагч 76 7/4/2017
138 5299 ЛМ96032906 Сувилагч Ирээгүй 7/4/2017
139 5300 ВГ93112105 Сувилагч Ирээгүй 7/4/2017
140 5301 ЗИ96021608 Сувилагч 75 7/4/2017
141 5302 ЙА96080406 Сувилагч 72 7/4/2017
142 5303 ВД96080200 Сувилагч 91 7/4/2017
143 5304 ЕЮ89091009 Сувилагч 71 7/4/2017
144 5305 ВЖ96052202 Сувилагч Ирээгүй 7/4/2017
145 5306 ИТ95010806 Сувилагч 78 7/4/2017
146 5307 ВЕ96070304 Сувилагч 49 7/4/2017
147 5308 ЧЕ85030902 Сувилагч 65 7/4/2017
148 5309 АР93062504 Сувилагч 76 7/4/2017
149 5310 ОЮ95091604 Сувилагч 85 7/4/2017
150 5311 ОО85092561 Сувилагч Ирээгүй 7/4/2017
151 5312 ТА97020102 Сувилагч 85 7/4/2017
152 5313 ОО95022507 Сувилагч 75 7/4/2017
153 5399 ЙР82082566 Сувилагч 56 7/4/2017
154 5400 МД95030501 Сувилагч 82 7/4/2017
155 5519 УК93080922 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй 7/4/2017
156 5520 СФ89082102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй 7/4/2017
157 5521 УЗ93110612 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 7/4/2017
158 5522 УП93111006 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 7/4/2017
159 5523 ЙУ91031704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй 7/4/2017
160 5524 ФМ90050268 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 7/4/2017
161 5527 НЭ93072628 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 7/4/2017
162 5528 УИ90090115 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 34 7/4/2017
163 5529 ПЮ93102401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй 7/4/2017
164 5530 ЕВ93081103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 7/4/2017
165 5531 РУ94022003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 7/4/2017
166 7058 УШ94031813 Уламжлалт анагаахын их эмч 19 7/4/2017
167 8001 ВД94020907 Бага эмч 51 7/4/2017
168 8002 ЙТ95090513 Бага эмч Ирээгүй 7/4/2017
169 8003 ЙЮ94071702 Бага эмч Ирээгүй 7/4/2017
170 8101 УЮ96120102 Уламжлалт анагаахын бага эмч Ирээгүй 7/4/2017
171 8201 ВИ94112311 Уламжлалт анагаахын сувилагч Ирээгүй 7/4/2017
172 8301 ИС75052000 Эм зүйч 69 7/4/2017
173 8302 КВ74022408 Эм зүйч Ирээгүй 7/4/2017
174 8303 ПЮ90072044 Эм зүйч 65 7/4/2017
175 8304 ЗМ94121000 Эм зүйч 64 7/4/2017
176 8807 ВЕ94100406 Эх баригч 53 7/4/2017
177 8808 КЛ95020707 Эх баригч 91 7/4/2017
178 8809 ЖА95051107 Эх баригч Ирээгүй 7/4/2017
179 8811 УЮ90041505 Эх баригч Ирээгүй 7/4/2017
180 8816 ПЛ96051020 Эх баригч Ирээгүй 7/4/2017
181 1601 ФА86112104 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 85 7/5/2017
182 1602 ОЗ86111000 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 87 7/5/2017
183 1603 МЮ87082901 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Ирээгүй 7/5/2017
184 1901 ХЖ61122361 Мэдрэлийн эмч Ирээгүй 7/5/2017
185 1905 УП89120938 Мэдрэлийн эмч 43 7/5/2017
186 2101 ИЭ74070506 Дүрс оношлогооны эмч Ирээгүй 7/5/2017
187 2301 УМ90041711 Дотрын эмч 49 7/5/2017
188 2302 ЧК83041103 Дотрын эмч Ирээгүй 7/5/2017
189 2501 ДВ89091301 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 52 7/5/2017
190 2502 ЧЙ72013104 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 61 7/5/2017
191 2503 ИЭ80051707 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй 7/5/2017
192 2504 ХЗ67032009 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 71 7/5/2017
193 2505 ЧЗ64112066 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Ирээгүй 7/5/2017
194 3004 ЗП74022802 Насс 54 7/5/2017
195 3005 ДЮ78091805 Насс Ирээгүй 7/5/2017
196 3006 ВЮ75110503 Насс 58 7/5/2017
197 3007 УУ88083108 Насс 60 7/5/2017
198 3008 ФА82070918 Насс Ирээгүй 7/5/2017
199 3009 ХБ82112108 Насс 70 7/5/2017
200 3010 СЭ89011787 Насс 45 7/5/2017
201 3011 ХГ87120560 Насс 58 7/5/2017
202 3330 ШБ84090116 УАУ эмч 54 7/5/2017
203 3331 ДМ88100905 УАУ эмч Ирээгүй 7/5/2017
204 3332 ЧЗ80092617 УАУ эмч 33 7/5/2017
205 3333 ХЗ73031501 УАУ эмч 63 7/5/2017
206 3334 ПК88112602 УАУ эмч 51 7/5/2017
207 3335 ЛА88071008 УАУ эмч Ирээгүй 7/5/2017
208 3713 ВЛ84070609 Сувилагч Ирээгүй 7/5/2017
209 3714 ДА84042309 Сувилагч 68 7/5/2017
210 3715 ИП82060966 Сувилагч Ирээгүй 7/5/2017
211 3716 ИГ93072721 Сувилагч 67 7/5/2017
212 3717 ПН80080304 Сувилагч 58 7/5/2017
213 3718 РЭ88092500 Сувилагч 65 7/5/2017
214 3719 УЧ90072205 Сувилагч 66 7/5/2017
215 3720 МО93042507 Сувилагч 53 7/5/2017
216 3721 ПЕ90093005 Сувилагч Ирээгүй 7/5/2017
217 3722 УП90092204 Сувилагч 70 7/5/2017
218 3723 ГИ75060402 Сувилагч 51 7/5/2017
219 4014 РЭ89031504 Эх баригч 51 7/5/2017
220 4015 ЙК95060107 Эх баригч Ирээгүй 7/5/2017
221 4016 ЖН85120365 Эх баригч 67 7/5/2017
222 4453 МБ90070924 Эм найруулагч Ирээгүй 7/5/2017
223 4454 НС91082508 Эм найруулагч Ирээгүй 7/5/2017
224 4455 МИ88032806 Эм найруулагч Ирээгүй 7/5/2017
225 4456 ДБ84051808 Эм найруулагч 51 7/5/2017
226 4457 ИЛ89090601 Эм найруулагч 71 7/5/2017
227 4458 ИЭ86041868 Эм найруулагч 94 7/5/2017
228 4459 ЙГ81111204 Эм найруулагч Ирээгүй 7/5/2017
229 4460 ИЦ81092104 Эм найруулагч 84 7/5/2017
230 4461 ЗП84052604 Эм найруулагч 86 7/5/2017
231 4462 УО73010346 Эм найруулагч Ирээгүй 7/5/2017
232 4463 АЕ89060568 Эм найруулагч 52 7/5/2017
233 4464 ЦЕ68090804 Эм найруулагч 23 7/5/2017
234 4465 МБ88040402 Эм найруулагч 48 7/5/2017
235 4701 ГВ74050129 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч Ирээгүй 7/5/2017
236 4702 ПИ88012009 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 46 7/5/2017
237 4803 РВ93110707 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 56 7/5/2017
238 5316 МД95030501 Сувилагч Ирээгүй 7/5/2017
239 5531 УП94081601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 7/5/2017
240 6961 КД68012405 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
241 6962 УХ87032128 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
242 6963 УХ90072915 Ерөнхий эмч 62 7/5/2017
243 6964 УА89111801 Ерөнхий эмч 55 7/5/2017
244 6965 УП90082800 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
245 6966 ИЮ91121521 Ерөнхий эмч 51 7/5/2017
246 6967 ДЁ83071708 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
247 6968 УШ77042514 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
248 6969 ЛБ79031613 Ерөнхий эмч 58 7/5/2017
249 6970 ЧЖ87103166 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
250 6971 УШ91082834 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
251 6972 ЙЮ89102580 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
252 6974 ФВ78103109 Ерөнхий эмч 53 7/5/2017
253 6975 ОР89102104 Ерөнхий эмч 63 7/5/2017
254 6976 ХЙ87081866 Ерөнхий эмч 46 7/5/2017
255 6977 ХБ84121604 Ерөнхий эмч 48 7/5/2017
256 6978 АЮ91051801 Ерөнхий эмч 54 7/5/2017
257 6979 УП91041873 Ерөнхий эмч 59 7/5/2017
258 6980 ОА88092012 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
259 6981 РК85042409 Ерөнхий эмч 32 7/5/2017
260 6982 ДП88122907 Ерөнхий эмч 54 7/5/2017
261 6983 НЮ79111905 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
262 6984 ЧС88032001 Ерөнхий эмч Ирээгүй 7/5/2017
263 6985 ЦГ63050606 Ерөнхий эмч 22 7/5/2017
264 6986 ФА90100609 Ерөнхий эмч 57 7/5/2017