Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-07-04-ний эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
Код Регистер Шалгалт өгсөн мэргэжил Оноо
1 3012 ХЕ86011567 Насс 98
2 3013 ТА82082061 Насс 99
3 3014 ЧЖ83010861 Насс 71
4 3015 УК90070445 Насс 73
5 3016 УМ89102341 Насс 74
6 3017 ХЕ86110782 Насс 65
7 3018 ХА66051062 Насс 100
8 3019 ЛЕ80102502 Насс 51
9 3020 ЧТ88020301 Насс 65
10 3021 МЮ72091264 Насс 97
11 3022 ЦЗ77041306 Насс 59
12 3023 ЧП78050434 Насс 68
13 3024 ХБ79110806 Насс 77
14 3025 ЧЗ73090664 Насс 62
15 3026 ФБ82020305 Насс ирээгүй
16 3027 УП91031146 Насс 73
17 3028 ХА77011063 Насс 63
18 3029 УХ89062023 Насс 63
19 3030 СЭ62022386 Насс 59
20 3031 ЕН83081618 Насс 78
21 3032 ЧН75112103 Насс 70
22 3033 ЙЮ74102103 Насс 86
23 3034 СЭ86031704 Насс ирээгүй
24 3035 РЭ88050865 Насс 75
25 3036 РЮ90010964 Насс 50
26 3037 УК90020209 Насс 79
27 3038 ИД87120205 Насс ирээгүй
28 3039 ЧК72053001 Насс ирээгүй
29 3040 ВР89022302 Насс 77
30 3041 ГГ82121807 Насс ирээгүй
31 3042 ДЭ64010209 Насс 77
32 3043 ФА74011708 Насс 69
33 3044 ЙЮ73040669 Насс 65
34 3045 ЙА87072110 Насс 59
35 3046 ТГ85120201 Насс 72
36 3047 ИЗ83021907 Насс 69
37 3048 УХ88111698 Насс 70
38 3049 ЙЮ87051865 Насс 51
39 3050 УС55091721 Насс 57
40 3051 ЗВ61090101 Насс 68
41 3052 УК91021111 Насс 66
42 3053 УХ88071004 Насс 74
43 3054 ТЕ90051365 Насс 52
44 3055 ХВ76112417 Насс ирээгүй
45 3056 УП90032707 Насс 74
46 3057 ОО88092311 Насс 68
47 3058 БЮ89120106 Насс 73
48 3059 ЖЭ76051809 Насс 74
49 3060 ТЗ89091879 Насс 67
50 3061 УС80101609 Насс 74
51 3062 УХ92120533 Насс 55
52 3063 УХ89121905 Насс 83
53 3064 ФМ89122069 Насс 74
54 3065 АЭ83061404 Насс 46
55 4214 НО87102065 Эм зүйч ирээгүй
56 4215 ЧТ87041162 Эм зүйч 53
57 4216 ЗФ89112301 Эм зүйч 69
58 4217 УУ89101903 Эм зүйч 33
59 4218 МК67092302 Эм зүйч ирээгүй
60 4219 УК89061366 Эм зүйч 63
61 4220 ЧЛ81013169 Эм зүйч 66
62 4221 УС53091828 Эм зүйч ирээгүй
63 4222 ЧН86101263 Эм зүйч 62
64 4223 НЭ89052321 Эм зүйч 45
65 4224 ОП88121500 Эм зүйч ирээгүй
66 4225 УС65060401 Эм зүйч 65
67 4226 УМ90101144 Эм зүйч 65
68 4227 ЛБ89030905 Эм зүйч 67
69 4228 ЗФ88072702 Эм зүйч 66
70 4229 КЮ65020360 Эм зүйч 67
71 4230 ДЮ73030368 Эм зүйч 65
72 4231 РФ89122668 Эм зүйч 79
73 4232 ЙЮ87121363 Эм зүйч 51
74 4233 ОО91010803 Эм зүйч 78
75 4234 ОС89052701 Эм зүйч ирээгүй
76 4235 СЮ88101961 Эм зүйч 74
77 4236 УЗ90012200 Эм зүйч 72
78 4237 ОЮ89121146 Эм зүйч ирээгүй
79 4238 ИР90052106 Эм зүйч ирээгүй
80 4239 СР90061708 Эм зүйч 74
81 4240 ДА81051422 Эм зүйч ирээгүй
82 4241 ЦГ66061608 Эм зүйч 35
83 4242 ПГ89032701 Эм зүйч 64
84 4243 ЖЯ76061965 Эм зүйч ирээгүй
85 4244 ЙЖ89090202 Эм зүйч 54
86 4245 ЧП79020866 Эм зүйч 62
87 4246 ГЮ68012906 Эм зүйч 80
88 4247 ШЖ66120812 Эм зүйч 88
89 4248 УС86122906 Эм зүйч 87
90 4249 ДЭ87031800 Эм зүйч 87
91 4250 БГ78122352 Эм зүйч ирээгүй
92 4251 ШЖ92031202 Эм зүйч ирээгүй
93 4252 УК89072628 Эм зүйч 77
94 4253 ГЭ68122900 Эм зүйч ирээгүй
95 4254 УУ66010125 Эм зүйч 72
96 4255 ЖЯ79052633 Эм зүйч ирээгүй
97 4256 ОЭ89123165 Эм зүйч 65
98 4257 ЛЮ90070268 Эм зүйч 77
99 4258 АД90031801 Эм зүйч ирээгүй
100 4259 ЖК88022416 Эм зүйч ирээгүй
101 4260 ЙЮ89050109 Эм зүйч ирээгүй
102 4261 ГЮ62032155 Эм зүйч ирээгүй
103 4262 ИК89100201 Эм зүйч 73
104 4263 УЗ90021359 Эм зүйч 51
105 4264 УП89031180 Эм зүйч 55
106 4265 ВЮ84042202 Эм зүйч 61
107 4266 УП89100888 Эм зүйч 72
108 4267 ЛГ81062907 Эм зүйч 73
109 4268 УС79041101 Эм зүйч 53
110 5317 ГГ93120604 Сувилагч ирээгүй
111 5318 ПО96051206 Сувилагч 85
112 5319 АХ93010301 Сувилагч ирээгүй
113 5320 ПЖ96082006 Сувилагч 70
114 5321 ЛД95010106 Сувилагч 68
115 5322 АС95071702 Сувилагч 84
116 5323 АД95080201 Сувилагч 63
117 5324 МК96090101 Сувилагч 74
118 5325 УХ91111402 Сувилагч 65
119 5326 СО94060100 Сувилагч 81
120 5327 МБ95012012 Сувилагч 73
121 5328 ГП95071808 Сувилагч 86
122 5329 УЗ89072901 Сувилагч 60
123 5330 ВЮ93050504 Сувилагч ирээгүй
124 5331 ГП95072601 Сувилагч 76
125 5332 РК97020101 Сувилагч 88
126 5333 ОТ96110801 Сувилагч 88
127 5334 ВМ97041428 Сувилагч 70
128 5335 ПЮ97072013 Сувилагч 47
129 5336 НЫ96080423 Сувилагч 83
130 5337 ЙБ93081304 Сувилагч 62
131 5338 ТЕ94030608 Сувилагч 84
132 5339 УЗ96030104 Сувилагч 89
133 5340 ПЮ95100923 Сувилагч 65
134 5341 ГЖ97063000 Сувилагч 86
135 5342 ЙМ95071800 Сувилагч 74
136 5343 ЖМ96051706 Сувилагч ирээгүй
137 5344 УХ94082207 Сувилагч 74
138 5345 ЗЮ95033008 Сувилагч 90
139 5346 СЭ92120902 Сувилагч ирээгүй
140 5347 ГГ94050400 Сувилагч 93
141 5348 НД96120303 Сувилагч 76
142 5349 ВЙ96111705 Сувилагч 93
143 5350 ТА96072122 Сувилагч 60
144 5351 ИИ96072302 Сувилагч 74
145 5352 УД97010600 Сувилагч 83
146 5353 ЕГ95030200 Сувилагч 75
147 5354 СЮ92063004 Сувилагч 80
148 5355 ИИ96030201 Сувилагч 56
149 5356 ЙА94112301 Сувилагч 57
150 5357 ПЖ91081401 Сувилагч ирээгүй
151 5358 ПЗ95070701 Сувилагч 83
152 5359 ЕУ94050601 Сувилагч 85
153 5360 ПА96102606 Сувилагч 70
154 5361 ИР94030506 Сувилагч 59
155 5362 ТЕ92070207 Сувилагч ирээгүй
156 5363 ЗА96060103 Сувилагч 86
157 5364 ЗП95060121 Сувилагч 50
158 5365 ЛЮ96092300 Сувилагч 56
159 5366 УЗ91092649 Сувилагч 80
160 5367 ИЮ93082600 Сувилагч 73
161 5368 УК95051663 Сувилагч 80
162 5369 ГЙ96101408 Сувилагч 88
163 5370 МИ95120701 Сувилагч 50
164 5371 ЕМ96051704 Сувилагч 66
165 5372 УЦ96112122 Сувилагч 89
166 5373 ЖЮ96020928 Сувилагч 70
167 5374 ЖЯ93123008 Сувилагч 36
168 5375 ТЯ95091109 Сувилагч 85
169 5376 МИ96031501 Сувилагч 42
170 5377 АС81010100 Сувилагч 38
171 5378 РЭ94081907 Сувилагч 42
172 5379 СУ85062561 Сувилагч 70
173 5380 ЖЯ95111404 Сувилагч 66
174 5381 УП94082426 Сувилагч 62
175 5382 АН94091707 Сувилагч 86
176 5383 ВА95013107 Сувилагч 50
177 5384 ЙМ93072626 Сувилагч ирээгүй
178 5385 УЗ96013007 Сувилагч 88
179 5386 ЕЙ93050709 Сувилагч 77
180 5387 МК94041100 Сувилагч 77
181 5388 УД91011726 Сувилагч 87
182 5389 ЖЯ91060427 Сувилагч 30
183 5390 УП91032663 Сувилагч 82
184 5391 НЩ91062304 Сувилагч 65
185 5392 ПБ94081408 Сувилагч 83
186 5393 РЙ94030311 Сувилагч ирээгүй
187 5394 ОД94101320 Сувилагч 83
188 5395 ЛБ97022606 Сувилагч 73
189 5396 ЖМ92112821 Сувилагч 68
190 5397 МЮ96103039 Сувилагч 89
191 5398 СР94062406 Сувилагч 51
192 5532 МП94050302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84
193 5533 ЖО92110905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85
194 5534 ЕА94081004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83
195 5535 НЭ91032109 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80
196 5536 РЭ94071922 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66
197 5537 ФА89060805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 88
198 5538 АЮ88081503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81
199 5539 ЧН88040200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80
200 5540 ОЮ92082524 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
201 5541 УП94092024 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73
202 5542 ТЕ94051013 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69
203 5543 ОЙ92073017 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
204 5544 ВМ92071604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81
205 5545 ФА94032203 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80
206 5546 РЙ91052713 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65
207 5547 ИО93010800 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75
208 5548 ОР92052305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
209 5549 УЗ93112408 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
210 5550 ЦЖ88041701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70
211 5551 ОЙ94011702 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
212 5552 ДВ94052006 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54
213 5553 УК93111254 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76
214 5554 ИЮ94101749 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78
215 5555 СЭ80071769 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84
216 5556 ЗФ90012112 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
217 5557 УУ91072303 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
218 5558 УП94083122 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85
219 5559 ЖЯ93010415 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84
220 5560 АБ92052209 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78
221 5561 ЙЮ93092602 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72
222 5562 УХ94012719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
223 5563 ЛБ93092311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56
224 5564 АН93101839 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
225 5565 ИЮ93013004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84
226 5566 НС93021228 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
227 5567 МЮ89091484 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
228 5568 ПА84030405 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83
229 5569 РХ93021600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
230 5570 УК94090127 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63
231 5571 ОЮ93040547 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85
232 5572 НЭ93123001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80
233 5573 АЮ89091068 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72
234 5574 ПЮ94010809 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
235 5575 МЗ94052725 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56
236 5576 УХ93122717 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78
237 5577 ФВ83101914 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58
238 5578 ГА93032007 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
239 5579 УИ94110671 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
240 5580 ТЕ94071640 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86
241 5581 ФА93111309 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80
242 5582 ЛГ94101412 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78
243 5583 УК94020601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69
244 5584 ЖЯ91120424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62
245 5585 УШ94071316 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80
246 5586 ФА93081634 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
247 5587 АХ93011903 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83
248 5588 КМ91091406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
249 5589 КГ94121318 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
250 5590 ЙЗ93022701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74
251 5591 СО94061400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
252 5592 КЛ94032608 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76
253 5593 УШ92011847 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49
254 5594 ИЮ92092009 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81
255 5595 ПВ93121204 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86
256 5596 УЗ92092547 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65
257 5597 ЙЕ94040706 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80
258 5598 ФЯ93062003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
259 5599 УК94030305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75
260 5600 ФА94031120 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73
261 5601 ЖЭ88101486 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
262 5602 УИ95091201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70
263 5603 МЗ93050603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
264 5604 СО93092308 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74
265 5605 РЭ94012701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76
266 5606 УК94050248 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80
267 5607 ШУ94021606 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72
268 5608 ПЖ90052206 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
269 5609 ВР92121005 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
270 5610 РН90102764 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
271 5611 УБ91101906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66
272 5612 ПБ93050909 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
273 5613 ВЮ93083118 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
274 5614 ПЮ93071925 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75
275 5615 АЮ92060519 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
276 5616 ЖВ92102300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81
277 5617 РП91120601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
278 5618 ПБ93111317 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
279 5619 ЗЮ94091409 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76
280 5620 ИЮ92042711 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
281 5621 СТ94011318 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69
282 5622 УШ93122271 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65
283 5623 НЩ89073185 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
284 5624 ЧК87071361 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
285 5625 ТА91012144 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58
286 5626 УШ94031701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
287 5627 ОН93033018 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53
288 5628 ОО93041029 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78
289 5629 ВА91020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69
290 5630 УП92031211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
291 5631 УУ89061441 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
292 5632 УШ93113082 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
293 5633 УТ94041601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85
294 5634 ПЭ90060729 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
295 5635 УД94081113 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
296 5636 ТЛ93080607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
297 5637 ОЗ87082009 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66
298 5638 ГЮ92060605 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
299 5639 ПМ93100905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84
300 5640 ЗЮ93041504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
301 5641 ЖК86122901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74
302 5642 НЭ91062311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51
303 5643 ДЮ93102806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
304 5644 СТ92053101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
305 5645 УП94071044 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60
306 5646 МБ90060323 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
307 5647 ЙЮ89091015 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70
308 5648 КБ94010302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85
309 5649 УЮ95031813 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76
310 5650 ВТ90051201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70
311 5651 УЧ91062956 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48
312 5652 УЗ94061531 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73
313 5653 УХ94050101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76
314 5654 УП94062039 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53
315 5655 УХ95070403 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74
316 5656 ТГ93030109 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76
317 5657 МЮ94080525 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79
318 5658 УШ94021303 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67
319 5659 УХ90110905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
320 5660 ФА19920828 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65
321 5661 ПМ92091018 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76
322 5662 ДЮ92100103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65
323 5663 РС93032001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86
324 5664 УП94111657 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59
325 5665 ЖЗ88022003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75
326 5666 РР93123005 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70
327 5667 РЭ93031506 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63
328 5668 УК94082554 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
329 5669 ЗВ92072803 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72
330 5670 ГО90061001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70
331 5671 УК95073002 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78
332 5672 УШ93061615 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65
333 5673 УП93050627 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
334 5674 УД94090112 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37
335 5675 ТЗ90090208 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81
336 5676 ШУ93082910 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74
337 5677 НО94042903 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73
338 5678 УП88100460 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69
339 5679 УД93071503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
340 5680 УК94110609 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
341 5681 АН92031801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73
342 5682 ВЮ93110433 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 50
343 5683 ТЕ92060160 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84
344 5684 УП94080316 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60
345 5685 УТ94100834 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74
346 5686 УЗ89122614 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
347 5687 ГЮ93093011 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
348 5688 РЯ93012007 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76
349 5689 ОА89092001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75
350 5690 УХ91052079 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
351 5691 УП94071910 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68
352 5692 УЗ91091303 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67
353 5693 УК95080154 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
354 5694 РН90112271 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73
355 5695 ВЗ93032302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
356 5696 ШЖ85051102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
357 5697 УК96030118 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70
358 5698 КЮ93050900 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68
359 5699 АИ93081602 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
360 5700 РЭ93020517 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69
361 5701 АЮ95031927 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83
362 5702 МФ94082801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
363 5703 УШ93101721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51
364 5704 УП92041856 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72
365 5705 УК89040921 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
366 5706 ГН90051205 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
367 5707 ЛЮ93073029 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65
368 5708 ИМ89080608 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй
369 5709 УХ88082353 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82
370 5710 УП93082106 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81
371 5711 УП94081721 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62
372 5712 АЯ90021066 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80
373 5713 УК94030818 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81
374 5714 УШ94090802 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73
375 5715 УХ94110520 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
376 5716 ПЕ92041032 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66
377 5717 ЛЮ94041921 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74
378 5718 ИИ93041901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69
379 5719 ПЮ93081101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53
380 5720 БК91013021 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83
381 5721 УШ95040824 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73
382 5722 УШ94072519 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72
383 6987 ЦГ86022168 Ерөнхий эмч 67
384 6988 КЮ86010510 Ерөнхий эмч 61
385 6989 РЙ88031224 Ерөнхий эмч 75
386 6990 КЮ82102061 Ерөнхий эмч 74
387 6991 ПЭ89041981 Ерөнхий эмч 34
388 6992 ХГ82111204 Ерөнхий эмч ирээгүй
389 6993 УК91100109 Ерөнхий эмч 79
390 6994 ЧК86072606 Ерөнхий эмч 83
391 6995 ЧР84110587 Ерөнхий эмч 65
392 6996 ПЮ91040519 Ерөнхий эмч 36
393 6997 ШЖ84052407 Ерөнхий эмч 68
394 6998 ЦЖ87101573 Ерөнхий эмч ирээгүй
395 6999 ЧЛ81052695 Ерөнхий эмч 78
396 7000 ЛЮ91050707 Ерөнхий эмч ирээгүй
397 7001 НЧ91011017 Ерөнхий эмч 64
398 7002 УМ90072004 Ерөнхий эмч 80
399 7003 ЖБ90111882 Ерөнхий эмч 65
400 7004 ЦГ68011203 Ерөнхий эмч 73
401 7005 ШЗ63100701 Ерөнхий эмч 42
402 7006 ЧМ86123066 Ерөнхий эмч ирээгүй
403 7007 РЭ68082661 Ерөнхий эмч ирээгүй
404 7008 ЦД88042791 Ерөнхий эмч 48
405 7009 УХ90030949 Ерөнхий эмч ирээгүй
406 7010 УС87070611 Ерөнхий эмч 74
407 7011 УП92090802 Ерөнхий эмч ирээгүй
408 7012 ШУ88092009 Ерөнхий эмч ирээгүй
410 7013 УЗ88072507 Ерөнхий эмч ирээгүй
409 7013 ЗЗ92010305 Уламжлалт анагаахын их эмч 91
411 7014 БЖ91061926 Уламжлалт анагаахын их эмч 80
412 7014 ЛБ90103118 Ерөнхий эмч 65
413 7015 ЙМ93020708 Уламжлалт анагаахын их эмч 71
414 7015 УУ91052549 Ерөнхий эмч 68
415 7016 СВ93022216 Уламжлалт анагаахын их эмч 84
416 7016 РЭ93052800 Ерөнхий эмч 81
417 7017 УШ92101139 Уламжлалт анагаахын их эмч 56
418 7017 СБ87043001 Ерөнхий эмч 52
419 7018 ТЕ93050208 Уламжлалт анагаахын их эмч 88
420 7018 ХН85072569 Ерөнхий эмч 41
421 7019 УХ96022233 Уламжлалт анагаахын их эмч 73
422 7019 ИП88103060 Ерөнхий эмч 59
423 7020 ТА94071607 Ерөнхий эмч ирээгүй
424 7020 ДЮ92032301 Уламжлалт анагаахын их эмч ирээгүй
425 7021 ЙС79122702 Ерөнхий эмч 85
426 7021 УЗ94061827 Уламжлалт анагаахын их эмч 79
427 7022 ПЮ75050810 Ерөнхий эмч 85
428 7022 МЗ92060109 Уламжлалт анагаахын их эмч 67
429 7023 УП95121209 Уламжлалт анагаахын их эмч 87
430 7023 ОА76092401 Ерөнхий эмч 86
431 7024 УТ94110608 Уламжлалт анагаахын их эмч 83
432 7024 ОЮ71020507 Ерөнхий эмч 66
433 7025 ЗЮ93061101 Уламжлалт анагаахын их эмч 83
434 7025 ВЮ84030209 Ерөнхий эмч 76
435 7026 УЗ89060228 Ерөнхий эмч 80
436 7026 СЭ92110905 Уламжлалт анагаахын их эмч 76
437 7027 ИЛ93022706 Уламжлалт анагаахын их эмч 88
438 7027 ИЭ88080704 Ерөнхий эмч 65
439 7028 ЖЯ94032616 Уламжлалт анагаахын их эмч 83
440 7028 УК90010429 Ерөнхий эмч 76
442 7029 ЧЕ86011707 Ерөнхий эмч ирээгүй
441 7029 ЧО78011361 Уламжлалт анагаахын их эмч 89
444 7030 УК92010744 Ерөнхий эмч ирээгүй
443 7030 АЮ93082019 Уламжлалт анагаахын их эмч 81
445 7031 РЛ94062902 Уламжлалт анагаахын их эмч 87
446 7031 ШЖ85061761 Ерөнхий эмч 62
448 7032 ФД84091734 Ерөнхий эмч ирээгүй
447 7032 ВЭ75050361 Уламжлалт анагаахын их эмч 86
450 7033 ЗЗ84030608 Ерөнхий эмч ирээгүй
449 7033 ИЮ94042818 Уламжлалт анагаахын их эмч 93
451 7034 СР94042101 Уламжлалт анагаахын их эмч 72
452 7034 БЮ91040351 Ерөнхий эмч 43
454 7035 ЧВ81100261 Ерөнхий эмч ирээгүй
453 7035 ДК93101014 Уламжлалт анагаахын их эмч 80
456 7036 ИД89033104 Ерөнхий эмч ирээгүй
455 7036 ЙЙ92030301 Уламжлалт анагаахын их эмч 65
457 7037 УШ91041045 Ерөнхий эмч ирээгүй
458 7037 ОЕ93091311 Уламжлалт анагаахын их эмч ирээгүй
459 7038 ЛЮ94101906 Уламжлалт анагаахын их эмч 88
460 7038 УХ89112075 Ерөнхий эмч 70
461 7039 УШ89072557 Уламжлалт анагаахын их эмч 82
462 7039 УШ77042512 Ерөнхий эмч 76
463 7040 МД94090100 Уламжлалт анагаахын их эмч 90
464 7041 СЭ93080700 Уламжлалт анагаахын их эмч 75
465 7042 НФ93052008 Уламжлалт анагаахын их эмч ирээгүй
466 7043 ЖЮ91080473 Уламжлалт анагаахын их эмч 53
467 7044 УХ94010313 Уламжлалт анагаахын их эмч 71
468 7045 ПЮ93120323 Уламжлалт анагаахын их эмч 93
469 7046 АЕ94041403 Уламжлалт анагаахын их эмч 87
470 7047 УП94031626 Уламжлалт анагаахын их эмч 83
471 7048 ИГ94082904 Уламжлалт анагаахын их эмч 75
472 7049 УЮ90071610 Уламжлалт анагаахын их эмч 66
473 7050 ЕЦ94022001 Уламжлалт анагаахын их эмч 82
474 7051 АВ93090601 Уламжлалт анагаахын их эмч 74
475 7052 ЙЮ91040441 Уламжлалт анагаахын их эмч 85
476 7053 РП93081509 Уламжлалт анагаахын их эмч 61
477 7054 УТ94111703 Уламжлалт анагаахын их эмч 90
478 7055 БЮ93060704 Уламжлалт анагаахын их эмч 89
479 7056 РЭ93031107 Уламжлалт анагаахын их эмч 79
480 7057 УП92021001 Уламжлалт анагаахын их эмч 85
481 7502 ЕЙ95093002 Нүүр ам судлалын их эмч 72
482 7503 УМ90021866 Нүүр ам судлалын их эмч 68
483 7504 СЧ88092661 Нүүр ам судлалын их эмч 72
484 7505 ОЮ93073115 Нүүр ам судлалын их эмч 65
485 7506 УШ95060192 Нүүр ам судлалын их эмч 76
486 7507 ТА95101004 Нүүр ам судлалын их эмч 95
487 7508 СЮ95081807 Нүүр ам судлалын их эмч 81
488 7509 УК96012804 Нүүр ам судлалын их эмч 94
489 7510 УЗ94062901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 99
490 8102 СР95112207 Уламжлалт анагаахын бага эмч ирээгүй
491 8305 АС92111806 Эм зүйч 93
492 8306 ТА92033107 Эм зүйч 55
493 8307 АО94072801 Эм зүйч 61
494 8308 ЗП94060601 Эм зүйч 73
495 8309 ПН95072803 Эм зүйч 78
496 8310 УЗ94111804 Эм зүйч 65
497 8311 ЛЮ89010885 Эм зүйч 77
498 8312 ВГ93100901 Эм зүйч 75
499 8313 ТЕ94022818 Эм зүйч 75
500 8314 ЗЮ95042805 Эм зүйч 65
501 8315 АЮ95030507 Эм зүйч 78
502 8316 ГЮ94101003 Эм зүйч 77
503 8317 ПЮ95010918 Эм зүйч ирээгүй
504 8318 ПБ94082902 Эм зүйч 88
505 8319 АЮ94060805 Эм зүйч ирээгүй
506 8320 УИ96042500 Эм зүйч ирээгүй
507 8321 СФ95042408 Эм зүйч 75
508 8322 ХЗ72072321 Эм зүйч 79
509 8323 НЙ94082009 Эм зүйч 76
510 8324 ФБ91120141 Эм зүйч 75
511 8325 СЭ95060736 Эм зүйч 65
512 8326 РЭ86120800 Эм зүйч 62
513 8327 ПЮ95051607 Эм зүйч 91
514 8328 ЧЕ87100567 Эм зүйч 72
515 8329 НТ65051801 Эм зүйч 73
516 8330 ЛЭ83012626 Эм зүйч 72
517 8331 СЖ79062606 Эм зүйч 78
518 8332 ДЙ94120804 Эм зүйч 74
519 8333 ЛЮ94011702 Эм зүйч 60
520 8334 ПК92022702 Эм зүйч 80
521 8335 ГЗ92030724 Эм зүйч 61
522 8336 ПЕ89072007 Эм зүйч 73
523 8337 ИЮ93012308 Эм зүйч 61
524 8338 ТЕ69112486 Эм зүйч 74
525 8339 РЖ93100402 Эм зүйч ирээгүй
526 8340 ЖА94122708 Эм зүйч 66
527 8341 ДА95091005 Эм зүйч 74
528 8342 ЖЯ92043046 Эм зүйч 70
529 8343 ГЗ94080128 Эм зүйч 57
530 8344 СЩ95022101 Эм зүйч ирээгүй
531 8345 ГЮ93081204 Эм зүйч 74
532 8346 РД94051415 Эм зүйч 78
533 8347 ИЗ90021808 Эм зүйч 75
534 8348 УИ95091104 Эм зүйч ирээгүй
535 8349 ЕЙ95022607 Эм зүйч 77
536 8350 КЮ95052019 Эм зүйч 72
537 8351 МЕ93040404 Эм зүйч 42
538 8352 УП92081599 Эм зүйч 34
539 8353 ГЮ95030502 Эм зүйч 65
540 8354 ИО94030304 Эм зүйч 60
541 8355 АО94082302 Эм зүйч 71
542 8621 ЦА73050200 Эм найруулагч 96
543 8622 УК81013002 Эм найруулагч 97
544 8623 ЛЮ90070582 Эм найруулагч 95
545 8624 ЦГ70093004 Эм найруулагч 94
546 8625 РЭ71050707 Эм найруулагч 98
547 8626 ДР80120900 Эм найруулагч 51
548 8627 РЮ79042821 Эм найруулагч ирээгүй
549 8628 АГ92032623 Эм найруулагч 58
550 8629 ИЛ94102908 Эм найруулагч ирээгүй
551 8630 ОП95073009 Эм найруулагч 76
552 8631 РУ95112806 Эм найруулагч 53
553 8632 УД93012965 Эм найруулагч 60
554 8633 ШУ96022725 Эм найруулагч ирээгүй
555 8634 ДО94080508 Эм найруулагч 62
556 8817 СБ94062308 Эх баригч 57
557 8818 ФВ93062101 Эх баригч ирээгүй
558 8819 СД95031800 Эх баригч 69
559 8820 РГ97040503 Эх баригч 66
560 8821 АЯ92021408 Эх баригч 77
561 8822 ИЮ95081506 Эх баригч 77
562 9001 ЕО94041304 Эм зүйч 77
563 9901 НК93060308 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77
564 9902 АС92010328 Хүүхдийн их эмч ирээгүй
565 9903 УД92021803 Хүүхдийн их эмч ирээгүй
566 9904 УД94090602 Хүүхдийн их эмч 76