Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа.

Хүн ам, эрүүл мэндийн байгууллагыг эмчилгээний өндөр идэвхтэй, аюулгүй, чанарын баталгаатай, сонголт хийх боломж бүхий эм, эмнэлгийн хэрэгслээр  тасралтгүй, хүртээмжтэй хангаж, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх үйл хэрэгт хамтран ажиллах талаар уулзалт зохион байгуулагдаж байна.

Уулзалтаар төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, эмийн зохицуулалтын чиглэлээр хэрэгжиж буй хууль, эрх зүйн зохицуулалтын талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, тулгамдаж буй асуудал, үйл ажиллагааны талаар санал солилцох юм.

Тус уулзалтаар:

−        Төрөөс эмийн талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

−        Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хилийн хяналт

−        Эмийн бүртгэлийн талаар Хүний эмийн зөвлөлөөс гарсан шийдвэр

−        Гадаадын эм үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа  

−        Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр хамтран ажиллах зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл хүргэгдэж, санал солилцож байна.

ЭМЯ, ЭМХТ, МХЕГ болон Гадаадын эм үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөгчийн газрууд, Эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд уулзалтад оролцлоо.

Энэ удаагийн уулзалтанд бодлого боловсруулагч, хэрэгжүүлэгч, хяналт тавьдаг байгууллагын төлөөлөл болон эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд оролцож байгаагаараа давуу талтай болж байна.