Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-04-12-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо
1 1102 ЧЗ87040966 Нүдний эмч 89 Тэнцсэн
2 1103 ХБ87010706 Нүдний эмч 86 Тэнцсэн
3 1201 ЦГ65121804 Сэтгэцийн эмч   Ирээгүй
4 1702 СЖ71113013 Мэс заслын эмч 89 Тэнцсэн
5 1703 УП91010521 Мэс заслын эмч   Ирээгүй
6 1704 ХК86080603 Мэс заслын эмч 68 Тэнцээгүй
7 1801 СЭ82061704 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч   Ирээгүй
8 1802 ХЖ82032714 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 50 Тэнцээгүй
9 2004 ЦД88042791 Гэмтлийн эмч 46 Тэнцээгүй
10 2103 ХА86021115 Дүрс оношлогооны эмч 73 Тэнцсэн
11 2503 ПЗ86050600 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 34 Тэнцээгүй
12 2504 ЧР63041540 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 70 Тэнцсэн
13 2505 ЦГ70030428 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй
14 2506 ХК65101702 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй
15 2507 ЕА68102701 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 85 Тэнцсэн
16 2508 АА84120207 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй
17 2509 ЦД64032363 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 53 Тэнцээгүй
18 2510 ХЗ67032009 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 59 Тэнцээгүй
19 2511 ЧЖ66051107 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 81 Тэнцсэн
20 3304 ПН81010106 УАУ эмч   Ирээгүй
21 3305 ДЮ76051201 УАУ эмч   Ирээгүй
22 3306 ЛА88071008 УАУ эмч 38 Тэнцээгүй
23 3307 ОЭ88040421 УАУ эмч 66 Тэнцээгүй
24 3308 УП88083045 УАУ эмч 71 Тэнцсэн
25 3309 ФД77042105 УАУ эмч 42 Тэнцээгүй
26 3310 ХВ85052921 УАУ эмч 69 Тэнцээгүй
27 4673 ОР82061510 Бага эмч 79 Тэнцсэн
28 4674 ГН89050805 Бага эмч 66 Тэнцээгүй
29 4675 РЗ89020100 Бага эмч 65 Тэнцээгүй
30 4676 АЮ91021928 Бага эмч 60 Тэнцээгүй
31 4677 АП86111163 Бага эмч 85 Тэнцсэн
32 4678 УЗ91123003 Бага эмч   Ирээгүй
33 4679 ЧК72112660 Бага эмч 36 Тэнцээгүй
34 4680 АЭ89041243 Бага эмч   Ирээгүй
35 4681 ЧС66121604 Бага эмч 78 Тэнцсэн
36 4682 БИ90042011 Бага эмч   Ирээгүй
37 4683 ЖН88082462 Бага эмч   Ирээгүй
38 4684 ИО89073106 Бага эмч   Ирээгүй
39 4685 ЗЮ71071262 Бага эмч 68 Тэнцээгүй
40 4686 ПЭ89041243 Бага эмч 53 Тэнцээгүй
41 4702 МХ80020108 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 45 Тэнцээгүй
42 4703 ТЕ87100507 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 67 Тэнцээгүй
43 4704 РБ91070813 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 76 Тэнцсэн
44 4705 МЭ82082110 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 76 Тэнцсэн
45 4805 НХ76050703 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 58 Тэнцээгүй
46 4806 ШУ88061962 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 47 Тэнцээгүй
47 4807 ДЛ86042500 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 46 Тэнцээгүй
48 6923 ИЭ88080704 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй
49 6924 БЮ86022703 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
50 6925 РЙ88031224 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
51 6926 МЮ90051588 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн
52 6927 БЭ87120911 Ерөнхий эмч 45 Тэнцээгүй
53 6928 ФА90041519 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй
54 6929 ХМ65071477 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
55 6930 УШ92060326 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
56 6931 АЯ90062501 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
57 6932 ХА73080601 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн
58 6933 ЧЕ86011707 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй
59 6934 ФА92090125 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн
60 6935 ЧД55020101 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
61 6936 ХА68040279 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй
62 6937 ХГ82111204 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
63 6938 ХВ64111903 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй
64 6939 ИЮ79080500 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн
65 6940 АЯ90102903 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй
66 6941 КЮ87122882 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй
67 6942 ЦЗ86122501 Ерөнхий эмч 51 Тэнцээгүй
68 6943 СБ89011500 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн
69 6944 ЧД86032005 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй
70 6945 ЙГ87090217 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй
71 6946 ПН84082908 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
72 6947 УЗ88072505 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
73 6948 ШЗ67070201 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн
74 6949 ЗЗ84030608 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй
75 6950 ЧС74031561 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн
76 6951 ФА69031901 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
77 6952 ИО88111210 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй
78 6953 СЕ90073033 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
79 6954 ЗН58011209 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
80 6955 ВЭ84070214 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
81 9108 ШЗ81111575 Шүүхийн анагаах ухаан 80 Тэнцсэн
82 9109 ЧР84061066 Шүүхийн анагаах ухаан 74 Тэнцсэн
83 9110 ЙЛ88031611 Шүүхийн анагаах ухаан 75 Тэнцсэн
84 9111 ЖЯ87010261 Шүүхийн анагаах ухаан 87 Тэнцсэн
85 9112 ФБ72052367 Шүүхийн анагаах ухаан 77 Тэнцсэн
86 9113 ОЮ85062914 Шүүхийн анагаах ухаан 79 Тэнцсэн
87 9114 ЧР85111117 Шүүхийн анагаах ухаан 84 Тэнцсэн
88 9115 ЧН67112914 Шүүхийн анагаах ухаан 83 Тэнцсэн
89 9116 ЧМ74110809 Шүүхийн анагаах ухаан 77 Тэнцсэн
90 9117 ЧЗ65071908 Шүүхийн анагаах ухаан 82 Тэнцсэн
91 9118 ХЗ79061471 Шүүхийн анагаах ухаан 82 Тэнцсэн
92 9119 АЕ85091566 Шүүхийн анагаах ухаан 85 Тэнцсэн
93 9120 ЧД72012500 Шүүхийн анагаах ухаан 78 Тэнцсэн
94 9121 УХ87032368 Шүүхийн анагаах ухаан 79 Тэнцсэн
95 9122 ЧА86091405 Шүүхийн анагаах ухаан 83 Тэнцсэн
96 9123 ЧП69092019 Шүүхийн анагаах ухаан 85 Тэнцсэн
97 9124 ЦЗ65092305 Шүүхийн анагаах ухаан 79 Тэнцсэн
98 9125 ЛЙ85071166 Шүүхийн анагаах ухаан 71 Тэнцсэн
99 9126 СЮ75033016 Шүүхийн анагаах ухаан 81 Тэнцсэн
100 9127 ТА62122127 Шүүхийн анагаах ухаан 72 Тэнцсэн
101 9128 ОА86012315 Шүүхийн анагаах ухаан 72 Тэнцсэн
102 9129 АЭ75070211 Шүүхийн анагаах ухаан 51 Тэнцээгүй
103 9130 ЙЭ85021804 Шүүхийн анагаах ухаан   Ирээгүй
104 9131 МЗ85062361 Шүүхийн анагаах ухаан 82 Тэнцсэн
105 9132 ХИ80062404 Шүүхийн анагаах ухаан 70 Тэнцсэн
106 9133 ЧО63051716 Шүүхийн анагаах ухаан 69 Тэнцээгүй
107 9134 ЧЗ86082966 Шүүхийн анагаах ухаан 58 Тэнцээгүй
108 9135 МФ76110802 Шүүхийн анагаах ухаан 84 Тэнцсэн
109 9136 ХМ85020978 Шүүхийн анагаах ухаан 86 Тэнцсэн
110 9137 НО82011379 Шүүхийн анагаах ухаан 86 Тэнцсэн
111 9138 ЧВ68022031 Шүүхийн анагаах ухаан 82 Тэнцсэн
112 9139 ЦГ68051829 Шүүхийн анагаах ухаан   Ирээгүй
113 9140 ЦБ71080205 Шүүхийн анагаах ухаан   Ирээгүй
114 9141 УХ71092118 Шүүхийн анагаах ухаан 86 Тэнцсэн