Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-03-31-ний төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлтийн онолын шалгалтын дүн
2017-03-31-ны сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн шалгалтын дүн

Код Нэр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо
1 4123 УД65060203 Эхийн сувилахуй тэнцээгүй 66
2 9013 ЧР69032761 Арьс гоо заслын сувилахуй судлал тэнцсэн 97
3 9015 УП94071625 Арьс гоо заслын сувилахуй судлал тэнцсэн 93
4 9017 ЗЮ92061708 Арьс гоо заслын сувилахуй судлал тэнцсэн 84
5 9019 ЦГ69081102 Арьс гоо заслын сувилахуй судлал тэнцсэн 95
6 9023 ЗН80120204 Арьс гоо заслын сувилахуй судлал тэнцсэн 96
7 9025 ГЗ90111204 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 92
8 9027 ВН73060313 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 88
9 9029 МЗ93112818 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцээгүй 65
10 9031 ВЮ88110407 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 93
11 9033 ИГ95080504 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 90
12 9035 ЙЗ93092409 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 88
13 9037 НЛ86122365 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 91
14 9039 АА91080809 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 87
15 9041 ТА96012044 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 87
16 9043 МЭ88061261 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцээгүй 70
17 9045 РЙ95110203 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 87
18 9047 ОП88122101 Сэтгэцийн эмгэгийн сувилахуй   тэнцсэн 85
2017-03-30-ны төрөлжсөн мэргэжлийн төгсөлтийн шалгалтын дүн

Код Нэр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо
1 8501 СЭ88062771 Зүрх судасны мэс заслын эмгэг судлал Тэнцсэн 90
2 8502 ВЭ82101178 Зүрх судасны мэс заслын эмгэг судлал Тэнцсэн 90
1 9002 МЗ93112818 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 99
2 9001 МЭ88061261 ЦЦБ үйлдвэрлэл/цус сэлбэлт судлал технологич тэнцсэн 98