Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-03-15-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2017-03-15-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Нэр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо
1 1101 ДЮ89081866 Нүдний эмч Тэнцсэн 91
2 1102 УЗ90010626 Нүдний эмч Тэнцсэн 87
3 1103 ХП82013107 Нүдний эмч Тэнцсэн 82
4 1104 МО88050901 Нүдний эмч Тэнцээгүй 22
5 1603 ЛЕ81011705 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Тэнцээгүй 62
6 1705 ЛЮ84051012 Мэс заслын эмч Тэнцсэн 85
7 1706 ЛБ80082431 Мэс заслын эмч Тэнцсэн 82
8 1707 УУ90061935 Мэс заслын эмч ирээгүй  
9 1708 НЕ90060731 Мэс заслын эмч ирээгүй  
10 1801 ЧК64070395 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч Тэнцээгүй 56
11 1802 ХЖ82032714 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч Тэнцээгүй 51
12 1901 УЮ90042224 Мэдрэлийн эмч Тэнцсэн 87
13 1902 РЮ80082704 Мэдрэлийн эмч ирээгүй  
14 2101 ЛБ73010111 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцсэн 77
15 2102 ЕЦ82062861 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцсэн 82
16 2103 ЕА80030801 Дүрс оношлогооны эмч Тэнцсэн 88
17 2104 ХА86021115 Дүрс оношлогооны эмч ирээгүй  
18 2301 УХ88052339 Дотрын эмч Тэнцээгүй 61
19 2302 ПЮ90041408 Дотрын эмч Тэнцсэн 74
20 2303 РГ83052118 Дотрын эмч Тэнцээгүй 54
21 2304 ОМ84102404 Дотрын эмч Тэнцсэн 74
22 2305 ЦА65072305 Дотрын эмч Тэнцсэн 88
23 2306 УП92012207 Дотрын эмч Тэнцээгүй 66
24 2307 ПЮ89092990 Дотрын эмч Тэнцээгүй 46
25 2505 ЦГ70030428 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ ирээгүй  
26 2506 УЗ88100504 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 80
27 2507 ПЗ86050600 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцээгүй 46
28 2508 ХЛ73051871 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 79
29 2509 УУ91052708 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 85
30 2510 ХГ42011274 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 75
31 2511 УС65011705 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ Тэнцсэн 76
32 2701 ШЖ85061761 Сүрьеэгийн эмч Тэнцээгүй 64
33 2801 ЧТ75093010 Анатомын эмгэг судлалын эмч Тэнцсэн 82
34 3011 ЗП74022802 Насс ирээгүй  
35 3012 УС78052606 Насс Тэнцсэн 73
36 3013 РЮ53021500 Насс Тэнцсэн 73
37 3014 МП84090177 Насс ирээгүй  
38 3015 ТГ85120201 Насс ирээгүй  
39 3016 ИД87120205 Насс ирээгүй  
40 3017 УЗ89050801 Насс Тэнцсэн 72
41 3018 ШЗ74102464 Насс Тэнцээгүй 68
42 3019 СЭ89011787 Насс Тэнцээгүй 61
43 3020 ЖЭ76051809 Насс Тэнцээгүй 66
44 3021 ЧК72053001 Насс Тэнцээгүй 56
45 3022 УХ88111698 Насс Тэнцээгүй 65
46 3023 КЛ74121308 Насс Тэнцээгүй 68
47 3024 ЙС83100341 Насс Тэнцээгүй 59
48 3025 ЦЕ85091503 Насс ирээгүй  
49 3026 ФД84060208 Нүүр ам судлалын их эмч Тэнцсэн 91
50 3027 ЧЗ86121617 Насс ирээгүй  
51 3028 ЧЗ85062606 Насс Тэнцээгүй 49
52 3029 УХ90050846 Насс ирээгүй  
53 3030 ЙЮ76032629 Насс Тэнцээгүй 55
54 3031 МЮ72091264 Насс Тэнцээгүй 51
55 3032 ХЗ87012779 Насс Тэнцээгүй 53
56 3033 ЧП84040702 Насс Тэнцсэн 70
57 3034 УС76100900 Насс Тэнцсэн 73
58 3314 УЗ88070207 УАУ эмч ирээгүй  
59 3315 ТГ87082572 УАУ эмч Тэнцээгүй 30
60 3316 ЛЖ81101429 УАУ эмч ирээгүй  
61 3317 ЦБ71080964 УАУ эмч ирээгүй  
62 3318 ЛЮ85052301 УАУ эмч Тэнцээгүй 34
63 3702 ОГ90091603 Сувилагч Тэнцээгүй 69
64 3703 ГИ86110100 Сувилагч ирээгүй  
65 3704 ЦД72082003 Сувилагч Тэнцсэн 75
66 3705 УК88120905 Сувилагч Тэнцээгүй 45
67 3706 ЖЭ81110902 Сувилагч Тэнцээгүй 47
68 3707 НЭ89091804 Сувилагч Тэнцээгүй 63
69 3708 ДЕ80122005 Сувилагч Тэнцээгүй 64
70 3709 УШ91060231 Сувилагч Тэнцээгүй 64
71 3710 УК89082141 Сувилагч Тэнцээгүй 60
72 3711 ЙВ89091508 Сувилагч Тэнцээгүй 65
73 3712 ВВ86123121 Сувилагч Тэнцээгүй 61
74 3713 УС66071909 Сувилагч Тэнцээгүй 62
75 3714 РВ89081007 Сувилагч Тэнцээгүй 52
76 3715 ВЗ74121926 Сувилагч Тэнцсэн 76
77 3716 ЕЭ82053163 Сувилагч Тэнцсэн 71
78 3717 ГЖ84071507 Сувилагч Тэнцсэн 85
79 3718 ПО91021002 Сувилагч ирээгүй  
80 3719 МЙ91071307 Сувилагч Тэнцээгүй 53
81 3720 ТГ89031105 Сувилагч ирээгүй  
82 3721 СБ90090603 Сувилагч ирээгүй  
83 3722 УУ90041343 Сувилагч Тэнцсэн 78
84 3723 ГЮ68052016 Сувилагч Тэнцээгүй 24
85 3724 ИЭ85112768 Сувилагч Тэнцээгүй 59
86 3725 ХИ75061564 Сувилагч Тэнцээгүй 49
87 3726 МИ82071006 Сувилагч Тэнцээгүй 63
88 3727 ИД88041606 Сувилагч ирээгүй  
89 3728 ЧГ69010864 Сувилагч Тэнцээгүй 68
90 3729 ПБ94081408 Сувилагч Тэнцээгүй 63
91 3730 БЖ90122961 Сувилагч ирээгүй  
92 3731 ПЮ70070100 Сувилагч Тэнцээгүй 39
93 3732 УС71112303 Сувилагч Тэнцээгүй 43
94 3733 ЦЖ71061207 Сувилагч Тэнцээгүй 65
95 3734 ЕС76100922 Сувилагч Тэнцээгүй 54
96 4001 МЗ82010302 Эх баригч ирээгүй  
97 4002 ЧД73052505 Эх баригч Тэнцсэн 75
98 4003 ТГ67072524 Эх баригч Тэнцээгүй 50
99 4004 ТЕ91021941 Эх баригч Тэнцээгүй 54
100 4005 ЖН88082462 Эх баригч Тэнцээгүй 58
101 4006 ВЙ88041707 Эх баригч Тэнцээгүй 42
102 4007 ДЮ68102868 Эх баригч Тэнцсэн 82
103 4221 УП90030171 Эм зүйч ирээгүй  
104 4222 ЦБ85110401 Эм зүйч Тэнцсэн 73
105 4223 ЦГ65030106 Эм зүйч ирээгүй  
106 4224 ЖЯ76061965 Эм зүйч ирээгүй  
107 4225 ЖЮ81051645 Эм зүйч ирээгүй  
108 4226 ГГ74123001 Эм зүйч ирээгүй  
109 4227 ЧА86101104 Эм зүйч ирээгүй  
110 4228 ЗП87070706 Эм зүйч Тэнцээгүй 56
111 4229 ДЮ57051704 Эм зүйч Тэнцээгүй 47
112 4230 ЖК88022416 Эм зүйч Тэнцээгүй 53
113 4231 ЧЛ81013169 Эм зүйч Тэнцээгүй 44
114 4232 ЦГ65030105 Эм зүйч Тэнцсэн 87
115 4233 УЮ88033021 Эм зүйч Тэнцсэн 81
116 4234 ШЗ87041800 Эм зүйч Тэнцээгүй 43
117 4235 УХ89053109 Эм зүйч ирээгүй  
118 4236 КЖ88033102 Эм зүйч Тэнцсэн 87
119 4237 ШБ69040705 Эм зүйч ирээгүй  
120 4238 МА89112901 Эм зүйч Тэнцсэн 78
121 4239 МБ88071801 Эм зүйч ирээгүй  
122 4240 ОЭ77022603 Эм зүйч Тэнцсэн 83
123 4469 ГО85011661 Эм найруулагч Тэнцсэн 87
124 4470 ЙГ85032615 Эм найруулагч ирээгүй  
125 4471 УМ89112229 Эм найруулагч Тэнцээгүй 62
126 4472 АВ74042207 Эм найруулагч Тэнцсэн 73
127 4473 УХ91032814 Эм найруулагч Тэнцээгүй 33
128 4474 АЮ64032709 Эм найруулагч ирээгүй  
129 4475 ТЗ72032407 Эм найруулагч Тэнцсэн 70
130 4476 ДБ84051808 Эм найруулагч ирээгүй  
131 4477 ТЕ88081560 Эм найруулагч ирээгүй  
132 4478 ХГ84032309 Эм найруулагч ирээгүй  
133 4479 ДЗ77121301 Эм найруулагч ирээгүй  
134 4480 ДЭ81082901 Эм найруулагч Тэнцсэн 75
135 4481 РИ75082809 Эм найруулагч Тэнцсэн 92
136 4482 ДД86121205 Эм найруулагч ирээгүй  
137 4483 ХЖ66032808 Эм найруулагч Тэнцээгүй 60
138 4484 ХИ70091860 Эм найруулагч Тэнцсэн 79
139 4485 ЦЗ80122468 Эм найруулагч ирээгүй  
140 4486 НГ85030677 Эм найруулагч Тэнцсэн 71
141 4487 АС74031407 Эм найруулагч Тэнцээгүй 64
142 4488 ФМ70040261 Эм найруулагч ирээгүй  
143 4489 ЖЭ88120966 Эм найруулагч Тэнцээгүй 59
144 4490 МБ82102705 Эм найруулагч Тэнцсэн 87
145 4491 ЗП88041104 Эм найруулагч ирээгүй  
146 4492 ЧЙ68060708 Эм найруулагч ирээгүй  
147 4493 МЖ77020429 Эм найруулагч ирээгүй  
148 4494 МЭ19880810 Эм найруулагч ирээгүй  
149 4639 МИ80071706 Бага эмч Тэнцсэн 70
150 4640 БИ90042011 Бага эмч Тэнцээгүй 35
151 4641 ЕЭ70031469 Бага эмч Тэнцсэн 78
152 4642 АП86111163 Бага эмч Тэнцээгүй 64
153 4643 ДЮ88111177 Бага эмч ирээгүй  
154 4644 ИЮ90070299 Бага эмч Тэнцсэн 73
155 4645 ЧД72122105 Бага эмч Тэнцсэн 83
156 4646 ЧС66121604 Бага эмч Тэнцээгүй 29
157 4647 ЖЯ88040569 Бага эмч Тэнцээгүй 61
158 4648 ТИ68080603 Бага эмч Тэнцээгүй 44
159 4649 РЮ71032661 Бага эмч Тэнцсэн 81
160 4650 УШ91042202 Бага эмч Тэнцээгүй 52
161 4651 МЗ73021464 Бага эмч Тэнцсэн 83
162 4652 ИО89073106 Бага эмч Тэнцээгүй 58
163 4653 ПБ85010970 Бага эмч ирээгүй  
164 4654 ТБ19870419 Бага эмч ирээгүй  
165 4655 ОР82061510 Бага эмч Тэнцээгүй 44
166 4656 СБ84071718 Бага эмч Тэнцээгүй 40
167 4657 ЧД72112660 Бага эмч Тэнцээгүй 29
168 4658 УС73022243 Бага эмч Тэнцээгүй 60
169 4659 МЗ88012506 Бага эмч ирээгүй  
170 4705 МЗ90010974 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч ирээгүй  
171 4807 ОЖ81111409 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцсэн 70
172 4808 МЗ83111507 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцээгүй 54
173 5339 НЩ91062304 Сувилагч Тэнцээгүй 62
174 5340 ТЕ92070207 Сувилагч Тэнцээгүй 53
175 5341 ЖЯ93030901 Сувилагч ирээгүй  
176 5342 ГГ93062409 Сувилагч Тэнцээгүй 49
177 5343 УМ90022442 Сувилагч Тэнцээгүй 51
178 5344 УХ93032046 Сувилагч ирээгүй  
179 5345 АР93100901 Сувилагч Тэнцсэн 76
180 5346 ОМ94030129 Сувилагч Тэнцээгүй 56
181 5347 СП93062504 Сувилагч ирээгүй  
182 5348 УП91032663 Сувилагч Тэнцээгүй 56
183 5349 ЖК93040601 Сувилагч Тэнцсэн 70
184 5350 УХ91111402 Сувилагч Тэнцээгүй 51
185 5351 УК92061122 Сувилагч Тэнцээгүй 59
186 5352 ШУ94031301 Сувилагч ирээгүй  
187 5353 ЖЯ93123008 Сувилагч ирээгүй  
188 5354 ТА95010321 Сувилагч Тэнцсэн 70
189 5355 ЖЛ94030504 Сувилагч ирээгүй  
190 5554 УП91061900 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 61
191 5555 ОЗ86052719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 85
192 5556 РР92060225 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 85
193 5557 КЮ90022363 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 70
194 5558 ВЮ91122812 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 63
195 5559 ИЮ92101229 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  
196 5560 АЮ89110227 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 60
197 5561 ЗЮ93041504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 57
198 5562 ИЭ88080704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  
199 5563 РФ91082027 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 79
200 5564 ЧК87071361 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  
201 5565 ХА83012668 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  
202 5566 СШ88100405 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 68
203 5567 ОЮ90010743 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 35
204 5568 ШУ92011312 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 32
205 5569 УК90030921 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 63
206 5570 АН88111121 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 73
207 5571 УП89060982 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 62
208 5572 УХ90020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  
209 5573 ВЮ90032950 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцсэн 71
210 5574 УШ92011847 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  
211 5575 ЧО86072309 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 49
212 5576 ДЮ93102806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Тэнцээгүй 51
213 5577 УК92112627 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч ирээгүй  
214 6941 БД75060119 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 70
215 6942 УХ89082706 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74
216 6943 КЮ90022364 Ерөнхий эмч ирээгүй  
217 6944 ЗВ75121101 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 77
218 6945 ХБ87122307 Ерөнхий эмч ирээгүй  
219 6946 ГЮ85080903 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 45
220 6947 УЦ88090124 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 46
221 6948 НЭ74110403 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72
222 6949 ЧС74031561 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 68
223 6950 БЭ87120911 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 57
224 6951 ФА90100609 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 63
225 6952 ЛЮ82020307 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72
226 6953 УП89011163 Ерөнхий эмч ирээгүй  
227 6954 ЛЮ91050707 Ерөнхий эмч ирээгүй  
228 6955 АВ90042700 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 82
229 6956 ПВ86091616 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 76
230 6957 ЙГ87090217 Ерөнхий эмч ирээгүй  
231 6958 ЛБ73061908 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78
232 6959 ОР89102104 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 55
233 6960 УШ89022304 Ерөнхий эмч ирээгүй  
234 6961 БЮ88122301 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80
235 6962 ФБ89052717 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 43
236 6963 ХБ84121604 Ерөнхий эмч ирээгүй  
237 6964 УК90010429 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67
238 6965 ХГ82111204 Ерөнхий эмч ирээгүй  
239 6966 УП92090802 Ерөнхий эмч ирээгүй  
240 6967 АЯ90102903 Ерөнхий эмч ирээгүй  
241 6968 ЛЮ89030565 Ерөнхий эмч ирээгүй  
242 6969 НЮ79111905 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 51
243 6970 ИО88111210 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 59
244 6971 УП89062418 Ерөнхий эмч ирээгүй  
245 6972 БЮ83122207 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 47
246 6973 УЗ89060228 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 69
247 6974 ГД65021233 Ерөнхий эмч ирээгүй  
248 7006 УХ92100733 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 79
249 7007 УК89082135 Уламжлалт анагаахын их эмч Тэнцсэн 71
250 8001 УХ98011609 Бага эмч Тэнцсэн 73
251 8002 ВД94020907 Бага эмч ирээгүй  
252 8308 ЕА92040622 Эм зүйч Тэнцээгүй 19
253 8309 ХЛ86013104 Эм зүйч ирээгүй  
254 8605 ДР80120900 Эм найруулагч Тэнцээгүй 59
255 8606 ИЛ94102908 Эм найруулагч Тэнцээгүй 56
256 8801 УЮ90041505 Эх баригч Тэнцээгүй 45
257 8802 РП93102927 Эх баригч ирээгүй  
258 8803 ЛК94101701 Эх баригч ирээгүй