Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
“ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ, ЁС ЗҮЙН ГОРИМ” СЭДЭВТ ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛА

“ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ, ЁС ЗҮЙН ГОРИМ”

 СЭДЭВТ ҮЗҮҮЛЭХ  СУРГАЛТ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

 

ЭМХТ-өөс үндсэн мэргэшлийн сургалтад суралцаж буй эмч нарын ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор “Резидент эмч нарын ёс зүй, харилцаа хандлагыг сайжруулах нь” нэг сарын аяныг 2017 оны 1 сарын 11-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байгаа билээ.

Аяны хүрээнд 2017 оны 02 сарын 03-ны өдрийн 14.00 цагт Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, ёс зүйн горим” сэдэвт үзүүлэх сургалт зохион байгуулна. 

Үзүүлэх сургалт нь  үндсэн мэргэжлийн сургалтад суралцагч резидент эмч нарын мэдлэгийн түвшинг ахиулах, бататгах, ёс зүйн журам, горимыг баримталж хэвшүүлэх, хандлагыг төлөвшүүлэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, харилцан суралцах, туршлага судлахад чиглэгдэх болно.

Үзүүлэх сургалтад сургалт эрхлэгч 16 байгууллагын сургалтын алба, резидент эмч нарын төлөөлөл оролцоно.

Үзүүлэх сургалтын үеэр:  

  1. АХА тэмцээн,
  2. Эмнэлгийн мэргэжилтний хувийн хамгаалах уламжлалт болон 1 удаагийн хувцас хэрэглэлийн загвар хэмжээ, өнгө үзэмж, зааврын дагуу өмсөж тайлах  үзүүлбэр,

Эмнэлгийн мэргэжилтний үйлчлүүлэгчтэй харилцах, эмнэлгийн мэргэжилтэн өөр хоорондоо харилцах  харилцаанд үүсч байсан нотолгоо бүхий тохиолдлоор хэлэлцүүлэг хийх арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдана.