Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2016.10.11-ний өдрийн Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын д

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтанд тэнцсэн мэргэжилтнүүд Пүрэв гарагт ЭМХТ-ийн 2-р байрны 209 тоотод материалаа авч ирж өгнө үү. Материалаа бүрдүүлж өгөөгүй тохиолдолд зөвшөөрлийн гэрчилгээ гарахгүй болохыг анхааруулж байна.

Код Регистер  Шалгалт өгсөн мэргэжил Оноо  
1 1002 ЦГ67021108 Арьс гоо заслын эмч 73 Тэнцсэн
2 1801 ЙС70010509 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 58 Тэнцээгүй
3 1802 ИЦ59090189 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 72 Тэнцсэн
4 1803 ХА59081407 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 50 Тэнцээгүй
5 2800 СЮ82011110 Мэдрэлийн эмч 59 Тэнцээгүй
6 3201 ПЭ89121102 Гэмтлийн эмч 61 Тэнцээгүй
7 3303 ЙЮ68062075 Дүрс оношлогооны эмч 63 Тэнцээгүй
8 3403 УП91031741 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн
9 3404 ШУ88101783 Дотрын эмч 58 Тэнцээгүй
10 3408 УК88090666 Дотрын эмч 50 Тэнцээгүй
11 3409 ЧС82031602 Дотрын эмч 72 Тэнцсэн
12 3410 МО86012809 Дотрын эмч 61 Тэнцээгүй
13 3411 ЧЖ66090513 Дотрын эмч 59 Тэнцээгүй
14 3412 УШ89041619 Дотрын эмч 73 Тэнцсэн
15 5206 НФ89112208 Сувилагч 55 Тэнцээгүй
16 5207 ЕЙ94040103 Сувилагч 53 Тэнцээгүй
17 5208 ЧВ88030509 Сувилагч 56 Тэнцээгүй
18 5209 ГГ88040907 Сувилагч 70 Тэнцсэн
19 5210 МБ86062915 Сувилагч 37 Тэнцээгүй
20 5212 УИ91060201 Сувилагч 60 Тэнцээгүй
21 5213 ПЮ93061204 Сувилагч 75 Тэнцсэн
22 5214 ТА93071903 Сувилагч 80 Тэнцсэн
23 5216 ОО91031709 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
24 5217 ЧА60071204 Сувилагч 77 Тэнцсэн
25 5218 ЗЮ79100360 Сувилагч 27 Тэнцээгүй
26 5219 ХИ71032666 Сувилагч 44 Тэнцээгүй
27 5220 ЦЕ85123164 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
28 5221 УК89082141 Сувилагч 64 Тэнцээгүй
29 5223 ПА89120304 Сувилагч 83 Тэнцсэн
30 5224 ГГ86082308 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
31 5225 ОЮ74022568 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
32 5226 ББ69111808 Сувилагч 48 Тэнцээгүй
33 5227 ЦЗ76111967 Сувилагч 72 Тэнцсэн
34 5228 ПГ78030101 Сувилагч 81 Тэнцсэн
35 5229 УА95042301 Сувилагч 50 Тэнцээгүй
36 5230 ЖЛ87122712 Сувилагч 46 Тэнцээгүй
37 5231 ЧД78110805 Сувилагч 77 Тэнцсэн
38 5232 ЧК65062401 Сувилагч 38 Тэнцээгүй
39 5233 АС84091405 Сувилагч 77 Тэнцсэн
40 5234 ОО91112767 Сувилагч 77 Тэнцсэн
41 5235 ЛЮ91030702 Сувилагч 82 Тэнцсэн
42 5236 НА93092400 Сувилагч 61 Тэнцээгүй
43 5237 ЖЮ78061203 Сувилагч 70 Тэнцсэн
44 5238 ЖИ68032501 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
45 5239 ЦВ62091906 Сувилагч 46 Тэнцээгүй
46 5242 ЙН89070102 Сувилагч 75 Тэнцсэн
47 5245 ЖЖ89100604 Сувилагч 72 Тэнцсэн
48 5248 ЦД69090562 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
49 5249 ПК81010504 Сувилагч 79 Тэнцсэн
50 5250 ЖЭ81110902 Сувилагч 47 Тэнцээгүй
51 5252 ЦЖ71121808 Сувилагч 48 Тэнцээгүй
52 5253 РЖ82092528 Сувилагч 73 Тэнцсэн
53 5254 АД95080201 Сувилагч 43 Тэнцээгүй
54 5257 ЙР77080301 Сувилагч 11 Тэнцээгүй
55 5261 ТД67060462 Сувилагч 60 Тэнцээгүй
56 5262 УП95032220 Сувилагч 49 Тэнцээгүй
57 5264 ХЗ73122000 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
58 5265 ГИ90073007 Сувилагч 45 Тэнцээгүй
59 5308 ЙМ93072626 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
60 5309 ОО90082309 Сувилагч 59 Тэнцээгүй
61 5310 ЖК93040601 Сувилагч 59 Тэнцээгүй
62 5311 СЭ82022005 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
63 5312 БЮ91081609 Сувилагч 73 Тэнцсэн
64 5313 УХ93032046 Сувилагч 61 Тэнцээгүй
65 5316 ОА91020609 Сувилагч 45 Тэнцээгүй
66 5317 ПЖ93103103 Сувилагч 59 Тэнцээгүй
67 5318 ВТ95020209 Сувилагч 55 Тэнцээгүй
68 5319 ШУ94031301 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
69 5321 УШ96071927 Сувилагч 56 Тэнцээгүй
70 5323 ЙП95090700 Сувилагч 45 Тэнцээгүй
71 5327 СФ93022704 Сувилагч 73 Тэнцсэн
72 5331 УУ95102300 Сувилагч 70 Тэнцсэн
73 5332 РЮ84012666 Сувилагч 70 Тэнцсэн
74 5336 РЖ92052668 Сувилагч 55 Тэнцээгүй
75 5337 ВГ93112105 Сувилагч 61 Тэнцээгүй
76 5338 ПЕ94122101 Сувилагч 47 Тэнцээгүй
77 5339 ШУ89111500 Сувилагч 71 Тэнцсэн
78 5340 НБ96122708 Сувилагч 76 Тэнцсэн
79 5342 ОЕ96042206 Сувилагч 72 Тэнцсэн
80 5344 ЖВ93061704 Сувилагч 58 Тэнцээгүй
81 5345 ЖЯ93123008 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
82 5346 ГЕ93052808 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
83 5347 НХ77110803 Сувилагч 48 Тэнцээгүй
84 6034 ХМ85120215 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
85 6035 ЙУ91031704 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй
86 6036 УИ91090127 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн
87 6037 УУ90021082 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
88 6038 СО91061706 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
89 6039 СФ90082302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 28 Тэнцээгүй
90 6040 АИ90091301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
91 6041 УК89072663 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй
92 6042 ЖЮ84072948 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй
93 6045 УЗ90121702 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй
94 6046 ТА91070323 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн
95 6047 УХ90110905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй
96 6048 ЕГ90042509 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн
97 6049 ЖК92010300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
98 6050 ЗЮ91051728 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй
99 6052 ТВ89123068 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй
100 6053 ПА84030405 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй
101 6054 МР89112319 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
102 6055 ИТ89090801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
103 6057 ЙЮ92111311 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
104 6058 ДС90103100 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн
105 6063 УИ90090115 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй
106 6065 УХ90070834 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй
107 6066 ТЯ92112303 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн
108 6067 ТБ85053188 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй
109 6070 УК91071802 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй
110 6074 РЮ89060332 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй
111 7061 ТА89090606 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн
112 7063 УК89020511 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
113 7064 АЮ84032561 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн
114 7065 УС88092707 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
115 7067 МЗ91112101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн
116 7068 ЙЮ88070782 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн
117 7069 УК90090404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн
118 7070 ХЙ87032167 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн
119 7072 ХН85112561 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй
120 7073 УУ90070421 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн
121 7076 УК91122823 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
122 7077 ВЮ88091601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй
123 7081 ВК84050902 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 87 Тэнцсэн
124 7083 УХ91041106 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83 Тэнцсэн
125 7084 УХ90061407 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
126 7085 УП91021463 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй
127 7086 ДЗ86112407 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн
128 7087 ЧЙ84030908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
129 7091 ЙС90061428 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн
130 7092 АЮ90110981 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 82 Тэнцсэн
131 7093 ПЙ89051268 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн
132 7094 ВЮ82062868 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн
133 7095 ГЮ79022806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
134 7098 ЕЭ85121966 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн
135 7099 ХД84012901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн
136 7101 ЧТ71080809 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
137 7103 ЧН83010960 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй
138 7104 ЧЖ72102906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй
139 7105 УХ90092984 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 83 Тэнцсэн
140 7106 АА75062222 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн
141 7107 ПН88040505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
142 7110 УШ89103031 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
143 7113 ЖЯ88061315 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 30 Тэнцээгүй
144 7119 УШ89040205 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
145 7120 УУ91021042 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
146 8518 ЙЮ93090304 Эх баригч 18 Тэнцээгүй
147 8519 ИО92101500 Эх баригч 64 Тэнцээгүй
148 8520 СА91112006 Эх баригч 72 Тэнцсэн
149 8522 АЯ94061081 Эх баригч 56 Тэнцээгүй
150 9101 ЙЖ82091624 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
151 9102 ОЮ88081313 Мэс заслын эмч 75 Тэнцсэн
152 9103 ПЭ89041981 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй