Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2016.09.16-ны өдрийн эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дү
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо  
1 1100 УК89092827 Нүдний эмч 85 Тэнцсэн
2 1446 ЧС82092906 УАУ эмч 62 Тэнцээгүй
3 1447 ОЛ82110663 УАУ эмч 75 Тэнцсэн
4 1450 ТД83122804 УАУ эмч 81 Тэнцсэн
5 1451 КЮ81081279 УАУ эмч 70 Тэнцсэн
6 1452 ОЮ93052112 УАУ эмч 50 Тэнцээгүй
7 1455 УК89070917 УАУ эмч 28 Тэнцээгүй
8 1459 УХ88101866 УАУ эмч 72 Тэнцсэн
9 1600 БЮ88102917 Халдвартын эмч 84 Тэнцсэн
10 3301 ЕЦ81012967 Дүрс оношлогооны эмч 70 Тэнцсэн
11 4873 ЦГ67070813 Хүүхдийн эмч 60 Тэнцээгүй
12 4876 ОЮ89122907 Хүүхдийн эмч 70 Тэнцсэн
13 4877 УХ90082228 Хүүхдийн эмч 89 Тэнцсэн
14 4878 РЭ88061101 Хүүхдийн эмч 83 Тэнцсэн
15 4879 ЕП91072204 Хүүхдийн эмч 89 Тэнцсэн
16 4880 ЗЛ84081820 Хүүхдийн эмч 87 Тэнцсэн
17 5232 ГП76040103 Сувилагч 50 Тэнцээгүй
18 5234 БЮ89020424 Сувилагч 79 Тэнцсэн
19 5235 ЧГ72060507 Сувилагч 70 Тэнцсэн
20 5239 ПБ78052008 Сувилагч 58 Тэнцээгүй
21 5240 ЙЙ79071004 Сувилагч 87 Тэнцсэн
22 5241 ФД83102202 Сувилагч 73 Тэнцсэн
23 5242 ДЭ77120203 Сувилагч 71 Тэнцсэн
24 5244 СБ90090603 Сувилагч 61 Тэнцээгүй
25 5245 НК88072703 Сувилагч 72 Тэнцсэн
26 5246 МК81102407 Сувилагч 80 Тэнцсэн
27 5248 СЩ72090400 Сувилагч 70 Тэнцсэн
28 5249 ГЮ88071005 Сувилагч 71 Тэнцсэн
29 5250 ЗЮ87112864 Сувилагч 82 Тэнцсэн
30 5251 ЗЙ77101304 Сувилагч 42 Тэнцээгүй
31 5253 ЕК87113069 Сувилагч 76 Тэнцсэн
32 5256 ФМ70103046 Сувилагч 67 Тэнцээгүй
33 5259 НМ84011622 Сувилагч 58 Тэнцээгүй
34 5260 ЕД74010166 Сувилагч 75 Тэнцсэн
35 5261 ЕЭ71010182 Сувилагч 76 Тэнцсэн
36 5264 ФБ63021465 Сувилагч 72 Тэнцсэн
37 5265 ИЖ87122306 Сувилагч 76 Тэнцсэн
38 5266 ЛГ88121807 Сувилагч 73 Тэнцсэн
39 5270 ТЕ88082161 Сувилагч 77 Тэнцсэн
40 5271 ИЦ87100364 Сувилагч 76 Тэнцсэн
41 5272 ЙЮ81030909 Сувилагч 70 Тэнцсэн
42 5273 НХ89092807 Сувилагч 74 Тэнцсэн
43 5274 ЖЮ88082405 Сувилагч 78 Тэнцсэн
44 5517 ЙМ94112105 Сувилагч 78 Тэнцсэн
45 5519 ВЖ93020402 Сувилагч 77 Тэнцсэн
46 5520 СН95121302 Сувилагч 65 Тэнцээгүй
47 5523 СА95011003 Сувилагч 71 Тэнцсэн
48 5526 УП96050104 Сувилагч 70 Тэнцсэн
49 5527 ЕЮ94061802 Сувилагч 53 Тэнцээгүй
50 5528 НН95081809 Сувилагч 70 Тэнцсэн
51 5529 МЮ93101201 Сувилагч 71 Тэнцсэн
52 5530 НЕ90112361 Сувилагч 72 Тэнцсэн
53 5532 УМ90022442 Сувилагч 53 Тэнцээгүй
54 5533 ЕЦ94080701 Сувилагч 70 Тэнцсэн
55 5535 УЗ95072127 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
56 5536 ОЮ95091604 Сувилагч 58 Тэнцээгүй
57 5539 НС94121019 Сувилагч 41 Тэнцээгүй
58 5541 ОЭ91100109 Сувилагч 79 Тэнцсэн
59 5542 ХИ86072280 Сувилагч 30 Тэнцээгүй
60 5543 УК92032021 Сувилагч 75 Тэнцсэн
61 5544 ЛД95102306 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
62 5545 ГА95032903 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
63 5546 КЮ95021002 Сувилагч 59 Тэнцээгүй
64 5548 ЛН92080207 Сувилагч 65 Тэнцээгүй
65 6219 УШ91051828 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн
66 6220 ЗЮ92112201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй
67 6222 РИ92012101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн
68 6223 СР91122903 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй
69 6224 УК90091305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй
70 6225 ТЕ90122488 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн
71 6226 ЗЮ91092605 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн
72 6227 ВР93050407 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн
73 6229 УХ91060826 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй
74 6230 УК90120809 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй
75 6231 УП92030422 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
76 6233 МО88031413 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн
77 6234 ЛЮ92102322 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85 Тэнцсэн
78 6236 НЙ90111500 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн
79 6237 ИЮ90052865 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн
80 6238 ЕС91031409 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн
81 6239 ОЮ90042417 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 78 Тэнцсэн
82 6240 УШ93110493 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй
83 6242 АЮ91101913 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй
84 6243 ОЮ91110106 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
85 6244 УЮ92040994 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71
Тэнцсэн
86 6245 ИЮ92101229 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй
87 6246 ГЗ91072906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
88 6248 УШ93010838 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
89 6249 ФА92042712 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй
90 6250 ИО89012617 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
91 6253 БЮ93031324 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
92 6254 ОА88092804 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн
93 6256 ХЕ88042003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
94 6258 УШ92011220 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй
95 6260 УШ92071766 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
96 6261 ЙЖ82091624 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй
97 6262 УЗ90030500 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн
98 6264 ШГ87072504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй
99 6265 НУ85091417 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
100 6266 ТЗ87112061 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй
101 6267 АА89110227 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй
102 6268 ФМ90111166 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
103 7041 УП93100228 УАУ эмч 89 Тэнцсэн
104 7043 ИЦ92040118 УАУ эмч 77 Тэнцсэн
105 7044 ВВ90022408 УАУ эмч 64 Тэнцээгүй
106 7045 УШ89071075 УАУ эмч 75 Тэнцсэн
107 7046 ПЮ92060411 УАУ эмч 64 Тэнцээгүй
108 7047 ГР92080519 УАУ эмч 71 Тэнцсэн
109 7049 ОЮ92081110 УАУ эмч 66 Тэнцээгүй
110 7050 УХ94060921 УАУ эмч 61 Тэнцээгүй
111 7237 УШ89040205 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй
112 7238 СЖ88092003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй
113 7239 ТИ87110408 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн
114 7240 БЛ82110216 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
115 7241 ЙВ91022506 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 81 Тэнцсэн
116 7242 АЮ90050368 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 86 Тэнцсэн
117 7243 УЮ88070611 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
118 7244 ПЭ89041981 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй
119 7245 НХ91013001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн
120 7246 ШЗ77060705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
121 7247 УК90090404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй
122 7248 РК89011913 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн
123 7249 УК91012625 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
124 7251 ХА67031861 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй
125 7252 УУ91062734 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 85 Тэнцсэн
126 7253 КЮ89030888 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй
127 7254 ПБ88081862 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 45 Тэнцээгүй
128 7257 ЕП90052301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй
129 7258 ВЮ90052630 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
130 7259 УХ89032255 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн
131 7260 ЖЮ90101617 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй
132 7262 УЮ90081806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн
133 7264 УП89070882 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй
134 7266 УЦ91052806 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
135 7267 УУ89021841 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй
136 7268 СД89080601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй
137 7269 УУ91021042 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй
138 7272 ОП90022805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй
139 7273 УК90041652 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 57 Тэнцээгүй
140 7274 МЕ85060103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн
141 7275 СЦ90090602 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй
142 7276 ЧТ71080808 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
143 7277 ИЧ90081209 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
144 7278 ХВ84030805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй
145 7280 ЛЮ86101088 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
146 7283 УУ88041931 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй
147 7285 ФБ89052717 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй
148 7286 СП90072505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн
149 7287 ТЕ91090326 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
150 7289 ЧК63071170 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн
151 7290 ЖЮ85120674 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
152 7291 ОО76012506 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 73 Тэнцсэн
153 9200 МЮ89063009 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
154 9201 ТИ88031211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
155 9202 СФ90082302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй
156 9203 УУ89121385 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
157 9204 ТГ91031106 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
158 9300 УД91012542 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 74 Тэнцсэн
159 9301 ОЮ88081313 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй
160 9400 ОМ95102102 УАУ эмч 73 Тэнцсэн
161 9501 УХ93040121 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
162 9502 ЖЬ89102463 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
163 9801 ХМ87032168 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
164 9802 УС63031301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн