Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ТАЛААР ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2016 оны 04 сарын 22-ны өдөр батлагдсан “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай” хууль, “Эрүүл мэндийн тухай” хуульд эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараахь сургалттай холбоотой эрх зүйн өөрчлөлтүүд орсныг Та бүхэн мэдэж байгаа. Ялангуяа резидент эмч буюу үндсэн мэргэшлээр суралцах их эмчтэй холбоотой  томоохон өөрчлөлтүүд тусгагдсан.

 Үүнтэй холбоотой шаардлагатай судалгаа, тооцоонуудыг хийх, сургалт эрхлэх байгууллагуудын хүчин чадлыг үнэлэх, шинээр сургалт эрхлэх байгууллагуудад зөвшөөрөл олгох, шаардлагатай сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, шинээр боловсруулах, ялангуяа аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт үндсэн мэргэшлийн сургалт явуулах боломжийг бүрдүүлэх, сургалтыг удирдах эмч-багшийг сонгох, сургаж бэлтгэх, холбогдох дүрэм, журмуудыг өөрчлөх зэрэг ихээхэн бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Мөн резидент эмчид суралцах хугацаанд нь олгох санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх  талаар холбогдох яамтай хамтран судалж байна.  

Дээрх асуудлуудтай холбоотойгоор үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлт авах хугацаа одоогоор тодорхой бус байна. 

Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв нь нөхцөл байдлыг урьдчилан тооцож, хүний их эмч, уламжлалт анагаах ухааны их эмч, шүдний их эмчийн мэргэжлээр энэ жил сургууль төгсөгчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтыг шинэ хууль хэрэгжиж эхлэхээс өмнө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль, журмын хүрээнд зохион байгуулж олгосон болно. Иймээс мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 2 жилийн зөвшөөрөлтэй хүний их эмч нар өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын болон аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, түргэн тусламжийн төвд өмнөх жилийн төгсөгчдийн адил ажиллах боломжтойг мэдэгдье.

 

Жич: Элсэлттэй холбоотой мэдээллийг тухай бүр www.chd.mohs.mn  цахим сайтаар хүргэх болно.

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ХӨГЖЛИЙН АЛБА

Лавлах утас: 93131767

2016.08.18