Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2016 оны 8 сарын цахим шалгалтын дүн
Код Регистын № Мэргэжил Оноо   Хүсэлт гаргасан Огноо
1 5404 УШ94102400 Сувилагч 85 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
2 8708 ЖГ95121201 Уламжлалт анагаахын сувилагч 80 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
3 8710 ЗН96060603 Уламжлалт анагаахын сувилагч 79 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
4 8315 ЖЭ89101663 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
5 5428 УЮ95020545 Сувилагч 77 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
6 5414 РМ93041703 Сувилагч 77 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
8 8713 ЙЭ93030807 Уламжлалт анагаахын сувилагч 75 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
9 7823 ОД94040809 Уламжлалт анагаахын бага эмч 75 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
7 7825 ЦД88082964 Уламжлалт анагаахын бага эмч 75 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
10 7826 АД96070501 Уламжлалт анагаахын бага эмч 75 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
11 8711 АЙ91111801 Уламжлалт анагаахын сувилагч 75 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
12 8311 ЙГ96092907 Эм найруулагч 74 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
13 5418 ЗН96020507 Сувилагч 74 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
14 5395 НБ93122507 Сувилагч 74 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
15 8538 ТЕ92121137 Эх баригч 73 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
16 8314 СФ94021906 Эм найруулагч 73 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
17 5415 ДЖ94092301 Сувилагч 73 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
18 5427 ОЕ95092304 Сувилагч 72 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
19 5425 ОЙ95102802 Сувилагч 72 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
20 5423 ГИ96011928 Сувилагч 72 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
21 5419 ВЙ93040201 Сувилагч 72 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
22 5420 РВ92090703 Сувилагч 71 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
23 8540 РЦ93010201 Эх баригч 71 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
24 5412 ВЮ97020903 Сувилагч 71 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
25 8551 АЯ92081101 Эх баригч 71 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
26 8549 ЙИ92012626 Эх баригч 71 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
27 5430 РЙ83091909 Сувилагч 70 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 2016/08/08
28 5398 ИУ94090108 Сувилагч 69 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
29 5426 ВД94071622 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
30 8543 БЮ93110100 Эх баригч 67 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
31 8313 ПЙ71050164 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
32 5402 ИФ93030201 Сувилагч 65 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
33 7828 ИЖ94022804 Уламжлалт анагаахын бага эмч 65 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
34 8535 СЩ83020507 Эх баригч 65 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
35 7824 УД93061603 Уламжлалт анагаахын бага эмч 65 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
37 5431 ЗЮ95120242 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
36 5435 ОЗ92061328 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
38 7830 ИЧ92011517 Уламжлалт анагаахын бага эмч 63 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
39 8547 ПК93010801 Эх баригч 63 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
40 5421 РЮ84012666 Сувилагч 62 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
41 8542 СЙ92082712 Эх баригч 60 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
42 8312 ИЛ94102908 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
43 5411 ВГ93112105 Сувилагч 58 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
44 5433 ЖВ93061704 Сувилагч 58 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
45 7827 УЮ95040601 Уламжлалт анагаахын бага эмч 57 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
46 5396 УХ93032046 Сувилагч 56 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
47 5424 ЙЮ95050608 Сувилагч 55 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
48 5405 ВМ94091918 Сувилагч 55 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
49 5406 БЮ91081609 Сувилагч 54 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
50 5409 ПЖ93103103 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
51 5401 АВ91042307 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
52 5400 ЖЯ93123008 Сувилагч 50 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
53 7829 ДД95060107 Уламжлалт анагаахын бага эмч 50 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
54 8712 АР94031402 Уламжлалт анагаахын сувилагч 47 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
55 5434 ПЭ90081806 Сувилагч 47 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
56 5422 НЛ94080107 Сувилагч 46 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08
57 8541 ТЯ92092710 Эх баригч 43 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 2016/08/08