Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
Эрүүл мэндийн довтолгоо заавал хэвшүүлэх 21 дадал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДОВТОЛГОО ЗААВАЛ ХЭВШҮҮЛЭХ 21 ДАДАЛ НОМ

 

Дадал 1. Хөдөлгөөн эрүүл мэнд

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө    

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө         

Зохиомжилсон зөвлөлгөө                

Дадал 2. Зохистой, зөв хооллолт

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө    

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө         

Зохиомжилсон зөвлөлгөө                

Дадал 3. Уур бухимдлаас сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө           

Зохиомжилсон зөвлөлгөө                  

Дадал 4. Тамхинаас татгалзъя

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө    

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 5. Архины хор хөнөөлөөс сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө     ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 6. Ундны усны хүртээмж, чанар, аюулгүй байдал

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө     ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 7. Гэрийн доторх болон орчны ариун цэвэр

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 8. Эсэн мэнд амаржихуй

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 9. Эрчүүдийн эрүүл мэнд

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 10. Хүүхдийн эрүүл мэнд

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 11. Охид, хөвгүүдээ хайрлая

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 12. Ахмад настны эрүүл мэнд

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө      ШУУД ТАТАХ

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 13. Цусны даралтаа хянацгаая

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 14. "Дэлгэцийн донтолт"-оос үр хүүхдээ хамгаалъя

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 15. Осол гэмтлээс сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 16. Эрүүл мэндийн мэдээлэл авч мэдлэгтэй болцгооё

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 17. Эмийн зохистой хэрэглээ

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 18. Халдварт өвчнөөс сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 19. Анхны тусламж

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 20. Ахуйн болон орчны гаралтай химийн хордлогоос сэргийлье

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө

Дадал 21. Эрүүл мэндийнхээ төлөө

Олон нийтэд зориулсан зөвлөлгөө

Хүүхдэд зориулсан зөвлөлгөө

Зохиомжилсон зөвлөлгөө