Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2012 он 02-р сарын 09-ны өдрийн зөвшөөрлийн шалгалтад орсон мэргэжилтнүүдийн дүн

Шалгалтад 70 ба түүнээс дээш онооо авсан мэргэжилтэн дараах материалыг бүрдүүлэн ЗГХА-ЭМГ-ын 1-р байр 103 тоотод авчирч өгнө үү.

 1. Өргөдлийн анкет (энд дарж татаж авна уу)
 2. Дипломын хуулбар (нотариатороор баталгаажуулсан)
 3. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 4. 3х4 хэмжээтэй 2 хувь зураг
 5. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 6. Хугацаа дууссан зөвшөөрөл эх хувиар
 7. 2 жилийн хугацаатай зөвшөөрлийг 5 жилээр болгон сунгаж буй эмч нар

нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (нотариатороор баталгаажуулсан),

-  ажилласан байгууллагын тодорхойлолт


Мэргэжил

Код

Шөлгөлтын өрөө

Дүн

 

Сувилагч

1001

1 давхрын заал

59

 1.  

Сувилагч

1002

1 давхрын заал

58

 1.  

Сувилагч

1003

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1004

1 давхрын заал

71

 1.  

Сувилагч

1005

1 давхрын заал

70

 1.  

Сувилагч

1006

1 давхрын заал

39

 1.  

Сувилагч

1007

1 давхрын заал

59

 1.  

Сувилагч

1008

1 давхрын заал

77

 1.  

Сувилагч

1009

1 давхрын заал

70

 1.  

Сувилагч

1010

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1011

1 давхрын заал

80

 1.  

Сувилагч

1012

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1013

1 давхрын заал

49

 1.  

Сувилагч

1014

1 давхрын заал

66

 1.  

Сувилагч

1015

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1016

1 давхрын заал

73

 1.  

Сувилагч

1017

1 давхрын заал

48

 1.  

Сувилагч

1018

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1019

1 давхрын заал

54

 1.  

Сувилагч

1020

1 давхрын заал

71

 1.  

Сувилагч

1021

1 давхрын заал

49

 1.  

Сувилагч

1022

1 давхрын заал

71

 1.  

Сувилагч

1023

1 давхрын заал

68

 1.  

Сувилагч

1024

1 давхрын заал

63

 1.  

Сувилагч

1025

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1026

1 давхрын заал

71

 1.  

Сувилагч

1027

1 давхрын заал

57

 1.  

Сувилагч

1028

1 давхрын заал

48

 1.  

Сувилагч

1029

1 давхрын заал

77

 1.  

Сувилагч

1030

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1031

1 давхрын заал

71

 1.  

Сувилагч

1032

1 давхрын заал

65

 1.  

Сувилагч

1033

1 давхрын заал

64

 1.  

Сувилагч

1034

1 давхрын заал

34

 1.  

Сувилагч

1035

1 давхрын заал

61

 1.  

Сувилагч

1036

1 давхрын заал

59

 1.  

Сувилагч

1037

1 давхрын заал

75

 1.  

Сувилагч

1038

1 давхрын заал

70

 1.  

Сувилагч

1039

1 давхрын заал

64

 1.  

Сувилагч

1040

1 давхрын заал

81

 1.  

Сувилагч

1041

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1042

1 давхрын заал

70

 1.  

Сувилагч

1043

1 давхрын заал

60

 1.  

Сувилагч

1044

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1045

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1046

1 давхрын заал

54

 1.  

Сувилагч

1047

1 давхрын заал

67

 1.  

Сувилагч

1048

1 давхрын заал

55

 1.  

Сувилагч

1049

1 давхрын заал

71

 1.  

Сувилагч

1050

1 давхрын заал

68

 1.  

Сувилагч

1051

1 давхрын заал

62

 1.  

Сувилагч

1052

1 давхрын заал

72

 1.  

Сувилагч

1053

1 давхрын заал

68

 1.  

Сувилагч

1054

1 давхрын заал

61

 1.  

Сувилагч

1055

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1056

1 давхрын заал

75

 1.  

Сувилагч

1057

1 давхрын заал

68

 1.  

Сувилагч

1058

1 давхрын заал

47

 1.  

Сувилагч

1059

1 давхрын заал

82

 1.  

Сувилагч

1060

1 давхрын заал

75

 1.  

Сувилагч

1061

3 давхрын заал

52

 1.  

Сувилагч

1062

3 давхрын заал

75

 1.  

Сувилагч

1063

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1064

3 давхрын заал

61

 1.  

Сувилагч

1065

3 давхрын заал

71

 1.  

Сувилагч

1066

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1067

3 давхрын заал

57

 1.  

Сувилагч

1068

3 давхрын заал

67

 1.  

Сувилагч

1069

3 давхрын заал

60

 1.  

Сувилагч

1070

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1071

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1072

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1073

3 давхрын заал

39

 1.  

Сувилагч

1074

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1075

3 давхрын заал

73

 1.  

Сувилагч

1076

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1077

3 давхрын заал

60

 1.  

Сувилагч

1078

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1079

3 давхрын заал

63

 1.  

Сувилагч

1080

3 давхрын заал

48

 1.  

Сувилагч

1081

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Сувилагч

1082

1 давхрын заал

52

 1.  

Сувилагч

1083

1 давхрын заал

71

 1.  

Сувилагч

1084

1 давхрын заал

72

 1.  

Сувилагч

1085

1 давхрын заал

54

 1.  

Сувилагч

1091

1 давхрын заал

71

 1.  

Сувилагч

1090

4 давхрын заал

70

 

Эмнэлгийн тусгай мэргэжилтэн

 

Мэргэжил

Код

Шалгалтын өрөө

Дүн

 

Бага эмч

2001

1 давхрын заал

69

 1.  

Бага эмч

2002

1 давхрын заал

39

 1.  

Бага эмч

2003

1 давхрын заал

54

 1.  

Бага эмч

2004

1 давхрын заал

73

 1.  

Бага эмч

2005

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч

2006

1 давхрын заал

71

 1.  

Бага эмч

2007

1 давхрын заал

48

 1.  

Бага эмч

2008

1 давхрын заал

71

 1.  

Бага эмч

2009

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч

2010

1 давхрын заал

75

 1.  

Бага эмч

2011

1 давхрын заал

72

 1.  

Бага эмч

2012

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч

2013

3 давхрын заал

53

 1.  

Бага эмч

2014

3 давхрын заал

62

 1.  

Бага эмч

2015

3 давхрын заал

49

 1.  

Бага эмч

2016

3 давхрын заал

66

 1.  

Бага эмч

2017

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч

2018

3 давхрын заал

71

 1.  

Бага эмч сувилагч

3001

1 давхрын заал

49

 1.  

Бага эмч сувилагч

3002

1 давхрын заал

46

 1.  

Бага эмч сувилагч

3003

1 давхрын заал

40

 1.  

Бага эмч сувилагч

3004

1 давхрын заал

46

 1.  

Бага эмч сувилагч

3005

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч сувилагч

3006

1 давхрын заал

66

 1.  

Бага эмч сувилагч

3007

1 давхрын заал

50

 1.  

Бага эмч сувилагч

3008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч сувилагч

3009

1 давхрын заал

49

 1.  

Бага эмч сувилагч

3010

1 давхрын заал

70

 1.  

Бага эмч сувилагч

3011

1 давхрын заал

63

 1.  

Бага эмч сувилагч

3012

1 давхрын заал

54

 1.  

Бага эмч сувилагч

3013

3 давхрын заал

70

 1.  

бага эмч сувилагч

3014

3 давхрын заал

72

 1.  

Бага эмч сувилагч

3015

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч сувилагч

3016

3 давхрын заал

54

 1.  

Бага эмч сувилагч

3017

3 давхрын заал

72

 1.  

Бага эмч сувилагч

3018

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч сувилагч

3019

3 давхрын заал

72

 1.  

Бага эмч сувилагч

3020

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч сувилагч

3021

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч сувилагч

3022

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч сувилагч

3023

3 давхрын заал

62

 1.  

Эх баригч

4001

3 давхрын заал

75

 1.  

Эх баригч

4002

3 давхрын заал

46

 1.  

Эх баригч

4003

3 давхрын заал

84

 1.  

Эх баригч

4004

3 давхрын заал

73

 1.  

Эх баригч бага эмч

5001

1 давхрын заал

76

 1.  

Эх баригч бага эмч

5002

1 давхрын заал

54

 1.  

Эх баригч бага эмч

5003

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эх баригч бага эмч

5004

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эх баригч бага эмч

5005

1 давхрын заал

38

 1.  

Эх баригч бага эмч

5006

1 давхрын заал

76

 1.  

Эх баригч бага эмч

5007

1 давхрын заал

57

 1.  

Эх баригч бага эмч

5008

1 давхрын заал

41

 1.  

Эх баригч бага эмч

5009

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эх баригч бага эмч

5010

1 давхрын заал

70

 1.  

Эх баригч бага эмч

5011

1 давхрын заал

49

 1.  

Эх баригч бага эмч

5012

1 давхрын заал

54

 1.  

Эх баригч бага эмч

5013

3 давхрын заал

57

 1.  

Эх баригч бага эмч

5014

3 давхрын заал

45

 1.  

Эх баригч бага эмч

5015

3 давхрын заал

34

 1.  

Эх баригч бага эмч

5016

3 давхрын заал

40

 1.  

Эх баригч бага эмч

5017

3 давхрын заал

47

 1.  

Эх баригч бага эмч

5018

3 давхрын заал

73

 1.  

Эх баригч бага эмч

5019

3 давхрын заал

55

 1.  

Эх баригч бага эмч

5020

3 давхрын заал

70

 1.  

Эх баригч бага эмч

5021

3 давхрын заал

59

 1.  

УЭБЭС

6001

3 давхрын заал

80

 1.  

УЭБЭС

6002

3 давхрын заал

79

 1.  

УЭБЭС

6003

3 давхрын заал

25

 1.  

Эм найруулагч

7001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7003

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7004

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7005

1 давхрын заал

53

 1.  

Эм найруулагч

7006

1 давхрын заал

60

 1.  

Эм найруулагч

7007

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7009

1 давхрын заал

74

 1.  

Эм найруулагч

7010

1 давхрын заал

77

 1.  

Эм найруулагч

7011

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7012

1 давхрын заал

49

 1.  

Эм найруулагч

7013

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7014

1 давхрын заал

47

 1.  

Эм найруулагч

7015

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7016

1 давхрын заал

63

 1.  

Эм найруулагч

7017

1 давхрын заал

59

 1.  

Эм найруулагч

7018

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7019

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7020

1 давхрын заал

60

 1.  

Эм найруулагч

7021

1 давхрын заал

44

 1.  

Эм найруулагч

7022

1 давхрын заал

74

 1.  

Эм найруулагч

7023

1 давхрын заал

35

 1.  

Эм найруулагч

7024

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7025

3 давхрын заал

41

 1.  

Эм найруулагч

7026

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7027

3 давхрын заал

65

 1.  

Эм найруулагч

7028

3 давхрын заал

48

 1.  

Эм найруулагч

7029

3 давхрын заал

36

 1.  

Эм найруулагч

7030

3 давхрын заал

58

 1.  

Эм найруулагч

7031

3 давхрын заал

59

 1.  

Эм найруулагч

7032

3 давхрын заал

58

 1.  

Эм найруулагч

7033

3 давхрын заал

70

 1.  

Эм найруулагч

7034

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм найруулагч

7035

3 давхрын заал

60

 1.  

Эм найруулагч

7036

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Бага эмч сувилагч

3024

3 давхрын заал

55

 1.  

Бага эмч

2019

3 давхрын заал

50

 1.  

Эх баригч бага эмч

7037

3 давхрын заал

52

 1.  

 

7038

3 давхрын заал

58

110

Сувилагч

1063

3 давхрын заал

63

 

Эмнэлгийн дээд мэргэжилтэн

 

Мэргэжил

Код

Шөлгөлтын өрөө

Дүн

 

Ерөнхий эмч

1001

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1002

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1003

1 давхрын заал

73

 1.  

Ерөнхий эмч

1004

1 давхрын заал

77

 1.  

Ерөнхий эмч

1005

1 давхрын заал

72

 1.  

Ерөнхий эмч

1006

1 давхрын заал

71

 1.  

Ерөнхий эмч

1007

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1008

1 давхрын заал

64

 1.  

Ерөнхий эмч

1009

1 давхрын заал

47

 1.  

Ерөнхий эмч

1010

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1011

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1012

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1013

1 давхрын заал

75

 1.  

Ерөнхий эмч

1014

1 давхрын заал

54

 1.  

Ерөнхий эмч

1015

1 давхрын заал

70

 1.  

Ерөнхий эмч

1016

1 давхрын заал

68

 1.  

Ерөнхий эмч

1017

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1018

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1019

1 давхрын заал

50

 1.  

Ерөнхий эмч

1020

1 давхрын заал

69

 1.  

Ерөнхий эмч

1021

1 давхрын заал

68

 1.  

Ерөнхий эмч

1022

1 давхрын заал

53

 1.  

Ерөнхий эмч

1023

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1024

1 давхрын заал

65

 1.  

Ерөнхий эмч

1025

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1026

3 давхрын заал

54

 1.  

Ерөнхий эмч

1027

3 давхрын заал

63

 1.  

Ерөнхий эмч

1028

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1029

3 давхрын заал

53

 1.  

Ерөнхий эмч

1030

3 давхрын заал

52

 1.  

Ерөнхий эмч

1031

3 давхрын заал

64

 1.  

Ерөнхий эмч

1032

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1033

3 давхрын заал

43

 1.  

Ерөнхий эмч

1034

3 давхрын заал

70

 1.  

Ерөнхий эмч

1035

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1036

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1037

3 давхрын заал

72

 1.  

Ерөнхий эмч

1038

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1039

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1040

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1041

4 давхрын заал

65

 1.  

Ерөнхий эмч

1042

4 давхрын заал

72

 1.  

Ерөнхий эмч

1043

4 давхрын заал

71

 1.  

Ерөнхий эмч

1044

4 давхрын заал

70

 1.  

Ерөнхий эмч

1045

4 давхрын заал

81

 1.  

Ерөнхий эмч

1046

4 давхрын заал

87

 1.  

Ерөнхий эмч

1047

4 давхрын заал

82

 1.  

Ерөнхий эмч

1048

4 давхрын заал

77

 1.  

Ерөнхий эмч

1049

4 давхрын заал

79

 1.  

Ерөнхий эмч

1050

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1051

4 давхрын заал

53

 1.  

Ерөнхий эмч

1052

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Хүүхдийн эмч

2001

4 давхрын заал

38

 1.  

Хүүхдийн эмч

2002

4 давхрын заал

43

 1.  

Хүүхдийн эмч

2003

4 давхрын заал

31

 1.  

Хүүхдийн эмч

2004

4 давхрын заал

32

 1.  

Хүүхдийн эмч

2005

4 давхрын заал

39

 1.  

Хүүхдийн эмч

2006

4 давхрын заал

38

 1.  

УАУ эмч

3001

1 давхрын заал

52

 1.  

УАУ эмч

3002

1 давхрын заал

70

 1.  

УАУ эмч

3004

1 давхрын заал

51

 1.  

УАУ эмч

3005

1 давхрын заал

51

 1.  

УАУ эмч

3006

1 давхрын заал

54

 1.  

УАУ эмч

3007

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УАУ эмч

3008

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УАУ эмч

3009

1 давхрын заал

72

 1.  

УАУ эмч

3010

1 давхрын заал

41

 1.  

УАУ эмч

3011

1 давхрын заал

34

 1.  

УАУ эмч

3012

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УАУ эмч

3013

3 давхрын заал

38

 1.  

УАУ эмч

3014

3 давхрын заал

48

 1.  

УАУ эмч

3015

3 давхрын заал

73

 1.  

УАУ эмч

3016

3 давхрын заал

49

 1.  

УАУ эмч

3017

3 давхрын заал

80

 1.  

УАУ эмч

3018

3 давхрын заал

60

 1.  

УАУ эмч

3019

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

УАУ эмч

3020

3 давхрын заал

73

 1.  

НАСС

4001

3 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

НАСС

4002

1 давхрын заал

75

 1.  

НАСС

4003

1 давхрын заал

68

 1.  

НАСС

4004

1 давхрын заал

76

 1.  

НАСС

4005

1 давхрын заал

71

 1.  

НАСС

4006

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

НАСС

4007

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

НАСС

4008

1 давхрын заал

71

 1.  

НАСС

4009

1 давхрын заал

85

 1.  

НАСС

4010

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

НАСС

4011

1 давхрын заал

59

 1.  

НАСС

4012

1 давхрын заал

74

 1.  

НАСС

4013

4 давхрын заал

68

 1.  

НАСС

4014

4 давхрын заал

66

 1.  

НАСС

4015

4 давхрын заал

66

 1.  

НАСС

4016

4 давхрын заал

62

 1.  

НАСС

4017

4 давхрын заал

69

 1.  

НАСС

4018

4 давхрын заал

73

 1.  

Эм зүйч

5001

4 давхрын заал

30

 1.  

Эм зүйч

5002

4 давхрын заал

76

 1.  

Эм зүйч

5003

4 давхрын заал

74

 1.  

Эм зүйч

5004

4 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Эм зүйч

5005

4 давхрын заал

51

 1.  

Эм зүйч

5006

1 давхрын заал

52

 1.  

Эм зүйч

5007

1 давхрын заал

50

 1.  

Эм зүйч

5008

1 давхрын заал

53

 1.  

Эм зүйч

5009

1 давхрын заал

76

 1.  

Эм зүйч

5010

1 давхрын заал

70

 1.  

Эм зүйч

5011

1 давхрын заал

45

 1.  

Эм зүйч

5012

1 давхрын заал

Ороогүй

 1.  

Ерөнхий эмч

1053

3 давхрын заал

51

 1.  

Ерөнхий эмч

5013

3 давхрын заал

59

 1.  

Ерөнхий эмч

5014

3 давхрын заал

43