Мэдээ:
 • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2013 ОНЫ 5-Р САРЫН 16-17 НД ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГСДЫН ДҮН

2013 ОНЫ 5-Р САРЫН 16-17 НД ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТАНД ОРОЛЦОГСДЫН ДҮН

 

Регистрын дугаар

Мэргэжлийн чиглэл

Код

Дүн

 1.  

ХГ82103067

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

1002

83

 1.  

US76052311

Мэс заслын эмч

1003

46

 1.  

дю79032406

Дотрын эмч

1004

60

 1.  

СУ82041765

Мэдрэлийн эмч

1006

46

 1.  

ЗЮ70111470

Дотрын эмч

1008

81

 1.  

ЦВ87091110

Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч

1010

64

 1.  

ЦЕ80091866

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1011

88

 1.  

ХП76063061

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1012

66

 1.  

СЮ62070266

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1013

78

10.  

СЙ-84060211

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1014

74

11.  

иб87081102

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1015

85

12.  

КЮ86100338

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1016

82

13.  

AN86080805

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1017

86

14.  

СА87012721

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1020

78

15.  

ЧК64071176

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1021

86

16.  

йю83051367

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1022

75

17.  

ИА86082312

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1023

44

18.  

ЦЗ86080771

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1024

78

19.  

hi87032167

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1025

85

20.  

кю 76100304

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1028

74

21.  

ES 85091513

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1029

64

22.  

УС85112715

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1030

65

23.  

KA86011109

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1031

79

24.  

ХЙ86041861

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1032

81

25.  

УП88100100

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1033

79

26.  

ФМ87081106

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1034

90

27.  

ХИ87122292

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1036

78

28.  

ДЮ87091601

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1037

64

29.  

ци85110407

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1038

61

30.  

ØÂ67012605

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1039

74

31.  

ChP87092302

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1040

81

32.  

чз84082777

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1041

70

33.  

IF81071315

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1043

67

34.  

ВЗ86022811

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1046

74

35.  

ШЕ86092176

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1048

89

36.  

ШД85072867

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1049

67

37.  

хн85070767

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1050

76

38.  

чй87080917

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1051

83

39.  

ЙР68081561

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1053

81

40.  

уш87070303

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1054

83

41.  

ЗЮ76121561

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1055

70

42.  

ФМ88052867

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1056

75

43.  

нв82101115

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1058

66

44.  

СЭ72040707

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1060

85

45.  

ОЭ73122666

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1061

61

46.  

ЧО86081389

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1064

89

47.  

ЧК76112474

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1065

82

48.  

ШГ86082113

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1066

64

49.  

БЮ88071206

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1068

76

50.  

БЖ58110717

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1069

91

51.  

ЧП70072568

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1070

81

52.  

ЕС83090702

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1071

73

53.  

ЦЕ86012761

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1072

88

54.  

ВЮ84112800

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1075

88

55.  

ЦА85082963

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1077

90

56.  

ХД86110162

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1078

81

57.  

li83032290

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1079

70

58.  

СА76062608

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1082

88

59.  

chl82021279

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1083

88

60.  

ЕЭ 85092063

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1086

91

61.  

ЧЙ81093033

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1087

63

62.  

ОА83090503

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1091

77

63.  

УХ89011591

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1092

85

64.  

СЮ70072305

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1093

77

65.  

ХЕ7031831

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1094

76

66.  

ЦГ69122405

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1095

87

67.  

ФА86031532

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1096

81

68.  

ЧЙ69042010

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1097

52

69.  

ТИ85091105

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1098

65

70.  

ЧЛ60102188

Ерөнхий мэргэжлийн их эмч

1099

57

71.  

ШЗ62060606

хүүхдийн эмч

2003

44

72.  

ШЗ65052510

хүүхдийн эмч

2004

65

73.  

ус65031451

хүүхдийн эмч

2005

56

74.  

ЕЙ69050104

НАСС

3002

57

75.  

ЦГ67122803

НАСС

3004

83

76.  

ИЭ 84040207

НАСС

3005

86

77.  

ЛЮ71101803

НАСС

3006

63

78.  

КЮ70110201

НАСС

3007

85

79.  

ЧИ 67103112

НАСС

3009

92

80.  

ХБ83071561

НАСС

3010

65

81.  

ЙЮ67122509

НАСС

3011

78

82.  

РЮ79052463

НАСС

3012

85

83.  

yx73062607

УАУ-ны  эмч

4001

75

84.  

РП88070107

УАУ-ны  эмч

4002

66

85.  

ОЭ67032875

УАУ-ны  эмч

4003

48

86.  

ЦБ68021563

УАУ-ны  эмч

4004

50

87.  

се89071703

УАУ-ны  эмч

4006

47

88.  

ЧТ80050368

УАУ-ны  эмч

4007

69

89.  

АЮ89022669

УАУ-ны  эмч

4011

51

90.  

tz82041965

УАУ-ны  эмч

4013

53

91.  

ХМ86080162

УАУ-ны  эмч

4016

18

92.  

ИО83112906

УАУ-ны  эмч

4017

79

93.  

УМ90042168

УАУ-ны  эмч

4018

81

94.  

УШ92042733

УАУ-ны  эмч

4020

35

95.  

РФ88123164

УАУ-ны  эмч

4021

67

96.  

ХЕ85122369

УАУ-ны  эмч

4022

39

97.  

АТ81070861

эм зүйч

5002

81

98.  

ШБ66072601

эм зүйч

5004

49

99.  

ЧЛ72080205

эм зүйч

5005

76

 1.  

ДЭ67062909

эм зүйч

5006

46

 1.  

иж 89012816

эм зүйч

5007

65

 1.  

ХК70100906

эм зүйч

5008

85

 1.  

РЮ88110947

эм зүйч

5009

34

 1.  

жб89092465

эм зүйч

5012

34

 1.  

ХЕ66052360

эм зүйч

5015

43

 1.  

ЦГ69110101

эм зүйч

5016

59

 1.  

жэ73101004

эм зүйч

5017

84

 1.  

ЗП76122401

эм зүйч

5018

75

 1.  

УС5310301

эм зүйч

5019

41

 1.  

ФБ69101213

эм зүйч

5022

26

 1.  

ЦГ63032209

эм зүйч

5023

68

 1.  

ВЭ77040266

эм зүйч

5025

64

 1.  

АЮ61122220

эм зүйч

5026

69

 1.  

ЧК58041165

эм зүйч

5027

68

 1.  

чд80092200

эм зүйч

5028

83

 1.  

ХК58021719

эм зүйч

5030

76

 1.  

ЧР68060304

эм зүйч

5032

87

 1.  

ХЖ64092207

эм зүйч

5033

83

 1.  

ЧМ83090801

эм зүйч

5034

84

 1.  

РВ75091903

эм зүйч

5035

70

 1.  

АМ82102308

бага эмч

6001

79

 1.  

ТГ90062003

бага эмч

6003

58

 1.  

ИЙ87032101

бага эмч

6004

45

 1.  

ГЗ91032907

бага эмч

6007

55

 1.  

ЧИ63101205

бага эмч

6008

79

 1.  

ЧЕ72061502

бага эмч

6009

43

 1.  

ФБ72092707

бага эмч

6010

65

 1.  

СЭ62010928

бага эмч

6011

79

 1.  

НГ89030964

бага эмч

6012

68

 1.  

НД88040269

бага эмч

6014

64

 1.  

ЦГ68090807

бага эмч

6017

61

 1.  

ИЗ89083004

бага эмч

6018

60

 1.  

иф87071700

бага эмч

6020

47

 1.  

ДН79111611

бага эмч

6021

61

 1.  

ПЕ66051408

бага эмч

6023

40

 1.  

МЗ92042003

бага эмч

6025

56

 1.  

ÑÓ73122065

бага эмч

6026

62

 1.  

ЙП80030500

бага эмч сувилагч

6028

66

 1.  

ЙС85112902

бага эмч сувилагч

6029

59

 1.  

БЮ84091027

бага эмч сувилагч

6032

55

 1.  

ДИ84120206

бага эмч сувилагч

6033

57

 1.  

пи 90070309

бага эмч сувилагч

6034

82

 1.  

пи 74081005

бага эмч сувилагч

6035

63

 1.  

пб 83082960

бага эмч сувилагч

6036

63

 1.  

сш74060902

бага эмч сувилагч

6038

52

 1.  

ЕГ91120208

бага эмч сувилагч

6040

53

 1.  

ZP73092409

бага эмч сувилагч

6041

66

 1.  

ЧЛ70071401

бага эмч сувилагч

6042

66

 1.  

ФА73061202

бага эмч сувилагч

6043

66

 1.  

ДН84021903

бага эмч сувилагч

6047

80

 1.  

ИК80100405

бага эмч сувилагч

6048

78

 1.  

ВЙ90121408

бага эмч

6049

38

 1.  

ФА89071401

Уламжлалт бага эмч сувилагч

6050

32

 1.  

ОК91042611

бага эмч

6051

58

 1.  

МЭ76050103

бага эмч сувилагч

6052

40

 1.  

СА86060611

бага эмч сувилагч

6053

67

 1.  

МБ80090200

бага эмч сувилагч

6054

48

 1.  

МЭ87101403

Уламжлалт бага эмч сувилагч

6055

63

 1.  

ТЯ75121864

бага эмч сувилагч

6056

42

 1.  

ИЮ86091345

Уламжлалт бага эмч сувилагч

6057

55

 1.  

ИЕ91051705

бага эмч

6058

44

 1.  

АН90092304

бага эмч

6059

53

 1.  

НМ91110101

бага эмч

6060

48

 1.  

нх86011200

Эх баригч

7002

60

 1.  

Мз91111728

Эх баригч

7004

50

 1.  

АН85111803

Эх баригч

7007

56

 1.  

BD90122302

Эх баригч

7008

68

 1.  

зб 90120411

Эх баригч

7010

62

 1.  

ДЮ71011166

Эх баригч бага эмч

7012

60

 1.  

УС63052143

Эх баригч бага эмч

7013

35

 1.  

еэ69012361

Эх баригч бага эмч

7014

70

 1.  

УХ88112342

Эх баригч бага эмч

7015

48

 1.  

OM89121009

Эх баригч бага эмч

7016

34

 1.  

СЩ66112003

Эх баригч бага эмч

7018

72

 1.  

ое66031800

Эх баригч бага эмч

7019

53

 1.  

ТТ90022462

Эх баригч бага эмч

7023

58

 1.  

БЕ60051316

Эх баригч бага эмч

7024

60

 1.  

ГН87051705

Эх баригч бага эмч

7025

32

 1.  

ИИ80091603

Эм найруулагч

8001

36

 1.  

ДИ80112807

Эм найруулагч

8002

83

 1.  

ЛЯ66062621

Эм найруулагч

8007

70

 1.  

ДЮ67080760

Эм найруулагч

8008

68

 1.  

РК84091703

Эм найруулагч

8009

32

 1.  

ЧИ-59072061

Эм найруулагч

8010

24

 1.  

СД78051306

Эм найруулагч

8011

83

 1.  

Би85051307

Эм найруулагч

8012

77

 1.  

ДЭ78110925

Эм найруулагч

8013

81

 1.  

ËÞ91052726

Эм найруулагч

8014

49

 1.  

СУ85011761

Эм найруулагч

8016

82

 1.  

ХП70083063

Эм найруулагч

8017

70

 1.  

АВ86112800

Эм найруулагч

8019

43

 1.  

sy 80100104

Эм найруулагч

8022

40

 1.  

ЧЕ65032403

Эм найруулагч

8023

74

 1.  

ВЙ82020400

Эм найруулагч

8024

63

 1.  

ЧС48070124

Эм найруулагч

8025

78

 1.  

сг72012007

Эм найруулагч

8027

83

 1.  

pi85092809

Эм найруулагч

8028

58

 1.  

ХК61061406

Эм найруулагч

8030

62

 1.  

сю75011774

Эм найруулагч

8031

39

 1.  

es66042009

Эм найруулагч

8032

69

 1.  

АВ79051904

Эм найруулагч

8034

42

 1.  

ЛК69011818

Эм найруулагч

8035

78

 1.  

ОЮ80051301

Сувилагч

9003

70

 1.  

BA89111501

Сувилагч

9004

52

 1.  

ChI76083068

Сувилагч

9006

53

 1.  

shj84011701

Сувилагч

9007

51

 1.  

НЗ72071467

Сувилагч

9008

44

 1.  

DA88110600

Сувилагч

9009

65

 1.  

УВ60080701

Сувилагч

9010

70

 1.  

шж65020804

Сувилагч

9011

64

 1.  

ож 81092603

Сувилагч

9012

68

 1.  

Bю91112106

Сувилагч

9013

55

 1.  

НХ 77110803

Сувилагч

9014

55

 1.  

ЖЮ61031500

Сувилагч

9015

62

 1.  

ВА85030866

Сувилагч

9017

62

 1.  

мю67081960

Сувилагч

9018

45

 1.  

ush90040246

Сувилагч

9019

54

 1.  

ЕК63080467

Сувилагч

9020

46

 1.  

ЧД82072101

Сувилагч

9021

68

 1.  

АЮ91033026

Сувилагч

9022

55

 1.  

МБ75011021

Сувилагч

9023

81

 1.  

йю73011208

Сувилагч

9024

46

 1.  

BA91053102

Сувилагч

9025

51

 1.  

ХВ63112360

Сувилагч

9026

79

 1.  

дю68052121

Сувилагч

9027

64

 1.  

УД61030222

Сувилагч

9028

70

 1.  

ХБ70032607

Сувилагч

9029

59

 1.  

ХИ71092903

Сувилагч

9030

68

 1.  

оа75110406

Сувилагч

9032

47

 1.  

ОА91072407

Сувилагч

9033

75

 1.  

ИЮ83031265

Сувилагч

9034

82

 1.  

БК81031207

Сувилагч

9035

54

 1.  

ПЮ72020806

Сувилагч

9036

42

 1.  

ИЕ76062061

Сувилагч

9037

63

 1.  

АД76031005

Сувилагч

9038

53

 1.  

ЧВ72031266

Сувилагч

9041

62

 1.  

SHZ86121408

Сувилагч

9043

66

 1.  

ЦЖ72030661

Сувилагч

9044

52

 1.  

ЙР70041067

Сувилагч

9045

44

 1.  

me72022908

Сувилагч

9048

80

 1.  

ШГ68040622

Сувилагч

9052

55

 1.  

бю86040906

Сувилагч

9053

62

 1.  

KU83101408

Сувилагч

9054

60

 1.  

нэ91050409

Сувилагч

9055

67

 1.  

gu88071603

Сувилагч

9056

61

 1.  

ХМ69021284

Сувилагч

9057

66

 1.  

цз71072361

Сувилагч

9059

38

 1.  

ЕЭ84071065

Сувилагч

9061

53

 1.  

АЮ72111005

Сувилагч

9062

55

 1.  

ЧГ68031609

Сувилагч

9063

29

 1.  

фж 99062001

Сувилагч

9066

40

 1.  

НЭ 79070505

Сувилагч

9067

63

 1.  

ТЖ77020709

Сувилагч

9068

60

 1.  

ВЮ6408562

Сувилагч

9070

76

 1.  

Йс70062201

Сувилагч

9075

73

 1.  

йм79042024

Сувилагч

9076

67

 1.  

РП77102400

Сувилагч

9077

83

 1.  

УС65062619

Сувилагч

9078

61

 1.  

ПЭ67122305

Сувилагч

9079

63

 1.  

СЕ66100101

Сувилагч

9081

26

 1.  

ДЭ72071506

Сувилагч

9082

71

 1.  

МА62093009

Сувилагч

9083

77

 1.  

цж64072262

Сувилагч

9084

55

 1.  

TSA66110485

Сувилагч

9086

60

 1.  

ВЭ75061201

Сувилагч

9087

60

 1.  

пг75120406

Сувилагч

9088

77

 1.  

фб67121161

Сувилагч

9089

77

 1.  

ДЮ84102009

Сувилагч

9091

49

 1.  

ГМ89092908

Сувилагч

9092

70

 1.  

ЦБ68050703

Сувилагч

9093

38

 1.  

ЖЯ67022605

Сувилагч

9094

61