Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
“ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА,ЁС ЗҮЙ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх эмнэлгийн мэргэжилтний хандлага харилцаа ёс зүйг сайжруулах зорилгоор анхан ба хоёр дах шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн чиглэлээр Эрүүл мэндийн яам, Япон улсын ЖАЙКА байгууллага хамтран ажиллаж байгаа билээ.

Төслийн хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх явц дахь эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа хандлага, ёс зүйн өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийж, эмнэлгийн мэргэжилтэн ба үйлчлүүлэгчдээс судалгаа авсны үндсэн дээр  сургалтын агуулга, хэрэгцээг тодорхойлон, эмнэлгийн мэргэжилтний мөрдвөл зохих ёс зүйн үндсэн 5 зарчмыг боловсруулсан. 

Энэ онд Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн үндсэн 5 зарчмын онолын мэдээлэл өгөх, зарчмын хүрээнд багаар ажиллах хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээн хийх, тохиолдолд суурилан багаар дүрд тоглон дадлага хийх, ёс зүйг сайжруулах чиглэлээр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны “ЖАЙКА” байгууллага, Монголын сувилагчдын нийгэмлэгтэй хамтран “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй харилцаа хандлага” сургалтыг 8 удаа зохион байгуулж  2019 оны 11 сарын 01-ний өдөр дууслаа.

 Уг сургалтад нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харъяа 9 дүүрэг, төв болон тусгай мэргэжлийн төвийн нийт 400 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан байна.