Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
...2019-07-01-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн /Говь-Алтай/
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Мэргэжил Шалгалт өгсөн огноо
1 1001 89 Тэнцсэн ДЕ93071624 Хүний их эмч 7/1/2019
2 1002 82 Тэнцсэн ДЛ91082701 Хүний их эмч 7/1/2019
3 1003 91 Тэнцсэн ДР93042906 Хүний их эмч 7/1/2019
4 1004 88 Тэнцсэн ДЕ94120404 Хүний их эмч 7/1/2019
5 1005 91 Тэнцсэн ДП92060814 Хүний их эмч 7/1/2019
6 1006 91 Тэнцсэн ПВ93100503 Хүний их эмч 7/1/2019
7 1007 94 Тэнцсэн СК84012901 Хүний их эмч 7/1/2019
8 1008 89 Тэнцсэн ДБ93050205 Хүний их эмч 7/1/2019
9 1009 94 Тэнцсэн ДЮ79032406 Хүний их эмч 7/1/2019
10 1010 94 Тэнцсэн ОЖ89092818 Хүний их эмч 7/1/2019
11 1011 85 Тэнцсэн ЧЛ87032972 Хүний их эмч 7/1/2019
12 1012 88 Тэнцсэн ХЛ62122001 Хүний их эмч 7/1/2019
13 1013 91 Тэнцсэн ДЮ91022547 Хүний их эмч 7/1/2019
14 1014 94 Тэнцсэн ЛЮ90012260 Хүний их эмч 7/1/2019
15 1015 93 Тэнцсэн БЮ75030830 Хүний их эмч 7/1/2019
16 2001 93 Тэнцсэн ДО72092404 Уламжлалт эмнэлгийн сувилагч 7/1/2019
17 2002 84 Тэнцсэн ДЗ90062808 Уламжлалт эмнэлгийн сувилагч 7/1/2019
18 2003 76 Тэнцсэн ДП90061805 Уламжлалт эмнэлгийн сувилагч 7/1/2019
19 2004 89 Тэнцсэн ПЖ83102328 Уламжлалт эмнэлгийн сувилагч 7/1/2019
20 2005 79 Тэнцсэн ДМ89080902 Уламжлалт эмнэлгийн сувилагч 7/1/2019
21 2006 75 Тэнцсэн ИЕ87032663 Уламжлалт эмнэлгийн сувилагч 7/1/2019
22 2007 83 Тэнцсэн ДБ92030205 Уламжлалт эмнэлгийн сувилагч 7/1/2019
23 3001 93 Тэнцсэн ДК79032518 Эм найруулагч 7/1/2019
24 3002 86 Тэнцсэн ДЮ88010706 Эм найруулагч 7/1/2019
25 3003 79 Тэнцсэн ДЕ93090802 Эм найруулагч 7/1/2019
26 4001 73 Тэнцсэн ДМ88041724 Сувилагч 7/1/2019
27 4002 71 Тэнцсэн БА85051601 Сувилагч 7/1/2019
28 4003 86 Тэнцсэн ДЖ91071701 Сувилагч 7/1/2019
29 4004 49 Тэнцээгүй ДП85041900 Сувилагч 7/1/2019
30 4005 78 Тэнцсэн ДМ89040407 Сувилагч 7/1/2019
31 4006 77 Тэнцсэн ДО79121108 Сувилагч 7/1/2019
32 4007 86 Тэнцсэн  ПБ88012363 Сувилагч 7/1/2019
33 4008 87 Тэнцсэн ДЮ69022201 Сувилагч 7/1/2019
34 4009 78 Тэнцсэн ДД91033108 Сувилагч 7/1/2019
35 4010 79 Тэнцсэн ДС90061411 Сувилагч 7/1/2019
36 4011 85 Тэнцсэн ДЗ90120604 Сувилагч 7/1/2019
37 4012 84 Тэнцсэн ДЮ80091926 Сувилагч 7/1/2019
38 4013 57 Тэнцээгүй ДЗ91012300 Сувилагч 7/1/2019
39 4014 57 Тэнцээгүй ДЛ91052009 Сувилагч 7/1/2019
40 4015 79 Тэнцсэн ОП96121806 Сувилагч 7/1/2019
41 4016 90 Тэнцсэн БЮ94100446 Сувилагч 7/1/2019
42 4017 98 Тэнцсэн ДЛ87102406 Сувилагч 7/1/2019
43 4018 78 Тэнцсэн ОИ93042103 Сувилагч 7/1/2019
44 4019 72 Тэнцсэн ИА92050904  Сувилагч 7/1/2019
45 4020 77 Тэнцсэн ОЙ90071100 Сувилагч 7/1/2019
46 4021 74 Тэнцсэн ИО86100727 Сувилагч 7/1/2019
47 4022 85 Тэнцсэн ЕУ90052604 Сувилагч 7/1/2019
48 5001 87 Тэнцсэн ИС80082506 Бага эмч 7/1/2019
49 5002 90 Тэнцсэн ДБ87111100 Бага эмч 7/1/2019
50 5003 74 Тэнцсэн ДЕ87051401 Бага эмч 7/1/2019
51 5004 87 Тэнцсэн ДБ89042008 Бага эмч 7/1/2019
52 5005 94 Тэнцсэн ДБ72013001 Бага эмч 7/1/2019
53 5006 95 Тэнцсэн ДЛ75112408 Бага эмч 7/1/2019
54 5007 95 Тэнцсэн ДЛ78122207 Бага эмч 7/1/2019
55 5008 81 Тэнцсэн ДЖ91063001 Бага эмч 7/1/2019
56 5009 90 Тэнцсэн ДГ93022726 Бага эмч 7/1/2019
57 5010 51 Тэнцээгүй ПЖ92012208 Бага эмч 7/1/2019
58 6001 58 Тэнцээгүй ДЗ92091403 Эх баригч 7/1/2019
59 6002 59 Тэнцээгүй ДВ93121007 Эх баригч 7/1/2019
60 6003 58 Тэнцээгүй ПЮ73120467 Эх баригч 7/1/2019
61 6004 81 Тэнцсэн БИ91032001 Эх баригч 7/1/2019
62 7001 78 Тэнцсэн ДК89090218 Уламжлалт анагаахы бага эмч 7/1/2019
63 7002 81 Тэнцсэн ДЛ90082011 Уламжлалт анагаахы бага эмч 7/1/2019