Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-06-06 мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалт / сувилагч/
Шифр  Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9001 ПН82081600 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/6/2019
2 9002 ХК58050803 Сувилахуй 98 Тэнцсэн 6/6/2019
3 9003 ХП60020761 Сувилахуй 100 Тэнцсэн 6/6/2019
4 9004 УС65060606 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/6/2019
5 9005 ЙР92080700 Сувилахуй 92 Тэнцсэн 6/6/2019
6 9006 ХЖ85090935 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/6/2019
7 9007 УХ90111345 Сувилахуй 84 Тэнцсэн 6/6/2019
8 9008 ФД88122301 Сувилахуй 87 Тэнцсэн 6/6/2019
9 9009 ОИ86021307 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/6/2019
10 9010 АЭ74021100 Сувилахуй 100 Тэнцсэн 6/6/2019
11 9011 СЮ76102508 Сувилахуй 98 Тэнцсэн 6/6/2019
12 9012 ЧГ69082609 Сувилахуй 99 Тэнцсэн 6/6/2019
13 9013 ОЮ96101224 Сувилахуй 98 Тэнцсэн 6/6/2019
14 9014 ТН93010302 Сувилахуй 94 Тэнцсэн 6/6/2019
15 9015 ЧП71121761 Сувилахуй 100 Тэнцсэн 6/6/2019
16 9016 ЧЗ70051803 Сувилахуй 99 Тэнцсэн 6/6/2019
17 9017 ТЕ92052620 Сувилахуй 100 Тэнцсэн 6/6/2019
18 9018 ТБ67081805 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/6/2019
19 9019 АЖ71110904 Сувилахуй 96 Тэнцсэн 6/6/2019
20 9020 ЕЙ94040103 Сувилахуй 100 Тэнцсэн 6/6/2019
21 9021 ЙЗ73040504 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/6/2019
22 9022 УХ69062913 Сувилахуй 100 Тэнцсэн 6/6/2019
23 9023 ХД60012404 Сувилахуй 95 Тэнцсэн 6/6/2019
24 9024 ВЮ91062724 Сувилахуй 91 Тэнцсэн 6/6/2019
25 9025 ОБ97010403 Сувилахуй 99 Тэнцсэн 6/6/2019
26 9026 ЧТ71092281 Сувилахуй 99 Тэнцсэн 6/6/2019
27 9027 ЕЮ78091528 Сувилахуй 99 Тэнцсэн 6/6/2019
28 9028 ОТ92022323 Сувилахуй 98 Тэнцсэн 6/6/2019
29 9029 ЖБ93022602 Сувилахуй 98 Тэнцсэн 6/6/2019
30 9031 СЗ91101562 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/6/2019
31 9032 РД97073021 Сувилахуй 100 Тэнцсэн 6/6/2019
32 9033 ЙС91103108 Сувилахуй 100 Тэнцсэн 6/6/2019
33 9034 ЧМ70052202 Сувилахуй 100 Тэнцсэн 6/6/2019
34 9035 ФЖ55031301 Сувилахуй 98 Тэнцсэн 6/6/2019
35 9036 УЕ72060724 Сувилахуй 93 Тэнцсэн 6/6/2019
36 9037 АД94101202 Сувилахуй 99 Тэнцсэн 6/6/2019
37 9038 МЗ83062660 Сувилахуй 97 Тэнцсэн 6/6/2019