Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-03-22-ны мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 9009 Рй 90063006 Сувилагч 100 Тэнцсэн 3/22/2019
2 9033 ШГ 76110306 Сувилагч 98 Тэнцсэн 3/22/2019
3 9023 йв89072201 Сувилагч 97 Тэнцсэн 3/22/2019
4 9029 УВ 89080127 Сувилагч 97 Тэнцсэн 3/22/2019
5 9038 УС 74072706 Сувилагч 97 Тэнцсэн 3/22/2019
6 9039 ЛЛ 91070606 Сувилагч 97 Тэнцсэн 3/22/2019
7 9005 ЗБ 56122609 Сувилагч 96 Тэнцсэн 3/22/2019
8 9014 ЧЛ 66093068 Сувилагч 96 Тэнцсэн 3/22/2019
9 9034 ХБ 68031004 Сувилагч 96 Тэнцсэн 3/22/2019
10 9035 ТЛ 79012485 Сувилагч 96 Тэнцсэн 3/22/2019
11 9037 УШ 89103145 Сувилагч 96 Тэнцсэн 3/22/2019
12 9012 ЧР 71050508 Сувилагч 95 Тэнцсэн 3/22/2019
13 9027 ПМ 84050302 Сувилагч 95 Тэнцсэн 3/22/2019
14 9032 ГЮ 93111621 Сувилагч 95 Тэнцсэн 3/22/2019
15 9036 ТЗ 68021263 Сувилагч 95 Тэнцсэн 3/22/2019
16 9042 УС 68082107 Сувилагч 95 Тэнцсэн 3/22/2019
17 9043 ХН68103063 Сувилагч 95 Тэнцсэн 3/22/2019
18 9047 ХН67070165 Сувилагч 95 Тэнцсэн 3/22/2019
19 9050 МД76072162 Сувилагч 95 Тэнцсэн 3/22/2019
20 9004 ДБ 89100106 Сувилагч 94 Тэнцсэн 3/22/2019
21 9025 йБ 83010106 Сувилагч 94 Тэнцсэн 3/22/2019
22 9044 ШБ72082064 Сувилагч 94 Тэнцсэн 3/22/2019
23 9007 ЖЭ 74051506 Сувилагч 93 Тэнцсэн 3/22/2019
24 9021 ИЖ 84050708 Сувилагч 93 Тэнцсэн 3/22/2019
25 9028 йЮ 87120681 Сувилагч 92 Тэнцсэн 3/22/2019
26 9041 ВА72012601 Сувилагч 92 Тэнцсэн 3/22/2019
27 9049 ГЮ89092003 Сувилагч 92 Тэнцсэн 3/22/2019
28 9051 ЧМ86040206 Сувилагч 92 Тэнцсэн 3/22/2019
29 9002 Дй 70041001 Сувилагч 91 Тэнцсэн 3/22/2019
30 9022 ОЖ 91020309 Сувилагч 91 Тэнцсэн 3/22/2019
31 9008 ГВ 90022401 Сувилагч 90 Тэнцсэн 3/22/2019
32 9046 ЧТ66020301 Сувилагч 89 Тэнцсэн 3/22/2019
33 9001 ЧЕ72082009 Сувилагч 88 Тэнцсэн 3/22/2019
34 9040 ВА77071420 Сувилагч 88 Тэнцсэн 3/22/2019
35 9052 ПП82032002 Сувилагч 88 Тэнцсэн 3/22/2019
36 9011 ШЗ 61091561 Сувилагч 86 Тэнцсэн 3/22/2019
37 9030 НЭ 87121701 Сувилагч 86 Тэнцсэн 3/22/2019
38 9031 МА 90111501 Сувилагч 86 Тэнцсэн 3/22/2019
39 9013 ЖН 85040169 Сувилагч 85 Тэнцсэн 3/22/2019
40 9010 ЧО 67022840 Сувилагч 84 Тэнцсэн 3/22/2019
41 9045 ЧН60092804 Сувилагч 84 Тэнцсэн 3/22/2019
42 9006 АМ 77021226 Сувилагч 82 Тэнцсэн 3/22/2019
43 9015 ФБ 71122707 Сувилагч 81 Тэнцсэн 3/22/2019
44 9024 йй 68090821 Сувилагч 81 Тэнцсэн 3/22/2019
45 9026 йЮ 74111803 Сувилагч 81 Тэнцсэн 3/22/2019
46 9048 АС 92072522 Сувилагч 74 Тэнцсэн 3/22/2019
47 9003 ШЕ 65100705 Сувилагч 71 Тэнцсэн 3/22/2019
48 9017 ЧБ72122224 Сувилагч 35 Тэнцээгүй 3/22/2019
49 9020 БЛ89111514 Сувилагч 32 Тэнцээгүй 3/22/2019
50 9019 ГД74101666 Сувилагч 22 Тэнцээгүй 3/22/2019
51 9016 ЙС76040406 Сувилагч 15 Тэнцээгүй 3/22/2019
52 6987 СЕ79011901 Ерөнхий эмч 94 Тэнцсэн 3/22/2019
53 9018 ЧН84012203 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн 3/22/2019
54 6960 ОЮ91110106 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн 3/22/2019
55 6983 ДЗ86112407 Ерөнхий эмч 84 Тэнцсэн 3/22/2019
56 6965 ДЭ86091211 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 3/22/2019
57 6978 ОО92110503 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн 3/22/2019
58 6972 НЗ93013110 Ерөнхий эмч 76 Тэнцсэн 3/22/2019
59 6964 ШВ67012605 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн 3/22/2019
60 6989 УЕ87110401 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн 3/22/2019
61 6995 ДС90103100 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн 3/22/2019
62 6958 ИЭ85122405 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй 3/22/2019
63 7002 СЭ81011665 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй 3/22/2019
64 6982 ТЕ93071804 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 3/22/2019
65 9016 РА89020504 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй 3/22/2019
66 6962 УК89121741 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй 3/22/2019
67 7000 НЙ90111500 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй 3/22/2019
68 6984 ЧК83041103 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй 3/22/2019
69 9015 БЗ96128916 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй 3/22/2019
70 6988 ОК85021305 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй 3/22/2019
71 6974 СП90092214 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 3/22/2019
72 7001 УШ92112527 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй 3/22/2019
73 6996 ЧС66061574 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй 3/22/2019
74 6990 КА88041403 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй 3/22/2019
75 6957 ХН66120860 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 3/22/2019
76 6975 ХЙ86062903 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй 3/22/2019
77 6999 ОМ85120300 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 3/22/2019
78 9019 ХН85070767 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй 3/22/2019
79 9017 ЦБ63062511 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй 3/22/2019
80 6959 ЦГ66031025 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 3/22/2019
81 6966 ВМ86011004 Ерөнхий эмч 39 Тэнцээгүй 3/22/2019
82 6968 СЧ86082564 Ерөнхий эмч 38 Тэнцээгүй 3/22/2019
83 6993 УК89060653 Ерөнхий эмч 36 Тэнцээгүй 3/22/2019
84 6963 АЮ88080985 Ерөнхий эмч 34 Тэнцээгүй 3/22/2019
85 6977 ЗЗ84030609 Ерөнхий эмч 33 Тэнцээгүй 3/22/2019
86 6992 УЮ91093088 Ерөнхий эмч 31 Тэнцээгүй 3/22/2019
87 6980 ЦГ69022717 Ерөнхий эмч 22 Тэнцээгүй 3/22/2019