Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
...2019-03-21-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Оноо Үр дүн  Огноо
1 1001 ТЖ80032504 Арьс гоо заслын эмч 75 Тэнцсэн 3/21/2019
2 8001 ИХ93122306 Бага эмч 28 Тэнцээгүй 3/21/2019
3 4608 ЛБ88122808 Бага эмч 79 Тэнцсэн 3/21/2019
4 4612 ЕЭ70072164 Бага эмч 78 Тэнцсэн 3/21/2019
5 4609 МЗ75031667 Бага эмч 76 Тэнцсэн 3/21/2019
6 4613 ДЮ80100114 Бага эмч 75 Тэнцсэн 3/21/2019
7 4619 ЙЮ89082928 Бага эмч 74 Тэнцсэн 3/21/2019
8 4607 ЖЮ68071001 Бага эмч 70 Тэнцсэн 3/21/2019
9 4620 ДГ86011203 Бага эмч 67 Тэнцээгүй 3/21/2019
10 4605 ТЛ91080914 Бага эмч 59 Тэнцээгүй 3/21/2019
11 4615 МЮ89033071 Бага эмч 53 Тэнцээгүй 3/21/2019
12 4610 МЗ91081821 Бага эмч 49 Тэнцээгүй 3/21/2019
13 9014 ЛИ64082807 Бага эмч 25 Тэнцээгүй 3/21/2019
14 2304 ФА90031141 Дотрын эмч 90 Тэнцсэн 3/21/2019
15 2303 ДЭ68121111 Дотрын эмч 87 Тэнцсэн 3/21/2019
16 2302 ХН85100100 Дотрын эмч 70 Тэнцсэн 3/21/2019
17 2305 КВ77121305 Дотрын эмч 41 Тэнцээгүй 3/21/2019
18 2102 ИЦ89103097 Дүрс оношлогооны эмч 88 Тэнцсэн 3/21/2019
19 2101 ЧС81041718 Дүрс оношлогооны эмч 83 Тэнцсэн 3/21/2019
20 5513 УЛ91061422 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 84 Тэнцсэн 3/21/2019
21 5508 ЧС86010661 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 80 Тэнцсэн 3/21/2019
22 5503 ОЙ92021008 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн 3/21/2019
23 5517 СЮ93061607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн 3/21/2019
24 5512 ТА91012144 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй 3/21/2019
25 5518 ПГ91100603 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 63 Тэнцээгүй 3/21/2019
26 5511 ПБ92111214 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй 3/21/2019
27 5515 УП95041482 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй 3/21/2019
28 5504 СЛ94021206 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй 3/21/2019
29 5506 УУ93052812 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 3/21/2019
30 5510 МЮ91062907 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 3/21/2019
31 5514 УК93051302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй 3/21/2019
32 5516 УУ92051695 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй 3/21/2019
33 5507 УИ94072342 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй 3/21/2019
34 2506 ДЮ88031111 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 78 Тэнцсэн 3/21/2019
35 9005 УУ88121863 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 74 Тэнцсэн 3/21/2019
36 2508 УХ56121001 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 68 Тэнцээгүй 3/21/2019
37 2505 ИМ89011001 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 67 Тэнцээгүй 3/21/2019
38 9003 НИ87062308 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 64 Тэнцээгүй 3/21/2019
39 9004 ЧК64011701 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 61 Тэнцээгүй 3/21/2019
40 2503 ХБ66040761 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 48 Тэнцээгүй 3/21/2019
41 9009   Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 29 Тэнцээгүй 3/21/2019
42 1901 ДЭ76040206 Мэдрэлийн эмч 75 Тэнцсэн 3/21/2019
43 1801 НИ87062308 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 40 Тэнцээгүй 3/21/2019
44 9015 ПЭ90062839 Мэс заслын эмч 81 Тэнцсэн 3/21/2019
45 1701 УК91071792 Мэс заслын эмч 76 Тэнцсэн 3/21/2019
46 1703 БЮ91022558 Мэс заслын эмч 50 Тэнцээгүй 3/21/2019
47 1702 УЮ92040994 Мэс заслын эмч 45 Тэнцээгүй 3/21/2019
48 3016 ЙЮ76111810 Нүүр ам судлалын их эмч 77 Тэнцсэн 3/21/2019
49 3020 ШД85111005 Нүүр ам судлалын их эмч 77 Тэнцсэн 3/21/2019
50 3008 ЧЙ67071919 Нүүр ам судлалын их эмч 75 Тэнцсэн 3/21/2019
51 3009 ЧИ67103112 Нүүр ам судлалын их эмч 55 Тэнцээгүй 3/21/2019
52 3025 УГ82040431 Нүүр ам судлалын их эмч 29 Тэнцээгүй 3/21/2019
53 3022 ЦВ82081908 Нүүр ам судлалын их эмч 25 Тэнцээгүй 3/21/2019
54 9013 ШЗ82072216 Нүүр ам судлалын их эмч 25 Тэнцээгүй 3/21/2019
55 3026 ОЮ90071985 Нүүр ам судлалын их эмч 24 Тэнцээгүй 3/21/2019
56 3024 ЧГ78082161 Нүүр ам судлалын их эмч 23 Тэнцээгүй 3/21/2019
57 3007 ИЮ90101166 Нүүр ам судлалын их эмч 19 Тэнцээгүй 3/21/2019
58 3010 УУ91102720 Нүүр ам судлалын их эмч 19 Тэнцээгүй 3/21/2019
59 7501 УУ91040146 Нүүр ам судлалын их эмч 59 Тэнцээгүй 3/21/2019
60 7503 ДЙ94070502 Нүүр ам судлалын их эмч 55 Тэнцээгүй 3/21/2019
61 3866 ИЮ88032100 Сувилагч 83 Тэнцсэн 3/21/2019
62 3862 ШЖ84011701 Сувилагч 80 Тэнцсэн 3/21/2019
63 3845 ЛД90081108 Сувилагч 78 Тэнцсэн 3/21/2019
64 3859 ДЖ76121408 Сувилагч 78 Тэнцсэн 3/21/2019
65 3868 ЧГ80071769 Сувилагч 78 Тэнцсэн 3/21/2019
66 3871 МБ86051504 Сувилагч 78 Тэнцсэн 3/21/2019
67 3879 ЗВ91070516 Сувилагч 77 Тэнцсэн 3/21/2019
68 3850 ЛД81121101 Сувилагч 76 Тэнцсэн 3/21/2019
69 3856 РУ88072104 Сувилагч 75 Тэнцсэн 3/21/2019
70 3873 ВГ93061603 Сувилагч 75 Тэнцсэн 3/21/2019
71 9008 ИТ80070301 Сувилагч 74 Тэнцсэн 3/21/2019
72 5347 ИФ96011900 Сувилагч 74 Тэнцсэн 3/21/2019
73 3854 МЗ72090267 Сувилагч 73 Тэнцсэн 3/21/2019
74 3853 ДЮ77101101 Сувилагч 72 Тэнцсэн 3/21/2019
75 9007 ЧА83120669 Сувилагч 70 Тэнцсэн 3/21/2019
76 9002 ПЖ91083104 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 3/21/2019
77 5348 ПЗ91021401 Сувилагч 69 Тэнцээгүй 3/21/2019
78 3877 ЖЛ91101901 Сувилагч 68 Тэнцээгүй 3/21/2019
79 3860 ГМ74081907 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 3/21/2019
80 3869 ОИ91022809 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 3/21/2019
81 3870 ЖЭ81110902 Сувилагч 66 Тэнцээгүй 3/21/2019
82 3864 ЧЗ74051261 Сувилагч 64 Тэнцээгүй 3/21/2019
83 5345 ПБ93120806 Сувилагч 62 Тэнцээгүй 3/21/2019
84 3858 ОЛ89091564 Сувилагч 57 Тэнцээгүй 3/21/2019
85 5350 ТА96112706 Сувилагч 55 Тэнцээгүй 3/21/2019
86 3848 ЖЬ90062466 Сувилагч 51 Тэнцээгүй 3/21/2019
87 5353 БЮ96071102 Сувилагч 49 Тэнцээгүй 3/21/2019
88 3861 РЖ78020808 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 3/21/2019
89 5349 ОБ97010403 Сувилагч 46 Тэнцээгүй 3/21/2019
90 3872 АС90101227 Сувилагч 40 Тэнцээгүй 3/21/2019
91 3855 ПЮ92100813 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 3/21/2019
92 5351 ЙБ95082042 Сувилагч 38 Тэнцээгүй 3/21/2019
93 9001 ЖЯ92091604 Сувилагч 30 Тэнцээгүй 3/21/2019
94 9006 ЖЯ83070910 Уламжлалт анагаахын их эмч 86 Тэнцсэн 3/21/2019
95 3340 ОЭ88011461 Уламжлалт анагаахын их эмч 79 Тэнцсэн 3/21/2019
96 3339 УП89012149 Уламжлалт анагаахын их эмч 76 Тэнцсэн 3/21/2019
97 3334 ОС89032601 Уламжлалт анагаахын их эмч 75 Тэнцсэн 3/21/2019
98 3344 МЗ84111275 Уламжлалт анагаахын их эмч 75 Тэнцсэн 3/21/2019
99 3335 РБ88070207 Уламжлалт анагаахын их эмч 68 Тэнцээгүй 3/21/2019
100 3341 ЙР87072508 Уламжлалт анагаахын их эмч 68 Тэнцээгүй 3/21/2019
101 3333 ГА83062161 Уламжлалт анагаахын их эмч 62 Тэнцээгүй 3/21/2019
102 3336 ЧР84091661 Уламжлалт анагаахын их эмч 27 Тэнцээгүй 3/21/2019
103 3338 ВР90062923 Уламжлалт анагаахын их эмч 24 Тэнцээгүй 3/21/2019
104 7002 ВЮ96070813 Уламжлалт анагаахын их эмч 81 Тэнцсэн 3/21/2019
105 7005 ВЛ87101501 Уламжлалт анагаахын их эмч 48 Тэнцээгүй 3/21/2019
106 7003 УХ90012097 Уламжлалт анагаахын их эмч 39 Тэнцээгүй 3/21/2019
107 8201 ПЗ92021314 Уламжлалт анагаахын сувилагч 74 Тэнцсэн 3/21/2019
108 8202 ЗД97030819 Уламжлалт анагаахын сувилагч 67 Тэнцээгүй 3/21/2019
109 4702 ТГ65110970 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 76 Тэнцсэн 3/21/2019
110 4704 ВО91021502 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 70 Тэнцсэн 3/21/2019
111 4805 ИО91080401 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 86 Тэнцсэн 3/21/2019
112 1301 ШВ84092168 Хавдар судлалын эмч 42 Тэнцээгүй 3/21/2019
113 9101 ЧО86121414 Шүүхийн анагаах ухаан 64 Тэнцээгүй 3/21/2019
114 8303 СЮ92111504 Эм зүйч 35 Тэнцээгүй 3/21/2019
115 4216 АЮ89111163 Эм зүйч 96 Тэнцсэн 3/21/2019
116 4217 УК91040968 Эм зүйч 96 Тэнцсэн 3/21/2019
117 4211 УХ91033008 Эм зүйч 82 Тэнцсэн 3/21/2019
118 4203 ДН80072809 Эм зүйч 77 Тэнцсэн 3/21/2019
119 4210 ЕА82101007 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 3/21/2019
120 9011 РВ81021301 Эм зүйч 67 Тэнцээгүй 3/21/2019
121 4214 ЙО83031307 Эм зүйч 66 Тэнцээгүй 3/21/2019
122 4207 ЙЮ89050109 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй 3/21/2019
123 4208 ЗЮ82091209 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй 3/21/2019
124 4204 УВ85010101 Эм зүйч 52 Тэнцээгүй 3/21/2019
125 4215 ЧС82093021 Эм зүйч 44 Тэнцээгүй 3/21/2019
126 4212 СФ86061901 Эм зүйч 33 Тэнцээгүй 3/21/2019
127 4202 ШЕ88021029 Эм зүйч 27 Тэнцээгүй 3/21/2019
128 8601 ГМ84021101 Эм найруулагч 43 Тэнцээгүй 3/21/2019
129 4473 ЧР65031509 Эм найруулагч 89 Тэнцсэн 3/21/2019
130 4493 НЦ89091062 Эм найруулагч 86 Тэнцсэн 3/21/2019
131 4474 РП75011003 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн 3/21/2019
132 4477 РД89071009 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 3/21/2019
133 4479 ХГ84032309 Эм найруулагч 79 Тэнцсэн 3/21/2019
134 4478 ТБ90081362 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн 3/21/2019
135 4492 НЭ94022809 Эм найруулагч 77 Тэнцсэн 3/21/2019
136 4467 УЕ74083166 Эм найруулагч 76 Тэнцсэн 3/21/2019
137 4494 СГ72012007 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн 3/21/2019
138 4485 ТА93011306 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй 3/21/2019
139 4466 УШ91080604 Эм найруулагч 64 Тэнцээгүй 3/21/2019
140 4465 МЛ87032837 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 3/21/2019
141 4471 ТЛ90062466 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 3/21/2019
142 4484 ТЯ82090122 Эм найруулагч 62 Тэнцээгүй 3/21/2019
143 4470 ДО67021009 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй 3/21/2019
144 4490 ГЗ71080510 Эм найруулагч 57 Тэнцээгүй 3/21/2019
145 4483 ЖЬ87112989 Эм найруулагч 53 Тэнцээгүй 3/21/2019
146 4469 ФБ89040601 Эм найруулагч 52 Тэнцээгүй 3/21/2019
147 4486 МЮ82011322 Эм найруулагч 40 Тэнцээгүй 3/21/2019
148 4480 МЛ85091802 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй 3/21/2019
149 9010 ЧР67111764 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй 3/21/2019
150 4014 ВЕ86031321 Эх баригч 88 Тэнцсэн 3/21/2019
151 4010 ЧЖ85072601 Эх баригч 64 Тэнцээгүй 3/21/2019
152 4015 МЗ82010302 Эх баригч 64 Тэнцээгүй 3/21/2019
153 4013 УЧ91072827 Эх баригч 61 Тэнцээгүй 3/21/2019
154 1611 ЙЮ19830513 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 72 Тэнцсэн 3/21/2019
155 1609 ТЖ70090295 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 70 Тэнцсэн 3/21/2019
156 1610 ЧП85061700 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 63 Тэнцээгүй 3/21/2019
157 9012 ЦГ73081511 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 54 Тэнцээгүй 3/21/2019